Айнымалы тоқ бойынша негізгі түсініктер Бір секундтағы периодтарының санына тең шаманы не деп атаймыз?Дата08.11.2019
өлшемі67.15 Kb.
Айнымалы тоқ бойынша негізгі түсініктер

1. Бір секундтағы периодтарының санына тең шаманы не деп атаймыз?

A) период

B) жиілік

C) бұрыштық жиілік

D) амплитуда

E) уақыт


2. Бұрыштық жиіліктің өлшем бірлігі?

A) герц; B) радиан; C) секунд;

D) радиан/секунд; E) 1/секунд

3. Синусоидалы айнымалы токтың мәні амплитудалық мәнінен есе кіші болатын мән қалай аталады?

A) амплитуда; B) әрекеттік; C) орташа;

D) лездік; E) айнымалы

4. Айнымалы токтың амплитуда мәнінің әрекеттік мәнге қатынасы арқылы табылатын шама?

A) амплитуда коэффициенті;

B) Форма коэффициенті;

C) лездік мән;

D) амплитуда;

E) әрекеттік мән.5. Жиілік 100 Гц тең болса,онда период неге тең?

A) 0,015; B) 0,01; C) 0,02;

D) 0,03 E) 0,025.

6. Егер Um = 15 В болса, орташа кернеудің мәні неге тең?

A) 8,6 В; B) 10,4 В; C) 9,5 В; D) 5,8 В; E) 6,5 В.7. Айнымалы токтың толық циклінің өзгеру уақытын не деп атаймыз?

A) период; B) жиілік; C) бұрыштық жиілік;

D) амплитуда; E) фаза.

8. Жиіліктің өлшем бірлігі

A) герц; B) радиан; C) секунд;

D) радиан/секунд; E) 1/ секунд.

9. Периодты шамалардың ірі лездік мәндері?

A) амплитудалық; B) лездік; C) орташа;

D) әрекеттік; E) периодты.

10. Өндірістік жиіліктің мәні неге тең?

A) 60 Гц; B) 50Гц; C) 40 Гц; D) 100 Гц; E) 1000 Гц.11. Оң жарты толқынның барлық лездік мәндерінен орташа арифметикалық мәні?

A) амплитуда; B) лездік ; C) орташа;

D) әрекеттік; E) периодикалық.

12. Егер токтың мәні Im = 10 А болса, токтың нақты әрекеттік мәні неге тең?

A) 7 А; B) 5,6 А; C) 4,5 А; D) 8 А; E) 6 А.13. Егер Т = 0,015 с болса,бұрыштық жиіліктің ω мәнің табыңыз?

A) 418,6 рад/с; B) 421 рад/с; C) 456 рад/с; D) 389 рад/с; E) 141 рад/с.14. Периодтың өлшем бірлігі?

A) герц; B) радиан; C) секунд;

D) радиан/секунд; E) 1/ секунд

15. Уақыт моментіндегі қарастырылатын токтың, кернеудің, ЭҚК-нің шамасының мәні не деп аталады?

A) амплитуда; B) лездік; C) орташа;

D) әрекеттік ; E) периодикалық .

16. Айнымалы токтың әрекеттік мәнінің орташа мәнге қатынасы?

A) амплитуда коэффициенті;

B) форма коэффициенті;

C) лездік мән;

D) амплитуда;

E) әрекеттік мән.17. Егер периоды Т = 0,02 с болса, жиілік ƒ = неге тең?

A) 60 Гц; B) 50 Гц; C) 40 Гц; D) 100 Гц; E)150 Гц.18. Токтың лездік мәні формуласы?

A) Im = i sin ωt

B) i = Im sin ωt

C) i = Im / sin ω

D) Im = i / sin ωt

E) i = 1 / sin ωt .19. Кернеудің лездік мәні?

A Um = u sin ωt

B) u = Um sin ωt

C)u = Um / sin ωt

D) Um = u / sin ωt

E) u = 1 / sin ωt .20. ЭҚК-нің лездік мәні

A) Еm = е sin ωt

B) е = Еm sin ωt

C) е = Еm / sin ωt

D) Еm = е / sin ωt

E) е = 1 / sin ωt .21. Бұрыштық жиілікпен бұрыштық жылдамдық неге тең?

A) ω = 2 π f t B) ω = 2 π f C) ω = 2 π f / t

D) ω = 2 π / f E) ω = 2 π / t

22. Жиілігі 50 гц болғанда, бұрыштық жиілік неге тең?

A) ω = 314 рад/с B) ω = 389 рад/с C) ω = 141 рад/с

D) ω = 421 рад/с E) ω = 456 рад/с

23. Периодқа кері шама?

A) период B) жиілік C) бұрыштық жиілік

D) амплитуда E) уақыт

24. Жиілікті қай формуламен есептеп табуға болады?

A) f = 2 π T B) f = T / 1 C) f = 1 / T

D) f = 2 π / T E) f = 1 / 2 π

25. Бұрыштық жиілік және бұрыштық жылдамдық неге тең?

A) ω = 2 π f t B) ω = 2 π f C) ω = 2 π f / T

D) ω = 2 π / f E) ω = 2 π / T +

26.Амплитудалық және әрекеттік мәннің арасын байланыстыратын формуланы көрсетіңіз?

A) I = 0,707 Im B) I = 0,637 Im C) I = 0,707 Um

D) I = 0,637 Um E) I = 0,707 Em

27. Амплитудалық және әрекеттік кернеулердің арасындағы байланыс?

A) U = 0,707 Im B) U = 0,637 Im C) U = 0,707 Um

D) U = 0,637 Um E) U = 0,707 Em

28. Синусоидалы кернеудің жартыпериодтағы орташа мәні?

A) Uср = 0,707 Im B) Uср = 0,637 Im C) Uср = 0,707 Um

D) Uср = 0,637 Um E) Uср = 0,707 Em

29. Синусоидалы токтың жартыпериодтағы орташа мәні?

A) Iср = 0,707 Im B) Iср = 0,637 Im C) Iср = 0,707 Um

D) Iср = 0,637 Um E) Iср = 0,707 Em

30. Электр қозғаушы күштердің амплитудалық және әрекеттік мәнінің қатынасы?

A) Е = 0,707 Im B) Е = 0,637 Im C) Е = 0,707 Еm

D) Е = 0,637 Um E) Е = 0,637 Em

31. Синустың аргументі ωt + ψ қалай аталады?

A) бастапқы фаза; B) фаза; C) фаза бұрышының ығысуы

D) фаза уақытының ығысуы E) период бастамасы

32. Оң және теріс мәннен ауысатын синусоидалы шамалардың мәні нольге тең болатын уақыт моменті?

A) бастапқы фаза

B) фаза

C) фазалық ығысу бұрышы

D) фазалық ығысу уақыты

E) бастапқы период33. Синусоиданың координаттар бойымен өзгеруін анықтайтын бұрыш ψ

A) бастапқы фаза

B) фаза

C) фазалық ығысу бұрышы

D) фазалық ығысу уақыты

E) бастапқы период34. Бастапқы уақыт моментіндегі анықтайтын синусоидалы токтың, кернеудің, электрқозғаушы күшінің электрлік бұрышы қалай аталады?

A) бастапқы фаза

B) фаза

C) фазалық ығысу бұрышы

D) фазалық ығысу уақыты

E) бастапқы период35. Бір жиіліктегі синусоидалы шамалардың бастапқы фазаларының айырымы?

A) бастапқы фаза;

B) фаза;

C) фазалық ығысуы;

D) фаза уақытының ығысуы

E) Период бастамасы36. φ = ψ1 – ψ2 шамасы қалай аталады?

A) бастапқы фаза

B) фаза

C) фазалық бұрыштық ығысу

D) фаза уақытының ығысуы

E) период бастамасы37. Синусоидалы кернеу мен тоқ былай өзгеріп отыр: u = Um sin (ωt + 20º), i = Im sin (ωt - 10º). Тоқ пен кернеудің фазалық ығысуын табыңдар φ ?

A) 10º; B) 20º; C) 30º; D) 40º; E) 45º.38. Синусоидалы кернеу мен тоқ былай өзгеріп отыр: u = Um sin (ωt + 45º), i = Im sin (ωt + 10º). Тоқ пен кернеудің фазалық ығысуын табыңдар φ ?

A) 10º; B) 20º; C) 30º; D) 40º; E) 35º.39. Ток пен кернеудің синусоидалық өрнегі берілген кезде: u = 310 sin (ωt - 20º), i = 10 sin (ωt + 30º). Келесі айтылғандардың қайсысы дұрыс?

A) кернеу токты 50º бұрышқа озып отыр;

B) тоқ кернеуден 50º бұрышқа қалыпп отыр;

C) тоқ кернеуді 50º бұрышқа озып отыр;

D) кернеу токты 20º бұрышқа озып отыр;

E) тоқ кернеуден 30º бұрышқа қалып отыр;40. u = Um sin (ωt + 5º), i = Im sin (ωt + 10º). Ток пен кернеудің фазалық ығысуының бұрышын табыңыз

A) 5º; B) 10º; C) 15º; D) 25º; E) 45º.
Бірфазалы айнымалы тоқ бойынша негізгі түсініктер. Фаза,Фазалар айырымы.

Тест жауаптары


№ Сұрақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жауаптар

B

D

D

A

B

C

A

A

A

B

№ Сұрақтар

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Жауаптар

C

A

A

C

B

B

B

B

B

B

№ Сұрақтар

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Жауаптар

B

A

B

C

E

A

C

D

D

C

№ Сұрақтар

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Жауаптар

B

E

A

A

C

C

C

E

C

C


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет