6М071200000000- «Машина жасау» мамандығы магистранттарына арналғанДата30.04.2016
өлшемі170.65 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СБЖ 3 деңгей құжаты

ПОӘК

ПОӘК.ОӘК-042-18-1-56/01-2015

ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Зерттеу процессі кезіңдегі экспериментті жоспарлау әдістері»

пәнінің оқу-жұмыс бағдарламасы


№ 1 басылым

6М071200000000- «Машина жасау» мамандығы

магистранттарына арналған
«Зерттеу процессі кезіңдегі эксперименттерді жоспарлау әдістері»
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2015

ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған ____________ «11» __05_____2015 ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Машина жасау және механика» кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Жайлаубаев Д.Т.
2. КЕЛІСІЛДІ

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Машина жасау және механика» кафедрасы мәжілісінде қаралды

Хаттама № «9» 11.05.2015 жыл,
Кафедра меңгерушісі ___________ Д.Т. Жайлаубаев.
2.2. Инженерлі-технологиялық факультеттің факультетінің оқу әдістемелік кеңесінің мәжілісінде

Хаттама № 5 «05» 06. 2015 жыл

Факультеттің оқу әдістемелік

Төрайымы _____________________________ C. Төлеубекова

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және басылымға рұқсат етілді

Хаттама № 6 «11» 06. 2015 жыл

ОӘК торағасы, бірінші проректор _______________ Г.Искакова


4.Бірінші рет енгізілген

Мазмұны


1

Қолдану аймағы...................................................................................4

4

2

Нормативтік сілтеме............................................................................4
3

Жалпы мағлұматтар............................................................................4
4

Оқытушыға үшін жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны....................5
5

Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі...............6
6

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы............................................7
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы............8
8

Әдебиеттер.........................................................................................10 1. Қолдану аймағы

«Зерттеу процессі кезіңдегі эксперименттерді жоспарлау әдістері» бөлімі бойынша оқу-әдістемелік комплекс 6М0712000000 – машинажасау мамандығының магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курс мазмұнымен, оның маңызы және қажеттілігімен, магистранттар оқу процесі кезінде алатын шеберліктер мен әдеттермен таныстырады. Оқу-әдістемелік комплекс бөлімді оқудағы негізгі жетекші болып табылады және ғылыми-зерттемені және инновациялық қызметті жоспарлау мен ұйымдастыру және механика кафедрасында қолдануға арналған.


 1. Нормативтік сілтеме

«Зерттеу процессі кезіңдегі эксперименттерді жоспарлау әдістері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ретін анықтайтын төмендегідей келесі құжаттарға сәйкес жасалған:

6М0712000000-«Машина жасау» мамандығының мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, ГОСО РК 3.09.340-2006. ҚР-сының білім және ғылым министрілігінің бұйрығымен бекітілген және енгізілген.2005.12.23.3 Жалпы мағлұматтар

3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:

“ Зерттеу процессі кезіңдегі эксперименттерді жоспарлау әдістері ” пәні арнайы білім жүйесіне енгізілген. Сондықтан осы пәнді толық игеру үшін магистрантқа металды қысыммен өңдеу, машина жасау технологиясын, математикалық алгоритмдік негіздерін білу қажет.

Кешенге кіреді: эксперименттерді жоспарлау әдістері негізгі түсініктері және классификациясы мен оларды қолдану аймағы, негізгі көрсеткіштері. Магистрантты математикалық модельдеу негіздерімен таныстырады.
3.2. Курс мақсаты

Тиімді денгейдегі белгіленген мөлшерде қажетті сапада өнімді өңдірудің өндірістік процесстерді іске асыру үшін бағытталған математикалық модельдеу пакеттерін қолдануымен өңдірістің әртипті процесстерін программалық түрде көрсету.3.3. Пәнді оқудың негізгі мақсаты

Осы курстың негізгі мақсаты эксперимент жоспары мен оның ішіндегі негізгі көрсеткіштерімен және оны сандық бағалау әдістерімен; математикалық модельдеу және экспериментті математикалық модельдеу әдісімен таныстыру.


3.4. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек:

- өңдеудің сапасы мен дәлдігінің негізгі теориясын меңгеру;

- эксперименттерді жоспарлау әдістері негізгі типтерін білу;

- эксперименттерді жоспарлау әдістері әр түрінің құрамын және рационалды аумақта қолдануды түсіну;

- программалық пакеттер қолдану арқылы технологиялық процесстерге құжаттарды құрастыру тәсілдерін білу.
3.5. Курстың перереквизиті:

Курс машинажасау технологиясы, ТП және КА АӨЖ, металл кесу және аспаптар, кесумен өңдеу, АӨЖ-ң туралы білімдерімен базаланады.


3.6.Курстың постреквизиті:

Осы пән келесі пәндердің “Инженерлік есепетеу тәсілдері”, машинажасаудағы эксперименттерді жоспарлау әдістері бастамасы болып табылады.3.7 Оқу жұмыстық жоспарынан үзінді

Кесте -1


курс

семестр

Кредит саны

Дәріс

Зерттханалық сабақ

ӨБЖ

Барлығы

Бақылау түрі (семестр)

2

2

2

15

15

30

60

0,25 емтихан
 1. ОҚЫТУШЫ ҮШІН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2- Пәннің мазмұны.Сабақтың түрлері бойынша сағаттың бөлінуі

Тақырыбтар атауы және мазмұны

Сағат

саны


Әдебиеттр

1

2

3

Лекционные занятия

Дәріс 1,2. Модель түрлері және оларды есеп шығаруға қолдану.

1. Негізгі түсінік және аңықтама

2. Модельдер классификациясы

2

8.1.2-беттер. 5-36

8.2.1-беттер. 21-54
Дәріс 3,4. Эксперименттерді жұргізу жолдары

 1. Қысыммен өңдеу арқылы эксперимент жүргізу

 2. Алгоритмдік жобалау

2

8.1.1-беттер. 125-154

8.1.2-беттер. 68-117

8.2.1-беттер. 51-88


Дәріс 5. Эксперименттің нәтижелерін көрсету

 1. Үнқату функциялары

1

8.1.1-беттер. 106 -125

8.1.2-беттер. 119-131

8.2.1-беттер. 100-142


Дәріс 6,7. Зерттеудің методикалық принципі

 1. Зерттеу жүргізу принципі

 2. Ауыр жүйелерді анализдеу принципі

3. Теңдеулерді аппроксимилиттеу

2

8.1.1-беттер. 155-168

8.1.2-беттер. 119-131

8.2.2-беттер. 142-160


Дәріс 8,9. Математикалық модель.

1. Жалпы түсінік

2. Математикалық модельдің негізгі компонеттері


2

8.1.1- беттер. 16-80

8.2.3 - беттер. 14-57Дәріс 10,11. Шекаралық элементтер әдісі

 1. Негізгі сипаты

 2. Кернеулік-деформациялық күйді зерттеу
2

8.1.1-беттер. 169-219

8.1.2-беттер. 156-227

8.2.1-беттер. 199-283


Дәріс 12,13. Шекті элементтер әдісі

1. Әдістің өзектілігі

2. Шекті элементтер алгоритмі


2

8.1.1-беттер. 249- 272

8.1.2-беттер. 144-155, 252-376

8.2.1-беттер. 181-198, 303-471


Дәріс 14,15 Математикалық модельдеу программалары.
1. Модельдеу программалардың түрлері


2. Шекті-элементтерді талдау пакеттері

2

8.1.1- беттер. 16-80

8.2.3 – беттер. 14-57
Зертханалық сабақ 1: Бұйымдарды механикалық өңдеудегі еңбек және станок сыйымдылығын аңықтау әдістері

1

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 2: Орталық композициондық экспериментті жоспарлау: - Мысалы 1: 2-факторлы орталық компазициондық жоспарды

құру. 

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 3: Орталық композициондық экспериментті жоспарлау: - Экспериментті жоспарлау..

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 4: Орталық композициондық экспериментті жоспарлау. Орталық композициондық экспериментті анализдеу:

 • мысал 1: 2-факторлы орталық композициондық жоспарды анализдеу

 • мысал 2: орталық композициондық жоспарда бірнеше өзгерімді үнқатуларды бірдей оптимизациялау.

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 5: Қоспалар үшін эксперименттерді жоспарлау

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 6: Қоспалар үшін эксперименттерді жоспарлау: -Мысалы 1: 3-факторлы сиплексті жоспарды анализдеу.

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 7: Экспериментті математикалық модельдеу.

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер.

Зертханалық сабақ 8: Аспабты сұраушы құрылғыға жеткізу жобалауының есептеулері

2

Кафедрадағы методикалық сілтеулер. 1. МАГИСТРАНТТАР ҮШІН ӨЗБЕТІМЕН ЖҰМЫС

ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  1. Рефераттар тізімі:

 1. Коррециональдік анализді қолдану

 2. Априорлық ранжирлеу принципі

 3. Факторлар таңдаудың эксперименталдық әдістері

 4. Екі деңгейлі факторлар үшін толық факторлы эксперимент

 5. Екі деңгейлі факторлар үшін жартылай факторлы эксперимент

 6. Технологиялық металдар есептерін шығару үшін факторлық жоспарларды қолдану мысалдары

 7. Екі реттік жоспарлар тұралы түсінік

 8. Симметриялы компазиционды ортоганальді жоспарлар

 9. Екінші реттік жоспарларды анализдеу

 10. Симметриялы емес жартылай немесе толық нығыздалған жоспарлар

 11. Металдарды кесу теориясының физикалық негіздері 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

Тақырыб

Көрнекті құралдар, ТСО, плакаттар, зертханалық стенд

Өз бетімен оқу үшін сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабақтары

Зертханалық сабақтары

Модель түрлері және оларды есеп шығаруға қолдану.

1. Негізгі түсінік және аңықтама


Бұйымдарды механикалық өңдеудегі еңбек және станок сыйымдылығын аңықтау әдістері

Плакаттар, көрнекті құралдар

Модельдер классификациясы

жазбаша отчет

Эксперименттерді жұргізу жолдары

1.Қысыммен өңдеу арқылы эксперимент жүргізу

Орталық композициондық экспериментті жоспарлау: - Мысалы 1: 2-факторлы орталық компазициондық жоспарды

құру. 

Көрнекті құралдар

Алгоритмдік жобалау

жазбаша отчет

Эксперименттің нәтижелерін көрсету


Орталық композициондық экспериментті жоспарлау: - Экспериментті жоспарлау..

Көрнекті құралдар

Үнқату функциялары

жазбаша отчет

Зерттеудің методикалық принципі

 1. Зерттеу жүргізу принципі
Орталық композициондық экспериментті жоспарлау. Орталық композициондық экспериментті анализдеу:

 • мысал 1: 2-факторлы орталық композициондық жоспарды анализдеу

 • мысал 2: орталық композициондық жоспарда бірнеше өзгерімді үнқатуларды бірдей оптимизациялау.

Көрнекті құралдар

Ауыр жүйелерді анализдеу принципі


жазабаша отчет

Математикалық модель.

1. Жалпы түсінік


Қоспалар үшін эксперименттерді жоспарлау

Көрнекті құралдар

Математикал модель негізгі компонеттері


жазбаша отчет

Шекаралық элементтер әдісі

1. Негізгі сипаты


Қоспалар үшін эксперименттерді жоспарлау: -Мысалы 1: 3-факторлы сиплексті жоспарды анализдеу.
Элементтер әдісінің құрамы

жазбаша отчет

Шекті элементтер әдісі
1. Әдістің өзектілігі: Экспериментті математикалық модельдеу.

Көрнекті құралдар

Шекті элементтер алгоритмі


жазбаша отчет

Математикалық модельдеу программалары.


Зертханалық сабақ 8: Аспабты сұраушы құрылғыға жеткізу жобалауының есептеулері

Көрнекті құралдар

Модельдеу программалардың түрлері

жазбаша отчет 1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ

Кесте 4. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік

құралдардың атаулары

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыз дандыру


пайызы

Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие для вузов. -М.: Радио и связь, 1983. - 243 с.

1

1

100%


Джонсон Н. Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента. - М.: Мир, 1981. - 520 с.

1

1

100%


Ивоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование экспери­мента в электромеханике. - М.: Энергия, 1971. - 185 с.

1

1

100%


Қосымша әдебиет


Адлер Ю. П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлур­гия, 1969. 158 с.


Блох Э. Л., Лошинский Л. И., Турин В. Я. Основы линейной алгебр и некоторые ее приложения. М.: Высшая школа, 1971. 211 с


Бродский В. 3. Факторные эксперименты: модели, планы, оптималь ность. — В кн.: Планирование оптимальных экспериментов. М.: Изд-во МГУ, 1975, с. 51—105.

1

1

100%


Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимент.! в технико-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1974. 192 с.

1

1

100%


Голикова Т. И., Панченко Л. А. Систематизация планов для оценки по­линомиальных моделей второго порядка. — В кн.: Планирование оптимальных экспериментов. М., Изд-во МГУ, 1975, с. 106—149.

1

1

100%


Должанский Ю. М., Новик Ф. С, Чемлева Т. А. Планирование экспери­мента при исследовании и оптимизации свойств сплавов. М.: ОНТИ ВИАМ, 1974. 132 с.

1

1

100%


Дубова И. С, Федоров В. В. Таблицы оптимальных планов (на­сыщенные D-оптимальные планы на кубе). Вып. 40, М.: Изд-во МГУ, 1972. 24 с.

1

1

100%8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие для вузов. -М.: Радио и связь, 1983. - 243 с.

8.1.2 Джонсон Н. Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента. - М.: Мир, 1981. - 520 с.

8.1.3 Ивоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование экспери­мента в электромеханике. - М.: Энергия, 1971. - 185 с.

8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Адлер Ю. П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлур­гия, 1969. 158 с.

8.2.2 Бродский В. 3. Факторные эксперименты: модели, планы, оптималь ность. — В кн.: Планирование оптимальных экспериментов. М.: Изд-во МГУ, 1975, с. 51—105.

8.2.3 Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимент.! в технико-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1974. 192 с.

8.2.4 Голикова Т. И., Панченко Л. А. Систематизация планов для оценки по­линомиальных моделей второго порядка. — В кн.: Планирование оптимальных экспериментов. М., Изд-во МГУ, 1975, с. 106—149.8.2.5 Должанский Ю. М., Новик Ф. С, Чемлева Т. А. Планирование экспери­мента при исследовании и оптимизации свойств сплавов. М.: ОНТИ ВИАМ, 1974. 132 с. 8.2.6 Дубова И. С, Федоров В. В. Таблицы оптимальных планов (на­сыщенные D-оптимальные планы на кубе). Вып. 40, М.: Изд-во МГУ, 1972. 24 с.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет