1-дс формасы (квартал) республика дәҮЛӘт статистика күЗӘТҮЕжүктеу 119.68 Kb.
Дата01.05.2016
өлшемі119.68 Kb.
: rus -> file -> pub
pub -> Культуру восстановить сложнее, чем экономику
pub -> Среднекирменского сельского поселения мамадышского муниципального района республики татарстан
pub -> Народные средства и способы борьбы с колорадским жуком
pub -> Здоровый авантюризм каримова
pub -> Тукаевский район Транспортное обслуживание
pub -> Какие бывают породы кур?


Татарстан Республикасы

Министрлар Кабинетының

2014 ел, 12 сентябрь, 661 нче

карарына 2 нче кушымта


1-ДС формасы

(квартал)


РЕСПУБЛИКА ДӘҮЛӘТ СТАТИСТИКА КҮЗӘТҮЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬЛЕГЕ МӘГЪЛҮМАТ АЛУЧЫ ТАРАФЫННАН ГАРАНТИЯЛӘНӘ
Статистика күзәтүе «Россия Федерациясендә рәсми статистика исәбе һәм дәүләт статистикасы системасы турында» 2007 ел, 29 ноябрь, ФЗ-282 нче Федераль закон нигезендә гамәлгә ашырыла. Статистика мәгълүматын тапшыру тәртибен бозу, шулай ук дөрес булмаган статистика мәгълүматын кертү Россия Федерациясенең Административ хокук бозулар турындагы 2001ел, 30 декабрь, ФЗ-195 нче кодексының 13.19 статьясы, шулай ук «Дәүләт статистикасы хисаплылыгын кертү тәртибен бозган өчен җаваплылык турында» 1992 ел, 13 май, 2761-1 нче Россия Федерациясе Законының 3 статьясы нигезендә җаваплылыкка китерә


ЭЛЕКТРОН РӘВЕШТӘ КЕРТЕЛЕРГӘ МӨМКИН


20 ____ елның ________________________________ өчен

ПРЕДПРИЯТИЕНЕҢ ӨСТӘЛГӘН КЫЙММӘТЕ ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТЛАР

(арта бару нәтиҗәсе белән)

Кертәләр:

Кертү вакытлары


юридик затлар, аларның аерым урнашкан бүлекчәләре (исемлек буенча) Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мони-торинг комитеты өчен Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органына

хисап чорыннан соң килүче айның

30 ыннан да соңга калмыйча


Хисап бирә торган оешма исеме ________________________________________________________________________________________________


Почта адресы___ ________________________________________________________________________________

Код (хисап бирә торган оешма куя)

ОКПО буенча

хисап бирә торган оешмаОКВЭД буенча

эшчәнлек төреОКАТО

буенча


территория

ОКОГУ буенча министрлык (ведомство),

идарә органыОКОПФ буенча оештыру-хокук формасы

ОКФС буенча милек формасы

1

2

3

4

5

6


Күрсәткеч исеме

Юл

саны


Ел башыннан

(тулы берәмлекләрдә кеше)Хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны (читтән килеп берьюлы ике эштә эшләүчеләрдән башка)

99


1 бүлек. Товарлар эшләп чыгару һәм хезмәтләр күрсәтү


(мең сум)

Күрсәткечләр исеме

Юл

саны

Хисап чоры өчен

А

1

2

Товарлар эшләп чыгару һәм хезмәтләр күрсәтү (02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 – 09 юллар)

01
Үзләре җитештергән төяп җибәрелгән продукция, башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме (өстәлгән кыйммәткә салымнан һәм акцизлардан башка)

02
Алып сату өчен читтә сатып алынган товарлар төяп җибәрелде (өстәлгән кыйммәткә салымнан һәм акцизлардан башка)

03
Үзләренең сәнәгатькә карамаган бүлекчәләренә, капиталь төзелешкә тапшырылган үзләре җитештергән сәнәгать продукциясе

04
Үзләренең авыл хуҗалыгына карамаган бүлекчәләренә тапшырылган үзләре җитештергән авыл хуҗалыгы продукциясе

05
Үзләре җитештергән әзер продукциянең калган өлешләре арту (+) яки кимү (-)

06
Төгәлләнмәгән җитештерүдән, үзләре эшләп чыгара торган ярымфабрикатлардан, инструментлардан һәм җайланмалардан калган өлеш арту (+) яки кимү (-)

07
Алып сату өчен товарлардан калган өлеш арту (+) яки кимү (-)

08
Алып сату өчен товарлар сатып алуга чыгымнар

09

2 бүлек. Продукция (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) җитештерүгә һәм

реализацияләүгә чыгымнар һәм арадаш куллану (мең сум)
Күрсәткечләр исеме

Юл саны

Хисап чоры өчен

А

1

2Продукция (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) җитештерүгә һәм реализацияләүгә чыгымнар (12 + 20 + 30 + 31 + + 32 + 33 + 34 юллар)

10


шулардан:


Арадаш куллану (12 – 14 + 20 юллар)

11шул исәптән


Матди чыгымнар (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 юллар)

1212 юлдан Россия Федерациясендә Татарстан Республикасыннан читтә сатып алынган

12112 юлдан Россия Федерациясеннән читтә сатып алынган (импорт)

12212 юлдан шул исәптән:


чимал һәм материаллар

13җирләрне рекультивацияләүгә тотып калына торган акча

14сатып алына торган комплектлау әйберләре, ярымфабрикатлар

15ягулык, энергия, су:

16табигый ягулык газ

161мазут

162күмер

163бензин

164дизель ягулыгы

165электр энергиясе

166җылылык энергиясе

167ягулыкның башка төрләре

168су

169махсус киемнәр, махсус җиһазлар

17кайтарып бирелә торган чималны эшкәртү кыйммәтен кертеп, чит оешмалар башкарган җитештерү характерындагы эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр

1818 юлдан йөкләрне транспортировкалау буенча хезмәтләр күрсәтү

18118 юлдан капитал ремонт үткәрү хезмәтләре күрсәтү

19Матди булмаган хезмәт күрсәтүләргә түләү һәм арадаш куллануның башка элементлары (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 юллар)

20чит оешмалар күрсәтә торган хезмәтләр

21аренда түләве

22исемлектә булмаган составтагы хезмәткәрләр бер тапкыр башкара торган эшләр

23вәкиллек чыгымнары

24гарантия ремонтына һәм хезмәт күрсәтүгә чыгымнар

25фәнни-тикшеренү лабораторияләрен һәм бюроларын тотуга чыгымнар

26хезмәткәрләрне оешкан рәвештә җыю чыгымнары

27башка чыгымнар

283 бүлек. Өстәлгән кыйммәт (мең сум)


Күрсәткечләр исеме

Юл саны

Хисап чоры өчен

А

1

2

Өстәлгән кыйммәт (01 юл – 11 юл)

29
шулардан:хезмәт өчен түләүгә чыгымнар

30
оешма хезмәткәрләрен пенсия белән тәэмин итү, социаль иминләштерү һәм мәҗбүри медицина иминләштерүе буенча исәпләнгән түләүләр суммасы

31
төп чараларны амортизацияләү

32
продукция (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) үзкыйммәтенә кертелә торган салымнар һәм җыемнар

33
башка чыгымнар

34
шулардан:

матди булмаган активларны амортизацияләү341
җитештерү табышы (29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 14 юллар) яки 01 – 10 юллар

35Оешма җитәкчесе(фамилиясе, исеме, атасының исеме)(имзасы)
Форманы төзү өченҗаваплы вазыйфаи зат


(вазыйфасы)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
(имзасы)


20__ ел, ____ _________

(элемтә өчен телефон номеры)
(документны тутыру датасы)


_______________________________________________
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет