~ «Кодекс Куманикус» қыпшақ тілінің сөздігі жазылғанДата02.12.2019
өлшемі200.86 Kb.
~ «Мәдениет» термині ... тілінен алынған.

| араб +


| қазақ

| парсы


| грек

| үнді


~ «Культура» термині ... тілінен алынған.

| латын +

| грек

| орыс


| ағылшын

| араб


~Мәдениеттің қызметтеріне ... жатпайды.

| бұзып-жарушылық қызмет+

| танымдық қызмет

| жалғастық, мұрагерлік қызметі

| адамды қалыптастыру қызметі

| ақпараттық қызмет

~Жаратылыстан тыс қасиеті бар деп танылған жансыз затқа табыну ... деп аталады.

| фетишизм +

| тотемизм

| магия


| шаманизм

| анимизм

~Бүкіл әлем жаратылыстан тыс өмір сүрушы рух пен жанға толы болады деген көне ұғым:

| анимизм +

| тотемизм

| магия


| фетишизм

| шаманизм

~Анимизм, тотемизм ұғымдары ... еңбегінде жақсы талданған.

| Э.Тайлордың +

| Г.Чайллдың

| Ф.Энгельстің

| Лукреций Кардың

| Г.Морганның

~ «Кодекс Куманикус» - қыпшақ тілінің сөздігі ... жазылған.

| 13-14 ғғ.+

| 6-9 ғғ.

| 6-8 ғғ.

| 10-12 ғғ.

| 15-16 ғғ.

~...қазақтардың наным-сенімдерін, әдет-ғұрып, аңыздарын, эпостарын тұңғыш зерттеген ғалым.

| Ш.Уәлиханов +

| С.Сейфуллин

| М.Әуезов

| Ә.Марғұлан

| С.Қасқабасов

~Қазақ Ұлттық Ғылым академиясының бірінші академигі:

| Қ.Сәтпаев +

| А.Жұбанов

| Ә.Марғұлан

| С.Мұқанов

| Қ.Жұмалиев

~Қазақстанның халық суретшісі, қазақ пейзажының жыршысы:

| Ә.Қастеев +

| К.Тельжанов

| М.Кенбаев

| С.Мамбеев

| Н.Таңсықбаев

~ «Диалог» ұғымы ... мәдениеттанулық концепциясының негізінде ғылыми айналымға түсті

| М.Бахтиннің +

| М.Бубердің

| Ф.Розенцвейгтің

| Вл.Соловьевтің

| Э.Муньенің

~ «Мәдениет» ұғымының құрамына енбейтін белгі:

| жұлдызды аспан +

| дін

| өнер


| әдеп

| білім


~Менталитет ұғымы мәдениеттің ... деңгейімен тығыз байланысты.

| ұлттық мәдениет +

| суперөркениет

| субмәдениет

| әлемдік мәдениет

| рухани мәдениет

~ ... дәстүрлік мәдениетті жан-жақты зерттеген ғалым.

| М.Мид +

| К.Маркс

| А.Швейцер

| Э.Фромм

| М.Ганди

~Гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу этикасы өкілдерінің бірі:

| Л.Толстой +

| А.Сахаров

| И.Кант


| Ф.Ницше

| А.Швейцер

~Мәдениет дегеніміз:

| Мәдениет-адамның өзіндік болмыс тәсілі әрі шығармашылық рухының көрініс табуы +

| мәдениет-құндылықтар жүйесі

| мәдениет-материалдық және руханилықтың қосындысы

| мәдениет дегеніміз салт-дәстүрлер жиынтығы

| мәдениет-рухани мұра

~Мәдениет ... құрылымдық бөліктерінен тұрады.

| материалдық және рухани мәдениет +

| дін, білім, өнер, дүниетаным

| әдептілік,тәртіп,сұлулық.

| жазу-сызу, сәулет өнері, салт-дәстүр

| қалалар, мемлекеттер, халықтар

~ «Цивилизация» ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы:

| азаматтық қоғам +

| ақыл-ой негізінде құрылған қоғам

| мемлекеттік мүдде

| қалалық

| мәдениеттік

~ «Ақпараттық қоғам» терминін ... енгізді.

| Дж.Масула +

| М.Маклюэн

| А.Тоффлер

| Дж.Бенигер

| Д.Белл


~ «Типология» термині ... тілінен енген.

| грек +


| латын

| араб


| орыс

| неміс


~Атақты испан суретшілерінің қатарында ... бар.

| Веласкес +

| Эль Греко

| Гойя


| Пикассо

| Моне


~Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар:

| Д.Вико, Н. Данилевский, О.Шпенглер, А. Тойнби +

| Н. Данилевский, Н.Бердияев

| О.Шпенглер, А.Тойнби, К. Ясперс

| Д.Вико, гердер, Гегель

| Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, К.Маркс

~ «Мәдениет және этика» еңбегінің авторы:

| А.Швейцер +

| И.Кант

| Л.Кинг


| А.Сахаров

| Л.Толстой

~Мәдениеттанудың зерттеу пәні:

| мәдениет +

| мәдениет философиясы

| дүниежүзілік мәдениеттер тарихы

| мәтін

| өнер


~ «Белдеулік уақыт» ілімін ... дамытты.

| К,Ясперс +

| А. Тойнби

| Д.Вико


| Н.Бердияев

| О.Шпенглер

~Алғашқы өркениеттер К.Ясперстің пікірі бойынша ... пайда болды.

| Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхе аңғарларында +

| Ежелгі Греция, Римде

| Египет пен Шумерде

| Үнді мен Қытайда

| Орта және Орталық Азияда

~Көне Египет мәдениетіндегі басты құдайға жататындары:

| Ра, Атон +

| Осирис

| Митра


| Заратуштра

| Дингир


~Жазбаша мәдениет тұңғыш ... пайда болды.

| Шумер және Египетте+

| Антикалық мәдениетте

| Египетте

| Үнді мен Қытайда

| Римде


~Шумерлік жазу ... болып табылады.

| сыналық +

| иеоргалифтік

| алфавиттік

| пиктограммалық

| петроглифтік

~ «Гильгамеш туралы ән» ... өркениетке жатады.

| Шумерлік +

| Египеттік

| Үнділік

| Қытайлық

| Скифтік

~Еуропадағы ортағасырлық мәдениетте ... дүниетанымы үстем болды.

| дін +


| өнер

| философия

| мифология

| ғылым


~Ренесанстық мәдени өрлеу Еуропадағы ... елінен басталды.

| Италия +

| Англия

| франция

| Византия

| Германия

~Конфуцийлік құндылықтарға тиесілі емесі:

| новаторлық +

| гуманизм

| рәсімділік

| еңбекқорлық

| үлкенді сыйлау

~ «Экрандық мәдениет» ұғымы ... әлеуметтік құбылысы негізінде пайда болды.

| ғылыми-техникалық, ақпараттық революция және экономикалық тәртіптік +

| өнеркәсіптік революциялық

| ғылыми-техникалық прогрестік

| әдебиет, өнер және ғылымның өркендеуі

| бұқаралық ақпарат құралдарының сапалық өзгерістерінің

~Қазақ мәдениеті ... болмысқа жатады.

| көшпелі +

| батыстық

| шығыстық

| орта Азиялық

| кіндік Азиялық

~Қазақ мәдениетінің еуразииялық бастауы туралы пікірді ... айтты.

| Л.Гумилев +

| Ш.Уәлиханов

| И.Копрал

| Ә.Марғұлан

| Г.Кляшторный

~Қазақ мәдениетінің «архетипіне» ... жатады.

| еуразиялық дала мәдениеті, тәңірлік дін және түрік өркениеті +

| көшпелілер мәдениеті

| ислам діні

| халық ауыз әдебиеті

| зароастризм

~Сақ өркениетінің өнеріндегі басты стиль ... деп аталады.

| жануарлық +

| готика

| романдық

| барокко

| арабески

~Иран өркениетінің басты белгілері:

| Зароастрлік дін, арийлердің қоныс аударуы, сыналық сәулет өнері +

| Тайпалар қозғалысы, арийлердің қоныс аударуы

| Буддалық дін,ирригациялық құрылыстар

| Шумер,Египет, Грек мәдениеттерінен қор жинау

| Көпелі өмір салты

~Ежелгі Үнді өркениетінің «архетиптеріне» ... жатады.

| ведалық әдебиет, буддизм, Харап өркениеті +

| буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу

| зароастризм

| тәңіршілдік

| иудаизм

~Анахарсис ... мәдениетінің ғұлама қайраткері.

| скиф-сақ +

| ғұн

| қазақ


| түрік

| үйсін


~ Ғұндар ... этномәдени топқа жатады.

| прототүріктік +

| үндіеуропалық

| протоалтайлық

| ирандық

| түріктік

~Көне түріктердің тотемі ... болып табылады.

| қасқыр +

| бұғы

| жылқы


| арыстан

| түйе


~Ежелгі түрік тайпаларының арасында ... діни көзқарастар басым болды.

| тәңірлік +

| зароастрлық

| шамандық-бақсылық

| исламдық

| буддистік

~М.Мид классификациясын еске алсақ, көшпелілер ... мәдени типке жатады.

| постфигуративтік +

| конфигуративтік

| предфигуративтік

| ауыспалық

| маргиналдық

~ «Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен оларға тыйым салудан басталады» деген тұжырымға келген ойшыл:

| З.Фрейд +

| К.Юнг

| Э.Фромм| Ж.Делез

| Т.Адорно

~ «Сублимация», «либидо» терминдерін ұлы ғалым ... мәдениеттанулық концепциясынан кездестіреміз.

| З.Фрейд +

| А.Тойнби

| Э.Фромм

| К.Юнг

| Б.Малиновский~Абай өз шығармашылығында ... көп жүгінеді.

| ұлттық рухани мұраға және әлемнің озық мәдениет үлгілеріне +

| қазақ халқының төл мәдениетіне

| орыстың озық мәдениетіне

| шығыстың ұлы мәдени мұраларына

| феодализмге қарсы бағытталған халық ауыз әдебиетіне

~ Қазақ совет мәдениетінің белгілі қайраткерлері:

| Жамбыл, С.Сейфуллин, М.Әуезов+

| Абай, Жамбыл, М.Әуезов

| Ш.Құдайбердиев, М.Дулатов

| Д.Нұрпейісова, Құрманғазы, Дәулеткерей

| Ш.Уәлиханов, Абай, Ы.Алтынсарин

~ «Тотем және табыну» еңбегінің авторы:

| З.Фрейд +

| К.Юнг

| К.Ясперс| Э.Тайлор

| М.Мид


~Еуропалық алғашқы университеттер ... ғасырларда пайда болды.

| ХІІ-ХІІІ ғғ. +

| Ү-ҮІ ғғ.

| ХҮІ-ХҮІІ ғғ.

| ХІХ-ХХ ғғ.

| ІІ-ІІІ ғғ.

~Көнегрек этикасындағы гедонизмнің негізгі ұғымы:

| ләззат +

| қасірет

| бақыт


| мейірімділік

| рәсім


~Көнегрек этикасындағы эвдемонизимнің орталық категориясы:

| бақыт +

| қасірет

| мейірімділік

| ләззат

| пайда


~Сопылық бағытты Қазақстан территориясында жан-жақты дамытқан ғұлама:

| Қожа Ахмет Яссауи +

| Әл-Фараби

| Ибн-Сина

| Әл-Ғазали

| Ибн-Рушд

~Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» атты шығармасындағы «қала» ұғымы төмендегілердің ... сай келеді.

| қала-мемлекет полистеріне +

| мемлекеттегі шаруашылық және мәдени орталыққа

| тап және әлеуметтік топтарға

| ірі тұрғын қоныстарына

| мәдени-әлеуметтік топтарға

~Буддизмнің негізгі ұғымы:

| қасірет +

| бақыт

| мейірімділік| ләззат

| пайда


~Конфуций ілімндегі орталық ұғым:

| рәсім (ритуал) +

| бақыт

| мейірімділік| ләззат

| пайда


~Адамгершіліктің алтын заңдылығының тұңғыш авторы:

| Конфуций +

| Сократ

| Платон


| Будда

| Аристотель

~Эллиндік мәдени өмірдің орталығы ... қаласында.

| Александрия +

| Пергам

| Антиохия

| Радос аралы

| Сиракузы

~ ҮІІІ ғасырдан ХІ ғасыр аралығында ... қаласы араб мәдениетінің орталығы болды.

| Басра +

| Дамаск

| Фараб


| Бағдад

| Тараз


~Тұңғыш араб философы, шығыс перепатетизмінің бастаушысы:

| Әл-Кинди +

| Әл-Бируни

| Әл-Фараби

| Әл-Ғазали

| Ибн-Сина

~Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

| жэнь +


| дао

| шу


| чжен-Мин

| чжун юн

~Көне Грециядағы зұлымдықтың көзі, мейірімділік туралы білімнің жоқтығында жатыр деп қарастырған ғұлама:

| Сократ +

| Платон

| Диоген


| Демокрит

| Аристотель

~Макиавелизм :

| мораль нормаларын елемейтін саясат атауы+

| мақсатқа жету үшін барлық әдіс-құрал жармды деген көзқарас

| саяси орнықтылықты білдіретін ұғым

| мемлекеттік мүддені қатал көздеу

| адамгершілік нормаларын негізгі құндылық ретінде қарастыру

~Рим мәдениетіне ... мәдениетінің ықпалы зор болды.

| этрускілер +

| лягурлар

| латиндер

| сабиндер

| самниттер

~Көне Рим шешені және грек философиясының таратушы – жаршысы ... болған.

| Цицерон +

| Квинтилион

| Антоний

| Катон

| Цезарь


~Рим мәдениетінің бастауы ... жатыр.

| Этрусктерде +

| Гректерде

| Криттерде

| Вавилонда

| Египетте

~ ... Римдік шешен риторы.

| Цицерон +

| Ювенал

| Вергилий

| Овинидий

| Гораций

~Рим архитектурасының ең атақтысы:

| Коллизей +

| Траянның форумы, колоннасы

| Каракалла термдері

| Максенцийдің базиликасы

| Пантеон-тәңірлер храмы

~Орта ғасырлар мәдениетіндегі басым дамыған өнер түрі:

| сәулет өнері +

| әдебиет

| мүсін


| көркемсурет

| музыка


~ Қайта өрлеу дәуірінде ... үстем болды.

| көркем сурет +

| сәулет өнері

| фреска


| мүсін өнері

| әдебиет

~Жоғары қайта өрлеу мәдениетінің көрнекті өкілдері:

| Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи+

| Альберти, Петрарка, Донателло

| Рафаель, Джарджоне, Тициан

| Леонардо, Альберти, Мазаччо

| Тициан, Ботичелли, Франческа

~ ... Ватикан сарайындағы атақты Сикст капелласының қабырғасы мен шаңырағын безендіруші.

| Микеланджело +

| Джорджоне

| Веронезе

| Тициан

| Брамантс

~Ежелгі Греция мәдениетінің үш ұлы трагигі:

| Софокл, Эсхил, Еврипид +

| Гомер, Софокл, Еврипид

| Геродот, Вергилий, Тацит

| Плутарх, Гомер, Гераклит

| Лукреций, Аристотель, Сократ

~Римнің үш даңқты ақыны:

| Вергилий, Гораций, Овидий +

| Ювенал, Сенека, Тацит

| Овидий, Тацит, Марциал

| Гораций, Ливий, Кассий

| Плутарх, Гораций, Нерон

~Суретші Рафаэль Сантидің ең атақты шығармасы:

| Сикст құдай-анасы +

| Құдай ана Конестабиле

| Көк оранған Құдай-ана

| Орындықта отырған құдай - ана

| Гүл ұстаған құдай –ана

~Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған кезеңі:

| гомерлік +

| архаикалық

| классикалвқ

| ахейлік

| элладалық

~Көнегрек ақындарынан ... трагедияның атасы болып есептеледі.

| Эсхил +

| Софокл

| Еврипид

| Аристофон

| Менандр

~Көнегрек тіліндегі «этос» ұғымының этимологиялық мәні:

| мекен, ұя, үңгір +

| дәстүр

| әдет-ғұрып

| рәсім

| адамгершілік~ «Аң стилі» Қазақстан территориясын мекендеген .... тайпасының өнері.

| сақ +


| массагет

| үйсіндер

| оғыз-қыпшақтар

| ғұндар


~Қазақтың ұлттық өнеріне еңбек сіңірген алғашқы композитор:

| Е.Брусиловский +

| А.Жұбанов

| М.Төлебаев

| Л.Хамиди

| С.Мұхаметжанов

~Қазақтардың ата тегі түріктердің наным-сенімдеріндегі басты құдай:

| көк тәңірі +

| күн

| от


| жер

| ұмай


~Революцияға дейінгі қазақ халқының музыка мәдениетін терең зерттеген ғалым:

| А.Затаевич +

| Г.Потанин

| А.Эйхторн

| С.Рыбаков

| А.Кастантье

~ ... Музыканың «Ұлы кітабын» жазған.

| Әл-Фараби +

| Дәруіш Әли

| Абуали Ибн-Сина

| Каукаби Эль-Бухари

| Кутыб-Эдин аш-Ширази

~Мәдениеттанудағы символистік бағыттың өкілі:

| Э.Кассирер +

| М.Вебер

| К.Ясперс

| А.Тойнби

| О.Шпенглер

~Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:

| натура +

| тағылық

| варварлық

| өркениет

| надандық

~Адамның басқа тіршілік иелерінен негізгі айырмашылығы:

| мәдениеттілігінде +

| еңбегінде

| жанында

| әрекетінде

| сезімінде

~Б.э.д. ІІІ-ІІ ғғ. Гүлденудің жоғары шегіне жеткен Хараппа және Мохенджо-Даро мәдениеті ... елінің жәдігері.

| Үндістан +

| Урарту

| Шумер-Вавилон

| Иран

| Ассирия~ «Ортағасырлардың ақырғы, ренесанстың бірінші ақыны» ...

| Данте +

| Вергилий

| Петрарка

| Лукреций

| Шекспир

~Тұңғыш еуропалық гуманист:

| Петрарка +

| Пико Де Ла Мирандола

| Рафаэль

| Леонардо да Винчи

| Тициан


~Тұңғыш энциклопедияны құрастырушы:

| Д.Дидро +

| Р.Декарт

| Т.Гоббс

| Ф.Бэкон

| Ж.-Ж. Руссо

~Қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымының бастауында көрнекті ғалым, лингвист,ағартушы, «Қазақ» газетінің редакторы:

| А.Байтұрсынов +

| М.Дулатов

| М.Жұмабаев

| Ж.Аймауытов

| С.Асфендияров

~Мәдениетті құндылық теориясы тұрғысынан түсіндірген ғалым:

| Н.Чанчавадзе +

| М.Каган

| Э.Маркарян

| В.Межуев

| Н.Злобин

~Жаңа заман мәдениетін теориялық негіздеген философ:

| Ф.Бэкон +

| Б.Спиноза

| И.Кант


| К.Маркс

| Р.Бэкон

~Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің алғашқы сатысы:

| реформация +

| ағартушылық

| романтизм

| империялық бөлініс

| алғашқы қор жинау

~Реформация дәуірінің басты тұлғаларының бірі:

| М.Лютер +

| Ф.Бэкон

| Б.Спиноза

| Людовик ХІІ

| Д.Дидро

~Антикалық мәдениетте – театр, ренесанста – живопись, жаңа заманда ...болды.

| поэзия +

| сәулет

| мүсіндеу өнері

| проза

| кино


~Еуропалық адамның ойлау стилі ... сай келеді.

| рационалдыққа +

| ирроционалдыққа

| тылсымдыққа

| сезімдікке

| белсенділікке

~Қазіргі Батыс мәдениетінің ақпараттық негізі ... болып табылады

| экрандық мәдениет +

| кітап мәдениеті

| демографиялық жарылыс

| азаматтық қоға

| нарықтық экономика

~Швейцариялық реформацияның басты тұлғасы:

| Ж.Кальвин +

| М.Лютер

| Ян Гус


| Э. Роттердамский

| Вольтер

~Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің әдеп негізі ...

| протестанттық этика +

| үнемділік

| утилитаристік этика

| гуманизм

| прагматизм

~ Вестернизация дегеніміз:

| батыстандыру +

| мәдени сұхбат

| азаматтық қоғам

| мәдени қозғалыс

| мәдени аймақ

~Орыс мәдениетінің архетипі:

| Византия +

| Антика

| Рим


| Скиф-сақ

| Киев Русі

~Ежелгі орыс мәдениеті ... мәдени ықпал аймағында болды.

| Византия +

| Антикалық грек-рим

| Скандинавия

| Көшпелілер

| Батыс Еуропа

~Славянофилдердің өкілі:

| А.Хомяков +

| А.Герцен

| П.Огарев

| П.Чаадаев

| Н.Данилевский

~Ресей өркениетінің массиандық идеясы:

| Москва – ІІ Рим +

| Славяндық бірлік

| Славянофильдік

| соборлық

| Құдайлылық

~Номадалық өркениеттердің өрістеген аймағы:

| Еуразиялық дала +

| Иран

| Туран


| Ордос

| Алтай


~ Ғұндар ... тілдік топқа жатады.

| прототүріктік +

| монғолдар

| түріктік

| славян

| қытай


~ «Зар заман» мәдениеті ... ғасырда көрініс тапты.

| 18-19 ғғ. +

| 17ғ.

| 16ғ.


| 14ғ.

| 12ғ.


~Киев Русі .... ғасырда христиан дінін қабылдады.

| 10 +


| 11

| 9


| 8

| 7


~Орыс мәдениетінің «алтын ғасыры» ... болып табылады.

| 19 ғ.+


| 20 ғ.

| 18ғ.


| 17ғ.

| 16ғ.


~Орыс мәдениетінің «күміс ғасыры»:

| 19 ғ. соңы – 20 ғ. басы +

| 15ғ.

| 16ғ.


| 18ғ.

| 19ғ.


~ «Орхон-Енисей» жазбалары .... тілінде жазылған.

| түрік +

| соғды

| қыпшақ


| ғұн

| қазақ


~ «Еуразия ритмдері» («Ритмы Еуразии») еңбегінің авторы:

| Л.Гумилев +

| М.Бахтин

| И.Герлер

| А.Тойнби

| К.Ясперс

~ «Тарихтың мағынасы мен міндеттері («Смысл и значение культуры») еңбегінің авторы:

| К.Ясперс +

| А.Тойнби

| О.Шпенглер

| М.Бахтин

| Л.Гумилев

~ «Еуропаның ақыры» («Закат Еуропы») еңбегінің авторы:

| О.Шпенглер +

| А.Тойнби

| Н.Данилевский

| К.Ясперс

| К.Маркс

~О.Шпенглер ... тарихи-мәдени типтерді атап өткен.

| 8 +


| 21

| 10


| 13

| 9


~ХХ ғғ. Жазу мәдениетінен ... мәдениетіне ауысты.

| экрандық +

| кітаби

| ауызша


| бұқаралық

| теледидарлық

~Көне архаикалық адамның дүниетанымына барынша тиесілі нәрсе:

| миф +


| философия

| өнер


| дәстүр

| дін


~Сиқыр сөзінің баламасы болып табылатын ежелгі наным-сенім түрі:

| магия +

| фетишизм

| анимизм

| тотемизм

| генотеизм

~Ілкі текті қастерлейтін ежелгі наным:

| генотеизм +

| магия

| фетишизм| анимизм

| тотемизм

~ «Тарихты игеру» ізденісінің авторы:

| А.Тойнби +

| Э.Тайлор

| Н. Данилевский

| П.Сорокин

| К.Ясперс

~ «Алғашқы қауымдық мәдениет» еңбегінің авторы:

| Э.Тайлор +

| Н. Данилевский

| П.Сорокин

| К.Ясперс

| А.Тойнби


~ К.Ясперс ілімі бойынша алғашқы өркениеттер ... пайда болды.

| өзен аңғарларында +

| теңіз жағасында

| оазистерде

| аралдарда

| тау етектерінде

~ С.Хантингтонның «Өркениеттер қақтығысы» концепциясындағы қазіргі замандағы өркениеттер арасындағы көшбастаушы өркениеті ... болып табылады.

| батыс +

| конфуциандық

| жапондық

| исламдық

| православиелік-славяндық

~ Қосөзен (Месопатамия) өркениеттерінің техникалық негізі:

| ирригация +

| металлургия

| егіншілік

| сауда

| кеме жасау~Шумер өркениетін ... этникалық тобы ығыстырды.

| аккадтықтар+

| вавилон

| ассирия

| египет

| парсы


~ Алфавит ... мәдениетінде қалыптасты.

| Финикия +

| Шумер

| Египет


| Вавилон

| Иран


~ Күнтізбе христиандар үшін – Христос туған күннен, мұсылмандар үшін - ...

| Хиджра +

| Калачакра

| Будданың нирванасынан

| Калавада

| Ахменид династиясының орныққан күнінен

~ «Пансексуализм» деген айдарды төмендегі ғалымдардың қайсысының концепциясына қатысты айту орынды:

| З.Фрейд +

| К.Юнг

| Э.Фром


| Б.Малиновский

| К.Ясперс

~ Кеңес дәуірінің мәдениеттанушысы, атақты «Франсуа Рабле және ортағасырлық халықтық күлкі мәдениеті» шығармасының авторы:

| М.Бахтин +

| А.Гуревич

| С.Аверинцев

| С.Библер

| Н.Сакулин

~Қазақтың апта күндерінің атаулары ... тілінен алынған.

| Парсы +

| Араб

| Үнді


| Өзбек

| Тәжік


~ ... «өркениеттер арасындағы бөлініс шебі-болашақ майдан шебі» деген.

| С.Хантингтон +

| Ф.Фукулма

| О.Шпенглер

| А.Тойнби

| М.Бахтин

~Египеттік жазудың аталуы:

| иероглиф +

| пиктограмма

| сыналық жазу

| алфавит

| таңбалық

~ Қазақтарда «обал» түсінігінің қарама-қарсы ұғымы:

| ысырап +

| сауап

| дауа


| шипа

| зауал


~ Көшпелілердің қысқы тұрағы ... деп аталады.

| қыстау +

| жайлау

| күзеу


| көктеу

| қашар


~ Қытай тіліндегі «тянь» ұғымы ... дегенді білдіреді.

| аспан +

| мәдениет

| елбасы


| қоғам

| тәртіп


~Қытай және түрік мәдениетін жан-жақты зерттеген ғалым:

| Л.Гумилев +

| А.Тойнби

| Ш.Уәлиханов

| Ә.Марғұлан

| Н.Семенов-Тяньшаньский

~ Инь және янь ұғымдары ... білдіреді.

| әйелдік және еркектік бастаманы +

| табиғи циклдерді

| ғарыштық үйлесілімдікті

| тәрбиелік принципін

| буддизм ұғымдарын

~ Арийлерге дейінгі ежелгі өркениет ... болды.

| хараппа +

| маурий

| гупти


| кушан

| элам


~ Эдип туралы трагедияның авторы:

| Эсхил +

| Еврипид

| Софокл


| Вергилий

| Аристофан

~ Атақты грек комедиантын көрсетіңіз:

| Аристофан +

| Вергилий

| Еврипид

| Софокл

| Эсхил


~ Көне Грекия мәдениетінде қалыптасқан «калокогатия» ұғымы ... білдіреді.

| ізгі сұлулықты +

| сұлулықты

| білімді

| махаббатты

| ізгілікті

~Римде аса өркендеп дамыған мәдени сала:

| құқық +

| дін

| өнер


| саясат

| философия

~Пайымдаушы, байсалды мәдени тұлғаның рәмізі (Ф.Ницшенің мәдениеттанулық концепциясы бойынша):

| Аппалон +

| Афродита

| Дионисий

| Зевс

| Прометей~ Әзіл-күлкі,ойын-той, мереке-сауық мәдениетінің рәмізі(Ф.Ницшенің мәдениеттанулық концепциясы бойынша):

| Дионисий +

| Афродита

| Апполон

| Зевс

| Прометей~Орта ғасырлардағы үстемдік еткен қоғамдық сананың формасы:

| дін +


| саяси сана

| философия

| миф

| құқық


~ Ортағасырлық бұқаралық мәдениеттің аталуы:

| карнавалдық-әзілдік +

| шіркеулік

| халықтық

| рыцарлық

| схоластикалық

~ Византия өркениетінің діни тірегі:

| православиелік дін +

| католиктік дін

| христиандық дін

| ислам

| несториандық бағыт

~ «Катарсис» ұғымы ... білдіреді.

| жанның қасірет арқылы тазаруын +

| ойын-сауықты

| төзімділікті

| ләззатты

| бақытты

~ Гуманизм дегеніміз:

| адамсүйгіштік +

| танымал

| мәдениеттілік

| адамгершілік

| әдептілік

~ Грек тіліндегі «этнос» сөзі ... білдіреді.

| халықты +

| елді

| жұртты


| ұлтты

| мемлекетті

~Мәдени сұхбат идеясына жатпайтын терминді көрсет:

| европоцентризм +

| мәдени плюрализм

| мәдени байланыс

| мәдени қарым-қатынас

| мәдени мозайка

~ Мәдениеттің функционалдық теориясының авторы:

| Б.Малиновский +

| К.Маркс

| А.Тойнби

| Н.Данилевский

| З.Фрейд

~Мәдениеттану пәні жоғары оқу орындарының оқу жоспарына ... енгізілді.

| 1990 жылы +

| 1917 жылы

| 20 ғ. басында

| 2000 жылы

| 80-ші жылдардың екінші жартысында

~Адамды «хайуан мадани» - мәдениетті жан деген ойшыл:

| Әл-Фараби +

| Әл-Кинди

| Қожа Ахмет Яссауи

| Абай

| Махмұт Қашғари~Мәдениеттанудың теориялық негізі:

| мәдениет философиясы +

| философия тарихы

| қоғамтану

| тарихи материализм

| философиялық антропология

~ ... алғаш рет адамды «саяси жануар» ретінде анықтады.

| Аристотель +

| Гераклит

| Платон


| Демокрит

| Эпикур


~ «Қайырымды қала» идеясын ... ұсынды.

| Әл-Фараби +

| Конфуций

| Ибн-Сина

| Платон

| Әл-Кинди

~ Көне Грецияның атақты шешені:

| Горгий +

| Демосфен

| Лисий


| Исократ

| Фемистокл
Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет