Аңдар мен құстардың аурулары ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені студенттерге арналғАНДата28.04.2016
өлшемі248.98 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

4-ші басылым

ПОӘК 042-14 4.02.01.20.30/ 02 - 2012


« Аңдар мен құстардың аурулары» оқу-әдістемелік

кешені студенттерге арналған
Аңдар мен құстардың аурулары

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
051201 - «ветеринариялық медицина» мамандары үшін

СЕМЕЙ


2012

1.Өңделді

Оқу методикалық комплексі «Аңдар мен құстардың аурулары» курсы

Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университетінің

«Ветеринариялық медицина» кафедрасының доценты : ____________

« 3» 09 2012жыл Рахимжанов Б.А.


2.Талқыланды

Оқу методикалық комплексі «Аңдар мен құстардың аурулары»

Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік университетінің

«Ветеринариялық медицина» кафедрасының мәжілісінде бекітілді

Хаттама № 1 « 3 » 09 2012 жыл
Кафедра меңгерушісі, профессор : __________ Искаков М.М.

Агро-ветеринариялық факультетінің оқу - әдістемелік бюро отырысында

Хаттама №1 « » 09 2012 жыл
Төр айымы доцент : ___________ Джаманова Г.И.

3.Бекітілді


Университеттің оқу - әдістемелік кеңес шешімімен бекітіліп іске енгізілген Хаттама № _____ « » 09 2012 жыл.

Университеттің оқу ісінің проректоры, профессор: _____________

Рс келдиев Б. А.

№ 3 басылым 30. 01.08. орнына 4-ші басылым 09.2012 ж
Мазмұны
1. Жалпы ережелер мен сабақ өткізетін орын

2. Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік ұсыныстар

3. Сабақты ұйымдастыру және пәнді оқыту саясаты

4. Студенттердің үлгерімін бағалау саясаты

5. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі

6. СОӨЖ мен СӨЖ мазмұны

7. Пән бойнша оқу үрдісінің күнтізбесі

1.Жалпы ережелер


 • Оқытушының тегі, аты, әкесінің аты

 • Рахимжанов Болат Адылгазинович

 • Ветеринариялық медицина кафедрасы

 • Байланыс информациясы тел. 53-19-20

 • № 6 оқу корпусы

 • кабинет 103

 • Сабақты өткізетін орын – аудитория 105

 • Ветеринарлық радиобиология

 • Кредит саны - 2 (күндізгі бөлімде оқитындар үшін)

 • Кредит саны - 2 (сырттаы бөлімде оқитындар үшін)

 • 6 семестр

 • Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (кесте) 1. шi кесте . Оқу жұмыс жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредитері

Дәріс сағ

ТС

Сағ.


ОБӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


бақ

барлығы


Қортынды бақылау түрі

2

4

2

15

15

30

30
90

Емтихан

1

1

2

6

6

-

-

78

60

емтихпн


2. Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік ұсыныстар
Ветеринарлық «Аңдар мен құстардың аурулары» курсын оқуға кіріскенде осы оқу әдістемелік кешенін пайдаланудың мақсаты негізгі тақырыптарға аса көңіл бөлуге және кітаппен жұмыс жасағанда студенттің жұмыс істеу қаблеті жеңілдейді. Әрбір тақырыптың дәріс бойынша қысқаша мағлұматы өзін-өзі бақылау сұрақтарымен аяқталады.

Әдебиетті дұрыс таңдаудың керек екендігі жөнінде үлкен маңызы бар. Көрсетілген әдебиеттер тізімінен негізгісін дұрыс таңдау көрсетілген.

Бағдарламаны пайдаланып оқу курсын тақырып бойынша ретімен оқыған пайдалы. Бақылау сұрақтарына міндетті түрде жауап берген дұрыс. Оқу материалын толық меңгергеніңізді теорияны тәжірибемен ұштастыра алатындығыңызға көз жеткізе білесіз.

Әдебиеттер


  1. негізгі әдебиеттер

2.1.1.В.В. Дежкин. Спортивная охота М.Физкультура и спорт. 1996. 336 с.

2.1.2А.М.Любашенко А.В. Петров Болезни пушных зверей М.; Колос 1997. 136 с.

2.1.3.В.А.Берестов Звероводство //Лань. –Санкт-Петербург. 2002. 475 с.

2.1.4.В.М. Орлов. Болезни птиц. М.; Колос 1991 467 с.

2.1.5.Н.Т. Кадыров Паразитология и инвазионные болезни с/х животных. //Астана. ЗАО. Акмолинская полиграфия 2000. 470 с.

2.1.6. Х.С. Горегладь. Болезни диких животных. /Минск. //Наука и техника. 1990. -С.77-79.

2.1.7. Ю.П.Язань. М.А.Лавров. Г.И.Иванова. Н.П.Овсюкова. Охота на копытных. М.Лесная промышленность. 1998. -156 с.

2.2. Қосымша әдебиеттер

2.2.1. Журнал Охота и охотничье хозяйство М. 2005-2010

2.2.2. Журнал Кролиководство и звероводство М. 2005-2010

2.2.3. Журнал Птицеводство М. 2005 - 2010


3. Сабақты ұйымдастыру және пәнді оқыту саясаты
Оқу сағаттатары аптасына екі рет өтеді әрғайсы 50 минуттан, ОБӨЖ қосқанда. Курс форматы аралас. Дәріс сағаттары күрделі болып келеді, онда өте қажетті сұрақтарға көңіл аударылады. Дәріс құрылымы мысалы былай болады – ситуациаларды талдау немесе блиц-сұрақ (10-15 минут), дәріс (25-30 минут), алған білімді баянды ету, 25 минут ОБӨЖ беріледі.Осылай жасалған дәріс студенттен күнделікті өздігінен берілген әдебиеттермен дайындалуды және келесі дәріс тақырыбын меңгеруді талап етеді.

 • Зертханалық-тәжірибелік сабақтар қойылған міндет мәселерін шешуге, теориялық материалдарды терең өңдеуге бағытталған.

 • Аудиториялық ОБӨЖ қарастырғанда дәріс пен тәжірибелік сабақтардан, СӨЖ туындаған сұрақтарға қөңіл аударамыз.

 • Аптасына бір бекітілген кафедра графигі бойынша ОБӨЖ-ді жеке немесе топпен консультация ретінде өткізіп отырамыз.

 • Сабақтың үштен бір бөлігін студенттер өздігінендайындалуы қажет. Барлық сағаттарадың жоспары таблицада көрсетілген.

 • Осы пәнлі меңгеруге берілген уақыт ішінде біз бір-бірімізмен тіл табыса аламыз деп сенемін, сондықтан мынадай сіздерге талап қойылады.

 • Міндетті түрде сабақтарға қатысу, сабақ уақытында албаты сөйлемеу, сабақ уақытынан кешікпеу. Әрбір сабаққа катысқаның 1 балл, ал әрбір босатқаның минус 1 бал.

 • Сабақта болмаған уақытыңды жоймасаң минус 2 балл. Болмаған сабаққа максималды балл қойылмайды.

 • Себепті сабақ босатқаның міндетті түрде курсты толық меңгеруден босатпайды. Анықтама болсада, болмаған уақытты жою үшін тапсырма алып, өздігіңнен дайындалып тапсырасыз, бірақ ол балға саналмайды. Ол тек сабаққа қатысуға болады деген рұқсат береді.

 • Сіздер көрсетілген рейтингтегі көрсеткіштерді орындауға міндеттісіздер, сондықтан белсенділік таныту қажет. Үй тапсырмасын уақытында орындауға тиіссіздер.

 • Сабақ кезінде ұялы телефондарыңды сөндіріп қою қажет.

 • Сіздер бір-біріңе силастық танытып ашық, шыдамды болып курстастарыңмен және оқытушыға силастық көрсете білу керек

ортынды бақылау емтиханмен аяқталады, сұрақтары ОӘБ берілген.

4. Студенттердің үлгерімін бағалау саясаты

Осы пәнді меңгеруге берілген уақыт ішінде біз бір-бірімізмен тіл табыса аламыз деп сенемін, сондықтан мынадай сіздерге талап қойылады.

Міндетті түрде сабақтарға қатысу, сабақ уақытында албаты сөйлемеу, сабақ уақытынан кешікпеу. Әрбір сабаққа катысқаның 1 балл, ал әрбір босатқаның минус 1 бал.

Сабақта болмаған уақытыңды жоймасаң минус 2 балл.

Болмаған сабаққа максималды балл қойылмайды.

Себепті сабақ босатқаның міндетті түрде курсты толық меңгеруден босатпайды. Анықтама болсада, болмаған уақытты жою үшін тапсырма алып, өздігіңнен дайындалып тапсырасыз, бірақ ол балға саналмайды. Ол тек сабаққа қатысуға болады деген рұқсат береді.

Сіздер көрсетілген рейтингтегі көрсеткіштерді орындауға міндеттісіздер, сондықтан белсенділік таныту қажет. Үй тапсырмасын уақытында орындауға тиіссіздер.

Сабақ кезінде ұялы телефондарыңды сөндіріп қою қажет.

Сіздер бір-біріңе силастық танытып ашық, шыдамды болып курстастарыңмен және оқытушыға силастық көрсете білу керек

Кортынды бақылау емтиханмен аяқталады, сұрақтары ОӘБ берілген.

Студенттің рейтингісін есептеу

Студент толық рубежді бақылауды орындап өтсе онда ол 100 % «өте саналы студент» болып саналады.

Мысалы студент Асқаров рейтинггін есептеу

Бірінші рейтинг:

Р1= Е1 Асқаров х 100% =67х100% =76,1%

Е1Алтаев 88

Екінші қортынды рейтингті есептегенде студенттің екінші кезеңде барлық жұмыстар бойынша жинаған балына бірінші рейтинг нәтижесінің жиынтығына Е Алтаевке балл қосу керек. Студент сол балдарына бұрын орындамаған 10 балл қосымша АКР жұмысы бойынша қосылып тұр.

Онда екіші рейтинг Алтаевқа тең болады:

Р2=Е2 Асқаров х 100 % = 166х100% =65 %Е2 Алтаев 255

Егер студент рубежды бақылауды себепті түрде босатса оны анықтайтын растама құжаты болса, онда ол жеке өзі рубежді бақылау өтеді. мОндай жағдайда факультет деканы жеке мерзім белгілейді емтихан сессиясына бұрын өтеді студентке жеке рейтинг тізбесін береді.

Студент, пән бойынша қортынды бақылаудан семестр уақытында 50 % жинаса өтеді. Қортынды баға шкаласына сәйкес келу керек (таблица).

Р/сСтуденттің

Т.А.Ә


СҚ

АС

АБЖ

АС

ӨГ

ҮТ

Т

ҮТ

  

РБ

ПК

АС

АБЖ

үт

т

ӨРБ

%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Балл Балл Балл

1

Аскаров2АлтаевБелілеу

ҮТ-үйге тапсырма, Р-рөферат. АБЖ-аудиториялық бақылау жұмысы, РБ- рубежды бақылау,Т-тестілеу О-болмаған сабақты өтеу АС-ауызша сұрау СҚ-сабаққа қатысу ӨГ-өзіндік жұмысты орындау графигі


4. Бағалау саясаты.

Кесте 2
Әріп жүйесі бойыша бағалау

Баллдың цифрлы эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Традициалық жүйе бойнша баға

А

А-


4

3,67


95-100

90-94

Өте жақсы


В+

В

В -3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С –Д+

Д


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттаналық5. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі
Тақырып аттары

Д

с


З.

с


ОБ

ОЖ


С

ӨЖ


Д

(с)


З

(с)


Б.С

1

Кіріспе

1

1


2

2

1

1

4

2

Аңдардың және кеміргіштердің туляремиясы

1

1

2

2

1

1

4

3

Аңдардың және кеміргіштердің обасы

1

1.

2

2

1

1

4

4

Терісі бағалы аңдармен жыртқыштардың құтұруы

1

1

2

2

1

1

4

5

Құстардың орнитозы

1

1

2

2

1

1

4

6

Терісі бағалы аңдардың кокцидиозы

1

1

2

2

1

1

4

7

Терісі бағалы аңдардың пироплазмидиозы

1

1

2

2

1

1

4

8

Сүт қорктілердің описторхозы

1

1

2

2

1

1

4

9

Сүт қорктілердің токсокарозы мен токсаскаридозы

1

1

2

2

1

1

4

10

Сүт қорктілердің дикроцелиозы

1

1

2

2

1

1

4

11

Сүт қорктілердің трихинеллезы

1

1

2

2

1

1

4

12

Ет қорктілердің отодектозы (құлақ қышымасы)

1

1

2

2

1

1

4

13

Жабайы құстардың тетрамерозы

1

1

2

2

1

1

4

14

Жабайы үйректердің стрептокарозы

1

1

2

2

1

1

4

15

Жабайы үйректер мен қаздардың эхинуриозы

1

1

2

2

1

1

415

15

30

30

6
78


6. СОӨЖ мен СӨЖ мазмұныТақырып аттары

ОБӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе. Пәннің маңызы мен мазмұны, Инфекциялық аурулар жалпы түсініктеме

2

2

2

Аңдардың және кеміргіштердің туляремиясы. Инфекциялық аурулар жалпы түсініктеме. Ауруды тудыратын аса қауыпты жұқпалы аурулар

2

2

3

Аңдардың және кеміргіштердің обасы Ауруды тудыратын аса қауыпты жұқпалы аурулар

2

2

4

Терісі бағалы аңдармен жыртқыштардың құтұруы Жіті вирусты жұқпалы ауру тудырғыш инфекция

2

2

5

Құстардың орнитозы, Жабайы және үй құстар орнитозының жіті инфекциясы

2

2

6

Терісі бағалы аңдардың кокцидиозы. Аңдардың кокцидиозындаңы аса қауіпті қарапайым инвазиясы

2

2

7

Терісі бағалы аңдардың пироплазмидиозы, Гемоспоридии паразиттік қарапайымдар

2

2

8

Сүт қорктілердің описторхозы Гелминтологиядаңы негізгі аурулар

2

2

9

Сүт қорктілердің токсокарозы мен токсаскаридозы. Терісі бағалы аңдардың ішек гелминтозы

2

2

10

Сүт қорктілердің дикроцелиозы.Жалпақ құрттар типінің жалпы сипаттамасы

2

2

11

Сүт қорктілердің трихинеллезы Жануарлардың трихоцефалятозы

2

2

12

Ет қорктілердің отодектозы (құлақ қышымасы) Ветеринариялық арахнология

2

2

13

Жабайы құстардың тетрамерозы Аса кең таралған құстардың гелминтозы

2

2

14

Жабайы үйректердің стрептокарозы Құстардың гелминтоздары

2

2

15

Жабайы үйректер мен қаздардың эхинуриозы Гелминтоздар және нематодоздар

2

2


7. Пән бойнша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы
«Аңдар мен құстардың аурулары»

4 – ші кесте Пән бойнша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы


«Аңдар мен құстардың аурулары»4 семестр

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

бақылау түрі

АС

АС

АС

АС

АС

АС

РБ1

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

РБ2

Балдары

20

32

33

33

38

38

38

38

38

38

38

38

38

40

40

ЗТС

20

20

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ОБОЖ

0

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

СӨЖ

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1 семестр сырттай оқитын студенттерге арналғанапта
лар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

бақылау түрі

АС

АС

АС

АС

АС

АС

РБ1

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

РБ2

балдары

12

12

12

12

12

15

12

13

13

13

13

13

13

13

16
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет