Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339жүктеу 0.92 Mb.
бет1/6
Дата18.04.2016
өлшемі0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6
: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
Аудиторська фірма “Баррістер АГЕНС Груп”

Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А", офіс 314,

03186, Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд.8, кв.30, телефон 206-07-82, факс 243-22-32

e-mail:barister@bigmir., net, http://www.barrister-audit.com.ua

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах 26001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

товариства з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма „Баррістер АГЕНС Груп”щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО»


станом на 31 грудня 2013 року включно

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву


Публічного акціонерного товариства

«ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО»


Адреса : Україна, 89600, м. Мукачеве, вул. Берегівська-об”їздна,11

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітівЗміст аудиторського звіту

пунктів

Статі

сторінки
1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ РІЧНИХ

3
ВСТУП

3
Основні відомості про емітента акцій

3
Відповідальність управлінського персоналу

4
Опис відповідальності аудитора

4
Опис аудиторської перевірки

4
Висловлення думки (висновок)

5
Звіт про розгляд додаткової інформації ( розкривається згідно вимог державного регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

6

1

Інформація про вартість чистих активів

6

2

Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

6

3

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією

7
2. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

8

2.1

Основні принципи , методи і процедури та інші важливі аспекти облікової політики

8

2.2

Аудит активів підприємства

14

2.3

Аудит власного капіталу

18

2.4

Аудит зобов’язань емітента

21

2.5

Аудит фінансових результатів

23

2.6

Аналіз показників фінансової звітності

25

2.7

Особлива інформація про емітента

27

2.8

Виконання значних правочинів

27

2.9

Аудит оцінки стану впровадження корпоративного управління

27
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

27

3.1

Дата і номер договору на проведення аудиту

27
ВИСНОВОК

27
 1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО

ФІНАНСОВИХ РІЧНИХ ЗВІТІВ
ВСТУП
Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» (надалі – Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» ( надалі - ПАТ «ЗНП-М»), що включають:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2013 року включно,

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2) за 2013 рік,

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)( форма № 3) за 2013 рік,

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2013 рік,

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2013 рік,

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6) за 2013 рік,

ПРИМІТКИ до фінансової звітності та Таблиці з трансформації,

яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2014 року.

Звітність складена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

      Перша фінансова звітність ПАТ «ЗНП-М» за МСФЗ складалась за звітний період 2012 року,товариство складало попередню фінансову звітність за МСФЗ 1.

      Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2012 рік на основі МСФЗ, використані ПАТ «ЗНП-М» в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний період 2013 року, якій закінчився станом на 31.12.2013 року включно .

Перевірка проводилась з «17» лютого 2014 року по "19" квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А, аудитором, якій є працівником ТОВ «АФ «Баррістер АГЕНС Груп", код 31992339:

- Цимбал Галиною Дмитрівною, сертифікат Серії А №004349, виданий Аудиторською палатою України 29 вересня 2000 року, рішення АПУ № 94, термін дії до 29.09.2014 року,


Основні відомості про емітента акцій


Повне найменування суб'єкта підприємництва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО»

Ідентифікаційний код юридичної особи

03481371

Місцезнаходження юридичної особи

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вулиця Берегівська –об”їздна, будинок 11

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру

16.08.1995,

09.12.2004,

1 323 120 0000 000120


Останні зміни установчих документів

Нова редакція Статуту від 19.06.2012 року за № 1 323 105 0032 000120 зареєстровано Мукачівським міським виконавчим комітетом, Закарпатська обл. (протокол загальних зборів акціонерів № 13 від 26.04.2012 року) – перейменування у зв’язку з приведенням статуту та внутрішніх документів у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Телефон

313131636

Основні види діяльності

КВЕД:

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

45.20 – Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

47.30 – Роздрібна торгівля пальним

68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель


Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, орган, що видав Свідоцтво

№ 779/1/04 від 30.12.2004р., Державно комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Код цінних паперів(ISIN)

UA 4000027239, виписка з реєстру кодів цінних паперів Національного Депозитарію України

ПАТ «ЗНП-М» не має територіально відокремлених структурних одиниць , філій та представництв , які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства є Правління ПАТ «ЗНП-М». На Правління покладено функції оперативного керівництва виробничою діяльністю Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в періоді, що перевірявся аудиторами, були:


 • Голова правління - Порхун Юрій Сергійович з 07.04.2009 року (протокол наглядової ради №09/04 від 06.04.2009 року, наказ № 83К від 07.04.2009 року) по дату надання аудиторського висновку.

 • Головний бухгалтер – Якимишин Ліля Степанівна з 02.10.2007 року (наказ № 369-6К від 02.10.2007 року) по дату надання аудиторського висновку.

Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- підготовку і достовірне представлення, а також, складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок та відповідають застосованої концептуальної основи складання фінансової звітності законодавству України ;

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю на підприємстві;

- вибір та застосування відповідної облікової політики й подання облікових оцінок, які відповідають даним обставинам.


Опис відповідальності аудиторів щодо фінансової звітності
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську  перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Опис аудиторської перевірки
Аудитор провів аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту про надання впевненості та етики, щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення у всіх суттєвих аспектах концептуальної основи фінансової звітності, метою якою є задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів.

Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінка таких ризиків включає також розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним обставинам, але не з метою думки аудитора про ефективність загальної системи внутрішнього контролю на підприємстві.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Спосіб перевірки фінансових звітів – вибірковий.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті:


 • визначення відповідності фінансової звітності основним напрямкам обліку, встановленим облікової політикою підприємства та загальноприйнятим принципам обліку в Україні;

 • аналіз(шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них;

 • дослідження суттєвих облікових оцінок, зробленим керівництвом під час підготовки фінансової звітності;

 • оцінка надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність;

 • здійснення вибіркового контролю;

 • оцінка загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що він отримав достатні та відповідні аудиторські докази, при проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Інформація, що міститься у цьому аудиторському висновку(звіті) , якій складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700,701,705,706 з урахуванням вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 1360 від 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», у зв’язку з наданням Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» регулярної звітної інформації емітента акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та первинних документах ПАТ «ЗНП-М», що були надані аудитору керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.


Висловлення думки (висновок)
Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО», що включають:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2013 року включно,

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2) за 2013 рік,

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)( форма № 3) за 2013 рік,

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2013 рік,

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2013 рік,

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6) за 2013 рік,

ПРИМІТКИ до фінансової звітності та Таблиці з трансформації,

яка додається до цього аудиторського висновку, складена згідно вимог за міжнародними стандартами фінансової звітності та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2014 року.

Звітність складена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

На думку аудитора, ця фінансова звітність за 2013 рік складена відповідно до концептуальної основи складання фінансової звітності згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), інших нормативних документів і актів з питань організації бухгалтерського обліку та Положення ПАТ

«ЗНП-М» «Про облікову політику підприємства», за винятком зазначеного у наступному параграфі:

Ми не мали змоги станом на 31.12.2013 року включно спостерігати за інвентаризацією наявних запасів та отримати достатні аудиторські докази про підтвердження наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, і через характер облікових запасів товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур, тому що умовами договору на проведення аудиту не було передбачено спостереження аудиторів за проведенням інвентаризації.

Річна інвентаризація запасів, та інших активів і зобов’язань товариства станом 31.12.2013 року включно проведена комісією підприємства згідно наказу № 166 від 31.12.2013 року. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії , за даними інвентаризації за 2013 рік , затвердженими заступником Голови Правління 03.01.2014 року , понаднормативних нестач й надлишків не виявлено.

Також, існують події , які не відображені в фінансової звітності підприємства за 2013 рік, які можливо будуть вимагати коригування відповідних активів і зобов'язань і можуть вплинути на фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух коштів підприємства. Відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, а саме:


 • Остання дооцінка (переоцінка) основних засобів проведена станом на 01.01.2010 року на підставі даних експертної оцінки, з того часу балансова вартість основних засобів не переглядалась, що створює ризик невідповідності справедливій(ринковій) вартості основних засобів станом на 31.12.2013 року.

На думку аудитора, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б він був в змозі підтвердити результати інвентаризації, наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, також відображенню в фінансової звітності справедливої (ринкової) вартості основних засобів, накопиченої амортизації та залишкової вартості основних засобів, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» станом на 31 грудня 2013 року включно, його фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності складені у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ,на якому базується складання фінансової звітності та Наказу ПАТ «ЗНП-М» "Про облікову політику підприємства"
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)


 1. Інформація про вартість чистих активів

Аудитором здійснено розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» станом на 31.12.2013 року включно. Вартість активів, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2013 року включно, складає -610 204 тисячі гривень. Вартість зобов’язань, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2013 року, складає –386 797тисяч гривень. Розрахункова вартість чистих активів дорівнює (610 204 – 386 797) – 223 407 тисяч гривень. Існуючий статутний капітал у сумі 2 556 тисяч гривень -менший ніж вартість чистих активів та не підлягає коригуванню згідно частини 3 статі 155 Цивільного Кодексу України .
 1. Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності, ми розглянули отриману від Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» інформацію, як у вигляді тверджень(пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на ПАТ «ЗНП-М». Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського персоналу, працівників, відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб.

3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією.

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски, перекручення та суттєві суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» станом на 31.12.2013 року включно.

Річні фінансові звіти Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» станом на 31.12.2013 року підтверджує аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп" (Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110).

Аудитор Цимбал Г. Д., сертифікат Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2014 року ______________ (Цимбал Г.Д.)


Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"Баррістер АГЕНС Груп"

Аудитор, _______________ Г.Д.Цимбал

Сертифікат аудитора Серія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р.
Дата та місце надання аудиторського висновку

19 квітня 2014 року м. Київ

03151,м. Київ,вул.Народного Ополчення,26-А  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет