Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігібет1/4
Дата30.04.2016
өлшемі0.61 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4

Ф-ОБ-007/017
Ќазаќстан Республикасы

Білім жєне ѓылым министрлігі

“Сырдария” университеті.“Дене шынықтыру және спорт” факультеті
“Дене тәрбиесі және спорт” кафедрасы.

“Волейбол оқыту әдістемесі”

пєні бойынша

050108 “Дене шынықтыру және спорт”

мамандыѓы студенттері ‰шін.
Оқу-әдістемелік кешен

(Силлабус)Оќу т‰рі : сыртқы


Курс: 4

Кредит саны: 2

Лекция : 20 саѓат

Семинар: 6 сағат

С¤Ж: 64 саѓат

Барлық сағат саны: 90 сағат

Аралық бақылаулар (АБ): 60

Қорытынды бақылау: 40
Жетісай 2010 ж

Ќ±растырѓан: аѓа оќытушы: Әбішев Ержан


Оқу - әдістемелік кешен


(Силлабус)
«Волейбол оқыту әдістемесі»

пәні бойынша 050108“ Дене шынықтыру және спорт” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.


Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламасы ҚРБҒМ-ның 11.05.2005 жылы № 289 бұйрығымен бекітілген

Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
Хаттама№____ «____» ________ 2010 ж
Кафедра меңгерушісі ______________
Факультеттің әдістемелік бюросында бектілді
Хаттама №________ «_____» _____ 2010 ж
Әдістемелік бюро төрағасы:_______________________
Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған
Хаттама № ______ «______» _____ 2010 ж

Ғылыми кеңес хатшысы _____________________________

қолы аты-жөні


Мазмұны


1. Алѓы сµз..............................................................................................................................

2. Жалпы мєліметтер...........................................................................................................

3. Курстың маќсаты мен міндеті.........................................................................................

4. Курстыњ пререквизиттері, постреквизиттері..................................................................

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме....................................................................................

6. Оқу сабақтарының құрылымы.............................................................................................

7. Студентке арналған ережелер.............................................................................................

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып...................................................................

бойынша бөліну кестесі.............................................................................................................

9. Лекция сабаќтарыныњ мазм±ны..............................................................................................

10. Семинар жоспары жєне орындау кестесі..............................................................................

11. Сөж жоспары жєне орындау кестесі........................................................................................

12. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..........................................................................................

13. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)...................................................................................................................................................

14. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..................................................................................................................................................


Алѓы сµз.

Оќу-єдістемелік кешен «Волейбол оқыту әдістемесі» пәні бойынша 050108 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оќытушыныњ ж±мыстан неѓ±рлым тиімді ±йымдастыруѓа арналѓан барлыќ ќажетті оќу-єдістемелік материалдарды ќ±райды.Білім беруде кредиттік технологиягны пайдаланып, барлыќ ќ±жаттарды бір кешенге біріктіре отырып,пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін, машыќтануын жєне біліктілігін жоѓары дењгейге кµтеру маќсаты кµзделініп отыр.

ОБС¤Ж- оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы,С¤Ж-студенттіњ µзіндік ж±мысы.Оќыту баѓдарламасы ( Syllabus), семестрдіњ басында єрбір студентке беріліп, студенттіњ білімін терењдетуге,пєнге деген ыќыласыныњ артуына,шыѓармашылыќ жєне зерттеушілік ќабілеттері ашылып, одан єрі дамуына себебін тигізеді деп к‰тілуде.Дєрістіњ ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне баѓыт береді,санасына негізгі ±ѓымдар мен терминдерді енгізеді.Пєнді толыќтай мењгеру ‰шін студент ±сынылѓан єдебиеттіњ барлыѓымен дерлік ж±мыс µткізіп жєне µзіндік ж±мысыныњ барлдыќ кµлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жаѓдайлардыњ жиынтыѓы студенттерге кредиттерді тапсыруда пєн бойынша µз білімдерін тексеруге жєне рейтингтік баќылауды тапсыруѓа,сынаќ/ емтиханды алуѓа аранлѓан.2.Жалпы мєліметтер.

Аѓа оќытушы Әбішев Ержан

«Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасы.

№1 корпус, 65 кабинет.

Телефон: 124

Кафедрада болу уаќыты: 9.00.-18.00.


¤ткізу уаќыты жєне орныАты-жөніСабақты өткізу орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудитория

лық сабақтарСӨЖ
1

Әбішев Ержан

Уаќыты
Ауд №65

Уаќыты
Ауд-----------

Телефон--------

Каб-------------

Корпус--------

3. Пєнді оќытудыњ мақсаты:

«Волейбол оқыту әдістемесі»пәнін оқыту мақсаты. Волейбол оқыту әдістемесі пәнінен сабақ беру әдісі, жаттықтырушысының кәсіби – педагогикалық қызметі үшін қажетті практикалық дағдыларды жатықтыру мен оқытудың әдістемесі және теориялық білімдерді меңгеру, жоғары дәрежелі мамандарды даярлау болып табылады.


Каталог: CDO -> Sillabus -> DTS
DTS -> Лекциялыќ: 45 Практика: 30 обсөЖ: 75 СӨЖ: 75 Барлық сағат: 225 1-Р. Б: 30б 2-Р. Б: 30б емтихан: 40б ∑: 100б
DTS -> Олимпиадалық білім” пәні бойныша 050108 “Дене шынықтыру және спорт” мамандығының студенттері үшін
DTS -> ОҚу -әдістемелік кешен
DTS -> Лекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 1 рб-30балл 2рб-30 балл Емтихан 40балл
DTS -> «Шығармашылық мамандықтар» факультеті
DTS -> Лекциялыќ: 15 саѓ. Практикалыќ: 15 саѓ. С¤Ж: 30 саѓ. Обс¤Ж: 30 саѓ. Барлық саѓат саны: 90 саѓ
DTS -> “Жаратылыстану” факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет