5. Дәрістік кешен (өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар) Дәр Механика


Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарбет8/13
Дата13.02.2020
өлшемі0.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Идеал газдың ішкі энергиясы, термодинамикалық жұмыс және жылу мөлшері.

2. Термодинамиканың 1-ші заңы, оны изопроцестерге қолдану.

3. Газдың тұрақты көлемдегі және қысымдағы молдік жылу сыйымдылықтары.

4. Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін қорытып шығару.

5. Энтропия және оның изопроцестердегі өзгерістері.

6. Адиабаталық процесс, Карно циклі.
Өзін-өзі тексеруге арналған тестілер

1. Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнектер:A) v·NA; B) ; C) ; D); E) ; F) ; G) ; H) .

2. Молекуланың массасын анықтайтын өрнектер:A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; F) v·NA; G) ; H) .

3. Қалыпты атмосфералық қысымның мәндері: A) p=720 мм сын.бағ.; B) p= 1,013105 Па; C) p= 760 см.сын.бағ. D) p= 101,3 кПа; E) p= 100 атм; F) p= 7600 мм.сын.бағ. G) p= 760 мм.сын.бағ.; H) p= 10 атм.4. Адиабаталық процеске арналған теңдеулер:

A) ; B) ; C) ;; D);E) ; F) ; G) ; H) .

5. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтайтын өрнектер:A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; F) ; G) ; H) .Тапсырмалар

1

2

3

4

5

Дұрыс жауаптар

DFH

AСE

ВDG

ADF

CEHДәр.4.Электр және магнетизм.

Табиғатта электр зарядының екі ғана түрі бар: оң (теріге ысқыланған шыныдағы) және теріс таңбалы (жүнге ысқыланған эбониттегі). Электр заряды дискретті, яғни кез-келген денедегі заряд Клэлементар электр зарядының бүтін еселігі болып табылады: , мұндағы бүтін сан. Оң және теріс элементар зарядын тасушы элементар бөлшектер – протон (кг) және электрон(кг). Зарядтың сақталу заңы:тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысы өзгермейді. Электр заряды – релятивистік-инвариантты шама.Кулон заңы: екі тыныштық күйдегі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші зарядтардың және шамаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және олардың ара қашықтығының квадратына кері пропорционал:

.

Электростатикалық өрістің негізгі касиеттері: 1) электростатикалық өріс кез келген электр зарядының айналасында пайда болады,2) сол өрісте орналасқан кез келген басқа зарядқа белгілі күш әсер етеді.Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы ретінде берілген нүктедегі электр өрісінің кернеулік векторы алынады:.

Электр өрістерінің суперпозиция принципі: зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі жүйеге кіретін жеке зарядтардың өріс кернеуліктерінің векторлық қосындысына тең: .

Өрістің берілген нүктесіндегі өріс потенциалы деп аталатын скалярлық шама, кернеулік векторымен қоса, электр өрісін сипаттау үшін пайдаланылады.1. Өткізгіштің ішіндегі кез-келген нүктеде өріс кернеулігі нөлге тең болуы тиіс .

2. Өткізгіш бетіндегі өріс кернеулігі әр нүктеде бетке жүргізілген нормаль бойымен бағытталуы тиіс . Демек, зарядтардың тепе-теңдігі жағдайында өткізгіштің беті эквипотенциалды болып табылады, ал өткізгішке келтірілген заряд оның беті бойынша кейбір тығыздықпен таралады. Поляризацияның нәтижесінде диэлектрикте байланысқан деп аталатын зарядтар пайда болады.Диэлектриктің поляризациясын сандық сипаттау үшін колданылатын, поляризациялану деп аталатын, векторлық шама диэлектриктің көлем бірлігінің электр моменті болып анықталады. Поляризациялану байланысқан зарядтардың беттік тығыздығымен қатынастығы арқылы байланысады. Полярлы емес диэлектриктер – сыртқы электр өрісінің жоқ кезінде құрылымы симметриялы болып келетін және дипольдік моментке ие емес молекулалардан тұратын заттар. Полярлы диэлектриктер – сыртқы электр өрісінсіз ақ дипольдік моментке ие молекулалардан тұратын заттар. Молекуланың оң және теріс зарядтарының «ауырлық» центрлері бір- біріне дәл келмейді, демек молекула сыртқы өрістің жоқтығына қарамастан диполь болып табылады (қатаң диполь). Конденсатордың сыйымдылығынмына өрнектің көмегімен анықтайды:, мұндағы – астарлардың біреуіндегі заряд, - конденсатор астарларының арасындағы потенциалдар айырмасы.

Электр зарядтарының реттелген (бағытталған) қозғалысы электр тогы деп аталады. Электр тогы пайда болуы үшін екі қажетті шарттың орындалуы тиіс: Қарастырылып отырған денеде токтың еркін тасушыларының, яғни бүкіл дене шегінде қозғала алатын зарядталған бөлшектердің бар болуы; Дененің ішінде электр өрісініңбар болуы.

Токтың бағыты ретінде шартты түрде оң зарядтардың қозғалыс бағыты алынған. Электр тогының сандық сипаттамасы ретінде екі шама пайдаланылады: ток күші және ток тығыздығы. Ток күші – бірлік уақыт ішінде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін электр зарядымен анықталатын физикалық шама: .

Ток күшінің өлшем бірлігі – ампер (А). Бірлік уақыт ішінде тоқтың бағытына перпендикуляр орналасқан бірлік бет арқылы өтетін зарядпен анықталатын физикалық шаманы тоқтың тығыздығы деп атайды: .Тізбек бөлігі үшін Ом заңыбойынша ток күшітүсірілген кернеуге пропорционал болады, яғни, мұндағы – өткізгіштіңэлектр кедергісі. Бірлік оң зарядтың орын ауыстыруында істелінетін бөгде күштердің жұмысына тең шаманы тізбектегі немесе оның бөлігіндегі әсер ететінэлектр қозғаушы күш (э.қ.к.) деп атайды: . Кирхгофтың 1,2 ережелері:түйінде жинақталатын ток күштерінің алгебралық қосындысы нольге тең: . .


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет