1. Кальцийдің химиялық таңбасыбет6/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

18 нұсқа


1. Сутегінің химиялық таңбасы

 1. He

 2. Ho

 3. Hf

 4. * H

 5. Hg

2. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар

 1. ZnCl2  Zn + Cl2  Q

 2. 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q

 3. C)* Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q

 4. CaCO3  CaO + CO2  Q

 5. 2H2O  2H2 + O2  Q

3. Қышқылдық оксид —

 1. CaO

 2. НNO3

 3. *CO2

 4. Zn(OH)2

 5. HCl

4. sp2-гибридизация кезінде валенттік бұрыш тең:

 1. * 1200

 2. 1800

 3. 1050

 4. 1070

 5. 1090

5. Аминқышқылдары

 1. органикалық қышқылдар

 2. * органикалық амфотерлі қосылыстар

 3. өте күшті қышқылдар

 4. органикалық негіздер

 5. ешқандай қасиет көрсетпейді

6. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2S

 2. H2SO4

 3. H2CO3

 4. H2SO3

 5. *H2SiO3

7. Фосфор атомы ядросының заряды:

 1. +7.

 2. –15.

 3. +31.

 4. *+15.

 1. +5.

8. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

 1. Зелинский

 2. Марковников

 3. Бертло.

 4. Кучеров

 5. *Лебедев

9. Бензиннің қасиеті

 1. *жанғыш

 2. судан ауыр

 3. суда ерігіш

 4. жанбайды

 5. иісі жоқ

10. Фенолдың басқаша атауы

 1. фенил

 2. изопрен

 3. алкан

 4. альдегидоспирт

 5. E *карбол қышқылы

11. Кетонға жататын зат:

 1. CH3CH2  COH

 2. C6H5  CH2OH

 3. CH3  CH2COOH

 4. *

 5. CH2OH  CH2OH

12. Сірке қышқылы қолданылмайтын жағдай

 1. тамақ өнеркәсібінде

 2. пластмасса, жасанды тері, тоқыма өнеркәсібінде

 3. * өрт сөндіруде және отын ретінде

 4. еріткіш, хош иісті заттар алуда

 5. гербицидтер, бояулар алуда

13. Күрделі эфирлер суда ...

 1. жақсы ериді, себебі эфирлік топшасы бар.

 2. * нашар ериді, себебі молекулааралық сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауынан.

 3. жақсы ериді, себебі оны құрайтын қышқыл мен спирт жақсы ериді.

 4. нашар ериді, себебі өте ұшқыш заттар.

 5. нашар ериді, себебі құрамы күрделі.

14. Глюкозаның құрамында болатын функционалдық топтар

 1. карбоксил және аминотоп

 2. карбонил және нитротоп

 3. карбоксил және гидроксил

 4. * карбонил және гидроксил

 5. карбоксил және карбонил

15. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар натрий гидроксидінің зат мөлшері (моль)

 1. 5

 2. 0,4

 3. 1

 4. 0,1

 5. * 0,5

16. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 69,03 кДж

 2. 65,03 кДж

 3. 66,03 кДж

 4. * 67,03 кДж

 5. 68,03 кДж

17. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:

 1. Al(OH)3 + H2SO4 .

 2. * KCl + NaNO3 .

 3. KHCO3 + Ca(OH)2 .

 4. KCl + AgNO3 .

 5. Na2CO3 + HCl .

18. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. орта тұздар;

 4. қышқылдар;

 5. * сілтілер;

19. Алюминиймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. HNO3, NaCl, KOH

 2. * H2O, CuCl2, NaOH

 3. HCl, SO2, KOH

 4. HBr, Fe2O3, Lі2SO4

 5. H2O, Na2O, NaOH

20. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. *1,49 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. 3,06 г

 5. 1,77 г

21. Тотығу үрдісінің сызба-нұсқасы

 1. MnO4-  MnO­4-2

 2. *Fe+3  FeO4-2

 3. MnO4-2  Mn+2

 4. Cr2O7-2  Cr

 5. CrO4-2  Cr+3

22. Салыстырмалы молекулалық массасы 156 м. а. б. болатын көмірсутек

 1. C8H18

 2. C7H16

 3. C)* C11H24

 4. C9H20

 5. C10H22

23. 78,5 г бромбензол алу үшін қажет бромның мөлшері:

 1. 0,4 моль.

 2. 0,3 моль.

 3. * 0,5 моль.

 4. 0,7 моль.

 5. 0,6 моль.

24.

затының аталуы 1. тефлон

 2. лавсан

 3. * капрон

 4. каучук

 5. найлон

25. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат

 1. NаН

 2. Н2S

 3. Н2О

 4. 2Н4

 5. НF

19 нұсқа


1. Қышқылдың формуласы

 1. *HCl

 2. H3P

 3. H3N

 4. H4C

 5. H2O

2. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +3

 2. +1

 3. -2

 4. +2

 5. *-1

3. Оттекке жатпайтын тұжырым:

 1. түссіз газ

 2. сутек пероксиді ыдыраған кезде алынады

 3. салыстырмалы молекулалық массасы-32

 4. * суда жақсы ериді

 5. су ыдыраған кезде алынады

4. Пропеннің молекуласы тұрады:

 1. *3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен

 2. 4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

 3. 3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен

 4. 2 атом көміртегінен және 4 атом сутегінен

 5. 3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

5. x

С2 Н4 → C2H5OH → СН3 COH тізбегіндегі „ Х ” заты 1. CH3OH

 2. *H2O

 3. CH3COOH

 4. H2

 5. C2H6

6. Са2+ ионының жалпы электрон саны

 1. 40

 2. 10

 3. * 18

 4. 22

 5. 20

7. Экзотермиялық реакцияның теңдеуі

 1. * N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + Q

 2. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - Q

 3. 2CH4 ⇄ C2 H2 + 3H2 -Q

 4. C + 2S ⇄ CS2 - Q

 5. N2 + O2 ⇄ 2NO - Q

8. Суда шын ерітінді түзбейтін зат:

 1. мыс купоросы.

 2. қант.

 3. * өсімдік майы.

 4. ас тұзы.

 5. глюкоза.

9. NaX NaOH NaCl генетикалық тізбегіндегі Х заты

 1. Na2SO4

 2. Na2SO3

 3. *Na2O

 4. NaNO3

 5. Na2SiO3

10. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. корунд

 2. боксит

 3. дала шпаты

 4. каолинит

 5. *доломит

11. Фенолдың басқаша атауы

 1. альдегидоспирт

 2. фенил

 3. изопрен

 4. алкан

 5. * карбол қышқылы

12. Альдегидтердің жалпы формуласы

 1. CnH2n+1OH

 2. CnH2n-6

 3. C)* CnH2n+1COH

 4. CnH2n

 5. CnH2n+1­COOH

13. Жалпы формуласы төмендегідей болатын заттың класы: 1. қышқылдар.

 2. альдегидтер.

 3. жай эфирлер.

 4. * күрделі эфирлер.

 5. спирттер.

14. Аминқышқылдарының қолданылуы

 1. *дәрі- дәрмек алуда, қоректік зат ретінде

 2. қопарғыш зат алуда

 3. суды дезинфекциялауда

 4. еріткіш ретінде

 5. бояу алуда

15. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:

 1. KCl + AgNO3 .

 2. Al(OH)3 + H2SO4 .

 3. KHCO3 + Ca(OH)2 .

 4. *KCl + NaNO3 .

 5. Na2CO3 + HCl .

16. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

 1. 10 г.

 2. 6,12 г.

 3. 4 г.

 4. 25 г.

 5. *12,25 г.

17. Фосфор (ІІІ) оксидінде фосфордың тотығу дәрежесі:

 1. +2.

 2. +1.

 3. –3.

 4. * +3.

 5. –2.

18. Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы

 1. қалайы, магний, сынап

 2. *мырыш, темір, кобальт

 3. никель, хром, алтын

 4. темір, алюминий, платина

 5. қорғасын, мыс, сынап

19. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

 1. * 3,7 л

 2. 7,3 л

 3. 2,8 л

 4. 5,4 л

 5. 6,7 л

20. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % және сутек 11,77 %, оттек бойынша тығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

 1. С6Н10.

 2. С4Н6.

 3. 5Н8.

 4. С3Н4.

 5. С4Н8.

21. 39 г бензолды хлорлағанда 0,25 моль хлорбензол алынса, түзілген заттың шығымы (%-пен)

 1. 70%.

 2. *50%.

 3. 40%.

 4. 30%.

 5. 60%.

22. Деканды симметриялы крекингілегенде түзілетін қанықпаған қосылыстың молекулалық массасы

 1. 50

 2. *70

 3. 80

 4. 60

 5. 40

23. Крахмал гидролизденгенде түзілетін соңғы өнім

 1. рибоза

 2. *глюкоза

 3. дезоксирибоза

 4. глюкоза

 5. фруктоза

24. Салыстырмалы молекулалық массасы 500000 болатын каучуктегі изопрен буындарының саны

 1. 7233

 2. 7483

 3. 7693

 4. 7796

 5. *7353

25. Өзгерістер схемасы берілген:

H2O O2 Fe3O4 Fe FeCl3.

Фторды қолдануға болатын стадия:


 1. 3, 4.

 2. 2.

 3. 3.

 4. * 1.

 5. 4.

20 нұсқа


1. Жай зат

 1. Күкірт сутегі

 2. Натрий хлориді

 3. Су

 4. Темір сульфиді

 5. *Сутегі

2. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +2

 2. -2

 3. +3

 4. +1

 5. * -1

3. Оттегіге тән емес тұжырым:

 1. оттегі жануды қолдайды

 2. *оттегі сумен әрекеттеседі

 3. оттегі металдармен әрекеттеседі

 4. оттегі бейметалдармен әрекеттеседі

 5. оттегі тыныс алуды қолдайды

4. Бір атомды қаныққан спирттердің жалпы формуласы-

 1. СnН2n-1ОН

 2. СnН2n

 3. СnН2n+1

 4. nН2n+1ОН

 5. СnН2n+2

5. х

СН3СООН →СІCH2 -СООН → NH2 CH2 -СООН (-NH-R-CO-) n тізбегіндегі Х заты 1. * nNH2CH2COOH

 2. C2H5COOH

 3. C2H5OH

 4. СІ2

 5. NH3

6. Ядродағы протон саны...

 1. топ нөмірін көрсетеді.

 2. ұшқыш сутекті қосылыстардың жалпы формуласын көрсетеді.

 3. *рет нөмірін көрсетеді.

 4. жоғарғы оксидтер формуласын көрсетеді.

 5. период нөмірін көрсетеді.

7. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 5

 2. 2

 3. * 3

 4. 1

 5. 4

8. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2SO3

 2. H2SO4

 3. *H2SiO3

 4. H2S

 5. H2CO3

9. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. ақ ұнтақ.

 2. *балық иісі бар.

 3. суда жақсы ериді.

 4. борпылдақ ұнтақ.

 5. су тартқыш ұнтақ.

10. Алюминий топшасының элементі

 1. Mn

 2. *Іn

 3. La

 4. Sc11. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

 1. тотығу дәрежесіне

 2. салыстырмалы атомдық массасына

 3. *валенттілігіне

 4. атомдардың санына

 5. атомдардың түріне

12. Көмірсутектердің табиғи көздері қатарына жатпайтын зат

 1. * гранит

 2. табиғи газ

 3. тас көмір

 4. мұнайға серік газдар

 5. мұнай

13. Аминқышқылдары өзара әрекеттескенде түзілетін заттар

 1. негіздер

 2. *пептидтік байланысқан көп буынды ірі молекулалар

 3. қышқылдар

 4. аминдер

 5. тұздар

14. Белоктар гидролизінің ақырғы өнімі 

 1. -амин қышқылдары

 2. -амин қышқылдары

 3. -амин қышқылдары

 4. *-амин қышқылдары

 5. -амин қышқылдары

15. 2H2 S(г)+3О2(г)=2SO2(г)+2H2O +1166 кДж теңдеуі бойынша 11,2 литр (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. *291,5 кДж

 2. 1160,5 кДж

 3. 125,5 кДж

 4. 583,5 кДж

 5. 874,5 кДж

16. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. орта тұздар;

 2. қышқылдық тұздар;

 3. * сілтілер;

 4. қышқылдар;

 5. негіздік тұздар.

17. Калий мен судың реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

 1. 5

 2. 3

 3. 11

 4. * 7

 5. 9

18. Бутанмен әрекеттесетін заттар жұбы:

 1. *Оттек және хлор молекуласы.

 2. Натрий гидроксиді және хлор молекуласы.

 3. O2 және сутек.

 4. Хлор молекуласы және хлор сутек.

 5. Су және сутек.

19. Пентадиен –1,2-нің қос байланыстар орналасуы бойынша изомері:

 1. 3 метил бутадиен-1,2.

 2. *пентадиен –1,3.

 3. пентин 2.

 4. 2-метилбутадиен-1,3.

 5. пентин-1.

20. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

 1. 3.

 2. * 4.

 3. 2.

 4. 5.

 5. 1.

21. Күрделі эфирдің сілтілік гидролизі нәтижесінде түзілетін қосылыс:

 1. Карбон қышқылының тұзы.

 2. Спирт, альдегид.

 3. Глюкоза, фруктоза.

 4. Алкоголят.

 5. *Спирт, карбон қышқылы.

22. Гомологтық қатарының жалпы формуласы CnH2n+1COOH болатын қышқыл:

1. СН3 - (СН2)16 - СООН

2. СН3 - (СН2)5 - СООН

3. СН3 - (СН2)7 - СН = СН - (СН2)7 - СООН

4. СН3 - СН = СН - (СН2)7 - СООН

5. С17Н31СООН 1. *1, 2.

 2. 4, 5.

 3. 2 ,5.

 4. 2, 3.

 5. 1 ,5.

23. Моносахаридтен полисахарид түзілетін реакция;

 1. гидролиздену

 2. тотықсыздану

 3. полимерлену

 4. *поликонденсациялану

 5. этерификациялану

24. Полимерлерге тән емес қасиет

 1. беріктігі жоғары.

 2. қыздырғанда айырылады.

 3. * ашық ауада тотығады.

 4. суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

 5. тұрақты балқу температурасы жоқ.

25. Тізбегіндегі 4 сатыдағы реакциядағы барлық коэффициенттердің қосындысы 1. 11

 2. 15

 3. 18

 4. *21

 5. 19

Каталог: files -> loader
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> «550 лет Казахскому ханству». Интеллектуальная игра для старшеклассников
loader -> Әдісі: ойын- сайыс түрінде Қатысушылар: 5 а,в сыныптар Ойын барысы
loader -> Қазақ тілі Мұғалім: Мухамедкаримова К. Т. 9а, 9б сыныптары
loader -> Мағжан мен Абай сабақтастығы
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Дүние жүзі тарихы
loader -> 2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет