1. Ньютонның бірінші заңы а инерция заңыбет5/7
Дата18.02.2020
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

В) 1 секунд ішіндегі тербелістер саны

Б) периодты өгеру кезіндегі жылдамдық

Г) тербелмелі шамалардың қосындысы

Д) конденсатор мен катушканың саны


136. Томсон формуласы

А) T = 2

В) T = 2

Б) T = LC

Г) T = 0

Д) Т = L+C


137. жиіліктің өлшем бірлігі

А) Герц (Гц)

В) Люкс (Лк)

Б) Секунд (с)

Г) Ватт (Вт)

Д) Кулон (Кл)


138.Тербелістің циклдік жиілігі формуласы

А) w = 2


В) w =

Б) w = LC

Г) w =

Д) w = RLC


139. Конденсатордың сыйымдылығы 50пФ болу үшін тербелмелі контурға қосылатын катушканың индуктивтілігі

А) 5,1 мкГн

В) 2,15пГн

Б) 10мГн


Г) 0,02Гн

Д) 25 МГн


140.Конденсатор сыйымдылығы 5,81•10-7Ф,катушка индуктивтілігі 0,161Гн болатын контурдың тербеліс жиілігі мен периоды

А) 520Гц ; 1,92•10-3с

В) 120Гц ; 5,3•10-4с

Б) 50Гц ; 0,2 •105с

Г) 60Гц ; 0,1•103с

Д) 220Гц ; 9,12•105с


141. Айнымалы электр тогы

А) еріксіз электромагниттік тербелістер

В) еркін электромагниттік тербелістер

Б) магнит өрісі

Г) электр өрісі

Д) құйынды электр өрісінің таралу жылдамдығы


142.Айнымалы ток күшінің әсерлік мәні

А) I =

В) I = Im

Б) I = Ic

Г) I = IL

Д) I = 2LC


143. Айнымалы кернеудің әсерлік мәні

А) U =

В) U = Um

Б) U = 2Um

Г) U = ImULC

Д) U = LC


144. Айнымалы ток қуатының формуласы

А) P = IU

В) P =

Б) P = LC

Г) P = I2∆t

Д) P = C2 ImUm


145. Индукциясы0,1Тл,ауданы 50см2,айналу жиілігі 20с-1

ЭҚК-інің амплитудалық мәні 63В болса, орам саны

А)100

В) 10


Б) 20

Г) 25


Д) 200
146.Айнымалы электр өрісінің айнымалы магнит өрісін тудыруы

А) электромагниттік толқындар

В) тербелістер

Б) с векторының модулі

Г) В векторы мен Н векторының қиылысуы

Д) толқуы күшті құбылыстар


147. Әсер етуші кернеу 430кВ болса,жеткізу сымына есептелетін кернеу

А) 610кВ


В) 2В

Б) 0,02В


Г) 100В

Д) 16МВ
148. 1мм-де 500 штрихы бар дифракциялық торға монохромат жазық толқын түседі, λ = 5 *10 -5 cм болса, к спектрдің ең үлкен мәні

А) 4

В) 2


C) 6

Д) 7


Е) 5
149.Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергісі бар қуат

А) P = i2R

В) P = LCqR

Б) P = RL

Г) P = 0

Д) P = LCRI2


150. Ток күшінің уақыт бойынша өзгерісін сипаттайтын теңдеу

А) I = ImCoswt

В) q = qmCoswt

Б) U = UmCoswt

Г) I = ImUm

Д) Coswt
151. Тербеліс фазасының белгіленуі мен өлшемі

А) , радиан

В) , парсек

Б) , люкс

Г) , канделла

Д) , люмен
152. Айнымалы токтың стандарт жиілігі

А) 50 Гц


В) 220Гц

Б) 100Гц


Г) 120Гц

Д) 70Гц
153. Толқындық құбылыстар

А) уақыт бойынша кеңістікте таралатын тербелістер

В) толқын табиғатына сай тербелістер

Б) уақытқа қарай тербеледі

Г) жиілігіне қатысты болады

Д) дұрыс жауабы жоқ
154. Толқынның түрлері

А) көлденең және қума

В) жоғары мен төмен

Б) оңға және солға

Г) ұзын және қысқа

Д) баудың бойымен таралады


155. Электромагниттік толқындар

А) айнымалы электр өрісінің айнымалы магнит өрісін тудыруы

В) тербелістер

Б) с векторының модулі

Г) В векторы мен Н векторының қиылысуы

Д) толқуы күшті құбылыстар


156.Электромагниттік толқын жылдамдығы

А) =

В) =/ һ

Б) = 0


Г) = /һ

Д) = һ
157. Электромагниттік толқындардың қасиеттері

А) жұтылуы,сынуы,шағылуы

В) жарқырауы,таралуы

Б) бұралуы, иірілуі

Г) батуы,таралуы

Д) жұғуы, кебуі
158. Радионы ойлап тапқан ғалым

А) А.С.Попов

В) Ш.Кулон

Б) Герц


Г) В.Столетов

Д) Джоуль


159. Радиобайланыс принциптері

А) модуляциялау мен детектирлеу

В) жиілігін жоғарылатып тарату

Б) периодына қатысты құбылыс

Г) тербелістер мен тоқындардың артуы

Д) моделдеу, бағдарламалау


160. Радиолокация

А) радиотолқын арқылы объектіні тауып,анықтау

В) толқындарды желіге қосу

Б) қарапайым радиоқабылдағыш

Г) радиотораптар жүйесі

Д) локатордың құрылысымен танысу


161. Жарықтың вакуумдегі жылдамдығы (с=)

А) 3·108м/с

В) 0,3333м/с

Б) 3· 10-8 м/с

Г) 30000000000м/с

Д) 30000км/с


162. Жарықтың шағылу заңы

А) =


В)

Б)


Г) =0

Д) =0
163. Жарықтың сыну заңы

А)

В) Sin = 1

Б) Sin= 0

Г) Sin=0


Д) n =0
164.Радиоактивті атомдар санының жартысы ыдырайтын уақыт

А) жартылай ыдырау периоды

В) препараттың активтілігі

Б) радиоактивті ыдырау жылдамдығы

Г) атомдардың саны

Д) статистикалық жиілік


165. Судың сыну көрсеткіші (n =)

А) 1,33


В) 1,63

Б) 1,54


Г) 2,42

Д) 1,47
166. Жарықтың дисперсиясы

А) жарықтың сыну көрсеткішінің жарық түсіне тәуелділігі

В) жарықтың сыну заңының жиілікке тәуелділігі

Б) жарық түстерінің таралып,жарқырауы

Г) тербеліс периодтарына бағытталуы

Д) қызыл шыны арқылы қарағандағы құбылыс
167. Жарықтың интерференциясы

А) толқындардың бірігіп,бір-бірін күшейтуі немесе әлсіретуі

В) толқындардың таралуы

Б) толқындардың жойылуы

Г) толқындардың шоғырлануы

Д) толқындардың шағылысуы мен сынуы


168. Мына формуланы T = 2 тапқан ғалым

А) Томсон

В) Ом

Б) Бойль-МариотГ) Ньютонның

Д) Паскаль


169. Жарықтың дифракциясы

А) толқынның алдында тұрған бөгетті орағытып өтуі

В) толқынның шағылысуы

Б) толқынның сынуы

Г) толқынның жойылуы,жұтылуы

Д) толқынның таралуы


170. Дифракциялық тордың периоды ( а-мөлдір саңылаудың ені, b-мөлдір емес аралықтың ені)

А) d = a + b

В) T = a + b

Б) d =a – b

Г) T = t + b

Д) b = а + Т


171. Жартылай ыдырау периоды

А) радиоактивті атомдар санының жартысы ыдырайтын уақыт

В) препараттың активтілігі

Б) радиоактивті ыдырау жылдамдығы

Г) атомдардың саны

Д) статистикалық жиілік


172. α ,β,және γ – сәуле шығаруларының өтімділігі нашары

А) α – сәулесі

В) β – сәулесі

Б) γ – сәулесі

Г) үшеуі бірдей нашар

Д) гамма сәуле


173. Электромагниттік тербелістер

А) зарядтың,ток күші мен кернеудің периодты өзгеруі

В) ток күшінің,қуат пен үдеудің периодты өзгеруі

Б) механикалық тербелістер

Г) кедергі,ұзындық пен ауданның периодсыз өзгерісі

Д) магнит өрісінің магнитті туғызуы


174. Тербелістің түрлері

А) еркін және еріксіз

В) ұзын және қысқа

Б) сыртқы және ішкі

Г) зарядты және зарядсыз

Д) тәуелді және тәуелсіз


175.Конденсатор мен катушкадан тұратын жүйе

А) Тербелмелі контур

В) потенциалдық жүйе

Б) энергия мен қуаттан тұратын жүйе

Г) көршілес байланыста болатын тізбек

Д) температуралық байланыстағы тізбек


176. Тербелістің циклдік немесе дөңгелектік жиілігі

А) 2 секунд ішіндегі тербелістер саны

В) 1 секунд ішіндегі тербелістер саны

Б) периодты өгеру кезіндегі жылдамдық

Г) тербелмелі шамалардың қосындысы

Д) конденсатор мен катушканың саны


177. Томсон формуласы

А) T = 2

В) T = 2

Б) T = LC

Г) T = 0

Д) Т = L+C


178. жиіліктің өлшем бірлігі

А) Герц (Гц)

В) Люкс (Лк)

Б) Секунд (с)

Г) Ватт (Вт)

Д) Кулон (Кл)


179.Тербелістің циклдік жиілігі формуласы

А) w = 2


В) w =

Б) w = LC

Г) w =

Д) w = RLC


180.Толқынның алдында тұрған бөгетті орағытып өтуі

А) Жарықтың дифракциясы

В) толқынның шағылысуы

Б) толқынның сынуы

Г) толқынның жойылуы,жұтылуы

Д) толқынның таралуы


181. . Айнымалы ток тізбегінің толық кедергісі

а)

б)

в)

г)

д)


182. Материяның ерекше бір түрі

А) электр өрісі

В) ток күші

Б) қуат


Г) ауа

Д) плазма


183. Кедергілерді өлшейтін аспап

А)Омметр


Б)Ваттметр

В)Амперметр

Д)Вольтметр

Е)Реостат


184. Магнит индукциясының өлшем бірлігі

а) Тл


б) Гн·м

в) Вб


г) Ф

д) Дж
185. Түсу бұрышы 75 0 С болса, жарық сәулесі ауадан суға өткенде алғашқы бағытты ауытқытатын бұрыштың шамасы

а) 28 0 27

б) 2 0 37

в) 8 0 37

г) 12 0 4

д) 54 0
186.Электр тізбегінің негізгі элементтері

а) ток көзі, қабылдағыш, жалғаушы сымдар.

б) ажыратқыш

в) өлшеуіш приборлар

г) сақтандырғыш

д) тиристор, диод


187. Магнит ағынының формуласы

а) Ф=B·S


б) Ф=B

в) B=Ф·S


г) Ф=

д) Ф=Uм·Rм


188. Қозғалыстағы электр зарядтары өздерінің маңында туындайтын өріс түрі

а) магнит

б) электр

в) электростатикалық

г) электродинамикалық

д) электромагниттік


189. Қозғалмайтын зарядтардың маңында туындайтын өріс түрі

а) электростатикалық

б) магнит

в) электромагнит

г) электр

д) электрдинамикалық


190.Электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіруші

а) Электр қозғалтқыштар

б) аккумуляторлар

в) резистор

г) диодтард) транзисторлар
191.Кернеуді өлшейтін құрал

а) вольтметр

б) амперметр

в) омметр

г) психрометр

д) манометр


192.Электр тізбегінде электр көзі мен қабылдағыштарды қосушы

а) сымдар

б) кедергілер

в) аккумуляторлар

г) резистор

д) тиристор
193. Электр тізбегінің тармағы бұл

а) токтың жүру жолы

б) жұмыстың жолы

в) кернеудің жолы

г) кедергінің жолы

д) қуаттың жолы
194. Диэлектриктерге жататын материалдар

а) эбонит

б) алюминий

в) мыс

г) темір

д) су
195.Диэлектрикке жатпайтын материал

а) алюминий

б) эбонит

в) шиша

г) фарфор

д) резина
196. Резисторларды параллель қосқанда бірдей болатын шама

а) кернеу

б) кедергі

в) күш

г) ток күші

д) қуат
197. Электр тізбегіндегі тоқты тасымалдаушы құрал


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет