5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»жүктеу 60.08 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі60.08 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Салалық экономика кафедрасы

5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»

пәнді оқып білу үшін


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН

НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2011ж. __________ «___»

Құрастырушы: доцент __________ А. А. Нұрғалиева
Салалық экономика кафедрасы

5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»


әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар
пәнді оқып білу үшін
Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылды

2011ж. «__ » _______ № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ С. Е Сарсембекова 2011 ж. «__» _________
Қаржы – экономикалық факультетінің ОӘК мақұлданған

2011ж. «__» _________ № __ хаттама


ОӘК төрайымы ____________А.Б. Темиргалиева 2011ж. «__» _____________

Әдістемелік нұсқаудың мақсаты – пәнді оқыған кезде студенттерге көмекті көрсету.

Пәннің мақсаты «Нарықтық экономиканың негіздері» пәні нарықтық экономика жағдайындағы экономика, мемлекеттік жергілікті басқара отырып, өндірісті ұйымдастыру және жобалау проблемаларын зерттеу жұмыстары және өндірістік жүйелерін эффективті қамтамасыздандыратын басқару шешімдерді қолдау пәннің мақсаты болып саналады.

Курста 7 тақырыпты игеру қарастырылған.
1- тақырып. ҚР экономиканың дамуына мінездеме

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • экономика жайлы түсінік.

 • қажеттілік.

 • ресурстардың шектелулігі.

 • макроэкономика және микроэкономика.

 • таңдау мәселесі және баламалы құн.

 • тауарлар.

 • өндіріс факторлары.

 • экономика жүйесінің типтері.

 • экономиканың даму жолдарының негізгі көрсеткіштері.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • экономика жүйесінің типтері.

 • экономиканың даму жолдарының негізгі көрсеткіштері [5,6,8]


2- тақырып. ҚР экономиканың жүйесі

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • ҚР экономикалық жүйесі.

 • жеке меншік.

 • баға белгілеу жүйесі.

 • бәсекелестік.

 • пайда және басқа да экономикалық ынталандырмалар.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • ақшалардың, тауарлар мен қызметтердің кезеңдік ағыны.

 • студент тәжрибелік жұмыс кезінде әлеуметтік алдын ала көре білудің негізін түсіне білу керек [1,2,11]


3- тақырып. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • нарықтық экономика.

 • нарықтық экономиканың мақсаттары.

 • нарықтың негізгі категориялары, мәні.

 • нарық түрлері.

 • нарықтың құрылымы.

 • нарық механизмі: мәні, құру элементтері.

 • экономиканы мемлекеттік реттеу әдісі және мәні.

Тақырыпты оқығаннан кейін студент жоғарыда айтылған болжам әдістерін білуі тиіс.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс: • Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық рычагі: салық, баға, еңбек құны, экспорттіа, импортты лизензиялау, кедендік ережелер, қаржылық және несиелік қатынастар. [2,1,3]


4- тақырып. Нарық инфрақұрылымның негізгі элементтері

 • Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • әлеуметтік инфрақұрылымның теориялық - әдіснамалық мәні.

 • әлеуметтік инфрақұрылымның даму механизмінің ерекшеліктері.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • нарық экономикасының қазіргі даму барысы және әлеуметтік инфрақұрылым. [3,4,9]


5-тақырып. Нарыќтыќ экономикаға µту жағдайындағы экономикалыќ ќалыптастырудыњ негізгі бағыттары

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

- инвестициялар т‰сінігі, мањызы жєне ерекшеліктері.

- ЌР инвестициялар туралы ќабылданған зањдар.

- к‰рделі салымдар т‰сінігі, мањызы, олардыњ ќайта µндірілу, салалыќ, технологиялыќ жєне єлеуметтік ќ±рылымдары.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс: • к‰рделі салымдарды негізгі бағытары. [3,4,9]


6 – тақырып. Еңбек рөлі. Қазақстанның еңбек ресурстары

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • Еңбек түрлері.

 • Еңбек ресурстары.

 • ЌР «Ењбек туралы» зањы жєне республикадағы ењбек ќатынастырдыњ реттелеуі.

 • Ењбек ерекшеліктері.

 • Ењбек нарығы: т‰сінігі жєне ќ±рамы.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

 • кәсіподақ қызметі. Жалақы. [6,7,10]7- тақырып. Халықаралық сауда

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • халықаралық сауданың артықшылықтары.

 • сыртқы сауда түрлері.

 • экономикалық және әлеуметтік тиімділік.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • халықаралық саудадағы кедергілер.

 • кедендік тариф. әлеуметтік шағын – жоба құра білуі тиіс. [7,9,10]

Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» - «Казахстанская правда», 2002, 9 июля.

 2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Утверждена Указом Президиума Республики Казахстан от 17.05.2003 г, № 1096

 3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2006

 4. Васильева Н.Н. Экономические основы технологического развития: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. 2001

 5. Ходжаниязова Ж.Т. Нарық экономикасының негіздері: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007.

 6. Нұрғалиева А.А. «Ауылдық аудандарда әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі» / монография. Павлодар, Кереку баспасы 2011. – 178б.


Қосымша

 1. Райсберг Б.А. Курс управления экономикой. – СПб: Питер, 2003

 2. Киорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / Учебник для вузов. – 2-е изд. Изм. и доп. – М.: Норма, 2004

 3. Фатхутдинов Р. Производственный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2002

 4. Экономика, организация и планирование промышленного производства./Под ред. Лисицына Н.А.. – Минск: Высшая школа.2001

 5. Статистический ежегодник Казахстана (ежегодный). – Алматы

 6. Промышленность Казахстана и его регионов. /Статистический сборник (ежегодник). – Алматы 2007.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет