«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспарДата12.11.2019
өлшемі48.88 Kb.


«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

9-сынып


Аптасына 3 сағат

Оқу жылында 102 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

1-тоқсан (27 сағ)
8-сыныптағы алгебра курсын қайталау

2

9.1А Екі айнымалысы бар теңдеулер, теңсіздіктер, және олардың жүйелері

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері

9.2.2.1

екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді ажырату;

9.2.2.2

екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу;9.4.2.1

мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шығару;

9.4.3.1

есеп шарты бойынша математикалық модель құру;11

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер

9.2.2.3

екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу;3

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйелері

9.2.2.4

екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешу;3

9.1В Комбинаторика элементтері

Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері (қосу және көбейту ережелері)

9.3.1.1

комбинаториканың ережелерін білу (қосу және көбейту ережелері);

9.3.1.2

cанның факториалы анықтамасын білу;9.3.1.3

қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру анықтамаларын білу;

9.3.1.4

қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын білу;2

Комбинаторика формулаларын қолданып есептер шешу

9.3.1.5

қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдана отырып есептер шығару;2

Ньютон биномы және оның қасиеттері

9.3.1.6

Ньютон биномы формуласын және оның қасиеттерін білу және қолдану;3

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

2-тоқсан (21 сағ)
9.2А Тізбектер

Сандар тізбегі, оның берілу тәсілдері және қасиеттері

9.2.3.1

сандар тізбегі туралы түсінік болу;

9.2.3.2

тізбектің n-ші мүшесін табу, мысалы:;9.2.3.3

математикалық индукция әдісін білу және қолдану;3

Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар

9.2.3.4

сандар тізбектерінің арасынан арифметикалық және геометриялық прогрессияны ажырату;

9.2.3.5

арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;9.2.3.6

геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;

9.2.3.7

арифметикалық немесе/және геометриялық прогрессияларға байланысты есептер шығару12

Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия

9.2.3.8

шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру үшін қолдану;2

Мәтінді есептерді шығару

9.2.3.9

шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын есептер шығаруда қолдану;

9.4.2.2

геометриялық және арифметикалық прогрессияларға байланысты мәтінді есептерді шығару;3

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

3-тоқсан (30 сағ)
9.3А Тригонометрия

Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері

9.1.1.1

бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын меңгеру;

9.1.2.1

градусты радианға және радианды градусқа айналдыру;9.1.1.2

бірлік шеңбердің бойында сандарын белгілеу;2

Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

9.2.4.1

тригонометриялық функциялардың анықтамаларын білу;9.2.4.2

бірлік шеңбердегі нүктелердің координаталары () мен тригонометриялық функциялардың өзара байланысын білу;

2

Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері

9.2.4.5

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың анықталу облысы мен мәндер жиынын табу;

9.2.4.6

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын , бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын түсіндіру;4

Тригонометрия формулалары

9.2.4.3

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығару және қолдану;10

Тригонометрия формулалары

9.2.4.4

келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану;11

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

4-тоқсан (24 сағ)
9.4А Тригонометрия

Тригонометрия формулалары

9.2.4.7

тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын

қорытып шығару және қолдану;


6

Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру

9.2.4.8

тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау;6

9.4В Ықтималдықтар теориясының элементтері

Ықтималдықтар теориясының негіздері

9.3.2.1

оқиға, кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға, мүмкін емес оқиға, қолайлы нәтижелер, тең мүмкіндікті және қарама-қарсы оқиғалар ұғымдарын меңгеру;

9.3.2.2

элементар және элементар емес оқиғаларды ажырату;9.3.2.3

ықтималдықтың классикалық анықтамасын білу және есептер шығару үшін оны қолдану;

9.3.2.4

ықтималдықтың статистикалық анықтамасын білу;7

Мәтінді есептерді шығару

9.3.2.5

геометриялық ықтималдықты есептер шығаруда қолдану;3

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

7-9 сыныптардағы алгебра курсын қайталау

1

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет