А-041 Құрметті клиент!Дата28.04.2016
өлшемі126.57 Kb.
А-041

Құрметті клиент!

«Қазақстанның даму банкі» АҚ инвестициялық жобаны/экспорттық операцияны іске асыру туралы ұсыныстарды беру үшін толтыруды қажет ететін, клиенттің осы сауалнамасында көрсетілген, сұрақтар тізбесіне түсіністікпен және құрметпен қарауыңызды сұрайды. Осы ақпарат бақылаудың ішкі және сыртқы талаптарына сәйкес келу, сондай-ақ біздің және сіздің беделіңізді сақтау үшін қажет.

Қызметтестік үшін алғысымызды білдіреміз!

Құрметпенен, «Қазақстанның даму банкі» АҚКЛИЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

I. Клиент туралы жалпы ақпарат
1. Толық атауы (тіркеу құжаттарына сәйкес толық атауы көрсетіледі): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Қысқартылған атауы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. СТТН, БСН: _____________________________________________________________________
4. Клиент:__________________ ______құрылды.
5. Мемлекеттік тіркелген күні _____________________________________________

тіркеген органның атауы _________________________________________________

мемлекеттік тіркеу орны _________________________________________________

келесі қайта тіркеу күні _________________________________________________


6. Заңды мекенжайы, телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, желідегі ресми web-сайт Интернет_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.


7. Іс жүзінде орналасқан жері, телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, байланыс телефондары _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Жарғылық капиталдың көлемі (құжаттарға сәйкес): _____________________________________________________________________
9. Төленген жарғылық капиталы: _____________________________________________________________________
10. Бизнес-клиенттің негізгі бағыттары қандай (ЭҚТЖЖ сәйкес қызмет етудің негізгі түрлері)_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Клиентпен жүзеге асырылатын қызмет етудің өзге де түрлері: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Лицензиялардың болуы:

□ жоқ □ бар, көрсету: _________________________________________________________________________

(лицензия түрі (лицензияланған қызметке сәйкес) –

_________________________________________________________________________

(лицензия нөмірі, лицензияны беру күні,лицензия кіммен берілген, лицензияның әрекет

_________________________________________________________________________ету мерзімі).
13. Банктік (ағымдағы, жинақ, кепілдік) және өзге де қаржылық ұйымдарда шоттардың (шоттың нөмірі, кредиттік ұйымның атауы, корреспондент шоты, БСК) болуы туралы ақпарат:

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Клиент орналасқан жерінде орналасты ма: □ иә □ жоқ
Клиент соңғы рет қашан орнын ауыстырды: _______________________________
Клиент соңғы рет орнын не себептен ауыстырды:

□клиентті орналастыру үшін жаңа тұрғын емес алаңды сатып алу

□клиент үшін тиімді шарттарда жаңа жалға алу шарты жасалды

□клиент қызметінің ауысуы өндірістік алаңның кеңеюіне (азаюына), клиенттің аумақтық орналасуының ауысуына әкеп соқтырды

□өзге (көрсету қажет)____________________________________________________________________

15. Клиент қызметкерлерінің штаттық саны (номиналды және іс жүзіндегі): _________________________________________________________________________

16. Ынтымақтастықтың мақсаты _________________________________________________________________________
II. Басқару органдары туралы ақпарат
17. Клиент басқару органының құрылымы:

□ Атқарушы орган (жеке меншік)

□ Атқарушы орган (алқалы)

□ Директорлар кеңесі

□ қатысушылар (акционерлер): □жеке тұлғалар, □ заңды тұлғалар

□ өзге органдар (көрсету қажет) _______________________________________________________

18. Клиент басқару органының персоналды құрамы (атқарушы орган (жеке меншік немесе алқалы, Директорлар кеңесі)), бас бухгалтер туралы ақпарат, сонымен қатар қол қою үлгілерінің карточкаларына енгізілген өзге де тұлғалар туралы мәлімет


Т.А.Ә.

Лауазымы

Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері, тіркеу орны

Негізгі тағайындаулар

(құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіп)Клиент басшылығының құрамына қай уақыттан бастап кіреді
19. Қатысушылардың (акционерлердің) – заңды тұлғалардың персоналды құрамы*: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20. Құрылтайшылар туралы мәліметтер*

(жеке тұлғалар үшін – ТАӘ, туған орны мен күні, төлқұжат деректері, тіркеу орны, СТТН, ЖСН, көші-қон картасының деректері (резидент емес үшін), _______% (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі)_________________________________________________________.

(заңды тұлғалар үшін – атауы, СТТН,БСН, тіркеу орны, пошта мекенжайы)_________________.


21. Заңды тұлғаның бенефициар иесі туралы мәліметтер (іс жүзіндегі иесі)* ____________________________________________________________________________

22. Саяси қайраткерлердің заңды тұлғаның басшылығына қатысу туралы мәліметтер*_________________________________________________

23. Оффшорлы аймақтағы тұлғалармен келісімдер, шарттар, келісімшарттар туралы мәліметтер*

* 19-23 тармақтарды міндетті түрде толтыру керек ____________________________________________________________________________

III. Клиенттің қаржылық жағдайын талдау үшін ақпараттар тізбесі
24. Мерзімі өткен дебиторлық және кредиторлық берешектер, мерзімінде өтелмеген кредиттер мен қарыздар туралы мәліметтер:
прямоугольник 48 Мерзімі өткен дебиторлық және кредиторлық берешектер, мерзімінде өтелмеген кредиттер мен қарыздар жоқ.
прямоугольник 47 Мерзімі өткен дебиторлық және кредиторлық берешектер, мерзімінде өтелмеген кредиттер мен қарыздар бар.

Болған жағдайда, сипаттамасы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Дебиторлық берешектің құрамындағы, сондай-ақ ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық салымдардағы және соңғы есептік күнге таратылу сатысында немесе банкроттық туралы іс қозғалған заңды тұлғалардың үлестерінде (акцияларында) берешектің бар болуы туралы анықтама
прямоугольник 46 Берешек пен салымдар жоқ.
прямоугольник 45 Берешек пен салымдар бар.

Болған жағдайда, сипаттамасы:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


26. Соңғы үш айда болған, клиенттің қаржылық-шаруашылық қызметін қозғайтын, бар оқиғалар туралы мәліметтер (активтер құнының бір жолғы елеулі артуына немесе азаюына әкеп соқтырған фактілер туралы; таза табыстардың бір жолғы елеулі артуына әкеп соқтырған фактілер туралы; мәмілені жүзеге асыру күніне клиент активтерінде елеулі үлесті құратын, мүліктің құны немесе біржолғы мәмілелер туралы фактілер):
прямоугольник 44 Соңғы үш ай ішінде осындай оқиғалар болмаған.
прямоугольник 43 Елеулі оқиғалардың сипаттамасы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


27. Клиенттің кірістері:

□ негізгі қызметтер құрылады және тұрақты сипатта болады

□ кездейсоқ операциялар мен мәмілелерден құрылады
28. Клиентпен алынған ақша қаражаттарының шығуы жария ма?

□ иә □ жоқпрямоугольник 42прямоугольник 41

29. Клиент Салық органдарына есептілікті уақытында тапсыра ма?:

□ иә □ жоқ
30. Оң (жағымсыз) кредиттік тарихтың болуы:
прямоугольник 40 Кредиттік тарихы жоқ.
прямоугольник 39 Оң (жағымсыз) кредиттік тарихтың сипаттамасы:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


31. Қандай кредиттік тарих бюросынан анықтама алуға болады _____________________
32. Клиент өзінің қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асыратын сала (салалар):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


33. Клиент табиғи монополия субъектісі болып табыла ма:

□ иә □ жоқ

Егер «иә» болса, табиғи монополиялардың тиісті мемлекеттік тізіліміне енгені туралы мәліметтерді көрсету:
34. Клиент өз саласында монопольды немесе басымдық жағдайда ма:

□ иә □ жоқ

Егер «иә» болса, монопольды немесе басымдық жағдайдағы субъектілердің тиісті мемлекеттік тізіліміне енгені туралы мәліметтерді көрсету:

прямоугольник 38прямоугольник 37

35. Клиент экспортпен/импортпен жұмыс жасай ма (жұмысын жоспарлап отыр ма):

□ иә □ жоқ
36. Клиент ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының субъектісі болып табыла ма

□ иә □ жоқ


37. Клиент аффилирленген, немесе «Қазақстанның даму банкі» АҚ байланысты болып табыла ма
□ жоқ □ иә, негіздерді көрсету: _____________________________________
38. Клиент «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ аффилирленген бе
□ жоқ □ иә, негіздерді көрсету: _____________________________________
39. Клиенттің саладағы бәсекелес жағдайы:
прямоугольник 36 Өндірілетін/сатылатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің үлесі саладағы бәсекелес жағдайға ықпал етпейді;
прямоугольник 35 Өндірілетін/сатылатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің үлесі жалпы салалық мәннен 10 % кем пайызды құрайды;
прямоугольник 34 Өндірілетін/сатылатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің үлесі жалпы салалық мәннен ____ % құрайды.
40. Негізгі бәсекелестер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


41. Клиенттің және клиент басшылығының (меншікті атқарушы органның, алқалы атқарушы органның, директорлар кеңесі мүшесінің) іскери беделі (клиенттің өз деректері немесе серіктестердің, контрагенттердің деректері және т.б. (ұсыну хаттары, БАҚ жарияланымдары және т.б. түрінде)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


прямоугольник 33 Ұсыныстар, жарияланымдар және т.б. ___ бетте қоса беріледі.
прямоугольник 32 Ұсыныстар, жарияланымдар және т.б. жоқ.
42. Клиенттің басқару сапасы
прямоугольник 31 Жоғары;
прямоугольник 30 Қанағаттанарлық;
прямоугольник 29 Қанағаттанарлықсыз.
43. Клиент дамуының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарлары мен келешегі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


44. Аффилирленген тұлғалардан тәуекелді болу деңгейі және шешім қабылдаудағы дербестігі
прямоугольник 28 Аффилирленген тұлғалардан тәуекелді болудың жоғарғы деңгейі, шешім қабылдаудағы төмен дербестігі.
прямоугольник 27 Аффилирленген тұлғалардан тәуекелді болудың жоғары емес деңгейі, шешім қабылдаудағы төмен дербестігі.
прямоугольник 26 Аффилирленген тұлғаларға тәуекелді емес, шешім қабылдаудағы толық дербестік.
45. Клиенттің қаржылық топтар мен холдингтерге тиесілі болуы
прямоугольник 25 Қаржылық топтарға, банктік конгломераттар мен холдингтерге жатпайды.
прямоугольник 24 Келесі қаржылық топтарға, банктік конгломераттар мен холдингтерге жатады:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


46. Клиент кез келген ассоциация немесе одақтың мүшесі болып табыла ма:

прямоугольник 23прямоугольник 22 иә □ жоқ


47. Бір немесе бірнеше жеткізушілерге және (немесе) тапсырыс берушілерге елеулі тәуелді болуы
прямоугольник 21 Бір немесе бірнеше жеткізушілерге және (немесе) тапсырыс берушілерге елеулі тәуелді емес.
прямоугольник 20 Келесі жеткізушілер және (немесе) тапсырыс берушілерден елеулі тәуелділігі бар:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


48. Клиенттің сот ісінің қарауына тартылуы (сауалнаманы толтырған күнге)

прямоугольник 19 Жоқ.
прямоугольник 18 Бар.

Сипаттамасы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


49. Клиент қызметіндегі түрлі аспектілер туралы ақпарат (салалық ерекшеліктер, өнім немесе қызмет түрлеріндегі мамандануы және өзге де аспектілер)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


50. Мемлекеттік дотациялардан тәуелді болу дәрежесі
прямоугольник 17 Жоғары.
прямоугольник 16 Мемлекеттік дотациялар бар.
прямоугольник 15 Мемлекеттік дотациялар жоқ және оларға тәуелді емес.
51. Клиенттің өңір көлеміндегі маңыздылығы
прямоугольник 14 Жоғары маңыздылық.
прямоугольник 13 Өңір көлемінде белгілі бір мәні бар.
прямоугольник 12 Өңір көлемінде маңызды емес.
52. Тауарлар мен қызметтерді сатып алған кезде және тауарлар мен қызметтерді сатқан кезде бағалардың түсуінен клиент қызметінің тәуелді болуы
прямоугольник 11 Тәуелді болудың жоғарғы деңгейі.
прямоугольник 10 Тәуелді болудың орташа деңгейі.
прямоугольник 9 Тәуелді емес.
53. Клиенттің қызмет етуінің негізгі мәселелері, соның ішінде қаржылық және өндірістік мәселелері бойынша дауыс беретін акциялардың (үлестердің) бес және одан да көп пайыздарға ие болу құқығымен, клиенттің акционерлері (қатысушылары) ұстанымдарының келісілген болуы

прямоугольник 8 Акционерлер (қатысушылар) шешім қабылдауда келісушіліктің жоғары деңгейімен сипатталады.
прямоугольник 7 Қоғамда бір акционер (қатысушы).
прямоугольник 6 Акционерлер (қатысушылар) шешім қабылдауда келісушіліктің жеткіліксіз деңгейімен сипатталады.
54. Алдағы болашақта ашылу ықтималы немесе клиенттің банкроттық және (немесе) таратылуының іс жүзіндегі басталуы
прямоугольник 5 Жоғары.
прямоугольник 4 Екіталай.
55. Клиентпен басқа шарттар бойынша және басқа кредиторлар алдында міндеттемелерді орындау туралы, алынған кредиттер (қарыздар, депозиттер) бойынша резиденттер мен резиденттер емес алдындағы берешекті қоса алғанда, сондай-ақ резиденттер мен резиденттер емес пайдасына ұсынылған кепілдік және (немесе) кепілдемелер бойынша міндеттемелерді, барлық деңгейлердегі бюджеттерге төлемдерді орындау туралы ақпарат.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5прямоугольник 36. «Қазақстанның даму банкі» АҚ клиенттің өтініш жасау алдында, 3 жыл ішінде заң күшіне ену күніне клиент қарызгер болып шығатын, сот актілердің болуы.
прямоугольник 2 Жоқ.
прямоугольник 1 Бар.

Сипаттамасы:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
57. Соңғы рет клиентің аудиторлық және (немесе) салықтық тексерісі қашан өткізілді: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(клиенттің атауы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Заңды тұлғаның атауы» мүддесінде және оның атынан әрекет етіп, ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың мазмұнына қойылатын барлық жауапкершілікті біле тұра, заңсыз жолмен табылған кірістерді жария етуге (жылыстауға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ресімдерінің маңыздылығы мен қажеттілігін түсініп, «Қазақстанның даму банкі» АҚ осы сауалнамада және қоса берілген құжаттарда баяндалған ақпараттың дәйектілігін тексеру құқығын ұсынамын, сауалнаманың сұрақтарына берілген жауаптар дәйекті және толық екендігін растаймын. «Қазақстанның даму банкі» АҚ сауалнама және оған қоса берілген құжаттардың, сондай-ақ сауалнамада және құжаттардағы деректердің дәйектілігін тексертуге келісемін. «Қазақстанның даму банкі» АҚ жоғарыда көрсетілген сауалнама деректерінің (осы сауалнаманың 5-9, 13, 16-18 тармақтары) өзгеруі туралы хабарлауға міндеттенемін.

___________________________ _____________________________________________

(Клиент басшысының (Т.А.Ә., лауазымы)

немесе өкілетті тұлғаның қолы, МО

(қолы, клиенттің мөрімен расталады)
200__ ж. «____»______________

(сауалнаманы толтырған күні).


Ескерту: Клиентің сауалнамасы толық толтырылмаған жағдайда, Банк өзіне Клиенттің бизнес-ұсынысын қарастыруға қабылдамау құқығын қалдырады.

(Сауалнамаға клиенттің өкілетті тұлғасы қол қойған жағдайда, оның өкілеттіктерін растайтын құжатты (өкілетті органның шешімін, сенімхатты және т.б.) қоса беру қажет)
«Қазақстанның даму банкі» АҚ лауазымды тұлғалары және қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністері немесе қызметтік этиканы бұзу фактілері бойынша белсенді азаматтық көзқарасыңызды білдіруіңізді және тәулік бойы жұмыс істейтін сенім телефонына (717-2) 798-454 немесе мына мекенжай бойынша transparency@kdb.kz электронды поштаға, немесе 010000 Астана қаласы, Орынбор көш., 10 мекенжайы бойынша ресми хат-өтінішті немесе «Қазақстанның даму банкі» АҚ ғимаратының Р қабатында орналасқан пошта жәшігі арқылы хабарлауыңызды сұраймыз.
Каталог: upload -> files
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Ұлттар жіктеуіші
files -> Деректі фильмнің беташары
files -> Мазмұны бағдарламаның ТӨЛҚҰжаты
files -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама «Сұйық отын және аи-92 жанар жағар майын сатып алу»
files -> Жоба сайлау учаскелерін құру туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет