Ақпараттық технологиялар және экономика факультетіДата17.04.2016
өлшемі155.41 Kb.


ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті

Информатика және математика кафедрасы
«КЕЛІСІЛДІ» «БЕКІТЕМІН»

Бөлім меңгерушісі Оқу ісі жөніндегі проректор

__________ Нұрқасымова С.Н. __________ К.С.Жарықбасова

"___" ___________2011 ж "___" ___________2011 ж

6М060200 "Информатика" (магистратура)

мамандығына арналған

ТАҢДАУЛЫ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
2011-2012 оқу жылы

Семей, 2011


Таңдаулы пәндер каталогы Ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің информатика және математика кафедрасының кафедра отырысында талқыланды.

№ ___ хаттама, «___» ________ 201__ ж.


Кафедра меңгерушісі: Мақамбаев М.Б.

Таңдаулы пәндер каталогы Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің ғылыми кеңесінде бекітілді.

№ ___ хаттама, «___» ________ 201__ ж.
Ғылыми кеңестің хатшысы: ________ Алина Г.М.

Академиялық дәреже: информатика магистрі


Пән

Кредит саны

Алдыңғы реквизиттер

Соңғы

реквизиттерПәннің қысқаша сипаттамасы

1. Базалық пәндер

1

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер

2


Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық жүйелерді жобалау

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер пәні интеллектуальды ақпараттық жүйені оқыту қасиетін оқыту, шешімді іздеуде логикалық және эврикалық әдістерді нейрожелілердегі сансыз жүйе және интелектуалды ақпараттық жүйені өңдеу технлогиясы қарастырылады. Курс мақсаты: формалданбаған есептерді шешуде жаңа ақпараттық технологияны оқыту және эксперттік жүйенің тәжірибелік жобалауын дағдыландыру. Ақпараттық жүйенің классификациясы, интеллектуалды жүйе түсінігі, интеллектуалды ақпараттық жүйемен жасанды интеллектің айырмашылығы, ақпараттық технологиясы мен жүйенің даму бағыттары оқытылады.

2

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың қазіргі заманғы құралдары

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық жүйелерді жобалау модельдері

Бұл курс программалық қамтамасыздандыруды жобалау және қаіргі технологияларды талдау болып табылады. Программалық қамтамасыздандыруды жобалау әдістері және мемлекеттік стандартқа, объектілі-бағытталған жобалауға негізделген. Оған объектілі-бағдарлы модельдеу тілін қолдануы қарастырылады. ПҚ жобалау құралдар ортасының компонеттері және негізгі фукнциялары қарастырылады. CASE-құралдарын меңгеру мен қолдану үшін тәжірибелік бағыттары көрсетіледі. Курс пәндік аумақтағы модельдеумен айналысатын жүйелік аналитиктерге және ПҚ жобалаушыларға бейінделген. Ол проект басшыларына және ПҚ өңдеушілеріне өте пайдалы.

3

Ақпараттық жүйелердің дамуын басқару

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық жүйелерді жобалау модельдері

Ақпараттық жүйелердің дамуын басқару пәні ақпаратты басқару жүйесінің әдістері, тәсілдері, даму бағыттары мен міндеттері негізгі мақсат болып табылады. Программалар мен проектілер барлық басқару функциясын өңдеу стадиясында қолдану. Бағыталу бұл: өндірістік дамуы, маркетингтік функцияның дамуы, адамгершілік ресурстарды қолдану оптимизациясы және т.б. Осы бағыттар бойынша даму үрдісі үшін төмендегі программалар өндірістік қорын жаңарту, кешендік жекешеленген оқыту.

4

Интернет және мультимедия технологиясы

2

Интернетте программалау

Мультимедиялық технологияларды қолдану

Курс компьютерлік желілерде ауқымды және жергілікті желіллермен танысу, желі топологиясы, Интернет, технологиялық және ақпараттық ресурстар, электрондық пошта технологиясы, файлдармен алмасу технологиясы, WWW технологиясы, Интернетте ақпаратты іздеу, HTML тілі интернетте ақпараттық ресурстарды құру қуралдары ретінде танып білу. Курстың екінші жартысында мультимедиялық қосымшаларын құру қарастырылады. Интернетте ақпаратты іздеу, электрондық поштамен жұмыс жасау, мультимедиялық қосымшаларды және қарапайым сайттарды құру.

5

Интерактивті графикалық жүйелер

Интернетте программалау

Графикалық ақпараттар жүйелері

MS-DOS және Windows ортасындағы графикті программалауда әртүрлі аспектілерін қосып, компьютерлік графиканы құру негіздері қарастырылады. Қозғалмалы объектілерді модельдеу үшін компьютерлік графиканы қолдану және кеңістікте аффиндік қолдануды қайта өңдеуді қолдану.

6

Интернеттің қолданбалы хаттамалары және WWW

Интернетте программалау

Мультимедиялық технологияларды қолдану

Курс мақсаты: транспортты Интернет хаттамаларымен жұмыс жасау принциптерін, қосалқы бағдарламаларды құруды үйрену.
Интернет желісінің ТСР транспорттық хаттамалары, Порттар номерлері мен сокеттер, UDP хабарларын беру хаттамасы. Транспорттық хаттама негізінде мәліметтермен алмасу бағдарламасы.

7

Ғылыми зерттеу жұмыстарын автоматтандыру құралдары

3

Әлемдік ақпараттық жүйелер, Интернетте программалау технологиясы

Автоматтандыру құралдарын ғылыми және зерттеу жұмыстарында пайдалану

Ғылыми зерттеу жұмыстарын автоматтандыру құралдары әртүрлі зерттеулерді, жобалауды, басқаруды және т.б., өнеркәсіпте, бірлестіктерде және кәсіпорындарда құрылған шығармашылық-тарын қолдануы қарастырылады. Автоматтандыру құралдарын құрудағы объектілер мен сипаттамаларын зерттеу, автоматтан-дыру құралдарына қолданушылар қасиеттерін пішімдеу, жасалған жұмыстары жөнінде есептердің бейнеленуі, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасауда автоматизация-лау объектілерін оқыту. АҚ концепцияларының нұсқаларын жасау жобаларын қарастырылады.

8

Ғылымдағы және білімдегі компьютерлік технологиялар

Әлемдік ақпараттық жүйелер, Интернетте программалау технологиясы

Автоматтандыру құралдарын ғылыми және зерттеу жұмыстарында пайдалану

Курс тыңдаушыларға компьютер-лік технологияны білімде және ғылымда дұрыс және жан-жақты пайдалануын Тыңдаушыларға компьютерлік технологияны білімде және ғылымда дұрыс және жан-жақты пайдалануын ұсыну және оны өзінің кәсіптік қызметінде компьютерлік техниканы және программалық қамтамасыз етудің қолдануын үйрету. Ғылымдағы және білімдегі зерттеулерде компьютерлік технологияны қолданылуының негізгі бағыттары, жалпыәлемдік тор Интернет, заңгерлік қызметтегі компьютерлік технология, заңдық зерттеулер мен білім үрдісінде интенсификациясының негізгі бағыттары.

9

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердегі талаптар талдауы

Әлемдік ақпараттық жүйелер, Интернетте программалау технологиясы

Ақпараттық жүйелерді ғылыми және зерттеу жұмыстарында пайдалану

Курсты оқу тыңдаушылардың жалпы мәдениетіне байланысты, компьютер-лік технологияны қолданудың тәжірибелік дағдыларын үйрету. Ғылыми зерттеулердегі компьютерлік технологияны қолданудың негізгі нұсқалары, білімде компьютерлік технологияны қолданудың негізгі бағыттары, ғылыми зерттеулерде компьютерлік технологияны қолданудың негізгі бағыттары, Интернет желісімен жұмыстың негізгі әдістері, заңтануда компьютерлік технологияны қолданудың негізгі бағыттары.

2. Кәсіптік пәндер


10

Си++ тілінде нысанды бағдарламалау программалары

3

Объектілі бағдарлы программалау

Программалау өнері

Бұл курс С++ тілінде программалау объектілі-бағытталған ортасындағы мүмкіндіктерін оқыту үшін бағытталған. С++ объектілі-бағытталған құрылымының синтаксисі мен семантикасы, STL қолданбалы кітапхана шаблондары жайлы мәліметтер оқытылады. Курс теориялық мәліметтермен қоса, С++ Builder 6 және Visual C++. NET 2003 программалау тілдерінің компоннеттерімен жұмыс істеуде ақпараттық анықтамалар қарастырылады.

11

Объектілі-бағдарлы талдау және С++ қосымшаларындағы мысалдарын жобалау.


Объектілі бағдарлы программалау

С++ тілінде программалау технлогиясы

Объектілі-бағдарлы талдау және С++ қосымшаларындағы мысалдарын жобалау курсында программалық қамсыздануды кеңістігінде объектілі-бағытталған методологиясын өңдеу, жүйелерді жобалау және талдау қарастырылады. «класс», «обект» және т.б. Объектілі-бағдарлы программалаудың фундаменьтальді түсінігі және ОБП тіліндегі негізіндегі концепция анализі қарастырылады. Программаны өндеу үрдістерін басқару туралы, командаларды таңдау және аралық орындауды жоспарлау бар.

12

С++ тілінде программалау өнері


Объектілі бағдарлы программалау

С++ тілінде программалау технологиясы

Курс С++ тілінде қызықты, пайдалы және күрделі программалау есептерін шешуге арналған. Қоқыстар STL контейнерін қолдана отырып жинауды және ағынның басқару тақтасын өңдеу қарастырылған. Интернеттен файлдарды жүктеуін құру. Сонымен қатар, финанстық есептеулерде қосымшалар жазу(ссуда бойынша төлемдерді есептеу, қосу қорытындысын есептеу және т.б.). С++ тілінде жасанды интеллект есептерін шешуге ерекше тоқталады. Mini C++ интерпретаторының кодын ауыстыру.

13

Программалау құралдарды жобалау технологиясы

3

Тілдер және программалау технологиясы

Компьютерлік технологиядағы программалық құралдар

Программалық құралдарын жобалау – программалық қамсыздандырудың жобалау үрдісін құру, сонымен қатар жобалау әдістерін оқытатын курс. Жобалау құралдарының негізіне қойылатын есептеулер: пәндік кеністіктерінің моделін, ПҚ талаптарын, және жобалау тәжірибесін жобалау. ПҚ жобалау технологиясын өнімдерді жобалау және жүйені жобалау қарастырлады.

14

Мультимедиа-өнімді өңдеу технологиясы

Тілдер және программалау технологиясы

Компьютерлік технологиядағы программалық құралдар

Көрсетілген ортада интерактивтілігі және анимациясы, графикалық кескінін құру спецификасын және осы технологияда сипатталады. Оқу үрдісінде мультимедиалық технологияны қолдануды меңгерту, жоғары оқу орындарындағы оқытушыларға, пән оқытушыларына, ЖОО педагогикалық мамандықтар-дағы магистранттарға, аспиранттарға, студенттерге арналып жасалған.

15

Программалау қамтудағы өмірлік циклі


Тілдер және программалау технологиясы

Компьютерлік технологиядағы программалық құралдар

Программалық қамтудағы өмірлік цикл барлық этаптардың дамуын қосады: сәйкес тапсырманың шешімінің жоғалтуларын белгілі мақсатта қолдану немесе қажеттілік көрінуінен оған толық тоқтауға дейін оны қолданудың жолдары көрсетілген. Өмірлік циклдегі программалық жасалудың бірнеше фазасын ерекшелеуге болады. Осы фазалардың жалпы қабылдауға арналған және ол сандарда қарастырылмаған. Этаптағы программалық қамтудың өмірлік циклдің бөлінуі бірнеше нұсқаларда бар болады. Программалық қамтуды оның есебі мен бөлімін дұрыс құру керек.

16

РНР-дағы Web - программалау

3

Компьютерлік желілер, әлемдік ақпараттық ресурстар

Программалау тілдерінде РНР

Порталдардың корпоративтік мәліметтерінде, интернет дүкендердің жарнамаларында, электрондық тақтада жоғары интегралданған динамикалық сайттарды құруға арналған, тыңдаушыларға негізгі технология-мен оқыту керек. Серверлер бағытындағы программалау технологиясын HTML динамикасын-да салыстыра отырып кескінделеді: PHP, ASP және ASP.NET., PHP технологиясы: PHP стандартты функциялары: Кәсіптілік программалау қабылдаулары:

17

PHP-дегі процедуралық программалау

Компьютерлік желілер, әлемдік ақпараттық ресурстар

Программалау тілдерінде РНР

Объектілі бағытталған сияқты, РНР программалау кезінде көптеген мүмкіндіктерін көрсетеді. Процедуралық қолдану кезінде веб беттерді өңдеуге программист үнсіз келісім бойынша РНР қолдана береді. HTML тілінде процедуралық қолдану код жазуда колданады, сонымен бірге программисттер өзіндік стильдерін өңдейді. Осы курста кітапханаларды алып, оларға қолданылатын кластармен, объектілерді құруға және олардың әдістерімен танысасыз.

18

PHP программалау тілі


Компьютерлік желілер, әлемдік ақпараттық ресурстар

Программалау тілдерінде РНР

РНР тілінің берілгені серверде жеке файл түрінде орындалуы мүмкін, ал кейде html беттерінде интегралдануы мүмкін. РНР тілі html құжаттарын ғана емес, оларды қайта өңдеуге, сонымен қатар әртүрлі форматтағы
JPEG, GIF, PNG, PDF және FLASH файлдарын.

РНР тілі кез келген мәтіндік форматтағы мәліметтерді форматтай алады. XHTML және XML қосқанда. PHP - кроссплатформендік технологиясы. РНР тілінің дистрибутиві көптеген операциялық жүйелерге қолайлы, онда Linux ОЖ қосқанда, Unix, Microsoft Windows, Mac OS және тағы басқа да модификацияларында жұмыс жасайды. Apache, Microsoft Internet Information Server (IIS), Microsoft Personal Web Server және тағы басқа көптеген вебсерверлер РНР қолдайды.


РНР көптеген серверлеріне екі нұсқасы қойылған: модуль сапасы және CGI препроцесссор сапасы. MySQL, MSQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite және тағы басқа көптеген мәліметтер қорларымен және ODBC жұмысын РНР қолдап отырады.

19

Компьютерлік модельдеу негіздері

3

Компьютерлік модельдеу

Ақпараттық жүйеде физикалық компьютерлік модельдеу негіздері

Физикалық құбылыстардың компьютерлік үлгілеу принциптері қаралған және бағдарламалары заттық нүктелердің жүйе өлшемінде мүмкіндік беретін бір өлшемді және екі өлшемді қозғалыстағы өрістерді, толқынды теңдеу және жылу өткізгіштік теңдеуі шешу, клеткалы автоматтар арқасында автотолқындық қасиеттерін зерттейді. Компьютерлік модельдеудің принциптері:

1. Сандық интегралдау және дифференциялдау әдістері

2. Бірінші дәрежедегі жүйені модельдеу

3. Материалдық нүктедегі әрекеттің екіөлшемді моделі

4. Материалдық нүктедегі жүйе әрекетінің моделі

5. Байлаулы осцилляторлардың тербелудің моделі

6. Бір өлшемді толқын таратуларын модельдеу

7. Тасымалдау құбылыстарының модельдеу

8. Автотолқындық үрдістегі модельдеу


20

Визуальді модельдеудің негіздері

Компьютерлік модельдеу

Ақпараттық жүйеде физикалық компьютерлік модельдеу негіздері

Объектіге бағытталған ортасында жобалауда (Object-Oriented development (OOD)) Unified Modeling Language (UML) 2.0. қолдана отырып оқытылады. Абстракция, полиморфизм, инкапсуляция сияқты концепциялары қарастырылады және тренингке енгізіледі. UML 2.0 негізгі диаграммасы және оның құрамды элементтері қарастырылады. Мақсаты:
Осы курстың аяғында тыңдаушылар келесілерді біле алады:

• OOD базалық приниптерін өңдеуін сипаттайды;

• абстракция, полиморфизм сияқты концепциялармен түсіндіруге болады.
Кластың физикалық құрылымын сипаттау, мұрагерлік және модульдік концепцияларын түсіндіру. Нысанды технологияларға кіріспе, визуалды модельдеу принциптері, OOD концепциялары, сценарлік модель қолданысы, диаграмманың объектімен әрекеттестігі, кластық диаграммалар, басқа да UML диаграммалар.


21

Ақпараттық жүйелердің модельдерін зерттеу

Компьютерлік модельдеу

Ақпараттық жүйеде физикалық компьютерлік модельдеу негіздері

Курс міндеті – ақпараттық жүйелерді құруға, құрастыру және ақпараттық модельдерді зерттеуге үйретеді. Мәліметтер қорында заттық облыстардың сапасын ақпараттық модельде көрсетеді. Зат аралық байланыстарда компьютерлік өңдеуде математикалық модельдерді және әмбебаб методологиялық модельдеуді оқытады. Оқулық тапсырмалардың шешілуі арнайы программалау ортасы көмегімен сипатталады. Сонымен қатар Visual Basic for Applications программалау тілін қолданып, өз еріктерімен программа құруға болады.

Программалық қамтуда кірістіруге, компьютерлік тәжірибеде орындауға, Visual Basic және Delphi программалау ортасының танымал нұсқасын, сонымен қатар StarOffice Cale және OpenOffice Calс электрондық кестелерде қолданады.


Кафедра меңгерушісі, доцент ______________ Мақамбаев М.Б.


Эдвайзер ______________ Жексенаев А.Г.

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет