Ақпараттық жүйе туралы ұғым. Экономикадағы, юриспруденциядағы, инженерлік іс-әрекеттегі, білім берудегі және басқада халық шаруашылығындағы салалардағы ақпараттық жүйелердің орны және роліДата17.04.2016
өлшемі76.38 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітемін»

Математика, физика және информатика институтының директоры

________ М.Ж.Бекпатшаев

«_____» _________ 20___ ж.

№ ____ хаттама
«6M060200 - информатика»

магистратура мамандығына түсу емтиханына арналғанБАҒДАРЛАМА

Алматы, 2015Есептеу техникасы және информатика негіздері

Ақпараттық жүйе туралы ұғым. Экономикадағы, юриспруденциядағы,


инженерлік іс-әрекеттегі, білім берудегі және басқада халық шаруашылығындағы
салалардағы ақпараттық жүйелердің орны және ролі.

Ақпарат туралы ұғым және ақпараттарды өлшеу; ақпараттың сапасы және саны;


ақпараттың өлшем бірліктері.

Ақпараттық үдеріс. Ақпараттық ресурс. Ақпараттық технологиялар;


ақпараттық технологияның бағдарламалық және техникалық құралдары;

Алгоритм ұғымы, қасиеттері; алгоритмдердің негізгі типтері,


олардың күрделілігі және олардың есептерді шығаруда қолданылуы.

Бағдарламалық басқарулардың принципі; компьютерді функционалдық және


құрылымдық ұйымдастыру; мәліметтерді өңдеудің желілік технологиялары.

Мәліметтерді алмастырудың және арнажасаушы аппаратураның қазіргі


техникалық құралы.

Типтер және мәліметтер құрылымы. Тура (тікелей) және тізбектеліп кіретін


құрылғыларда мәліметтерді ұйымдастыру; мәліметтер файлы, файлдық құрылым.

Ақпараттық тасымалдаушылар және мәліметтерді сақтауға арналған


техникалық құралдар; ақпаратты цифрлық автоматтарда (ЦА) көрсету.

Есептеулердің позицилық жүйелері; сандарды аудару әдістері; жылжитын


нүктесі бар сандарды көрсетудің форматтары; екілік арифметика; кодтар: тура, кері,
қосымша, модифицирленген; жылжитын және жинақталған нүктесі бар сандарға
арифметикалық амалдарды орындау.

Цифрлы автоматтардың жұмысын басқарудың ақпараттық негіздері; жүйелік


кодтар. Жұп, тақ және Хеминг бойынша бақылау.

Мәтіндік құжаттарды, графиктерді, диаграммаларды және суреттерді дайындау,


өңдеу жасау.

Есептеуіш жүйелердің ұйымдастырылуы; Архитектура ұғымы және ЭЕМ-ң архитектурасының негізгі түрлері.Программалау

ЭЕМ-да есептерді шешудің негізгі кезеңдері; программа


сапасының критерийлері; программаның өмірлік циклі; есептерді қою және
программаның спецификасы; алгоритмді жазудың тәсілдері; жоғары дәрежедегі
тілдік программа.

Мәліметтердің стандарттық типтері; Программалаудың негізгі


басқару құрылымын көрсету; құрылым теоремасы және құрылымдық
программалау.

Программаларды талдау. Программалар туралы қағидалар. Программаның корректілігі.

Программалаудың негізгі құрылымына арналған корытындылау
ережесі. Инварианттық қағидалар;

Процедуралар және функциялар. Программалау: Массивтер; массивтер туралы қағидалар. Жазулар. Файлдар. Мәліметтердің динамикалык, құрылымдары; сызықтық тізімдер: негізгі түрлері және жүзеге асырудың тәсілдері; сызыктық тізім - мәліметтердің


абстрактылық типі.

Модульдік программалар.

Рекурсивтік анықтамалар және алгоритмдер; рекурсивтік алгоритмдерді бағдарламалау.

Программаларды құрастыру және верификациялаудың әдістері.

Программалау тілінің негізгі ұғымдары; программалау тілдерін сипаттаудың формальдық тәсілдері: синтаксисі, семантикасы.

Мәліметтер типі, мәліметтерді басқару механизмі және


тәсілдері.

Трансляцияның негізгі кезеңдері және әдістері; программалардың компиляциясы.

Басқару және информатика; жүйелік ұғымдардың жалпы
принциптері; орнықтылығы басқарушылығы және бақылаушылығы.

Сұхбаттық жүйелердегі пайдаланатын интерфейсті жобалау.

Программалық қамтамасыз ету, оның классификациясы; программалық қамтамасыз етудің қолданылуы және оны жасаудың негізгі критерийі.

Объектілердің және басқару жүйелерінің математикалық модельдері. Модельдерді көрсету формалары.


Компьютерлік графика

Компьютерлік графиканың қолдану салалары. Қазіргі графикалық жүйелерді салу тенденциялары: графикалық ядро, қосымшалары, қосымшаларды жазуға арналған құралдар.

Компьютерлік графиканьң техникалық құралдары: монитор, графикалық адаптерлер, плоттерлер, принтерлер, сканерлер, графикалық процессорлар, графикалық функциялардың аппараттық жүзеге асуы.

Координат жүйесі, графикалық ақпаратты түрлендірудің типтері; графикалық ақпаратты сақтаулардың форматтары.

Визуализация алгоритмдері: кесіп тастау, жою, көрінбейтін сызыктарды жою және бояу.

Қазіргі графикалық жүйелерге шолу және олардың классификациясы. Қазіргі графикалық жүйелердің негізгі функционалдық мүмкіншіліктері.ЭЕМ-ді және жүйені ұйымдастыру

Әр түрлі класты ЭЕМ-ді қолдану салалары, негізгі сипаттамалары. Процессордың функционалдық және құрылымдық ұйымдастырылуы.

ЭЕМ-ң жадын ұйымдастыру. Командаларды орындаулардың негізгі сатылары. ЭЕМ-ғы үзілуді ұйымдастыру.

Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Перифериялық құрылғылар. Әр түрлі класты ЭЕМ-ді ұйымдастырудың архитектуралық ерекшеліктері.

Параллельдік жүйелер; көпмашиналы және көппроцессорлы жүйелер туралы ұғым.

Операциялық жүйелер

Операциялық жүйелердің (ОЖ) функциясы және орны. Мультипрограммалау; уақытты бөлудің тәртібі; жұмысты көп қолдану тәртібі. Жұмыс тәртібі және нақтылы уақыттағы ОЖ.

Әмбебап операциялық жүйе және арнайы тағайындалған ОЖ. Операциялық жүйенің классификациясы. ОЖ тұрғызудың модульдік құрылымы.

Мәліметтер қоры

Мәліметтер қоры жүйесінің орны және негізгі компоненттері; Қазіргі мәліметтер қорын баскару жүйесіне (МҚБЖ) шолу;

Мәліметтер қорын көрсетудің деңгейлері; Сұлбалар ұғымы;

Мәліметтер моделі.

Қазіргі МҚБЖ: мәліметтер қорын кұру және модификациялау; мәліметтер корын іздеу, сұрыптау, индексациялау, форма және есеп құру.

Білімдегі ЭЕМ желілері және телекоммуникациялар, ақпараттық технологиялар

ЭЕМ-ң жергілікті (локальді) және ауқымды (глобальді) желілерін көпдеңгейлі ұйымдастыру принциптері; телекоммуникация жабдықтарын жобалаудың әдістері және технологиялары; каналды, желілік, транспорттық және сеансты деңгейлі хаттамалар (протоколдар);

Жергілікті есептеуіш желі конфигурациясы және олардаға кіру әдістері; моноарналы және сақиналы ЭЕМ желілері.

ЭЕМ-ң ауқымды желі конфигурациясы және олардағы коммутативті әдістер; телекоммуникациялық жүйелердегі менеджмент; телекоммуникацияның аппараттық жабдығы; телекоммуникацияның программалық жабдығы; телекоммуникациялық байланыстың қауіпсіздігін қамтамассыз ету және әкімшілік бақылау; ЭЕМ желідегі құпияларының мәселелері және криптография әдістері; телекоммуникация жүйелерінің даму тенденциялары.

Білім саласындағы ақпараттық технологиялар. Оқытудағы электрондық жабдъқ. Электрондық оқытудағы окыту үдерісіндегі ақпараттық субъектілердің өзара әрекеттерінің негізгілері.

Модельдеу. Ақпараттық үдерістегі модельдеудегі ақпараттық, компьютерлік, имитациялық және тағы басқа модельдеудің түрлері.


Әдебиет тізімі:

 1. Концепция информатизации образования РК;

 2. Бобровский С. Технология Петагона на службе российских программистов. Программная инженерия.-СПб.:Питер,2003.-222 с.

 3. Материалы сайта http://www.uran.donetsk.ua.

 4. Материалы сайта http://www.lib.aswl.ru/books/methodology/ programming.

 5. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк., 1999.-511 с.

 6. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. –СПб: Издательство «Питер», 1999.-640 с.

 7. Жужжалов В.Е. Основы интеграции парадигм программирования в курсе программирования.-М.: Образование и информатика, 2004. -128 с.

 8. Фути К., Судзуки Н. Языки программирования и схемотехника СБИС. Пер. с япон.-М.:Мир,1988.-224 с., ил.

 9. Ben-Ari M. Understanding Programming Language. John & Sons Ltd.-New York.1998.

 10. Открытое образование - стратегия ХХI века для России/ Под ред. В.М. Филиппова и В.П. Тихомирова. М.: Изд-во. МЭСИ, , 2000. 356 с.

 11. Ефимова Л.А., Дмитриевская Н.А. Принципы разработки учебных материалов для Интернет //Интернет-технологии в открытом образовании. Тез. докл. семинара. 2.10.2000. М.: Изд-во МЭСИ. С.59-61.

 12. Denning 1989 - Denning P., et al. Computing as a Discipline // CACM, January, 1989. V. 32, N 1, pp. 9-23.

 13. Glass 1996 - Robert L. Glass. The Relation Between Theory and Practice in Software Engineering. // CACM, November 1996. V. 39, N 11, pp. 11-13.

 14. Lethbridge 2000 - Timothy C. Lethbridge. Priorities for the education and training of software engineers. // The Journal of Systems and Software, 53, 2000, pp. 53-57.

 15. Leveson, Turner 1993 - Nancy G. Leveson, Clark S. Turner. An Investigation of the Therac-25 Accidents // Computer, July, 1993, pp. 18-41.

 16. Parnas 1990 - Parnas D. L. Education for Computing Professionals // Computer, January, 1990. V. 23, N 1, pp. 17-22.

 17. Tucker 1991 - Tucker A., et al. Computing Curricula 1991, Report of the ACM/IEEE-CS Joint Curriculum Task Force, ACM Press, N. Y. 1991.

 18. Вирт Н. Алгоритмы и структура данных. –М.:Мир, 1989

 19. О.А.Меженный. Turbo Pascal. -M.:Издательский дом «Вильяме», 2001. -448 с.

 20. А.М.Епанешников, В.А.Епанешников. Turbo Pascal 7.0 - М «Диалог-Мифињ, 2002.

 21. Г.Рапаков, С.Ржеуцкая. Turbo Pascal для студентов и школьников - Санкт-Петербург, 2002.

 22. Эллиот Б. Коффман. Turbo Pascal - М»Санкт-Петербург»Киев, 2002.

 23. В. Шел ест. Программирование - Санкт-Петербург "БХВ-Петербург", 2002.

 24. О.П.Зеленяк. Практикум программирования на Turbo Pascal - М»Санкт-Петербург»Киев, 2002.

 25. С.А.Немнюгин. Turbo Pascal практикум - Санкт-Петербург «Питер», 2001.

 26. А.Н.Моргун. Решение задач средствами языка Turbo Pascal 7.0 - Киев «ЮНИОРњ, 2002.

 27. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. -М.: "Нолидж", 1997. -616с.

 28. Форонов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. -М.: "Нолидж", 1997. -432с.

 29. Чернов Б. И. Программирование на алгоритмических языках. Бейсик, Фортран, Паскаль: Кн. Для внеклас. чтения учащихся 9-11 кл. сред. Шк. -М.: Просвещение, 1991.-192с.

 30. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0.-М.: Унитех, 1992.-298с.

 31. Программное обеспечение микроЭВМ. В 11 кн. Кн.7. Программирование на языке ПАСКАЛЬ: Учебное пособие для ПТУ/В.Ф. Шаньгин, Л..М. Поддубная; Под. Ред. В.Ф. Шаньгина. -2-е изд., перераб.и доп. -М.: Высш.шк.,1991.-142с.

 32. Лапчик М.П. Вычисления. Алгоритмизация. Программирование: Пособие для учителья. -М.: Просвещение, 1988.-208с.

 33. Абрамов С. А., Зима Е.В. Начала программирования на языке паскаль. -М.: Наука. Гл. Ред. Физ.-мат. Лит., 1987.-112с

 34. Грогано П. Программирование на языке ПАСКАЛЬ. -М.: Мир, 1982.

 35. Перминов О.Н. Язык программирования Паскаль. М.Радио и связь, 1986

 36. Вирт Н. Систематическое программирование. Введение. Москва.Мир, 1984

Каталог: docs -> postupaushim
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б. Әбдіғазиұлы
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б.Әбдіғазиұлы
postupaushim -> БАҒдарламасы алматы 2015 Бағдарлама Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасының мәжілісінде талқыланды
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Әбдіғазиұлы Б
postupaushim -> Бекітемін Көптілді білім беру институтының директоры
postupaushim -> Программа вступительного экзамена для поступающих в магистратуру по специальности «6М020900 Востоковедение» Алматы, 2015
postupaushim -> БАҒдарламасы «6М010900- математика»
postupaushim -> 6M020100- «философия» мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы
postupaushim -> «6M011000 Физика» мамандығы бойынша
postupaushim -> «6M060400 Физика» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет