ҚАзақстан республикасы білім және ғылым министрлігі оңТҮстік қАзақстан мемлекеттік педагогикалық институты ақпараттық хат құрметті әріптестер!жүктеу 79.46 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі79.46 Kb.
: files -> nauka
nauka -> Қазақстан жолы 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Қазақстан-2050»
nauka -> Словник рукописи биографической энциклопедии «Сталинградцы в Сталинградской битве»
nauka -> Құрметті достар!
nauka -> Юридический факультет
nauka -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Рукописи Калашников Андрей Анатольевич новая технология культивирования высших базидиомицетов в искусственно замкнутой экосистеме
nauka -> Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат құрметті әріптестер!
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Сіздерді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында өткізілгелі отырған қазақ ғылымы мен оқу-ағарту ісіне еңбегі сіңген ұлағатты ұстаз ф.ғ.д., академик Қалдыбай Бектаевтың құрметіне «Қ.Бектаев оқулары-2: Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Халықаралық конференция Шымкент қаласы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 2016 жылы 24 ақпан күні өтеді.

Конференция жұмысына қатысуға конференция тақырыбы бойынша маңызды ғылыми зерттеу нәтижелері бар Қазақстан жоғары оқу орындары оқытушы-профессорлар құрамы мен ҒЗИ-тарының ғалымдары шақырылады.

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі:


 • Ақпараттық технологиялар;

 • Жаратылыстану және математика ғылымдары;

 • Педагогикалық ғылымдар;

 • Гуманитарлық ғылымдар.

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары (1 данадан) және ұйымдастыру жарнасы (3000 теңге көлемінде) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі (банк деректемелері төменде көрсетілген) электрондық поштамен (төлегендігі туралы түбіртектің сканерленген фотосы мақала жазылған файлдың соңғы бетінде орналасуы тиіс) немесе төмендегі мекенжайда  2016 жылдың  8-ақпанына дейін  қабылданады. Баяндама қазақ, орыс, ағылшын тілінде қабылданады, авторлардың саны 3 адамнан және мақала мәтіні 5 беттен аспауы тиіс. Конференция материалдары бойынша еңбектер жинағы шығарылады. Іссапар шығыны қатысушылар есебінен қарастырылуы тиіс.

Материалдарды жолдайтын мекенжай: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Байтұрсынов көшесі, 13-үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, бас ғимарат, “Информатика” кафедрасы, 413 және 428 каб. Е-mail: OKMPI_Informatika@mail.ru

Конференцияны ұйымдастыруға жауапты: Мырзахметова Баян Шалатайқызы 8-705-767-65-59, Адылбекова ЭльвираТулепбергенқызы 8701-757-13-72

Анықтама үшін телефон: Биманова Жания 8-778-412-34-13 және Алимкулова Гаухар 8-777-604-03-36 Е-mail: OKMPI_Informatika@mail.ru

Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар:


 • Times New Roman қарпі (қаріп өлшемі – 14, жаңа жол бойынша шегініс-1,0)

 • Жоларалық қашықтық – 1;

 • Өріс: сол жағы – 25 мм, қалған жақтары – 20 мм.

 • Бет нөмірі көрсетілмейді;

 • Келесі жолда курсивпен – орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және summary, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін  резюме  және  summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін  және  резюме келтіріледі;

 • Баяндама мәтіні мен өтініштің сапалы басылған бір дана (бет нөмірі көрсетілмей) баспа түрі және электронды нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесімен бірге дискте немесе электрондық поштамен ұсынылады (файлдың атауы бірінші автордың фамилиясымен сай келуі қажет, баяндама мен өтініш бір файлда беріледі).

 • Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін беріледі.

Баяндаманы дайындау үлгісі:


ӘОЖ (14 пт.)

ФИЗИКА ПӘНІНЕН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ  (14 пт.)

Оразов Б.Д. (14 пт.)

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент, Қазақстан (12 пт.)Резюме (12 пт.)

Summary (12 пт.)

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.)

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Әдебиеттер (12 пт.)

1.

2.
Өтініш үлгісі:


Өтініш

1

Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)

 

2

Жұмыс орны
3

Қызметі, лауазымы
4

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

5

Баяндаманың тақырыбы

 

6

Секцияның атауы
7

Керекті техникалық құралдар

 

8

Мемлекет, қала
9

Оқу орны, кафедра аты

 

10

Мекенжайы (индексі көрсетілуі міндетті)

 

11

e-mail

 

12

Байланыс телефоны, факс (халықаралық байланыс кодымен)

 

13

Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі (иә, жоқ)

 

 

Барлық басылым авторлық нұсқада беріледі. Қолжазба қайтарылмайды. Редакция алқасы талапқа сай келмейтін мақалаларды баспадан шығармайтынын ескертеміз.


Информатика кафедрасы:

Мырзахметова Баян Шалатаевна

р/с KZ 256010002001812932

карточка № 4402573591152485

карточканың жұмыс істеу мерзімі 03/20

Ұйымдастыру комитеті
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра «Информатика» Южно-Казахстанского государственного педагогического института приглашает Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции посвященной д.ф.н., академику Калдыбай Бектаевичу «Қ.Бектаев оқулары-2: Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы», которая состоится 24 февраля 2016 года.

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы различных отраслей наук по следующим секциям: • Информационные технологии

 • Естественные и математические науки;

 • Педагогические науки;

 • Гуманитарные науки.

Для участия в работе международной научно-практической конференции приглашается ППС ВУЗ-ов и НИ институтов Республики Казахстан.

Статьи принимаются на русском, казахском и английском языках. Количество соавторов не больше 3 человек и текст статьи не должен превышать 5 страниц. Стоимость публикации 3000 тенге. Копия квитанции (банковские данные указаны ниже) отправить по электронной почте (фото квитанции должен находится в конце текста статьи) и срок предоставления статей до 8 февраля 2016 года. Командировочные расходы за счет участников.

Материалы для публикации в электронном и бумажном вариантах принимаются по адресу: 160012, Республика Казахстан, г.Шымкент, улица А.Байтурсынова 13, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, главный корпус, кафедра “Информатика”, 413 и 428 каб. Е-mail: OKMPI_Informatika@mail.ru

Ответственные за организацию конференции: Мырзахметова Баян Шалатаевна 8-705-767-65-59, Адылбекова ЭльвираТулепбергеновна 8701-757-13-72Телефоны для справок: Биманова Жания 8-778-412-34-13 и Алимкулова Гаухар 8-777-604-03-36 Е-mail: OKMPI_Informatika@mail.ru

Текст рукописи объемом до 5 страниц набирается в редакции Microsoft word c соблюдением следующих параметров: • Шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзац – 1,0;

 • Межстрочный интервал – одинарный;

 • Поля: левое – 25мм, остальные – 20 мм.

 • Страницы не нумеруются;

 • Резюме (2,3 предложения) на казахском и английском языках (если статья на русском языке), на русском и англисйском (если статья на казахском языке), на казахском и русском (если статья на английском языке);

 • Ссылки в тексте по порядковому номеру в списке источников указываются в квадратных скобках [1, с. 22]. Библиография оформляется в конце работы через строку по мере цитирования в соответствии с правилами современного ГОСТа

Образец оформления статьи:

УДК (14 к.)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА БИЛИНГВА (14 к.)

Ермекова Ж.Т. (14 к.)

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан (12 к.)Резюме (12к.)

Summary (12 к.)
Текст…………………. (14 к.)
Литература (12 к.)

1. Бахтикирева У.М. Творческая билингвальная личность (особенности русского текста автора тюркского происхождения). – Астана: ЦБО и МИ, 2009. – 259 с.

2.Заявка участника конференции


1

Ф.И.О.(полностью)
2

Место работы
3

Должность
4

Звание, степень
5

Тема доклада
6

Секция
7

Необходимые технические средства (укажите название)
8

Страна, город
9

Учебное заведение, название кафедры
10

Почтовый адрес
11

e-mail
12

Контактный телефон, факс
13

Нуждаетесь ли в гостинице (да/нет).Все публикации даются в авторской редакции. Рукописи не возвращаются. Редколлегия имеет право отклонить материалы, не соответствующие заявленным требованиям.


Мырзахметова Баян Шалатаевна

р/с KZ 256010002001812932

№ карточки 4402573591152485Срок годности карточки 03/20


Организационный комитет©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет