0 «Жаратылыстану» факультеті «Жалпы математика және физика» кафедрасыбет4/5
Дата17.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5

Практикалық сабақ №10.9

Тақырыбы: Молекуляр кинетик және термодинамикалық физика негіздері.

Есеп шешу мысалдары.

1. Көлемі 20к болған ыдыста 4г сутегі 270С температурада тұрса. Осы температураның қысымы анықталсын.

Шешуі:


2. Көмір қышқыл (СО2) газының моляр массасын анықтаңдар.

Шешуі:

Сынып жұмысы №1 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10.

Үй жұмысы №1 5.1, 5.3, 5.5, 5.9.

Практикалық сабақ №10.10

Тақырыбы: Газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.

1. Қысымы 745 мм.сын.бағ, температурасы 200С болған газ 104см3 көлемде тұр. Осы газ массасының қалыпты жағдайдағы көлемі табылсын.

Шешуі.
2. 4г сутегі және 32г оттегінен тұратын қоспаның 700 мм.сын.бағ. қысымында және 70С –дағы тығыздығы табылсын.

Шешуі:

Сынып жұмысы №2. 5.12, 5.16, 5.18, 5.20.

Үй жұмысы №2. 5.13, 5.15, 5.17, 5.19.Практикалық сабақ №10.11

Тақырыбы: Температура.

1.Сұйық қату температурасында (00С) теңіз деңгейіндегі ауаның (азот)

тығыздығы 1,255 тең. Азот молекуласының 4,68*10-26 кг болса, судың қатуы қандай абсолют температурадағы (К) сәйкес келеді.

Шешуі:
2. Температурасы 270С сутегі газ молекуласының қандай бөлігінің жылдамдықтары тан аралығында жатады.

Онда

Сынып жұмысы №3. 5.91, 5.95, 5.97, 5.99.

Үй жұмысы №3. 5.90, 5.94, 5.96, 5.100.Практикалық сабақ №10.12

Тақырыбы: Идеал газ күйі теңдеуі.

1. Қалыпты жағдайда молекулалардың меншікті көлемі газ көлемінің қандай бөлігін қамтуының және молекулалар арасындағы орташа қашықтақты табу.

Шешуі:бұдан а молекуланың

сызықтық өлшемінен 1 разрядқа үлкен екендігін білеміз. 1. Ұзындығы L=85см болған цилиндр ыдыс қозғаушы поршеньмен екіге

бөлінеді. Цилиндрдің бір жағы массалары тең оттегімен ал, екінші жағы сутегімен толтырылған болса, поршень цилиндрдің қайсы бөлігінде тұруы керек?

Шешуі: V1=xS; V2=(L-x)S; p*S=

Екі теңдікті өзара бөліп

Сынып жұмысы №4. 5.17, 5.19, 5.21, 5.23.

Үй жұмысы №4. 5.18, 5.22, 5.24, 5.26.

Практикалық сабақ №10.13

Тақырыбы: Идеал газдың ішкі энергиясы және оның молекулалардың еркіндік дәрежесіне қарай таралу заңы.

1. Егер 7000С-да 0,012кг массалы оттегі молекулаларының үштен бір бөлігі диссоцияланған болса, оның ішкі энергиясын табың.

Шешуі:

Оттегі үшін молекуляр i=5, атомдар үшін i=3

Онда, болса, онда

Практикалық сабақ №10.14

Идеал газдың ішкі энергиясының молекулалардың еркіндік дәрежесіне тәуелділігіне есептер шешу

Мазмұны:

1Идеал газдың ішкі энергиясының молекулалардың еркіндік дәрежесіне қарай таралу заңына.

2 Молекулалардың еркіндік дәрежесі (і =)

Идеал газдың ішкі энергиясының молекулалардың еркіндік дәрежесіне қарай таралу заңы.

i=iілгерілмеліайн+2ітербел k>=


 1. Бір атомды молекуланың еркіндік дәрежесі і=3

 2. Екі атомды қатты молекуланың –i=5

 3. Екі атомды сетпімді молекулалардың i=7

 4. Үш және көп атомды қатты молекулалардың i=6

Сынып жұмысы №5. 5.102, 5.104, 5.106, 5.108.

Үй жұмысы №5. 5.103, 5.105, 5.107.Практикалық сабақ №10.15

Тақырыбы: Нақты газдар.

Зат мөлшері 1 моль болған нақты газдардың ішкі энергиясыВан-дер-Ваальстің біз моль газ үшін теңдеуі:.

Ван-дер-Ваальстің кез-келген м массасы газ үшін теңдеуі:

молекулалардың өзара әсерлесу күштерінің қысымы.

молекулалардың меншікті көлемімен байланысқан көлем.

1. СИ системасындағы а және в тұрақтыларыныңөлшем бірліктері табылсын., .

Сынып жұмысы №7. 6.2, 6.8, 6.10.

Үй жұмысы №7. 6.3, 6.7, 6.9.

Қолданылған әдебиеттер.

Негізгісі:


 1. Ж.Абдулаев <<Жалпы физика курсы>>, Алматы:, <<Білім>>, 1994ж.

 2. Н.Ілиясов <<Жалпы физика курсы>>, Алматы:, <<Білім>>, 2003ж.

 3. К.Ж.Алжанов және басқалары. <<Молекулалық физика>>, Қарағанды:, ҚарМУ, 2001ж.

 4. В.С.Волькенштейн. Жалпы физика курсынан есептер жинағы. Алматы 1983ж.

 5. Коллектив Жалпы физикадан практикум. Алматы 1998ж.

 6. Н.Косов, М.Саметқызы (М.Молдабекова). Молекулалық физика, Алматы <<Рауан>>, 1993-1997жж.

 7. А.Н.Матвеев. Моекулярная физика. М:, <<Высшая школа>>, 1997ж.

Қосымшасы:

 1. И.В.Савельев. Жалпы физика курсы том І. Алматы, <<Мектеп>>, 1982ж.

С.Э.Фриш. А.В.Тиморева Жалпы физика курсы, Алматы, 1971ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі


“Сырдария” университеті
“Жаралылыстану” факультеті
“Жалпы математика және физика” кафедрасы
“Молекулалық физика” пәні бойынша

050110-физика мамандықтарының студенттері үшінЖұмыс бағдарламасының вариативті бөлімі.


Жетісай-2006 ж.

11. Тестілік сұрақтар.

1. 0 0C-қа сәйкес келетін абсолюттік температураның мәнін көрсетіңіз:

A) 0 K; B) 373 K; C)273 K; D)546 K; E)-273 K.
2. Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формула:

A) Q=cmt; B) Q=A; C) Q=U+A; D) Q= Ivt; E) Q=UC.


3. Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәні:

A) =; B) = ; C) =; D) =; E) N=;

4. Менделеев-Клайперон теңдеуі:

A) pV= RT; B)p=nkT; C) p=kT; D) P= IU; E) P=.


5. Бастапқы параметрлері p, V, T 1 моль идеал газ, p=const болғанда 3V көлемде ұлғаяды. Газдың істеген жұмысын табыңыз:

A) pV; B) 2pV; C) 3pV; D) 4pV; E) 5pV.


6. Айналмалы процесс нәтижесінде газ А= 1 Дж жұмыс істейді және суытқышқа Q=4,2 Дж мөлшерде жылу береді. Циклдің ПӘГ-ін табыңыз:

A) 0,192; B) 0,195; C) 0,200; D) 0,205; E) 0,210.


7. Жабық ыдыста 500 кПа қысымдағы газ бар. Егер кранды ашса 4/5 массасы сыртқа шығады, ыдыстағы қысым қандай болады:
A) 100 кПа; B) 200 кПа; C) 300 кПа; D) 400 кПа; E)500 кПа;
8. Температуралары Т1=500 K және Т2= 300 K идеал газдың Карно циклының ПӘГ-ін табыңыз:

A) 100%; B) 166%; C060%; D)40%; E)20%.

9. Идеал газдың көлемін екі есе және алсолют температураны екі есе азайтсақ, оның қысымы қалай өзгереді:

A) 2 есе азаяды. B) 4 есе азаяды. C) тұрақты болады.

D) 2 есе өседі. E) өзгермейді.
10. Температурадан тәуелсіз жылу сыйымдылығы С=20 Дж/К бар дене t1= 100 0C-дан t2= 20 0C-қа дейін суиды. Дененің жылу мөлшерән табыңыз:

A) 9 кДж; B) -2 кДж; C) 1,6 кДЖ; D) -1,6 кДж; E) 0,4 кДж.


11. Идеал газдың малекулаларының ілгермелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, газдың абсолют температурасы 3 есе өскенде қалай өзгереді:

A) 3 есе өседі. B) 9 есе өседі. C) 4,5 есе өседі. D) 3 есе азаяды. E) өзгермейді.

12. Қалыпты жағдайда (p0=105 Па) идеал газ V0= 1 м3 көлемді алып тұр. Газды изотермиялық түрде p= 5,0 МПа қысымға дейін қысса оның көлемі қалай өзгереді:

A) 0,02 м3; B) 0,03 м3; C) 0,01 м3; D) 0,04 м3: E) 0,05 м3.


13. Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштың және суытқыштың температуралары 450 К және 270 К. Циклдің ПӘГ-ін анықтаңыз:

A) 0,2: B) 0,25; C) 0,3; D) 0,4; E) 0,6.


14. Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,4*10-21 Дж. Газдың қысымы 4 мПа. Бірлік көлемге келетін газдың молекула санын табыңыз:

A) 2*1023 см2; B) 9,38*1017 м-3; C) 6,25*1015 м-3; D) 105 м-3; E) 2*1018 м-3.

15. Массасы m=5,4 кг алюминий ерітіндіде (М=27 г/моль) қанша зат мөлшері бар:

A) 50 моль; B) 100 моль; C) 150 моль; D) 200 моль; E) 250 моль.


16. Идеал газдың температурасы T1=300 K болғанда, қысымы p1=104 Па, ал температурасы T2=150 K болғанда p2 қысымы қандай болады:

A) 2 кПа; В) 3 кПа; С) 4 кПа; D) 5 кПа; E) 6 кПа.


17. Идеал газ қысымы p1 = 103 Па болғанда V1=2 м3 көлемді алып тұр. Егер көлемді изотермиялық түрде екі есе ұлғайтсақ, p2 қысымы қандай болады:

А) 300 Па; В) 400 Па; С) 500 Па; D) 600 Па; Е) 700 Па.


18. Көлемі V=1 м3 баллонға T=640 K температурада массасы m=1 кг оттегі (M = 32 г/моль) орналастырылған. Баллондағы қысымды табыңыз (R=8,31 Дж/(моль К));

А) 166 кПа; В) 98 кПа; С) 124 кПа; D) 192 кПа; Е) 150 кПа.

19. Көміртегінің (M = 12 г/моль) 1 киломолінің массасын анықтаңыз:

А) 18 кг; В) 24 кг; С) 12 кг; D) 32 кг; Е) 36 кг.


20. Оттегінің (M = 12 г/моль) 1 киломолінің массасын анықтаңыз:

А) 18 кг; В) 24 кг; С) 12 кг; D) 32 кг; Е) 36 кг.12. Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.


Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus /оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.


Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары


Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсыА-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет