Қазахстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 259.78 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі259.78 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Қазахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Сұлбатехника пәнінен


ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

БЕКІТІЛДІ
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы

___________ C.К.Тлеукенов

"___" __________200_ж.


Құрастырған: аға оқытушы БельгибаеваС.А. “___” _________ 200__ж.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Зертханалықжұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Сұлбатехника пәнінен____________________________________________
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарының студенттері үшін оқу түрі күндізгі_және сырттай_____

Кафедра отырысында құпталды «_____»___________200__ж., хаттама №____
Кафедра меңгерушісі ________________________ Ж.К. Нурбекова

ФМжАТ факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

«___»___________200__ж. №______ хаттама
ӘК төрайымы _______________________________ А.Т.Кишубаева
1-зертханалық жұмыс.

Тақырып: Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

Жұмыс мақсаты: студенттерге сандарды бір жүйеден басқаға аударуды үйрету. Көп разрядты сандармен жұмыс істеуді, олармен арифметиалық операцияларды орындауды қосу, азайту, көбейту, бөлу және ақиқат кестесін құруды үйрету.
Қысқаша теориялық мәліметтер

Санау жүйелерi позициялық және позициялық емес болып екiге бөлiнедi.Позициялық емес санау жүйесiнде цифрдың мәнi оның сандағы позициясына (разрядына) байланысты емес. Позициялық емес СЖ «Римдік» сандар жатады.

Мысалы, римдiк санау жүйесiнде ХI санында Х-ондықты, I-бiрлiктi бiлдiрдi; IХ санында да I-бiрлiктi, Х- ондықты бiлдiрдi.Позициялық санау жүйесiнде цифрдың мәнi оның сандағы позициясына (разрядына) байланысты.

Мысалы: 455 санында 4 цифрасы жүздiктi, 245 санында 4 цифрасы ондықты, 184 санында 4 цифрасы бiрлiктi бiлдiредi.

Кез келген теріс емес n – разрядты бүтін сан Сn-1, … , C1, C0 позициялық СЖ-де мына түрде кµрсетіледі:

D = Сn-1bn-1 + … C1b1 + C0b0 ,

мұндағы D – ондық жүйедегі сан, Сi – i разрядтыњ мәні, b – санау жүйесі, bі – салмақтық коэф., n – бүтін санныњ разряд саны. Цифрлық және есептеу техникасында кењ таралған екілік (BIN), ондық (DEC), он алтылық (HEX) санау жүйелері.

Санау жүйелерiнiң айырмашылықтары оның базалық цифрларына байланысты.
Санау жүйелерi

Базалық цифрлары

Екiлiк

Сегiздiк


Ондық

Он алтылық0,1

0,1,2,3,4,5,6,7

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F

Ондық (10) жүйедегi санды басқа q- жүйесiне ауыстыру тәртiбi: 10 q.


  1. Берiлген санды q-ға бөлу; (бөлу амалы бағанамен орындалады, ондық бөлшекке айналдырылмайды).

  2. Шыққан нәтиженiң бүтiнi q-ға бөлiнетiн болса, нәтиженi тағы да q-ға бөле беру; 2-п. қайталай беру.

  3. Бүтiндi және қалдықтарды оңнан солға қарай тiзiп жазу.q-жүйесiндегi санды ондық (10) жүйеге ауыстыру тәртiбi:

q 10


  1. Берiлген санның разрядтарын оңнан солға қарай 0-ден бастап нөмiрлеу;

  2. Санның цифрларын q-дың разрядқа сәйкес нөмiрiндей дәрежесiне көбейтiп, көбейтiндiлердiң қосындысын табу;

  3. Шыққан нәтиже 10 жүйедегi сан болады.


3 Тапсырма

Жаттығу №1

Арифметикалық амалдарды орында

Таблица 1


варианта

Двоичные числа

Шестнадцатеричные

числа


1

1111+101+1000=

11111+1011+10101=ED45C+4F56=

32C+AF12=2

100011+1101=

1011011+1011+10001=1C4D+24F=

23DF+EF15=3

110011001+1100001=

1010+110001+1011=24CA+5B3A=

7B3F+1CFD=4

10110100+1110011=

11101000+1100+111=7B3F+5B3A=

1C4D+EF15=5

101011+101101

11011011+11001101+11011=ED45C+AF12=

24CA+24CA=6

1001001+101=

111111+111111+111111=1B0FD+C1E8=

BCD8+5DE4=7

1011011+111=

1000001+1000001+1000001=ACD6+F5C7=

EF15+24CA=8

11010001+101010=

100010001+111+10101=F5C7+1C4D=

9CFD+6F3F=9

11101101+1110110=

1011+1001001+111101=EF15+6DA7=

3EF9+ECFA=
Жаттығу №2

Екiлiк жүйеде көбейту арифметикалық амалдар орындалады Жаттығу №1


Жаттығу №3

Ондық жүйедегi сандарды екiлiк мен он алтылық ауыстыр.

Таблица 7


№ варианта

Десятичные дроби

1

108,406 ; 54,26 ;103,54

2

96,102 ; 301,123 ; 231,563

3

210,3201 ; 432,521 ; 36,231

4

78,561 ; 69,204 ; 67,621

5

105,402 ; 104,627 ; 55,236

6

76,123 ; 123,701 ; 305,58

7

203,103 ; 100,256 ;203,156

8

235,201 ; 56,36 ; 105,78

9

301,56 ; 201,35 ; 54,126

10

236,56 ; 512,65 ;128,34


Жаттығу №4

Арифметикалық амалдарды орында

Таблица 7


№ варианта

Десятичные числа

1

32:4=8 ; 18:9=2

2

25:5=5 ; 15:3=5

3

24:6=4 ; 28:2=14

4

14:7=2 ; 9:3=3

5

48:12=4 ; 52:2=26

6

27:3=9 ; 12:4=3

7

64:2=32 ; 35:5=7

8

34:2=17 ; 60:3=20

9

26:13=2 ; 42:7=6

10

48:6=8 ; 39:3=13

Логика алгебрасының қарапайым функциялары. Логика алгебрасының қарапайым функцияларының логикалық схемалары


Жұмыс мақсаты: Студенттерге логикалық формулаларды құруға, оларға ақиқат кестесін құруды үйрету. Схема бойынша формулалар құруды үйрету.

Қысқаша теориялық мәліметтер

Негiзгi логикалық байланыстар:

  1. Керiсiнше (емес): Сөйлесу тiлiнде оған “жоқ”’, “емес” деген сөздер сәйкес келедi. А-ға керi тұжырымдама деп белгiленедi.

Мысал: егер А тұжырымдамасы ”күн-суық” болса,

А-ға керi, яғни =‘’Күн суық емес’’ болады.

“Керi“ логикалық операциясына мынадай ақиқаттық таблица сәйкес келедi.


А1

0

0

1
  1. Коньюнкция: Сөйлеу тiлiнде оған ’’және’’ деген сөз сәйкес келедi.

Жазылу түрi: F=AB; F=AxB; F=A&B, АВ.

Коньюнкция логикалық көбейту деп те аталады. Коньюнкциямен байланысқан тұжырымдамалардың барлығы бiрдей ақиқат болса ғана, күрделi тұжырымдаманың да нәтижесi ақиқат болады.

’’Және’’ логикалық операциясының ақиқаттық кестесi.

А

В


АB

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

  1. Дизьюнкция Сөйлеу тiлiнде оған ’’немесе’’ деген сөз сәйкес келедi.

Жазылу түрi: F=AB; F=A+B.

Дизьюнкция логикалық қосу деп те аталады. Дизьюнкциямен байланысқан тұжырымдалардың кем дегенде бiреуi ақиқат болса, күрделi тұжырымдаманың да нәтижесi ақиқат болады.

’’Немесе’’ логикалық операциясының ақиқаттық кестесi.

А

В


АB

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

Кез келген күрделi тұжырымдаманың ақиқаттығы ақиқаттық таблицасы арқылы анықталады.Ондай таблицада берiлген тұжырымдардың барлық мүмкiн мәндерi және оған сәйкес нәтижелердiң мәндерi көрсетiледi.
Тапсырма
Жаттығу№1

Мына тұжырымдардың ақиқаттық кестесiн толтыр:

№ в

ЖаттығуЖаттығу№2

Мына тұжырымдардың ақиқаттық кестесiн толтыр:

№ варианта

Жаттығу

1.2.

3.

4.

5.

6.7.

8.9.10.

2- зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Функционалдық түйіндер

Жұмыс мақсаты: Студенттерге булевалық формулаларды құруға, оларға ақиқат кестесін құруды үйрету. Схема бойынша формулалар құруды үйрету.

Тапсырма
Жаттығу№1

Найти минимальную ДНФ для булевой функции четырех переменных, заданную диаграммой Вейча (карта Карно).1 вариант


1

2 вариант
1

1
3 вариант1

1

1

1

1


1

1
1

11

1
1

11

1

1


1

1
1

1


1

1

4 вариант

1

15 вариант

1

16 вариант

1

1


1

11

11

1

1
1

11

1


1

11

1

1

11

17 вариант
1

1
8 вариант
1

1
9 вариант
1

11

1

1

11
1

1


1
11
1

1


1

1
1

11

1
10 вариант
1

1

1

1
1

1

1

1
Жаттығу №2

Найти сокращенную ДНФ булевой функции методом Квайна.
№ варианта

жаттығу


12345678910
3- зертханалық жұмыс.
Тақырып: Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

Жұмыс мақсаты – Студенттерге ассинхронды және синхронды триггерлердіњ жұмыс істеу принциптерін схема бойынша анықтауды үйрету.1 Асинхронды RS-триггер. Ол қарапайым триггер. Оныњ негізінде басқа триггерлер жасалынады. Оныњ 2 кірісі бар S, R және екі симметриялық шығысы Q және (37 сурет).

Триггердіњ S-кірісі орнатылған (ағылшын set-установить, орнату), R кірісі нµлдік жағдайға келтіру, түсіру (ағылш. Reset - сбросить, түсіру) деп аталады. Q шығысы - тура, ал шығысы - инверсті деп аталады.

Асинхронды RS триггер НЕМЕСЕ- ЕМЕС элементтік базасында орындалуы мүмкін.(38а сурет).

S=1 және R=0 болғанда= 0

Q = = 1

S=0 және R=1 болғанда

= 1

Q = = 0


S=R=0 болғанда алдындағы шығыс сигналы сақталады RS-триггер жұмысын тағы ажыратып қосу (переключение) кестесі кµмегімен кµрсетуге болады.

Кірістер

ШЫҒЫСТАР

Жұмыс режимі

НЕМЕСЕ-ЕМЕС

ЖӘНЕ-ЕМЕС

S

R

S

R

Q

Q

0

0

1

1

1

0

сақтау

0

1

1

0

1

0

Жазу1

1

0

0

1

0

1

Жазу0

1

1

0

0

Х

X

Рұқсат-етілмеген (Q=Q)


Cинхронды RS триггер. Оныњ синхрондалатын сигнал үшін қосымша С кірісі болады. Триггердіњ елгіленуі және ЖӘНЕ –ЕМЕС элементінде жасалуы 40 суретте кµрсетілген.

S және R кіріс сигналдары ақпараттық, ал С кірісінде синхрондалатын сигналдар. Солар арқылы триггердіњ айырылып – қосылу (переключение) жасалады.


Тапсырма


Реверсивті санауыш кірістеріне тµменде кµрсетілгендей импульстар беріледі. Жетісегментті индекаторда + белгісімен кµрсетілген уақыт аралаығында қандай он алтылық сан кµрсетіледі?.

Electronic Work Bench программаларының асинхронолық мен синхронолық схемалары RS-триггера жасау.


Жаттығу№1


Схема 1

Жаттығу№2Схема 24- зертханалық жұмыс.

Тақырып: Аналогтық электрондық құрылғылардың схемотехникасы

Жұмыс мақсаты - Студенттерге әмбебап JK-триггердіњ және T-триггердіњ жұмыс істеу принциптерін схема бойынша анықтауды үйрету.2 D-триггер. Оны ақпараттық триггер не тоқтату триггері деп атайды (ағылшын delay - тоқтату, задежка). D-триггер тек синхронды бола алады. Ол тактілік импульстің деңгейімен де, оның фронтымен де ажыратылып, қосылуы мүмкін. D-триггердің белгіленуі, жазбасы және жұмысының уақыт диаграммалары 43 суретте келтірілген.


J

K

Q

0

0

Q

0

1

0

1

0

1

1

1

D кірісі- ақпараттық, С кірісі- синхрондалған. С=0 болғанда сақтау режімі, С=1 болғанда жазу режімі орындалады. Осыдан ақпаратты оқу кез келген уақытта жасалуы мүмкін, ал жазу тек С=1 болғанда ғана. Триггер жазылған такт біткенге дейін шығыс сигналын тоқтатады. Осылайша D=1 кіріс сигналы екінші және үшінші синхроимпульс арасында бітеді, ал Q=1 қалып күйі үшінші такттің соңына дейін сақталады. С кірісіндегі / белгісі сигналдың төмендеуі бойынша фиксация орындалатынын көрсетеді.

Қарастырылған D-триггер cинхронды RS-триггер негізінде жасалған.

JK-триггерлер. Олардың функционалды мүмкіндіктері көп болғандықтан кеңінен қолданылады. JK-триггердің қалып күй кестесі:

Кестеден алғашқы үш кіріс сигналының комбинациясы үшін J және К кірістері RS-триггердің S және R кірістерінің рөлін ойнайды.Бірақ J=k=1 болғанда JK- триггер жағдайы RS-триггер жағдайынан қатты айырылады. RS-триггер үшін-бұл кіріс айнымалыларына тыйым салынған комбинация, ал JК-триггерде жағдай қарама қарсыға ауысады.

Триггер жұмысын мына функциямен сипаттауға болады.

Q= *Q+*K
Т-триггер. Оны тағы санау триггері деп атайды. Оның санау импульстары жіберілетін бір басқару С кірісі болады(49 сурет). Қосымша кірістер қарастырылмайды.

Әр-бір синхроимпульсті жіберген соң Т-триггер жағдайы қарама-қарсыға ауысады.

Т-триггерлер тек екі баспалдақты RS, D, JK-триггерлер негізінде құрылады. Мысалы, Т-триггерді D-триггер негізінде жасау үшін (D-триггер синхроимпульс фронтымен басқарылса) D-триггердің инверсті шығысын оның ақпараттық кірісімен байланыстырса болады.

Санау триггердің жұмысын түсіндіретін уақыт диаграммалары 51 суретте көрсетілген. D-триггер негізінде жасалған санау триггер жағдайының айырылып, қосылуы синхроимпульстардың алдыңғы фронттары түскенде жасалады. Санау триггердің шығысындағы берілетін импульс жиілігі кіріс синхроимпульстардан екі есе кіші. Сондықтан оларды жиілікті бөлігіне ретінде қолданады. Егер бір санау трриггері жиілікті екіге бөлетін болса, онда жиілікті 4-ке бөлу үшін тізбектей қосылған екі триггер қажет болады.
Сурет 51 Санау триггердің жұмысының уақыт диаграммалары.


Тапсырма


Electronic Work Bench программаларының асинхронолық мен синхронолық схемалары D -триггера жасау5- зертханалық жұмыс.

Тақырып: Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

Жұмыс мақсаты - Студенттерге параллельді және тізбекті регистрлердіњ жұмыс істеу принциптерін схема бойынша анықтауды үйрету.

1 Негізгі ұғымдары. Көп разрядты санды сақтауға арналған цифрлар құрылымдардың түйіні. Олар тағы сақталатын санды оңға және солға қарай жылжытады, оны параллельді формадан тізбекті формаға және керісінше түрлендіреді. Регистрлер бір баспалдақты және екі баспалдақты синхронды RS, D және JK триггер негізінде құрылады.

Регистрлердің негізгі сипаттамалары разрядтілігі, ақпаратты қабылдау және жіберу тәсілдері. Регистр разрядтілігі оны құрайтын триггер санымен анықталады.2. Сақтау ( жады) регистрлері . Ақпаратты параллельді қабылдайтын және беретін регистрлері ақпаратты сақтауға арналған. Олар сақтау не жады регистрлері деп аталады. Жаңа ақпараттың жады регистрлеріне жазылуы регистрдің С кірісіне синхроинпульс фронты жіберілу барысында орындалады . Және де D0 …Dm кірістерінде жаңа цифрлық комбинация (ақпарат) орнатылған соң.

Жазылған цифрлық ақпараттың разряд саны регистрдің разрядтілігімен анықталады. Жады регистрлері Д-триггер негізінде жасмалуы мүмкін, егер ақпарат регистр кірісінде бірфазалық сигнал түрінде берілсе, және де RS –триггер негізінде жасалады, егер ақпарат парафазды сигнал түрінде берілсе .
Сурет 55. D- триггердегі сақтау регистрлері синхроимпульс деңгейімен синхрондалатын (а), фронтымен (б) және RS — триггерлерде фронтпен синхрондалатын (в)

3. Жылжудың резирсивті регистрі. Ақпаратты тізбекті қабылдайтын және беретін регистрлер жылжу регитрлері деп аталады. Оның белгіленуі 56 суретте берілген . Мұндағы «тіл» бағыты жылжу бағытына сәйкес келеді.

Жылжу регитрлері ақпаратты сақтау және түрлендіру функцияларын орындайды. Олар екілік санау жүйесіндегі сандарды көбейту және бөлу үшін қолданылуы мүмкін. Себебі екілік санды бір разрядқа солға жылжыту, оны екіге көбейтуге сәйкес келеді, ал оңға жылжыту - екіге бөлуге сәйкес келеді. Ол көбінде тізбекті цифрлық ақпаратты параллельді кодқа түрлендіруде немесе кері процесте қолданылады. Және де цифрлық формада берілген сигналды тоқтату элементі ретінде қолданылуы мүмкін.

Жылжыту регистрлері D-триггер немесе RS-триггер негізінде жасалуы мүмкін. Бұл жерде ақпаратты бірінші разрядқа енгізу үшін инвертор қосылады (D-триггер бірінші разряд болып саналады). Барлық жылжу регистрлері екі баспалдақты не синхроимпульс фронтымен синхрондалатын триггерлер негізінде жасалады. Жылжу регистрлерінің разряды сақтау регистрлерінде секілді оның құрамына кіретін триггер санымен анықталады. Жылжу регистрінен параллельді ақпаратты шығару регистрдің барлық триггерлерін бөлек шығыстарға қосу барысында орындалады (суретте бұл шығыстар штрих сызықтарымен көрсетілген).

Жылжу регистрінің жұмысы 57- а суреттегі схемада көрсетілген. Регистрдің барлық триггерлері оң басында логикалық нөл жағдайында тұрады деп есептейік, яғни Q0=0, Q1=0, Q2=0, Q3=0. Егер D-триггердің Т1 кірісінде 0 болса, онда триггерлердің С - кірісіне жіберілген синхроимпульстер олардың жағдайын өзгертпейді.

Тапсырма

Electronic Work Bench программаларының схемалары регистрт жасау
6- зертханалық жұмыс.

Тақырып: Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

Жұмыс мақсаты - Студенттерге асинхронды және синхронды санауыштардыњ жұмыс істеу принциптерін схема бойынша анықтауды үйрету.

Санау триггері негізінде қарапайым санауышты алуға болады. Олар санауыш кірісіне түскен электр импульстарын санауды орындайды. Алынған нәтиже параллельді кодта көрсетіледі.

Санауыштар асинхронды және синхронды болуы мүмкін.1.Тізбектелген тасымалдаумен асинхронды санауыш.

Асинхронды санауыш тізбекпен байланысқан триггердіњ D жәнe JK жиынын құрайды. Триггердіњ әр біреуіне екілік санныњ биті сәйкес келеді. Егер санауышта m ттриггер болса, онда мүмкін болатын жағдайлардыњ саны 2 mтењ, М=2m. Екілік санауышта санау 0-ден басталып ењ кµбі 2m -1 дейін жетуі мүмкін. М=16 болатын екілік қосу санауышын қарастырайық. Ол JK триггер негізінде жасалсын. Т1 триггерінен басқасыныњ барлығында синхрондалатын кіріс алдындағы триггердіњ шығысымен байланысқан, сондықтан триггер жағдайы алдыњғы триггердіњ жауабы бойынша µзгереді.


N

Q3

Q2

Q1

Q0

0

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

0

0

00

0

00

0

11

1

11

1

11

0

0

00

1

11

1

00

0

01

1

11

0

0

11

0

01

1

00

1

10

0

11

0

1

01

0

10

1

01

0

10

1

01


2. Параллельді тасымалдаумен синхронды санауыш.

Осындай санауышта триггерлерге синхроимпульс жіберілуі бір уақыттажасалады (синхронды). Және де триггердіњ қалып күй жағдайлары синхронды µзгереді,яғни синхроимпульс бойынша µз жағдайын µзгерту қажет болса триггер оны басқалармен бірге бір уақытта жасайды, бұл санауыштыњ тез әрекеттілігін қамтамасыз етеді.Тапсырма

Electronic Work Bench программаларының асинхронолық мен синхронолық схемалары санауышта жасау
Қолданылған әдебиет
Негізгі әдебиеттер

1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.-СПб.: БВХ-Санкт-Петербург, 2000

2. Букреев И.Н. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устойсв. 3-е издание – М.: Радио и связь, 1990г.

3. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс): Учеб. Вузов-Под.ред. О.П.Глудкина. – М.:Горячая линия –Телеком, 1999

4. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. Справочник-Под.ред. Б.Н.Фабзуллаева, Б.В.Тарабрина. – М.: Радио и связь, 1989

5. А.Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. – М.: Радио и связь, 1990

6. Основы схемотехники: Учебное пособие/ Ахметов Б.С.-Актобе:АГУ им.К.Жубанова, 2005

7. Ляхович В.Ф. Руководство к решению задач по основам информатики и вычислительной техники. - М.: Высш.шк., 1994.


Қосымша әдебиеттер

8. Информатика и программирование на ЭВМ. Задания к лаб.работам. -Алматы: КазГАСА, 1996.

9. Гриншкун В.В. Организация компьютеризированного обучения на базе иерархических структур данных. - Алматы, 1996.

10. Громов А.И. Основы информатики и вычислительной техники. - М/.1994,11. Системы и средства информатики. - М.: Наука. -1993. Ю.Власов В.К. Элементы информатики. - М.: Наука, 1988.

12.Системная информатика. - Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние. -1991.. 13.Алтухов Е.В. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: Высш.шк., 1992.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет