5В050400 «Журналистик» мамандығына арналғанДата03.05.2016
өлшемі233.45 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3деңгейдегі СМЖ құжаты

УМКД

ПОӘК 042 -18-15-1.14/02-2013


« Ақпарат даулары» пәнінің студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы

________2013жылғы

№ ____басылым5В050400 «Журналистик» мамандығына арналған

«Ақпарат даулары» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

КІРІСПЕ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: ____________ Хибадуллина Айжан Сапаровна, Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, « 06 » 09 . 2013 жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №1 « 06 » 09 . 2013 жыл.
Кафедра меңгерушісі: ___________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №1 « 17 » 09 . 2013 жыл.
Төрайымы: ___________ Кеңесбаева Ш.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №1 « 18 » 09 . 2013 жыл.

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор___________ Искакова Г.К.
4 2010 жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 4 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Жалпы ережелер......................................................................................4-5

2. Пәннің оқу-әдістемелік нұсқаулықтары............................................5-6

3. Курс саясаты мен форматы...................................................................6-7

4. Сағаттарды сабақ түріне шағу..............................................................7-9

5. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны ................................................................9-10

6.Оқу үрдісінің календарлық кестесі......................................................10

7. Әдебиеттер.............................................................................................10

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Хибадуллина Айжан Сапаровна аға оқытушы

Кафедра: Қазақ филологиясы

Кафедраның мекен-жайы : Глинки,20; 912- бөлме

Ақпараттық қатынас: телефон :44-29-30

Кафедрада болатын уақыты: күнделікті 9.00-17.00.

Сабақ өтетін орын: 801 аудитория

Кредит саны: 3

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ

Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

2

4

3

15

30

-

22,5

67,5

135

емтихан


1.3. Пәннің қысқаша мазмұны

«Ақпарат даулары» пәні оқу жоспарымен білім берудің мемлекеттік стандарттарына сәйкес «журналистика» мамандығы бойынша екінші семестрде оқытылады. Сондықтан бұл пән университеттік журналистік жоғары білімнің теориялық курсы болып табылады және болашақ тәжірибелік қызметте кәсібилікті жақсы меңгеру үшін қажетті әмбебап білім кешенің береді.

Шешім қабылдау үрдістері және оларды саяси жетекшілер мен сыртқысаяси мекеме басшыларының жүзеге асыруын қарастыру да аса маңызды болып табылады. Сонымен бірге жиналған нақтылы деректерге теоретикалық тұрғыдан талдауға аса мән беріледі. Материалды беруде жүйелік, хронологиялық, жағрапиялық және маңызды мәселелік қағидалар пайдаланылған.

Бұл пәннің әдістемелік кешені «БАҚ-тағы қарулы шиеленістер» пәнінің типтік оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, бұл бағдарлама студенттердің халықаралық қатынастар жүйесін және қазіргі сыртқысаяси мәселелерді толықтай түсінуін дамытуға көңіл бөледі.

Қазіргі Қазақстандық журналистика ғылымы белгілі бағытта зерттеу жасап қана қоймай, жаңа аралас, ғылымаралық және пәнаралық зерттеу жасауда. Адамзат қызметінің барлық түріне журналистика ықпалының артуына байланысты көптеген зерттеулер еліміздің БАҚ бейнелеген мемлекет ішіндегі саяси, экономикалық, әлеуметтік-қоғамдық процестерге арналуда.

Соңғы он жылдағы зерттеулердің бірқатары республиканың егемендігі мен тәуелсіздігіне байланысты Қазақстан ақпарат кеңістігінде пайда болған БАҚ-тың қызмет етуі мен ұйымдастыруының жаңа пішіндеріне арналды.

«Ақпарат даулары» курсы «журналистика» мамандығы бойынша оқытылатын кәсіптік пәндердің теориялық негізі болып табылады. Курс журналистік қызметтің теориялық жинақталған категорияларын, оның заңдылықтарын, принциптерін, функцияларын, қоғамдық-саяси, құқықтық және этикалық нормаларын зерделеді.

1.4. Осы курстың мақсаты:

5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттерін қазіргі заманғы қақтығыстардың тұжырымдары және теорияларымен таныстыруы, қақтығыстардың тарихи негізі мен себептерін талдау; бұл мәселелерді түрлі теориялар мен методологиялар шеңберінде талқылауы, концепциялардың тарихи дамуын бағалау; «қырғиқабақ соғыс» кезеңінен кейінгі жылдардағы қақтығыстарды шешу, реттеудің соның ішінде этникалық және ұлттық қақтығыстардың механизмі мен түрлерін талқылау пәнді оқу барысында студенттер бұған дейін «Шетел журналистикасы», «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінен алған білімдеріне сүйенеді.1.5. Курстың негізгі міндеттері:

 • Халықаралық қатынастар және конфликтология саласындағы қазіргі заманғы зерттеулердің категориялық аппараттарын игеру;

 • Қазіргі кезеңдегі қақтығыстар мәселесі бойынша халықаралық қатынастар теориялары мен концепцияларын білу;

 • Қазіргі заманғы саяси жағдайларды талдай білу;

 • Қазіргі заманғы қақтығыстар дамуына болжа және талдау жасай білу;

 • ҚР халықаралық статусы мен ұлттық мүдделерін түсіну

1.6. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- Студенттер түрлі хрестоматиялық мәні бар әдебиеттерді міндетті түрде оқып, конспектілеумен қоса, өздері де бүгінгі күннің көкейкесті мәселелері бойынша туындылар жазып, оны талдауға тартылатын болады;

- Мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған материалдарды талдай отырып, пәннің табиғатына сай материал жазу;

- қазақ журналистикасының тарихын зерттей отырып, шетел БАҚ-мен салыстыру.1.7. Курстың пререквизиттері

«Шетел журналистикасы», «Қазақ журналистикасының тарихы»1.8. Курстың постреквизиті:

Пәнді меңгеруге төмендегідей қосымша білім көздері көмектеседі:

«Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынастар»

2. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Студент «Ақпарат даулары» пәнінде тәжірибе жүзінде кең қолданылатын, әрі жан-жақты игерілген тілді талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет. Ғылыми ой-өрісті қалыптастыруда тіл білімі тарихының ғылыми білім ретінде пайда болуы ерекше роль атқарады. Қазіргі ақпараттық замандағы ақпарат теорияларының әр сатысындағы философиялық дүниетаныммен және ғылыми методологиялық таныммен терең байланысын, тіл теориясының әр түрлі мектептерге, бағыттарға және концепцияларға тән процестерге тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді. Лингвистика ілімі тарихы әр кезеңдегі ғылым алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени шарттардың шектес ғылымдармен және олардың практикалық шешімдерімен тікелей байланысы постулатын түсінуге көмектеседі.3. КУРС САЯСАТЫ МЕН ФОРМАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы,кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар сессияның соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті , өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу,бақылау түрінде тексеріледі.Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі.Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.


4. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Әріп

бойынша


баға жүйесі.

Ұпайдың

санды


баламасы

Пайыздық

баға


Дәстүрлі

жүйе


бойынша

баға.


1

аттестацияСтуденттердің

жинайтын


ұпайыА

4,00

95-100

Үздік

22-7

91-93,5

А-

3,67

90-94

Өте жақсы

20-21

86-90

В+

3,33

85-89

Жақсы

18-19

81-85

В

3,00

80-84

Жақсы

16-17

76-80

В-

2,67

75-79

Жақсы

14-15

71-75

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


13

66-70

С

2,00

65-69

Қанағаттанарлық


12

61-65

С-

1,67

60-64

Қанағаттанарлық

11

56-60

Д+

1,33

55-59

өту ұпайы

10

51-55


Д

1,00

50-54

өту ұпайы

9

48-50

Ғ

0,00

0-49

өту ұпайы

8

47

4.1. «Ақпарат даулары» пәні бойынша дәріс сабағына, практикалық сабақтарға, ОСӨЖ, СӨЖ жұмыстары арнайы көрсетілген, белгіленген ұпайлар негізінде бағаланады. 15 аптаға белгіленген сабақ үдерісі 8-15 апталарда көбейтіліп ұсынылады.


1

ап

та2

апта


3 апта

4

апта


5

апта


6 апта

7 апта

8 апта

9 апта

10

апта


11

апта


12

апта


13

апта


14 апта

15

апта

Дәріс

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Практик.сабақ

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

Практик.сабақ

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

ОСӨЖ

2

2

2

2

2

2

2

9

1

1

1

1

1

1

8

СӨЖ

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

5

Барлығы

32

32

32

32

32

32

32

46

37

37

37

37

37

37

48

Барлығы


270270

5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ
2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу

Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1. Халықаралық қауіпсіздік және қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыс

1

1,2

2. Ақпараттық соғыс (АС)

1

1,2,

3. Ақпараттық замандағы қарулы қақтығыс

1
4. Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың әлеуметтік аспектілері

1

1,2,

5. Қарулы қақтығыс ұғымы және оның түрлері

1

1,2

6. Ақпараттық дәуір қақтығыстарының негізгі концепциялары

1

1,2,

7.1990-2011ж.ж аралығында қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,3,

8. Парсы шығанағындағы қақтығыс (1990-1991) ақпараттық-психологиялық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,

9.НАТО-ның Югаславияға қарсы әскери операциясы (1999) барысында ақпараттық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,3

10. Ауғаныстандағы соғыс (2001ж. бастап) барысындағы ақпараттық-психологиялық операциялар

1

1,2,3,

11. Ирак соғысы (2003-2011) кезінде қолданылған ақпараттық технологиялар

1

1,2

12. Оңтүстік Осетядағы қарулы қақтығыс (2008) кезіндегі ақпараттық соғыс

1

1,3,

13. Ливиядағы қарулы қақтығыс (2011) кезіндегі ақпараттық соғыс

1

1,3,

14. Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың бүгінгі таңдағы өзекті мәселелері

1

1,2

15. Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың құқықтық аспектілері

1

1,2

Барлығы: 15

Практикалық (семинар) сабақтары

1.Ақпараттық соғыс ұғымы

1

1,2

2.Ақпараттық соғыс түрлері

1

1,2,3,

3.Халықаралық қауіпсіздік және қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыс

2

1,2,3,

4. Ақпараттық технология ұғымы және оның түрлері

1

1,2,3,

5. Қарулы қақтығыс ұғымы және оның түрлері

2

1,2,3,

6. Қарулы қақтығыс ұғымы және оның ерекшеліктері

1

1,2,3,

7. Ақпараттық дәуір қақтығыстарының негізгі концепциялары

2

1,2,3,

8. Ақпараттық психологиялық соғыс

2

1,2,3,

9. Компьютерлік желілер мен ақпараттық жүйелер

1

1,2,3,

10. 1990-2011ж.ж аралығында қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,3,

11. Парсы шығанағындағы қақтығыс (1990-1991) ақпараттық-психологиялық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,3,

12. НАТО-ның Югаславияға қарсы әскери операциясы (1999) барысында ақпараттық технологиялардың қолданылуы

1

1,2,3,

13. Ауғаныстандағы соғыс (2001ж. бастап) барысындағы ақпараттық-психологиялық операциялар

1

1,2,3,

14. Ирак соғысы (2003-2011) кезінде қолданылған ақпараттық технологиялар

1

1,2,3,

15. Оңтүстік Осетядағы қарулы қақтығыс (2008) кезіндегі ақпараттық соғыс

2

1,2,3

16. Ливиядағы қарулы қақтығыс (2011) кезіндегі ақпараттық соғыс

1

1,2,3

17. Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың әлеуметтік аспектілері

2

1,2,3

18. Ақпараттық психологиялық соғыстың мақсаттары мен міндеттері

1

1,2,3

19. АҚШ қарулы күштерінің психологиялық операциялары

2

1,2,3

20. Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың бүгінгі таңдағы өзекті мәселелері

2

1,2,3

21.Қарулы қақтығыстарда ақпараттық технологияларды қолданудың психологиялық аспектілері

2

1,2,3

Барлығы: 30


6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарларыОСӨЖ

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

 1. Ақпараттық соғыс терминінің қолданысқа енуі

2. «ақпараттық қарсы тұру», «кибершабул», «ақпараттық қауіпсіздік» терминдерінің мағынасы

1. Ақпараттық соғыстың сипаттамасы (П.Нунештің пайымдауы бойынша)

 1. Ақпараттық технологиялардың түрлері

 1. Жаһандану процесі мен ақпараттық төңкеріс

 1. Ақпараттық соғысты зерттеушілер

 1. Э.Тоффлердің пікірі

 1. Ю.Хаяши және «Ақпараттық қоғам»

 1. «Желілік соғыс» концепциясы

 1. Әскери сала ақпаратының тұлға мен қоғамға әсері

 1. «Дағдарыс» және «Қақтығыс» ұғымдары

 1. «Network-centric warfare» концепциясы

 1. Бұқаралық ақпарат және медиа шынайылығы

 1. Вьетнам мен Корея арасындағы «Қырғиқабақ соғыс» ақпараттық маңызы

 1. Киберсоғыс концепциясы

 1. Иран мен Ирак арасындағы соғыстың сипаты ақпараттық маңызы

 1. 1998-2000жылдардағы Эритрея мен Эфиопия арасындағы соғыс ақпараттық маңызы

 1. Ассиметриялық соғыс концепциясы

 1. 19997-2003ж. Үндістан және Пакистан арасындағы шекаралық қақтығыстардың ақпараттық маңызы

 1. Косово төңірегіндегі НАТО мен Югаславия арасындағы қақтығыстың ақпараттық маңызы

 1. Қарулы қақтығысқа қатысты постмодернистік көзқарастар

 1. Ақпараттық-психологиялық соғыс мақсаттары

 1. Жаһандық ақпараттық соғыс

 1. Парсы шығанағындағы қақтығыста АҚШ-тың ақпараттық-психологиялық операцияларды ұйымдастыруы

 1. Ұйым деңгейіндегі ақпараттық соғыс

 1. Тұлғаға қарсы ақпараттық соғыс

 1. Ирактың «Бағдад дауысы» мемлекеттік радиосының жұмысы

 1. Ақпараттың индивидуалдық және қоғамдық санаға әсері

 1. «Кибернетикалық» және «желілік» күрес

 1. НАТО-ның психологиялық операцияларды жүргізудегі баспа материалдары

7 «Ақпарат даулары» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ

4-Кесте – «Ақпарат даулары» пәні бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесіАпталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау

түрі


Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

САБ1

Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

САБ2

Балдар

5+5

5+5

5+5

5+5

5+

5


5+5

5+

5


5+5

5+5

5+5

5+

5


5+

5


5+5

5+

5


5+

5


Аралық бақылау тапсырмалары:

1 АБ: «Журналистік зерттеуге» салыстырмалы талдау жасау (Қазақстандық басылымдар материалдары негізінде). Өткізілу мерзімі ­ 7 апта.

2 АБ: Ақпараттық қақтығыстар функциялары мен принциптері оның БАҚ-тағы көрінісі туралы рефарат жазу немесе слайд жасау (студенттің өз таңдауы бойынша). Өткізілу мерзімі ­ 14 апта.
8.1.1. Негізгі әдебиеттер:

8.1.2. Расторгуев С.П. Информационная война-М Радио и связь 1999-416с

8.1.3. Бұхарбаева Б. Қарулы қақтығыстардағы ақпараттық технологиялар: әлемдік тәжірибе және келешегі-Алматы.2012-131б.

8.1.4. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Война после войны: Информационная оккупация продалжается- «Алгоритм».-М.2005-206с.

8.1.5. http//trueinform.ru/modules.php?name=News&faile=article&sid=3050 Ливия. Информационная война продалжается 03.12.2011:03:02

8.1.6. http//www. aikin. kz/index.php?option=com. Ақпараттық соғыс:кім? Қашан? Қалай? 2012.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет