14 лютого 2015 року Теоретичний тур Тестове завдання (16 балів)



Дата03.04.2016
өлшемі222.11 Kb.
8-й клас

Завдання 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

14 лютого 2015 року

Теоретичний тур

Тестове завдання (16 балів)

1. Виберіть найбільш перетворену людиною природну зону Південної Америки (1 бал).

А. сельва; Б. пуна; В. пампа; Г. льянос.


2. Вкажіть, у які місяці в Антарктиці буває полярний день. (1 бал)

А. червень – серпень; Б. серпень – листопад; В. грудень – лютий; Г. квітень – липень.


3. Які дві великі ділянки суходолу розташовані на одній літосферній плиті? (1 бал).

А. Африка і Аравійський півострів; Б. Австралія та Індостан.

В. Гренландія і Європа; Г. Європа і Африка.
4. Виберіть озеро, розташоване в Азії, в області різкоконтинентального клімату, але на відміну від інших є прісним (1 бал).

А. Убсу-Нур; Б. Намцо; В. Лобнор; Г. Хубсугул; Д. Туз.


5. Африканські розломи – найбільша система континентальних рифтів на Землі. Вони представляють собою грабен, оконтурений великими горстовими масивами, один з яких вказаний у переліку. Виберіть цей масив (1 бал).

А. Вірунга; Б. Капські гори; В. Атлас; Г. Ахаггар; Д. Дарфур.
6. Солоність Аравійського моря становить 38 ‰, а Бенгальської затоки – 19 ‰. обидві акваторії розташовані в Індійському океані. Виберіть основний чинник, що впливає на різницю солоності цих акваторій. (1 бал)

А. Співвідношення тепла і вологи; Б. Морські течії; В. Вплив морських льодів і айсбергів;

Г. Антропогенна діяльність; Д. Вплив річкового стоку або його відсутність.
7. Виберіть найбільший за протяжністю фьорд Норвегії (1 бал).

А. Варангер-фьорд; Б. Согне-фьорд; В. Тронхеймс-фьорд; Г. Осло-фьорд;

Д. Хардангерфьорд.

8. На якій карті зображають форми рельєфу? (1 бал)

А. Тектонічній; Б. Кліматичній;

В. Геологічній; Г. Фізичній.

9. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу та тектонічних структур (4 бали).


А. Придніпровська височина.

Б. Придніпровська низовина.

В. Причорноморська низовина.

Г. Донецький кряж.

2. Український щит.

1. Дніпровсько-Донецька западина.

4. Скіфська плита.

5. Донецька складчаста область.

10. Знайдіть пари, в яких одні й ті ж географічні об’єкти в різних країнах називаються по-різному. (4 бали)

А) кріки; Б) скреб; В) тепуї; Г) курумники; Д) естуарій;



1) ваді; 2) губа; 3) маквис; 4) ґреґоти.

А

Б

В

Г

Д

1

3




4

2


Завдання описового характеру (24 бали)

11. Назвіть причини і наслідки глобального потепління клімату (12 балів).

12. Порівняйте рельєф територій Правобережжя та Лівобережжя України (12 балів).

Практичний тур

Практичні завдання (40 балів)
1. Розв’яжіть задачу. Лісник пройшов з власного будинку у молодій лісопосадці двометрових дубів на південь 850 м, потім, біля джерела, повернув на схід і через 250 м прийшов до бурелому, далі повернув на північ і пройшов вздовж бурелому 600 м до поодинокої модрини. Зобразіть графічно шлях лісника на плані (масштаб 1 : 10000) та визначте азимут від останньої точки маршруту до будинку лісника. (7 балів)
2. Визначте, яка з точок лежить найближче до полюса, а яка до Гринвіцького меридіана: А (X = 5 865 799 м; Y = 4 500 041 м); В (X= 3 211 986 м; Y = 4 324 980 м); С ( Х = 4 900 999 м; Y = 4 425 000 м). Відповідь обґрунтуйте. (3 бали)

Відстань від точки до екватора визначається за координатою Х. Найближче наближена до полюса та із точок, яка найбільш віддалена від екватора, тобто з найбільшим числом у координаті Х. Це точка А. 

Відстань від Гринвіцького меридіана до точки визначається за координатою Y. Найбільш наближеною до початкового меридіана точка В,

2. Заповніть таблицю за взірцем. (10 балів)


№ з/п

Географічна назва

Географічний об’єкт

Де розташований об’єкт




Взірець: Карадаг

вулкан

Крим

1.

Наска







2.

Карадаг







3.

Камула







4.

Пелопонес







5.

Джарилгач







6.

Гольфстрім







7.

Тібесті







8.

Гекла







9.

Катмай







10.

Летя

острів

гирло Дунаю


4. Заповніть пропуски в рядках: (4 бали)

1. тундра -_____субарктичний - глеєві грунти

2. змінно-вологі ліси - субекваторіальнний - червоноземи і жовтоземи

3. степ - помірно-континентальний - ____чорнозем____

4. пустелі - тропічний пустельний- сіроземи____

5. Складіть нарис про Південну Америку із десяти речень, у кожному з яких використайте одне із таких слів: пророка, сельва, гевея, пампа, льянос, кампос, араукарія, мулати, метиси, самбо (10 балів).
6. Здійсніть уявну мандрівку від центру України такими географічними об’єктами: Сиваш, Асканія-Нова, Могила Бельмак, Хортиця, Добровеличківка, Кривий Ріг. Накресліть схему маршруту та коротко опишіть згадані об’єкти і місцевість, якими проходить Ваш маршрут (6 балів).
9-й клас

Завдання 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

14 лютого 2015 року

Теоретичний тур

Тестове завдання (16 балів)

1. У межах Поліської низовини поширені генетичні типи відкладів (1 бал):
А. Еолово-делювіальні та алювіальні;

Б. Льодовикові, воднольодовикові та морські; 

В. Алювіальні та морські;

Г. Алювіальні, льодовикові та водно льодовикові.
2. Укажіть твердження, яке правильно характеризує українські історико-географічні (етнічні) землі

(1 бал):

А. Литвини та поліщуки – етнографічні групи Полісся;

Б. Історичні землі мають чіткі межі;

В. Слобідська Україна розташована в межах Харківської, Луганської й Донецької областей;

Г. Назва Покуття походить від назви річки Кут.


3. Вкажіть державу, з якою межує лише одна область України. (1 бал)

А. Польща; Б. Білорусь; В. Угорщина; Г. Молдова.


4. У якій області України розташований національний природний парк «Святі гори»? (1 бал):

А. Запорізькій; Б. Донецькій; В. Полтавській; Г. Тернопільській.


5. Вкажіть назву української історико-географічної землі у Словаччині? (1бал):

А. Холмщина; Б. Мармарощина; В. Пряшівщина; Г. Буджак.


6. Вкажіть області України, де видобувають граніти. (1бал)

А. Житомирська та Запорізька; Б. Львівська та Тернопільська;

В. Івано-Франківська та Чернівецька; Г. Чернігівська та Полтавська.


7. Вкажіть правильну послідовність розташування міст України зі сходу на захід. (2 бали)

В. Слов’янськ; Г. Мар’янівка. А. Хотин; Б. Стебник;

8. Установіть відповідність між корисними копалинами і назвами їх родовищ. (4 бали)

А. залізна руда; Б. ртутна руда; В. сірка; Г. кухонна сіль:

1. Кременчуцький, Бєлозерський;

2. Микитівське;

3. Іршанське, Самотканське;

4. Роздольське, Новояворівське;

5. Артемівське, Слов’янське.

А1, Б2, В4, Г5
9. Установити відповідність між статусом заповідної території та її назвою. (4 бали)

А. біосферний заповідник; Б. природний заповідник; В. національний парк; Г. заказник:

1. Медобори;

2. Асканія-Нова;

3. Київо-Печерська лавра;

4. Молочний лиман;



5. Шацький.

А2, Б1, В5, Г4,

Завдання описового характеру (24 бали)

10. Складіть характеристику географічного положення столиці нашої держави. Оцініть географічне положення населених пунктів, які були столицями України. На думку вчених, столицю України треба перемістити у …. Запропонуйте і обґрунтуйте свій варіант майбутнього розташування столиці

(12 балів).
11. Охарактеризуйте роль і місце Луганської та Донецької області в економіці України (12 балів).

Практичний тур

Практичні завдання (40 балів)

Розв’яжіть задачі.

1. В одному із сіл Львівщини для водозабезпечення частина жителів використовує воду природного джерела. Розрахуйте, яка кількість домогосподарств могла би використовувати його як джерело питної води, якщо відомо, що ємність обємом 0,5 л. наповнюється за 20 сек. Добова потреба людини в питній воді становить 0,003 м3, а середній склад домогосподарств – 3 особи. Дебіт джерела рівномірний упродовж року (10 балів).

Розв’язок .

500 см3 за 20 сек.

500/20=25 см3 за 1 сек

25 см3×3600 сек=90000 см3за 1 год

90000 см3 за 1 год. або 2,16 м3.за добу.

Добова потреба одного домогосподарства:

 0,003 м3 на 1 людину на добу, 

 0,009 м3 на 1 домогосподарство на добу

Число домогосподарств=2,16 м3/0.009=240 (господарств)

2. Яка товщина солі (у см) утвориться на дні озера з середньою глибиною 20 м і солоністю 85 проміле після його висихання (при висиханні океанічної води з 1 дм³ осідає шар солі 1,5 мм)? (10 балів).

А) Визначаємо, який шар солі утворився під час висихання води солоністю 85 проміле з 1 дм³: 

35 проміле – 1,5 мм

85 проміле – х

х = (85 ∙ 1,5) : 35 ≈ 3,6 (мм) 

Б) Визначаємо, який шар солі утворився на дні озера: 

20 м = 200 дм, отже

1 дм – 3,6 мм

200 дм – х;

х = (200 ∙ 3,6) : 1 = 720 мм = 72 см

Відповідь: на дні озера після його висихання утвориться шар солі товщиною 72см.
3. Заповніть таблицю за взірцем (10 балів).

№ з/п

Географічна назва

Географічний об’єкт

Де розташований об’єкт




Взірець: Карадаг

вулкан

Крим

1.

Черемський







2.

Більщина







3.

Бабуган







4.

Словечна







5.

Донузлав







6.

Іршанське







7.

Румелійська







8.

Мармурове







9.

Нетішин







10.

Уренгой








4. Складіть нарис про населення України із десяти речень, у кожному з яких використайте одне із таких слів (словосполучень): демографічна політика, депопуляція, сальдо міграції, трудові ресурси, урбанізація, субурбанізація, діаспора, агломерація, мегалополіс, прийшле населення (10 балів).

10-й клас

Завдання 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

14 лютого 2015 року

Теоретичний тур

Тестове завдання (16 балів)

1. Вкажіть, над столицею якої держава Сонце ніколи не буває у зеніті. (1 бал)

А. Індія; Б. Мексика; В. Бразилія; Г. В’єтнам.
2. За розвіданими запасами якої руди наша країна посідає друге місце в світі? (1 бал)

А. ртутної; Б. мідної; В. залізної; Г. марганцевої.


3. Вкажіть неправильну (річка не протікає країною) пару «ріка – однойменна країна». (1 бал)

А. р. Колумбія – Колумбія; Б. р. Парагвай – Парагвай;

В. р. Нігер – Нігер; Г. р. Сенегал – Сенегал.


4. Вкажіть країну, якій належить частина побережжя озера Вікторія. (1 бал)

А. Малі; Б. Кенія; В. Замбія; Г. Малаві.



5. Найбільш щільно заселена аграрна країна в світі – це: (1 бал)

А. Бельгія; Б. Нідерланди; В. Бангладеш; Г. Японія


6. «Мідний поясом» називають: (1 бал)

А. Замбію і південну частину Заїру; Б. Середземноморське узбережжя Африки; В. півострів Індокитай; Г. узбережжі Гвінейської затоки; Д. держави Південно-Східної Азії.



7. Серед вказаних країн виберіть ті, які входять в десятку найбільших по виробництву азотних добрив (1 бал).

А. Китай; Б. Туніс; В. Канада; Г. Марокко; Д. Німеччина.

8. Укажіть твердження, яке правильно характеризує статевий склад населення світу. (1 бал)

А. В Андоррі й Об’єднаних Арабських Еміратах переважає чоловіче населення;

Б. Частка жінок у населенні світу вища у молодшій віковій групі;

В. У Китаї дівчаток народжується значно більше, ніж хлопчиків;

Г. Тривалість життя чоловіків і жінок однакова.


9. Знайдіть відповідності: назва острова – його характеристика. (4 бали)

А. Кіпр;

Б. Крит;


В. Борнхольм;

Г. Мальорка;

Д. Готланд.


1. жителі його говорять мовою, близькою до корсиканської;

2. на острові йде політична боротьба між двома найбільшими етносами;

3. острів названий іменем древнього європейського народу, який його заселяв;

4. центр однієї з найдавніших цивілізацій.






А

Б

В

Г

Д

2

4




1

3


10. Знайдіть відповідності: країна - продукція, що експортується. (4 бали)

А. Великобританія;

Б. Німеччина;

В. Франція;

Г. Швеція.



1. техніка, транспортні засоби, хімічні речовини, метали, харчові продукти, текстиль;

2. промислові товари, паливо, хімічні речовини, продукти харчування, напої, тютюн;

3. техніка і транспортне обладнання, літаки, пластмаса, фармацевтична продукція, чавун і сталь, напої;

4. текстиль та одяг, транспортні засоби та обладнання, продукти харчування, напої та тютюн, кольорові метали.






А

Б

В

Г




2

1

3

5




Завдання описового характеру (24 бали)

11. Дайте характеристику сучасних геополітичних подій в Україні та їх вплив на розвиток Європейського Союзу (12 балів).

12. Яку роль відіграє соціальна та економічна географія в організації бізнесу і виробництва (12 балів).

Практичні завдання (40 балів)

Розвяжіть задачі.

1. Під час толоки в одному із містечок Львівщини вирішили висадити дерева по обидва боки дороги, яка веде до основної автомагістралі. На карті масштабу 1:25 000 дорога має довжину 16 см. Планується висадити саджанці через 10 м один від одного, за винятком 12% довжини, уже засадженої у попередні роки та 13%, - зайнятої насипами. (5 балів)

Розв’язування

Довжині 1см на карті масштабу 1 : 25 000 відповідає відстань 250 м на місцевості. Загальна довжина дороги становитиме:

250м×16см = 4000м

Кількість дерев, висаджених вздовж дороги, визначимо поділивши її довжину на проміжок між ними: 4000м : 10м = 400шт.

Оскільки дорога обсаджується з двох сторін, кількість дерев буде становити: 400 шт.×2 = 800шт.

Визначаємо, скільки відсотків довжини не буде засаджуватися:

12% +13% = 25% або ¼. Одна четверта від 800 становить 200 дерев (800 : 4). Отже, вздовж дороги необхідно висадити:

800 шт. – 200 шт. = 600 шт.

ВІДПОВІДЬ. Під час толоки висадять 600 дерев

2. У день літнього сонцестояння тривалість дня в місті Б. на 1 год. 8 хв. довша, ніж в місті А.. Географічні координати міст такі: м.А– 4050пн.ш., 18°37сх.д.; м.Б – 54°30пн.ш.,18°32сх.д.; м.В – 54°12пн.ш., 15°32сх.д.; м.Г – 40°48пн.ш., 22°46сх.д.. У якій послідовності мешканці цих міст будуть спостерігати схід Сонця 22 червня? (5 балів)

Розв’язування


м.А м.Г


м.В м.Б

1. Вирахуємо, залежність між географічною широтою та сходом Сонця у день літнього сонцестояння у північній півкулі.

Пам’ятаємо, що із збільшенням широти від екватора до полярного кола тривалість дня у північній півкулі збільшується. Ця залежність пов’язана із кутом нахилу земної осі. («Загальна географія». 6 клас) У задачі задано різницю у тривалості дня між широтами 4050пн.ш. та 54°30пн.ш.

Якщо тривалість дня в місті Б довша на 1 год.08 хв. ніж в місті А, то Сонце в місті Б зійде на 34 хв. раніше, ніж у місті А (та й зайде на 34 хв. пізніше). (полудень ––12.00 ділить світлову частину доби навпіл). Отже, у містах Б і В, які розташовані майже на одній широті, Сонце зійде на 34 хв. раніше, ніж у містах А і Г, які також розташовані майже на одній широті.

2. Вирахуємо, залежність між географічною довготою та сходом Сонця у день літнього сонцестояння.

Знаємо, що чим східніша широта об’єкта, тим раніше у ньому зійде Сонце. Різниця у часі між об’єктами, які мають різницю у довготі 1°, складає 4 хв. («Географія материків та океанів».7 клас, «Фізична географія України».8 клас)

Найсхідніше розташоване місто Г (22°46сх.д.). Приймемо час сходу Сонця у ньому з врахуванням лише довготи за Х. Тоді в місті А час сходу становить Х+16 хв. (22°46сх.д –– 18°37сх.д. = 4°09 х 4 хв. = 16 хв.); у місті Б –– Х + 17 хв. (22°46сх.д –– 18°32сх.д. = 4°14 х 4 хв. = 17 хв.); у місті В –– Х + 29 хв. (22°46сх.д –– 15°32сх.д. = 7°14 х 4 хв. = 29 хв.)

3. Для міст Б та В треба врахувати час сходу залежний від широти –– 34 хв. Тому у м.Б час сходу буде відрізнятися від сходу у м.Г на –17 хв (Х + 17 – 34 = –17хв.), а у м.В – на – 5 хв. (Х + 29 – 34 = – 5 хв.)



4. Нехай час сходу у місті Г приймемо за 4.00. Тоді в м.А –– 4.16, у м.Б –– 5.43, у м.В –– 5.55. Отже, послідовність сходу Сонця буде такою : Б, В, Г, А.

Відповідь: 22 червня першими будуть спостерігати схід Сонця мешканці міста Б. Через 12 хвилин –– мешканці міста В, а ще через 17 хвилин –– жителі міста Г. Останніми побачать схід Сонця у місті А, через 16 хвилин після мешканців міста Г.

3. Заповніть пропущені клітинки у таблиці (10 балів)


Країна

Найбільше місто

Столиця

В’єтнам

Хошимін

Ханой

Китай

Шанхай

Пекін

Індія

Мумбаі (Бомбей)

Делі

Туреччина

Стамбул

Анкара

Пакистан

Карачі

Ісламабад

Філіпіни

Кесон-Сіті

Маніла

Нова Зеландія

Окленд

Віллінгтон

Танзанія

Дар-ес-Салам

Додома

Нігерія

Лагос

Абуджа

Марокко

Касабланка

Рабат

ПАР

Йоханесбург

Преторія

Швейцарія

Цюріх

Берн

Бразилія

Сан-Паулу

Бразилія


4. Складіть нарис про політичну карту світу із десяти речень, у кожному з яких використайте одне із таких слів (словосполучень): домініон, кондомініум, протекторат, теократична монархія, конфедерація, республіка, колонія, делімітація, демаркація, територіальні води. (10 балів)
5. Вставте пропущені слова. Поясніть походження назви слова, яке вживають жителі островів.

(10 балів).

(________). Так мешканці (_____________) островів називають (_________ __________), перемішаний з (__________) від промислових вуглепідприємств і традиційних камінів; така суміш містить сотні тон незгорілих часток і сірчистого газу. Густа отруйна суміш, непроникною пеленою висить над землею, - підступний ворог (____________), (_______________) і навіть (______________).



Пояснення

   Смог. Так мешканці Британських островів називають густий туман, перемішаний з димом від промислових вуглепідприємств і традиційних камінів; така суміш містить сотні тон незгорілих часток і сірчистого газу. Густа отруйна суміш, непроникною пеленою висить над землею, - підступний ворог льотчиків, автомобілістів і навіть пішоходів.



Назва смог - гібрид двох англійських слів: Смоук - «дим» і фог - «туман».

Завдання 3-го етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (11 клас)

Тестові завдання (8 балів)

1.У неогеновому періоді в епоху пліоцену (5 млн. років тому) на території сучасної України:
1) вже існували Карпати й Кримські гори;    3) існували лише Карпати;
2) існували лише Кримські гори;                          4) жодних гір ще не було.

2. Виберіть море, в якому менш ніж в інших проявляються припливно-відливні явища:

1) Коралове; 2) Молукське; 3) Карибське; 4) Тасманове; 5) Мармурове.

3. Виберіть материк з найбільшою часткою міського населення:

1) Австралія; 2) Африка; 3) Євразія; 4) Північна Америка; 5) Південна Америка.
4.Серед перерахованих держав виберіть країну, в якій відсутній залізничний транспорт за полярним колом:

1) Канада; 2) Норвегія; 3) Фінляндія; 4) Росія 5) Швеція
5. Виберіть країну Близького Сходу, в якій на законодавчому рівні підтримується рівність релігій, і 40% населення сповідує християнство:

1) Сирія; 2) Йорданія; 3) Кувейт; 4) Ліван; 5) Оман.

6. “П'яний ліс” - це ліс з нахиленими і зігнутими стволами дерев. Виберіть геоморфологічний процес, в результаті якого він сформувався.

1) абразія; 2) яро утворення; 3) дефляція; 4) соліфлюкція; 5) карст.
7. Виберіть вірну пару: місцева назва природного комплексу - типова для нього рослина

1) сельва – евкаліпт; 2) маквис - горіх бразильський; 3) прерія - складчаста туя;

4) льянос - цукровий клен; 5) урман – ялина;

8. Вкажіть пункт у якому пункті 22 червня тінь від предмета падатиме на південь:

1) Північний полюс; 2) г.Говерла); 3) о.Ванкувер; 4. Південний полюс.

Встановіть відповідності (23 бали)

9. Розташуйте гірські системи в порядку зростання їх максимальних висот:

А) Тянь-Шань; Б) Ельбурс В) Анди Г) Кунь-Лунь Д) Великий Хінган (5 балів)

Д,Б,В,А,Г
10. Знайдіть відповідності: овочі та фрукти - країни - світові лідери за їх експортом:

А) банани; Б) цитрусові; В) виноград; Г) картопля; Д) помідори;

1) Чилі; 2) Іспанія; 3) Мексика; 4) Еквадор (4 бали)

А4, Б2, В1, Д3
11. Знайдіть відповідності: озеро - ріка, яка з нього витікає.

А) Байкал; Б) Балатон; В) Велике Невільниче; Г) Вікторія; Д) Ладога

Е) Ньяса; Ж) Онтаріо; З) Тана; І) Танганьїка; К) Тітікака.

1) Ангара 2) Вікторія - Ніл 3) Блакитний Ніл (Аббай) 4) Десагуадеро 5) Лукуга 6) Макензі 7) Нева 8) Святого Лаврентія 9) Шио 10) Шире (10 балів)

А1, Б9, В6, Г2, Д7, Е10, Ж8, З3, И5, К4
12.Знайдіть відповідності: відомий туристичний центр - його спеціалізація - країна, в якій він розташований. (5 балів)

А) Медіна; Б) Йеллоунайф; В) Грац; Г) Карлові Вари;

І) пляжний; ІІ) екологічний; III) бальнеологічний; IV) паломницький; V) гірськолижний

1) Канада; 2) Таїланд; 3) Чехія; 4) Австрія; 5) Саудівська Аравія



А

Б

В

Е

IV

II

V

III

5

1

4

3



Завдання описового характеру (24 бали)

13. Охарактеризуйте альтернативні джерела енергії та можливість їх використання в Україні (12 балів).

14. Охарактеризуйте вплив Індійського та Атлантичного океанів на формування природних зон Африки (12 балів).

Практичні завдання (25 балів)

15. Вставте пропуски в наступному тексті. (5 балів).

Місто (А) є неофіційною столицею (Б), однієї із латиноамериканських країн. Тут знаходиться більшість державних установ країни, в т.ч. резиденція президента. Тільки судова влада перебуває в конституційній столиці - (В). Недалеко від міста знаходиться найбільше за площею водного дзеркала високогірне озеро світу (Г), по якому проходить державний кордон з (Д).

А

Б

В

Е

Д

Ла-Пас

Болівія

Сукре

Тітікака

Перу

16. Розв’яжіть задачу. Літом 2014 року два студенти-географи під час канікул поїхали на відпочинок. Перший відпочивав у Шацьку, другий – у Будві (Чорногорія). Кожного дня рівно о 2100 за київським часом вони спілкувалися через “Scype”. Знаючи географічні координати міст, визначте:

- о котрій годині за місцевим часом вони спілкувалися ?

- на скільки буде відрізнятися місцевий час у Шацьку і Будвіна момент спілкування ? (10 балів).

Географічні координати Києва – 50° 27'пн.ш. і 30°31'сх.д, Шацька – 51о29'пн.ш. і 23о55'сх.д, Будви – 42о17'пн.ш. і 18о50'сх.д.
Розв’язування

Місцевий час – це дійсний сонячний час на певному меридіані. Різниця у часі між двома географічними пунктами дорівнює різниці їх довгот. Визначимо цю різницю для Шацька і Києва: 23º55' - 30º31' = 6º36'.

Переводимо відстань 6º36' у градусах на години (хвилини). Якщо Земля робить рух навколо своєї осі величиною у 15º за 1 годину (1º - за 4хв; 1' – за 4 сек ), то тоді 6º36' – це 26хв 24сек.

Визначаємо місцевий час у Шацьку на момент початку спілкування:

21год - 26хв 24сек = 20год 33хв 36сек.

За тим же принципом визначаємо відстань у градусах між Шацьком і Будвою: 23º55' - 18º50' = 5º 05'. Переводимо цю відстань на години (хвилини) і визначаємо різницю у часі між Шацьком і Будвою - 20хв 20сек.

Пам’ятаючи, що Будва знаходиться на захід від Шацька, визначаємо місцевий час у Будві на момент спілкування:

20год 33хв 36сек - 20хв 20сек = 20год 13хв 16сек.

ВІДПОВІДЬ: Студент у Шацьку починав спілкування о 20год 33хв 48сек за місцевим часом, а у Будві - о 20год 13хв 16сек. Місцевий час між ции містами буде відрізнятися на 20хв 20сек.

17.Розв’яжіть задачу. Визначте, за який час температура ненасиченого водяною парою повітря, що піднімається зі швидкістю 2,5 м/с, знизиться на 3,6*С. (10 балів)



Розв’язування

Відомо, що при адіабатичному підйомі сухого або ненасиченого повітря температура на кожні 100 м підйому падає на один градус, а при адіабатичному опусканні на 100 м температура зростає на це ж значення. Цей розмір називається сухоадіабатичним градієнтом.

Знаходимо висоту, на яку піднялося повітря:

1°-100м

3,6°- х; х=360м.

H=vt, де H-висота, v-швидкість підйому повітря ; t= H/v= 360м/2,5м/сек =144 секунди = 2хв 24 сек.

Відповідь:2хв 24сек.

.
Каталог: files -> 2013 -> Konkurs -> olimpiada
2013 -> Московский патриархат владимирская епархия владимирская свято-феофановская духовная семинария
2013 -> Российские версии марксизма: Анатолий Луначарский
2013 -> «24» январь 2013 yil 01 / 09 345 -sonli
2013 -> Программа по общей церковной истории для учащихся 2-го курса
2013 -> Конкурс «Дорогами Отечества»
olimpiada -> Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет