1. Екі я одан да көп мағынаға ие болатын сөздер. A тура мағыналыДата02.05.2016
өлшемі151.83 Kb.


Қазақ тілі


1. Екі я одан да көп мағынаға ие болатын сөздер.

A) тура мағыналы

B) ауыспалы мағыналы

C) бірнеше мағыналы

D) туынды мағыналы

E) көп мағыналы2. Тура мағыналы тіркесті белгілеңіз.

A) долы адам

B) биік мақсат

C) терең білім

D) ұзын жіп

E) жақсы сөз3. Тіліміздегі қолданыстан шыққан сөздер.

A) синонимдер

B) омонимдер

C) диалект сөздер

D) неологизмдер

E) көнерген сөздер4. Сөздік қорға жаңадан енген сөздер.

A) архаизмдер

B) жаңа сөздер

C) табу сөздер

D) көнерген сөздер

E) тарихи сөздер5. Дауысты дыбыстарға тән емес сипаттама

A) Ауа өкпеден кедергісіз шығады.

B) Буын құрайды.

C) Үн болмайды.

D) Созып айтуға болады.

E) Үннен ғана тұрады.6. Буын үндестігіне бағынбайтын септікті белгілеңіз.

A) атау септігі

B) барыс септігі

C) шығыс септігі

D) жатыс септігі

E) көмектес септігі7. Негізгі түбірді белгілеңіз.

A) дәрігер

B) мұғалім

C) сауыншы

D) аспаз

E) сатушы8. Түбір сөзді белгілеңіз.

A) өнім


B) жолдас

C) достық

D) малшы

E) балапан9. Өзгелік етісті белгілеңіз.

A) жинасты

B) қойылды

C) тазаланды

D) киінді

E) айтқызба10. Сөйлемдегі сан есімнің мағыналық түрін белгілеңіз.

Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді.

A) жинақтық

B) болжалдық

C) топтау

D) реттік

E) есептік11. Жылқы малын шақыру үшін қолданылатын одағайды белгілеңіз.

A) құрау-құрау

B) қош-қош

C) аухау-аухау

D) шөре-шөре

E) көс-көс12. Еліктеу сөзден жасалған туынды зат есімді белгілеңіз.

A) томпаң

B) үлбіре

C) жалпаңда

D) бүлкек

E) қызараң13. Барыс септігіндегі сөздермен тіркесетін шылауды белгілеңіз.

A) таман


B) бірге

C) үшін


D) бұрын

E) сияқты14. Қалау райлы етістіктен жасалатын жай сөйлемнің түрін анықтаңыз.

A) жақты сөйлем

B) жайылма сөйлем

C) толымсыз сөйлем

D) жақсыз сөйлем

E) жалаң сөйлем15. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемді белгілеңіз.

A) Екі қолы дірілдеп, ол үйге жақындады.

B) Қорыққаны сонша – орнынан тұра алмай қалды.

C) Олар біресе тоқтап дем алады, біресе күн ұзақ жүріп алады.

D) Ертерек үйге қайту керек немесе ауруханаға соғу керек.

E) Қорадан мал ұрланыпты, сол үшін Базарбайды қатты соққыға жықты.16. Айқындауыш мүшеге байланысты қойылған үтірді белгілеңіз.

A) Бәсе, солай болады деп айтып едім ғой.

B) Мінезі де, түрі де – бәрі өзім.

C) Бұл жөнінде ертең, сағат тоғызда, тресте отырып, кең сөйлесейік.

D) Жамбыл, Дина – өнердің қос қазығы.

E) Па, шіркін! Даусы дауыс-ақ екен.17. Сөйлемді төлеу сөзге айналдырғанда жіктеу есімдігінің қалай өзгеретінін белгілеңіз.

Одан арғы тағдырын мен білмеймін, - деді Медников.

A) өзінің

B) саған


C) маған

D) оның


E) мені

18. Жалғаулықсыз қарсылықты салаласқа қойлатын тыныс белгісі.

A) Сызықша, көп нүкте

B) Сұрақ белгісі, леп белгісі

C) Үтір мен сызықша

D) Сұрақ белгісі, көп нүкте

E) Жақша мен үтір19. Автор сөзі төл сөздің ортасында тұрған жағдайда сызықшаның қойылуы

A) төл сөздің алдынан.

B) автор сөзінің алдынан.

C) автор сөзінен кейін.

D) автор сөзінің екі жағынан.

E) төл сөзден кейін.20. Ауызекі сөйлеу стилінің сипаты.

A) Образды мәндегі қолданыс

B) Арнайы терминдердің қолданылуы

C) Шақыру, үндеу

D) Тілдесу емін-еркін, бейресми түрде

E) Ресми, ақпараттық, дәл, нақты

Қазақ тілі пәнінен сынақ аяқталды

Алгебра


1. Жұп функцияны көрсетіңіз:

A) у = sinx

B) у = ctgx

C) у = tgx

D) у =

E) у = cosx2. -функциясының ең кіші оң периодын анықтаңыз:

A)

B)

C)

D)

E)3. Өрнектің мәнін табыңыз:

A) 1


B) 0

C)

D)

E)4. -теңдеуінің ең үлкен теріс түбірін табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)5. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)6. формуласының көмегімен аргументтің берілген мәндеріне сәйкес функциясының мәндерін есептеңіз,мұндағы x=1,998

A) 14,47


B) 12,96

C) 12,36


D) 13,46

E) 13,97


7. = функциясы берілген. -ті табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)8. функциясының кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз:

A) ; −2

B) 2; −2

C) ; −2

D) ; 2

E) 2;9. у=−2х2 + 4х функциясының экстремум нүктелерін табыңыз:

A) хmin= 0

B) хmax= 1; хmin=0

C) хmin= −1; хmax= 1

D) хmax= 0; хmin= − 1

E) хmax= 110. 6 оқушыны 3 оқушыдан тұратын 2 топқа неше тәсілмен бөлуге болатынын анықтаңыз:

A) 10


B) 12

C) 2


D) 1

E) 6


11. у = – х2 + х + 2 және у = 0 функцияларының графиктерімен шектелген фигураның ауданын табыңыз.

A) 4

B) 5

C) 4

D) 4

E) 412. Есептеңіз:

A) 15.


B) 18.

C) 24.


D) 21.

E) 27.


13. f(x) = cos2+ sіn2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз.

A) x + C.

B) sіnx + C.

C) -x + C.

D) + C.

E) 2x + C.14. f(x) = cos5xcos2x + sіn5xsіn2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз.

A) -cos3x + C.

B) -sіn3x + C.

C) cos3x + C.

D) 3sіn3x + C.

E) sіn3x + C.15. (t) = 3t2 - 2t заңы бойынша түзу сызық бойымен қозғалатын нүктенің жылдамдығы берілген. Нүктенің қозғалыс заңдылығын табыңыз.

A) t3+ t2 + C.

B) t3 + C.

C) 6t - 2 + C.

D) - 2t2 + C.

E) t3- t2 + C.16. Теңдеуді шешіңіз:

A) 4


B) 3

C) -2


D) -1

E) 1


17. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 3; 7.


B) -3; 5.

C) -1; 6.

D) -1; 4.

E) 4; 6.


18. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 2.


B) 6.

C) 4.


D) 5.

E) 1.


19. Теңдеуді шешіңіз: x2 - x + 9 + = 12.

A) -5; -1.

B) 0; 1.

C) -1; -2.

D) 3; 5.

E) 9; 8.


20. Теңдеуді шешіңіз: (x2 - 9) = 0.

A) x1 = 3, x2 = – 2.

B) x1 = – 3, x2 = 2.

C) x1 = 3.

D) x1 = 3, x2 = 2.

E) x1 = 3, x2 = – 3, x3 = 2.

Алгебра пәнінен сынақ аяқталды

Химия


1. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер етпейтін фактор

A) концентрация

B) қысым

C) температура

D) әрекеттесуші заттардың табиғаты

E) ыдыстың формасы2. Коваленттік полюссіз байланысы бар молекула

A)

B)

C) Mg


D) Al

E) Na


3. Заттың құрамымен химиялық қасиеттерін сақтайтын жай немесе күрделі заттардың ең ұсақ бөлшегі

A) атом 

B) электрон 

C) протон

D) молекула 

E) ион


4. Металдық байланысы бар зат


A) оттек

B) күкіртсутек

C) калий хлориді

D) темір (II) сульфаты

E) алюминий

5. Атомдық (реттік) нөмірі сәйкес келеді

A) валентті электрондарына

B) нейтрон санына

C) атомдағы электрондық қабаттың санына

D) ядроның оң зарядына және электрондардың жалпы санына

E) сыртқы қабаттағы электрон санына6. Галогендер тобы

A) I, Fe, Sb, Sn, Zn

B) Mn, Br, I, Re

C) F, O, N, C, B

D) F, Cl, Br, I, At

E) F, Cl, Mn, At7. өзгеріс сызбанұсқасына сәйкес келетін әрекеттесу

A)

B)

C)

D)

E)8. өзгеріс сызбанұсқасына сәйкес келетін әрекеттесу

A)

B)

C)

D)

E)9. Әрекеттесу нәтижесінде түзілетін тұз

A) рутений сульфиті

B) рутений сульфаты

C) рений сульфаты

D) рубидий сульфаты

E) рубидий сульфиті10. Ең белсенді металдардың (Na, K, Ca, Мg) өнеркәсіпте алыну әдісі

A) тұздар балқымаларының электролизі

B) көміртек (II) оксидімен оксидтерден тотықсыздандыру

C) көміртекпен оксидтерден тотықсыздандыру

D) тұздар ерітінділерінің электролизі

E) алюминотермия11. Массасы 90 г этан жанғанда түзілетін көміртек (ІV) оксидінің зат мөлшері:

A) 5 моль.

B) 12 моль.

C) 6 моль.

D) 4 моль.

E) 10 моль.12. Алкандарға тән емес реакция

A) C2H4 + Br2  C2H4 Br2

B) CH4 C+2H2

C) CH4 + HNO3  CH3NO2 + H2O

D) C2H6 + Br2  C2H5 Br + HBr

E)
13. 25 г метан қалыпты жағдайда хлормен әрекеттескенде түзілетін тетрахлорметанның көлемі:

A) 70 л.


B) 25,5 л.

C) 44,8 л.

D) 51 л.

E) 35 л.


14. 2-бромпропан натриймен әрекеттескенде түзілетін зат:

A) гексан

B) изобутан

C) гептан

D) 2-метилпентан

E) 2,3-диметилбутан15. Гидрогендегенде 2-метилпропан түзетін қосылыс:

A) Диметилэтилен.

B) Метилпропен.

C) Этилен.

D) Метилен.

E) Пропилен.16. Реакцияның жылу эффектісі 880 кДж болса, 160 г метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

A) 8800 кДж

B) 8500 кДж

C) 8700 кДж

D) 8400 кДж

E) 8600 кДж17. Азот бойынша тығыздығы 2,5-ке тең циклоалканның 14 граммын жаққанда түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.)

A) 44,8 л

B) 179,2 л

C) 89,6 л

D) 11,2 л

E) 22,4 л18. 250 г гептан бір мезгілде циклденгенде және дегидрленгенде бензолдың гомологы түзіледі. Осы кезде түзілген газдың көлемі (қ.ж., литрмен)

A) 112


B) 198

C) 224


D) 148

E) 168


19. Гидрлегенде шығымы 75 болса, онда 15,6 г бензолдан алынатын циклогексанның массасы

A) 18,60 г

B) 10,60 г

C) 16,60 г

D) 12,60 г

E) 14,60 г


20. Жартысы метаннан, жартысы этаннан тұратын көлемі 1 м3 газ қоспасын жағу үшін қажет оттектің көлемі:

A) 2,5 м3.

B) 2,1 м3.

C) 2,75 м3.

D) 3 м3.

E) 2 м3.
Химия пәнінен сынақ аяқталды

Дүние жүзі тарихы


1. Деректер бойынша Египетті біріктірген алғашқы перғауын:

A) Тутмос

B) Тутанхамон

C) Хеопс

D) Рамсес

E) Менес (Мина)2. Әскери іспен айналысатын феодалдар:

A) Герцогтар

B) Барондар

C) Графтар

D) Виконттар

E) Рыцарьлар3. 732 жылы араб әскерлерінің франктерден жеңілген жері:

A) Рим


B) Аахен

C) Париж

D) Верден

E) Пуатье4. IV-V ғасырларда Қытайда кең тараған дін:

A) Будда


B) Индуизм

C) Ислам


D) Христиан

E) Даосизм5. Солтүстік Америкадағы ағылшындардың алғашқы мекені:

A) Виргиния

B) Калифорния

C) Луизиана

D) Техас

E) Массачусетс6. ХVІІІ ғ. ортасында Үндістанды отарлау үшін соғысқан мемлекеттер:

A) Англия мен Франция

B) Португалия мен Франция

C) Португалия мен Англия

D) Голландия мен Португалия

E) Испания мен Англия7. Франция-Пруссия соғысы басталған жыл:

A) 1870 ж.

B) 1875 ж.

C) 1874 ж.

D) 1872 ж.

E) 1871 ж.8. Қытай рыногын жаулап алу жолындағы «апиын соғыстарының» бастамашысы болған мемлекет:

A) Ресей


B) АҚШ

C) Англия

D) Жапония

E) Франция9. Оның шығармасы би, славян ұлттық әуендері негізіне құрылған, оны «мазурка королі» деп атаған:

A) Ф.Шопен

B) А.Вивальди

C) В.А.Моцарт

D) Д.Верден

E) Ф.Шуберт10. 1921-1922 жылдардағы Вашингтон конференциясына шақырылмаған мемлекет:

A) Англия

B) Италия

C) Қытай


D) Жапония

E) Кеңестік Ресей11. Инк тайпаларының елі:

A) Юкатан түбегі

B) Гаити аралы

C) Испания

D) Перу

E) Мексика12. Еуропадағы фашистік ұйымдар алғаш пайда болған мемлекет:

A) Германия

B) Испания

C) Франция

D) Италия

E) Ұлыбритания13. 1923 жылы 29 қазан күні Түркия тарихында болған маңызды оқиға:

A) Республикалық халықтық партия құрылды

B) Коммунистер билікке келді

C) Сұлтан билігі жойылды

D) Түркия Республикасы жарияланды

E) Ресеймен достық келісім шартына қол қойылды14. 1945 ж. Потсдам конференциясына қатысқан елдер:

A) АҚШ, Ұлыбритания, Франция

B) КСРО, Польша, Чехословакия

C) АҚШ, КСРО, Ұлыбритания

D) Ұлыбритания, Франция, Испания

E) АҚШ, КСРО, Италия15. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде әлемнің әр түрлі елдерінде жайғасқан АҚШ - тың соғыс базаларының саны:

A) 300


B) 60

C) 400-ден астам

D) 500-ден астам

E) 75


16. 1974 жылы АҚШ президенті Ричард Никсонның өз еркімен қызметінен кетуіне себеп болған саяси жағдай:

A) Тафт-Хартли заңы яғни кәсіподақ қызметін шектеу

B) Мартин Лютер Кингтің өлтірілуі

C) Вьетнамдағы соғыс

D) «Уотергейт»

E) Кариб дағдарысы17. ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы КСРО экономикасына тән жүйе

A) Жоспарлы экономика

B) Жеке меншікті дамыту

C) Жеке кәсіпкерлік

D) Нарықтық экономика

E) Реформашыл бағыт18. 1951-1969 жж. Ливия мемлекеті үшін тән емес жағдай:

A) Революциялық басшылықтың үстемдігі

B) Ақсүйектер беделінің төмендеуі

C) Жер өңдеуші феллахтардың өндіріске тартылуы

D) Батыс капиталының шоғырлануы

E) Монархия тірегінің әлсіреуі19. 1960 жылдың «Африка жылы» атануының себебі

A) Көп елдердің экономикасы жедел дамыды

B) Көп мемлекет тәуелсіздік алды

C) Барлық халық ислам дінін қабылдады

D) Барлық жерде соғыс тоқтатылды

E) Ірі шаруашылық нысандары салынды20. ХХ ғасырдың соңында саяси картасында өзгеріс болып, бірнеше мемлекетке бөлінген ол:

A) Венгрия

B) Иран

C) ЮгославияD) Монғолия

E) Жапония

Дүние жүзі тарихы пәнінен сынақ аяқталды


3Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет