Акцияларды шығару проспектісіжүктеу 217.79 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі217.79 Kb.
: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «атф полис» Сақтандыру Қазақстан Республикасының компаниясы» АҚ акционерінің қаржы нарығы мен Шешімімен бекітілген қаржылық ұйымдарды реттеу
stocks -> Проспект выпуска акций
stocks -> «Шымкентмай» акционерлік қОҒамының акцияларын шығару проспектісі «Шымкентмай»
stocks -> Проспект выпуска акций Акционерного общества «Автоматика» ао «Автоматика»
stocks -> Проспект выпуска акций
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялар шығарудың проспектісі
stocks -> «Қалалық электр жүйесі» АҚ «Қалалық электр жүйесі» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісі
stocks -> Акциялар шығарылымының проспектісі «Кредит Алтын» банкі» акционерлік қоғамы «Кредит Алтын» банкі» АҚ


Өкілетті органмен

акциялардың шығарылымының

мемлеттік тіркеуі

Акцияларды шығару проспектісі


«Мобил Маркетинг Қазақстан»

Акционерлік қоғамы


«Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ

«Өкілетті орган жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуі, проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болсын ұсыныстар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған өкілетті орган, осы құжатта мазмұндалатын ақпараттың растылығы үшін жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісі, Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалатын ақпараттың растылығы үшін жауап береді, және мұнда ұсынылған бүкіл ақпарат нақты болып табылытынын және оның орналастырылатын акцияларына не болмаса инвесторларды қоғамға қатысты жаңылысқа әкеп соқпайтынын куәландырады».


Алматы қ.

1 Бөлім. Акционерлік қоғам жөнінде жалпы мәліметтер.

2. Акционерлік қоғамның аталуы.

Қоғамның толық аталуы

Коғамның

қысқартылған

аталуы

Мемлекеттік тілде

«Мобил Маркетинг Қазақстан» Акционерлік қоғамы

«Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ

Орыс тілінде

Акционерное общество «Мобил Маркентинг Казахстан»

АО «Мобил Маркетинг Казахстан»

Ағылшын тілінде

Mobil Marketing Kazakhstan Joint-Stock Company

Mobil Marketing Kazakhstan JSC

Қоғам оған “Мобил Нефтяной Центр Казахстан” ЖАҚ қосылу жолымен қайта құрылу нәтижесінде, “Мобил Маркетинг Қазақстан” Акционерлік қоғамына 16.03.2004 ж. жалғыз акционер шешімінің негізінде қайта тіркелуімен бір мезгілде құрылды. Қоғам “Мобил Нефтяной Центр Казахстан” ЖАҚ барлық құқықтары мен міндеттерінің мирасқоры болып табылады.


3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәлімет.

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі 15 шілде 2004 жылы № 64421-1910-АҚ (ШҚ), Алматы қаласының Әділет Департаментімен тіркелген. Бірінші мемлекеттік тіркеу күні: 16.04.1997ж.


4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:

600 900 115 630.


5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, контактті телефондар және факс нөмірлері, электронды поштасы туралы ақпарат.

Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 480100, Алматы қ., Зенков көш., 71

Контактті телефон: (8 3272) 50-30-06 .

Факс: (8 3272) 58-81-86.

E-mail: Zagipa.tukenova@exxonmobil.com
6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері.

«АБН Амро Банк Казахстан» ЖАҚ

ИИК 3467212, БИК 190501922, Кбе 17
7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:


 • ілгерішіл әдістерді, озық технолгияларды, қазіргі жабдықтарды және мұнайдан өндірілетін автомобиль жанармайларын және майлайтын материалдарды сату және жарнамалау үшін басқару тәжірибесін, сондай-ақ тән тұтынушы өнімдерін және дара тұтынушыларға құрылыс, даму, белгілеу, пайдаланым және осындай өніммен және дара қызметтермен қамтамасыздандыру үшін сервистік және авто құятын бекеттер жүйесін ұстау жолымен енгізу және қолдану, сондай-ақ франчайзинг туралы шарттарды жасау;

 • сервистік және авто құятын бекеттердің құрылысы, бар авто құятын бекеттерді алу және олардың қайта орнатылуы және автомобильдер үшін жанармайды, майлайтын майларды және басқа өніммен бірге мұнайдан тән өнімдерді даналап өткізетін, сервистік және авто құятын бекеттер жүйесінің өз күштермен немесе үшінші жақтар арқылы пайдаланымы, сондай-ақ автомобильдер үшін лайық қызметтерді және басқа да қызметтерді көрсету; импорт және экспорт, комисиондық агент, сондай-ақ бұйымдардың барлық түрлерін және сипаттамаларының көтерме және бөлшек дилері түрінде қызметті жүзеге асыру, сыйақы үшін кеңестік қызметтер көрсету, өнімнің таралуы және саудасымен, өндірісімен, маркетингімен байланысты және ақпаратпен қамтамасыздандыру қызметтерін қосқанда, ғылыми-маркетингтік зерттеулерді жүргізу;

 • құрылыс және жөндеу жұмыстары;

 • жарнамалық қызметтері;

 • көрмелер және аукциондар жүргізу және ұйымдастыру;

 • Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес қолданылатын сыртқы экономикалық қызмет;

 • жоғары да аталған қызмет пәніне себепші немесе байланысты болатынның барлыған орындау;

 • Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбған басқа қызмет түрлері.


8. Акционерлік қоғамға берілген рейтингтер немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агентіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агентіктерінің мәліметтері.

Қазіргі уақытта Қоғам халықаралық рейтингтік агенттіктерден немесе Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінен рейтингтері жоқ.


9. Акционерлік қоғамның бүкіл филиалдары мен өкілдіктерінің аталуы, тіркелу күні, орналасқан жері және пошталық мекен-жайлары.

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.


10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның ресми аталуы (аудитордың тегі, аты,болған жағдайда - әкесінің аты) толығымен.

Аудиторлық компанияның аталуы

ТОО «НАК «Центр-Казахстан»

Аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензия нөмірі

0000017

Аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензия сериясы

МФЮ

Лицензияның берілген күні

27 желтоқсан 1999 жыл

Лицензияны берген органның аталуы

Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі

Аудиторлық компания директорының Т.А.Ә.

Радостовец Виктор Владимирович2 Бөлім. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері).
11. Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі.

Кесте № 1Тегі, аты, әкесінің аты

Соңғы үш жыл ішінде, басқан лауазымы туралы, соның ішінде қосарлау бойынша, туылған жылы туралы мәліметтер


Тән акциялардың орналастырыл ған акциялар жалпы санына пайыздық ара қатынасы

Тән акциялардың еншілес

және/немесе бағыныңқы ұйымдармен орналастырыл ған акциялар жалпы санына пайыздық ара қатынасы

Ис Елда Гувен -

Директорлар Кеңесінің Төрағасы1969 ж.т., 2002 ж. бастап 2004ж. дейін – ExxonMobil компаниясының қоғамшыл-дықпен байланыстары бойынша менеджері

жоқ

жоқ

Пол Стефен Кеннет Деннард –

Директорлар Кеңесінің мүшесі1953 ж.т., 2001 ж. бастап 2004ж. дейін - ExxonMobil компаниясының бизнесті ұйымдастыру бойынша менеджері

жоқ

жоқ

Кожамуратов Марлен Хамзиевич -

Директорлар Кеңесінің мүшесі1973 ж.т., 2000 ж. бастап 2004ж. дейін ExxonMobil компаниясының бухгултерлік есеп бойынша менеджері

жоқ

жоқ


Директорлар Кеңесі құрамында өткен екі жыл ішіндегі өзгерістер:

Қоғамның Директорлар Кеңесі құрамында соңғы екі жыл ішінде өзгерістер болған жоқ.


12. Акционерлік қоғамның дара атқару органы.

Қоғамның дара атқару органы Жарғымен сәйкес Бас Директор болып табылады.

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Соңғы үш жыл ішінде, басқан лауазымы туралы, соның ішінде қосарлау бойынша, туылған жылы туралы мәліметтер

Тән акциялардың орналастырылған акциялар жалпы санына пайыздық ара қатынасы

Пол Стефен Кеннет Деннард

Бас Директор

1953 ж.т., 2001 ж.бастап 2004 ж. дейін ExxonMobil компаниясының бизнесті ұйымдастыру бойынша менеджері

жоқ


13. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, атқару органының мүшелеріне және басқа да басқарушы қызметкерлерге төленетін сыйақы.

Қоғамның лауазамды тұлғаларына сыйақылар төлеу көрсетілмеген.


14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.

 1. акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшемелері:

Қоғам құрылымына қатысты екі бөлімшелерден тұрады: әкімшілдік және қаржылы-маркетингтік. Қаржылы-маркетингті бөлімше әкімшіліктің бағынышында тұр.


 1. акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері жұмысшыларының жалпы саны:

Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны 01.09.04ж. күйі бойынша 9 адам құрады. Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері жоқ.


 1. акционерлік қоғамның акцияларымен иеленетін, акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған акциялардың пайыздағы жалпы санынан олардың сомалық үлесі:

«Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ акцияларымен иеленетін Қоғам қызметкерлері жоқ.


 1. акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, бар жағдайда - әкесінің аты, туылған жылы):
Бөлімше басшысының тегі, аты, әкесінің аты

Бөлімше басшысының туылған жылы

Бөлімше бастығының лауазымы

Бөлімшенің аталуы

Пол Стефен Кеннет Деннард

1953

Бас директор

Әкімшілік


Кожамуратов Марлен Хамзиевич

1973

Қаржылы-маркетинг бөлімінің бастығы, бас бухгалтердің м.о.

Қаржылы-маркетинг

бөлімі

 1. филиалдар және өкілеттіктер басшылары бойынша мәліметтер (тегі,

аты, бар жағдайда - әкесінің аты, туылған жылы):

Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері жоқ.


15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Акционердің аталуы немесе тегі, аты, әкесінің аты және оның орналасқан жері


Құрылтайшылармен төленген акцялардың саны

Тән акциялардың орналастырыл ған акциялар жалпы санына пайыздық ара қатынасы

Мобил Интернэшнл Петролеум Корпорэйшн


Мекен-жайы: АҚШ, Делавер штаты, 19808, Уилмингтон, Сентервилл Роуд 4711, 400 офис

580 322 дана

100%

Қоғамның дауыс беруші акцияларының сатып алуына жасалынған опциондар жоқ.


16. Акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын ұйымның орналастырылған акцияларының он және одан жоғары пайызына ие ұйымдар туралы мәліметтер.

Қоғам басқа акционерлік қоғамдарда ірі акционер болып табылмайды.


17. Акционерлік қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, концорциумдар туралы мәліметтер.

Қоғам қандайда-бір өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарда, холдингтарда, концерндарда, қауымдастықтарда және концорциумдарда қатысушы болып табылмайды.


18. Акционерлік қоғамның басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер.

Басқа аффилиирленген тұлғалар жоқ.18-1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалармен мәмілелері.

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары жоқ.


3 Бөлім. Акционерлік қоғамның қызметін сипаттау.

19. Акционерлік қоғам қызметінің саласында бәсекелес ұйымдар туралы, акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша қысқаша сипаттама.
“Мобил Маркетинг Қазақстан” акционерлік қоғамы сервистік және авто құятын бекеттер жүйесін, олардың құрылысы арқылы, дамыту мақсатымен құрылған, сондай-ақ қайта құрылысқа және үлгілендіруге жататын бар АҚБ алу. Озық технологияларды және қазіргі жабдықтарды енгізу, жоғары сапалы өнімдердің қолданылуы Қоғамға тән сервистік және авто құятын бекеттерді жалға беруді ойдағыдай болдырады, сондай-ақ қазақстандық нарықта “Mobil” маркалы автомобиль майлайтын майларын және баска тән өнімдерді алға жүргізеді.

Қоғам, сондай-ақ, Алматыдағы екі қазіргі фирмалық “Мобил” құйғыш бекеттерінде жанармайдың өткізуімен айналысады. Қоғам “Мобил” автомобильді және өнеркәсіптік майлайтын майлардың сатуын комиссиондық агент, сондай-ақ барлық Қазақстан масштабында көтерме-бөлшек дилер қасиетінде жүргізеді.

Компания сондай-ақ қазақстандық нарықта ЖЖМ алға жүруімен және маркетингімен байланысты кеңестік қызметтер көрсетуіне мамандандырылады.
Осы уақытта “Мобил Маркетинг Қазақстан” АҚ өз қызметін жүзеге асыратын сала, Қазақстанда өздерінің өкілдіктерін ашқан және сондай-ақ өздерінің дистрибьюторлық жүйелерін дамытудағы келесі шетел ірі компанияларымен ұсынылған:


 • “ШЕВРОН ТЕКСАКО ИНК.” (АҚШ), Алматы қ., Фурманов көш., 240, т.98 06 64, 98 06 62, 98 06 28

 • “LUKOIL”, Алматы қ., Жандосов көш., т.46 44 35, 46 89 11, 46 44 35

Осы салада қызметін жүзеге асыратын қазақстандық компаниялар ішінен, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би көш., 202 А, т.68 19 76, 50 92 91 мекен-жайы бойынша орналасқан “Сонар Мұнай өнімдері” ЖШС бөліп шығаруға болады.20. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) табыстылығына оң және кері әсер ететін себепкер шарттар.
Қоғам өткізетін негiзгi өнiм түрлерi бойынша сату табыстылығына ықпал ететiн фактор әлемдік және қазақстандық нарықтардағы ЖММ бағаларының ауытқуы болып табылады. Қоғам өзі өткізетін өнімдерiнің сапасына және өзiндiк құнына тікелей ықпал ету мүмкiншiлiгi жоқ.

Бірақ, ілгерішіл әдістерді, озық технолгияларды және сатылатын өнімнің жарнамаландырудағы басқару тәжірибесі кері факторлардың әсерін жұмсартуға бағытталған.


21. Соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғамның нақты қызмет ету кезеңінде өткізілген өнімнің (атқарылған жұмыстың, көрсетілген қызметтін) көлемі.

Қоғаммен 2002-2003 жылдарында өткізілген өнімнің (қызметтердің) көлемі құрады:Өнімнің аталуы

Өткізілген өнімнен табыс мың тг

2002 ж.

2003 ж.

2004 ж., 8 ай

Майлайтын майлар Mobil

126 400

2 731

-

АҚБ жалға беру

28 864

31 263

15 04722. Өз өнімін сатуды (жұмысты, қызмет көрсетуді) ұйымдастыру бойынша акционерлік қоғамның қызметі.

Жабдықтаушылар туралы мәліметтер.

Қоғам өнім жабдықтауы бойынша келісімдерді алыс шетел серіктестерімен жасайды. Жабдықтаушылармен ұзақ байланыс жабдықтауларға қатысты болжамдарды жасауға мүмкіндік береді. Қоғамға жабдықталатын өнім импортының үлесі өткен жылдарда 100% құрады.
Өнімнің аталуы

Шикізат көлемі, мың т.

Импорт үлесі %

2002 ж.

2003 ж.

2002 ж.

2003 ж.

Майлайтын майлар Mobil

67 055

-

100

-

Қоғамға негізгі ірі жеткізушілер-импортерлар.
Жабдықтаушының аталуы

Материалдардың аталуы

Жабдықтау көлемі мың т.

Берілген шикізат түрі бойынша %-гі үлесі

2002 ж.

2003 ж.

2002 ж.

2003 ж.

Mobil Oil Turk A.S.

Майлайтын майлар Mobil

67 055

-

100

-

Қоғамның ішкі нарықта өнімді жеткізушілері жоқ.

Өткізілген өнімнің жалпы көлемі 2003 жылда 33 994 мың теңгені құрады.

Өткізілген өнімнің жалпы көлеміндегі экспорт өнімінің үлесі 0% құрады.


2003 жылда Қоғаммен өндірілетін өнімнің негізгі тұтынушылары бойынша мәліметтер.

Қоғаммен өткізілетін өнім тұтынушыларының кең тобы арасында, Қоғаммен өткізілетін өнімнің жалпы құнынан 5% асатын немесе тең көлемде, осы өнімді алатын тұлғаларды бөліп шығаруға болмайды.


23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін себепкер шарттар.

 1. мерзімдік сипат алатын қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы кірістегі үлесі;

Қоғамның өнімін өткізу, сондай-ақ маркетингттік қызметтер көрсету мерзімдік ауытқуға шалдықпайды. 1. акционерлік қоғамға жеткізілетін шикізаттағы импорт үлесі және акционерлік қоғаммен экспортқа өткізілетін өнім үлесі, өткізілетін өнімнің жалпы көлемінде;

Қоғаммен өткізілетін өнімнің импорт үлесі 100 % құрайды.


 1. акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәлімет;

Қоғам сот процесстеріне қатыспайды.


 1. Акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына өкілетті

органдармен және (немесе) соңғы жыл ішінде сотпен жүктелген, барлық әкімшілік шаралар туралы мәліметтер;

Алматы қ. Медеу ауданы бойынша Салық комитетімен бас директор Халит Ильшат Фаязулына 34 910 теңге мөлшерінде әкімшілік айып салынған. 05.03.2003 ж. күйі бойынша толығымен төленген.


6) тәуекел факторлары:

 • бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында немесе биржадан тыс нарықта акциялар бағасына ықпал ететін тәуекелдер: Қоғамның акциялары Қазақстан Республикасы бағалы кағаздарының ұйымдастырылған нарығында ресми тізімдерге қосылмаған. Қоғамнын акциялары биржадан тыс қорлы нарығында айналады.

 • қоғам акцияларының құнына ықпал ететін нарықтағы өнімдер құнының өзгеруі: әлемдік және қазақстандық нарықтағы өнім бағасының өзгеруі Қоғамның акцияларынынң бағасына елеулі әсерін тигізбейді.

 • инфляция, девальвация және банктік пайыз ақыларымен серттелген тәуекелдер: импортер-кәсіпорын бола отырып, Қоғам қызметі валюта бағасының өзгеру қауіпіне ұшырауы мүмкін. Көрсетілген тәуекелдің Қоғам қызметінінің нәтижесіне әсері Қоғамның нарықтағы маркетинг бойынша ақылы консалтингтік қызметтерді жүзеге асыру арқасында жөніне келеді.

 • шығарылған өнімдердің бәсекелестік алғырлығымен байланысты тәуекелдер: Қоғам Қазақстандық нарықта бірінші орында қозғалтқан өнім сапасымен бәсекеге түспекші. Қоғамның ішкі және сыртқы қызметі озық технологияларды, қазіргі жабдықтарды және басқарушы тәжірибені енгізуге бағытталып отыр, сондай-ақ өз саласында ілгерішіл әдістерді пайдалану.

 • заң өзгерістері және елдегі саяси жайдың өзгеруімен байланысты тәуекелдер: Қазақстандағы саяси жайдың даму болжамдары салмақты болып табылады және жақын жылдарда оның тұрақтылығын куәландырады. Заңнама Қоғам үшін келеңсіз мәселелер туғызып отырған жоқ.

 • әлеуметтік факторлармен байланысты тәуекелдер: Қоғамның әлеуметтік және мамандандыру саясаты жоғары тәжірбиелі мамандарды баулуға және қызметкерлердің әлеуметтік жағынан қамтамасыз етуге бағытталған.


4 Бөлім. Қаржылық емес ұйымдардық қаржылық жағдайы.

24. Инвестициялар.

Жоқ.
25. Дебиторлық қарыздар.

Қоғамның ұзақмерзімді дебиторлы қарыздары жоқ.

Қысқамерзімді дебиторлы қарыздар:Дебитордың аталуы және орналасқан жері

Қарыздарды өтеу мерзімдері және сомасы (мың тенге)

2004 ж.

2004 ж.

I т.

II т.

IIIтв.

IVт.

Ram Auto Almaty (Алматы қ., Сүйінбай даң-лы, 157 Б)

129

-

-

-

129

Басқа қарыздар

4 307

-

-

-

4 307

Барлығы:

4 436

-

-

-

4 436


25-1. Активтер.

Активтердің аталуы

Теңдік құны 01.09.2004 ж., мың теңге


Жер

16 582

Ғимараттар және Іргетастар

132 816

Машиналар және жабдықтар, барлығы

34 457

Басқа активтер

2 846

Барлығы:

186 70126. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы.

«Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ жарғылық капиталының төленген шамасы 580 322 000 теңгені құрады.


27. Қарыздар.

Қоғам облигациялар шығарылымын, банктік қарыздарды жүзеге асырған жоқ және несиелік жолдары жоқ.


28. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты несиелік қарызы (жеткізушілер алдындағы қарызы, алынған аванстар).

Қоғамның қысқамерзімді несиелік қарыздары жоқ.

Ұзақмерзімді несиелік қарыздар:

Несиешінің аталуы және орналасқан жері

Қарыздарды өтеу мерзімдері және сомасы (мың тенге)

2002 ж.

2003 ж.

2004ж. 8 ай

Mobil International Corp., АҚШ, Дэлавер штаты, 19808, Уилмингтон, Сентерилл Роуд 2711, 400 офисі


883 445

756 228

135 609

Басқа қарыздар

-

-

-

Барлығы:

883 445

756 228

135 609


5 Бөлім. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы.

Қоғам қаржылық ұйым болып табылмайды.


6 Бөлім. Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет.

43. Барлық тіркелген бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәлімет.

«Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ 1997 жылдан осы уақытқа дейін акциялардың бір шығарылымын өткізді:

Акциялардың шығарылымы

1)

Акциялардың жалпы саны

3 000

акциялардың түрі

жай атаулы

бір акцияның нақтылы құны

1 000 теңге

акция шығарылымының нысаны

Құжатсыз

акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган

Қазақстан Республикасы әділет Министрлігінің заңды тұлғаларды және жылжымайтын мүлікті тіркеу бойынша агенттігі

акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі

А0419


акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні

03.09.1997ж.


2)

акциялар орналастырудың басталу күні

03.09.1997ж.


акциялар орналастырудың аяқталу күні

03.12.1998ж.


3)

жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу бойынша міндеттілігін орындамау фактілері туралы мәлімет

дивидендтер есептелген жоқ

төленбеген дивидендтердің болу себептері

дивидендтер есептелген жоқ


4)

қоғамның бағалы қағаздар айналымының немесе орналастыруының тоқталуы туралы мәліметтер

Қоғамның акциялар айналымының немесе орналастыруының тоқталу немесе акциялар шығарылымының болмады деп санау жағдайлары болған жоқ

5)

облигациялар бойынша жалпы төлемдердің шамасы және өтеу күні

Қоғам облигациялар шығарылымын жүзеге асырған жоқ

6)

бір акцияға арналған дивидендтің сомасы және акция түрінің әрқайсына арналған дивидендтердің жалпы сомасы

дивидендтер есептелеген жоқ


7)

қоғамның бағалы қағаздар саудасы жүзеге асырылған нарықтар туралы мәліметтер

Қоғамның акциялары саудаға шығарылған жоқ


7 Бөлім. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет.

44. Акциялар туралы мәлімет:

1

Жарияланған акциялардың жалпы көлемі

580 322 дана

2

соның ішінде: жай

акциялар


580 322 дана

3

артықшылықты акциялар

-

4

Құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны

3 000 дана

5

соның ішінде: жай

акциялар


3 000 дана

6

артықшылықты акциялар

-

7

Құрылтайшылармен төленетін, бір акцияның нақтылы құны

1 000 теңге

8

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілденген шамасы

-


45. Акционерлік қоғамның конверттелетін бағалы қағаздары туралы мәлімет.

Қоғамның Жарғысымен конверттелінген бағалы қағаздардың шығарылымы көзделген. Қоғаммен конверттерлген бағалықағаздар шығарылымы жүзеге асырылған жоқ. Конверттену тәртібі және шарттары, олардың шығарылу кезінде сәйкес анықталады.


45-1. Төлем агенті туралы мәлімет.

Қоғам төлем агентімен шарт жасаған жоқ.


46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

 • Қоғам тіркеушісінің толық атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі»

Жабық акционерлік қоғам.

 • Қоғам тіркеушісінің қысқартылған атауы: «БҚТЖ» ЖАҚ.

 • Қоғам тіркеушісінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 480096,

Алматы қ., Мұратбаев көш. ,75.

 • Қоғам тіркеушісінің контактті телефондары: (8 3272) 53-57-90, 53-71-77

 • Бағалы қағаздар ұстаушылар тізімін жүргізу бойынша қызметін жүзеге асыруға

лицензияның берілген күні және нөмірі: 04.09.2000ж. №0406200147

 • Лицензияны берген орган: Бағалы қағаздар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық комиссиясы.

 • Тіркеушімен жасалған шарттың нөмірі мен күні: № 224/1 12.06.1997ж.


8 Бөлім. Қосымша ережелер.

47. Акцияларды шығаруға арналған шығанның сомасы.

Қоғамның 2004 ж. акцияларды шығару және орналастыру бойынша шығыстары құрады:

- аудитор қызметтері – 640 869,57 теңге;

- қаржы кеңесшілерінің қызметтері – 74 733,75 теңге.48. Инвесторларға арналған ақпарат.

Потенциалды инвесторлар жарғының көшірмесімен және акция шығарылымының проспектісімен Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Зенков көш., д.71 мекен-жайы бойынша орналасқан «Мобил Маркетинг Қазақстан» АҚ офисінде таныса алады.Бас директор _________________Пол Стефен Кеннет Деннард

Бас бухгалтер __________________ Кожамуратов М.Х.

Ішкі аудит қызметінің

Төрағасы

(жоқ)

м.о.

©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет