Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м а. 2011 жылғы 21 сәуірдегі №214 Бұйрығы «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы»бет9/15
Дата02.05.2016
өлшемі2.47 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
155-226-тармақтарындағы ережелерін қолданған кезде 16-қосымшаға берілген барлық сілтемелер осы Қағиданың 41-қосымшасына сәйкес ауыстырылады.

260. В типті кемелермен су үстіндегі борт осы Қағиданың 42-қосымшасына сәйкес тағайындалады. Осы Қағиданың 155-226-тармақтарының ережелерін қолданған кезде 16-қосымшаға берілетін барлық сілтемелер осы Қағиданың 42-қосымшасына сәйкес ауыстырылады.

261. R3 жүзуі шектелген кемелердің су үсті борттары осы Қағиданың 155-226-тармақтардағы ережелерге сәйкес (осы Қағиданың 156, 198-200 және 207-213, 222-223 және 224-226-тармақтарын қоспағанда), сонымен қатар осы Қағиданың 262 және 263-тармақтарының талаптарына сәйкес есептеледі.Жиектегі жүзетін кемелердің алдыңғы жақтағы биіктігі алдыңғы жақтағы перпендикулярда стандартты ойпаттық ретінде үлкейтілетін базисті су үсті бортынан кем болмайтындай көзделеді.

262. А типті кемелерге осы Қағиданың 43-қосымшасының негізінде борт тағайындалады. Осы Қағиданың 155-226-тармақтарындағы ережелерді қолданған кезде 15-қосымшаға берілетін барлық сілтемелер осы Қағиданың 42-қосымшасына сәйкес ауыстырылады.

263. В типті кемелерге осы Қағиданың 44-қосымшасына сәйкес су үсті борты тағайындалады. Осы Қағиданың 4-бөлімінің ережелерін қолдану кезінде 16-қосымшаға берілетін барлық сілтемелер осы Қағиданың 44-қосымшасына сәйкес жазылып ауыстырылады.

264. Орманды су үсті бортын тағайындау үшін кемелерге қатысты осы Қағиданың 18-тарауының талаптары орындалуы тиіс.

265. Ең аз орманды жазғы су үсті борты былай есептелуі тиіс:

1) осы Қағиданың 159 және 160-тармақтарына сәйкес жүзуі шектелмеген аудандардағы кемелерге және оларға теңестірілгендерге - осы Қағиданың 256-тармағына сәйкес тағайындалады;2) осы Қағиданың 159-260-тармақтарына сәйкес жүзуі шектелген аудандағы R2-RSN, R3-RSN кемелерге осы Қағиданың 256-тармағында көрсетілмегендерден басқа;

3) осы Қағиданың 159-263-тармақтарына-сәйкес R3 жүзуі шектелген кемелер үшін.

Сонымен қатар, осы Қағиданың 198-206-тармақтарында көрсетілген түзетулер ескеріледі, егер ол осы Қағиданың 165-166-тармақтарында қолданылатын болса. Қондырмалар мен жәшіктерге қатысты есептеулерді анықтау кезінде 30-қосымша осы Қағиданың 34-қосымшасына ауыстырылады.

266. Ең аз орманды қысқы су үсті борты ең аз орманды су үсті бортына көлденең кильдің жоғарғы беткейін өлшеумен 1/36 орманды жазғы шөгінді қосумен алынады.

267. Тұщы судағы ең аз орманды су үсті борты осы Қағиданың 219-226-тармақтарына сәйкес орманды жазғы жүк ватерсызығын ескерумен есептелуі тиіс.

 

 

8. Жүзбелі бұрғылау қондырғысының (ЖБҚ) жүк маркалары 

268. Осы талаптар Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасында көрсетілген бұрғылау қондырғыларын және теңіз стационарлы платформаларының жасау және жабдықтау және қарақшылық және/немесе теңіз түбінің жерасты ресурстарын алу мақсатында қондырғы жұмыстарын орындауға арналған ЖБҚ типтеріне қолданылады.

269. Кеме қатынасы тіркелімінің анықтамаларына сәйкес келмейтін жобалау кезінде қатысты жаңа техникалық шешімдер, күштер қолданылған осы Қағидада қолданылатын ЖБҚ-ның басқа да түрлері Кеме қатынасы тіркелімінің арнайы қарауындағы нәрсе болып табылады.

270. Осы талаптарды толық түрде қанағаттандырмайтын қазіргі бар қолданылатын ЖБҚ аз дегенде, осы талаптар қолданысқа енгеніне дейін ЖБҚ қолданылған Қағида ережелеріне сәйкес келуі тиіс.

271. Осы тараудың терминологиясына қатысты анықтамалар мен ұғымдар егер соңғысында басқасы айтылмаған болса, осы Қағиданың 1-тарауында көрсетілген.

272. Қадағалау көлемі және куәліктер осы Қағиданың 155-226-тармақтарының талаптарына сәйкес келуі қажет.

273. Осы талаптарда ЖБҚ су үстіндегі борттың ең аз ұлғаюы анықталады. Талаптарда осы Қағиданың 281-288-тармақтарында анықталған ұлғаюымен салыстырғанда, су үсті бортының ауқымды мағынасын тағайындауға ешнәрсе кедергі болмайды.

274. Жүк маркасы:

1) бұрылғы кемелерде;

2) өздігінен көтерілетін ЖБҚ - ауысу кезінде (айдап өту);

3) жартылай жүктелген және толық жүктелген ЖБҚ - жұмыс жағдайында қолданылады.

275. Палубалық сызықтың мөлшері осы Қағиданың 50-61-тармақтарына сәйкес белгіленеді.

276. Палубалық сызық:

1) бұрылғы кемелерге және өз бетінше көтерілетін ЖБҚ-осы Қағиданың 50-61-тармақтарына сәйкес;

2) жартылай жүктелген және толық жүктелген ЖБҚ - Халықаралық жүк маркасы туралы куәлікте оның корпустың ең төменгі беткейінде жүк маркасының белгісінің бағаналарында белгіленеді (жұмыс платформасы ЖБҚ ).

277. Жүк маркасының мөлшері мен нысаны осы Қағиданың 49-тармағына сәйкес келуі тиіс. Жүк маркаларының орналасуы мен саны әрбір жағдайда Кеме қатынасы тіркелімінің арнайы қарауындағы нәрсе болып табылады.

278. Бұрылғы кемелерге және өздігінен көтерілетін ЖБҚ осы Қағиданың 62-67-тармақтарында көрсетілген маркалар қолданылуы тиіс. Жартылай жүктелген және толық жүктелген ЖБҚ маркалары қойылмайды.

279. Жүк маркасын тағайындаған ұйымды және маркаларды белгілеу және бөлшектерге маркаларды басу осы Қағиданың 23-43-тармақтарына сәйкес жүргізіледі.

280. Жартылай жүктелген және толық жүктелген ЖБҚ колонналары жұмыс қалпында түрлі түстерге боялып ұсынылады.

Қатты шторм кезіндегі ватерсызықтар (егер мұндай жобамен көзделген болса) шығу кезінде 100 мм болатын боялған сызықшамен белгіленуі тиіс. Сонымен қатар, шөгін көрсеткіштері ретінде жолақтың төменгі жағы саналады. Сызықшалардың жоғарғы және төменгі жиектердің жолақтары ұшқырланып белгіленеді.

Жүк маркалары, ватерсызықтар, сонымен қатар тереңдету маркалары қызмет ететін персоналға жақсы көрінетіндей анық жасалуы тиіс, олар әсіресе арқандап байлауға, қондырма және жөндеу жұмыстарын жасау кезінде байқалып тұруы тиіс.

Понтондардағы тереңдетілу маркаларының сандары дециметрлерінде шөгінді, ал бағандарында - метрді көрсетеді.

Бұдан әрі - МСП/ЖБҚ қағидасы қолданылады.

281. Бұрылғы кемелерінің су үсті бортының ұлғаюы және оны тағайындау шарттары осы Қағиданың 48-66 және 67-154-тармақтарына сәйкес анықталады.

282. Корпустың ішкі жағында орналасқан бұрылғы шахталары, сүңгуір қоңырауының төмен түсірілу шахтасы сияқты құдықтар болса, олардың көлемі жалпы орнықтылық коэффицентін су үсті бортын есептеу мақсатында анықтау кезінде құрылғының су артуынан алынып есептелуі тиіс. Сонымен қатар, құдықтың көлеміне тең, ватерсызықтың алаңына бөлінген (кескін алаңдарын есепке алусыз) су үсті бортына қосылу жасалуы керек. Құдық және оның кескіндерінің есептелуі мұндай су артудан 0,5 % жоғарылаған жағдайда жүзеге асырылады.

Керісінше жағдайда, су артуындағы есептеу және түзету су үсті бортына жүргізілмейді.

283. Өздігінен көтерілетін су үсті бортының ұлғаюы және оның тағайындалу шарттары осы Қағиданың 48-66 және 67-154-тармақтарына сәйкес анықталады.

284. ЖБҚ корпусының ішінде орналасқан құдықтар мен кескіндер осы Қағиданың 280-тармағына сәйкес ескеріледі.

285. Жүзетін қабілеті бар тірек бағандарының конструкциялары су үсті бортын есептеу мақсатындағы су арту кезінде ескерілмеуі тиіс.

286. Су үсті бортының ұлғаюын өздігінен көтерілетін ЖБҚ арқылы тағайындау кезінде осы Қағиданың 196-218-тармақтарының талаптары егер тарту кезінде оның борт командасында болуы болжанатын болса, алдыңғы жақтың ең аз биіктігіне қатысты орындалуы тиіс.

Осы талаптардың орындалуы қиынға түскен жағдайларда Кеме қатынасы тіркеліміне әрбір нақты жағдай кезінде ЖБҚ жел соғуының ұлғаюын және өту кезінде толқын әсерін көрсетумен қатар ЖБҚ өту кезінде қауіпсіздігін нақтылайтын жеткілікті негіздемелер ұсынуы тиіс.

287. ЖБҚ су үсті бортының ұлғаюы осы Қағидамен қабылданған клиренс ұлғаюымен, зақымданған және зақымданбаған жағдайдағы орнықтылық есебімен және беріктілік есебімен анықталады.

288. Комингстердің биіктігі және есіктердің, люктердің, желдеткіштердің, әуе құбырлар биіктігінің жұмыс палубасында жабылуы, сондай-ақ ішкі қаптырма бойынша өтетін санитарлық құюлардың және нысанның орнықтылық иықтарын есептеу кезінде ескерілетін кездерде Кеме қатынасы тіркелімі Қағидасының талаптарына жауап беруі тиіс.

 

 

9. Ұзындығы 24 м кем болатын кемелердің жүк маркалары 

289. Осы Қағиданың 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген кемелер ең аз су үсті бортын осы Қағиданың 294-295-тармақтарына сәйкес шекті болып келген 1, 2 және 3-жүзу аудандарында алады.

Әрбір кемеге су үсті бортын тағайындау кезінде осы Қағиданың 294-295-тармақтарында көрсетілген барлық талаптар орындалуы тиіс. Осы талаптардан бас тарту мүмкіндігі Кеме қатынасы тіркелімінің арнайы қарауындағы нәрсе болып табылады.

290. Палубалық сызық ұзындығы 200 мм және ені 20 мм болатын көлденең сызық тәріздес болып келеді. Ол кеменің бортына осы Қағиданың 50-61-тармақтарына сәйкес белгіленеді.

291. Жүк маркасының белгісі ішкі диаметрі 200 мм және ені 20 мм болатын, 20 мм еніне қарай тікелей диаметрмен бөлінген оның ортасымен өтетін және көлденең сызықпен 300 мм және ені 20 мм болатындай қиылысқан беткейдің жоғары бөлігі осы көлденең сызыққа қарағанда дөңгелек ортасы арқылы өтетін дөңгелекшеленген дөңгелек тәріздес болады.

Дөңгелек ортасына кеме ұзындығының ортасына тағайындалған су үстіндегі бортқа тең болып келетін тікелей алынып төмен қарай өлшенген палубалық сызықтың жоғарғы беткейіндегі дөңгелектің ортасы сыйғыздырылады (осы Қағиданың 36-қосымшасында қолданылатын).

292. Түрлі аймақтарда жүзу кезінде және маусымды кезеңдерде, сонымен қатар тұщы судағы жағдайын белгілейтін арнайы маркалары жоқ кемелер жүк маркасы белгісінің дөңгелек ортасы арқылы өтетін көлденең сызықтың жоғарғы беткейі арқылы жүктеледі. Жолаушылар және басқа да кемелердегі жүк маркасының ережесі артық су үсті бортымен осы Қағиданың 50-61-тармақтарының қатысты қолданылады. Сонымен қатар, жолаушылар кемелерінде жүк маркасының белгісімен қатар кемені бөліктерге бөлудің қосымша маркалары орнатылып белгіленеді.

293. Жүк маркаларын таңбалау және белгілеу осы Қағиданың 62-67-тармақтарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар, осы Қағидада көрсетілген әріптердің мөлшерлері биіктігі бойынша 75 мм ені бойынша 50 мм блып қабылдануы тиіс.

294. Әрбір кемеде осы Қағиданың 67-154 талаптары сақталуы тиіс, сондай-ақ мынадай талаптар да сақталады.R2 және R3 жүзуі шектелген аудандардағы кемелерге есіктер, люктер желдеткіштер комингстерінің биіктігі кішірейтілуі мүмкін:

осы Қағиданың 74-тармағында көрсетілген есік комингстерінің биіктігі - 230 мм дейін;

осы Қағиданың 76-тарамағында көрсетілген люк комингстері R2 жүзуі шектелген аудандардағы кемелерге 380 мм және 300 мм R3 жүзуі шектелген аудандардағы кемелерге кемедегі люктің орналасқан жеріне қарамастан кішірейтілуі мүмкін;

осы Қағиданың 76-тармағында көрсетілген люк комингстерінің биіктігі - 300 мм дейін, балық аулаушы кемелерге 2-ауданға қарасты;

осы Қағиданың 96-тармағында көрсетілген есіктер комингсінің биіктігі - 300 мм дейін;

осы Қағиданың 99-тармағында көрсетілген есік комингстерінің биіктігі - 230 мм;

осы Қағиданың 102-тармағында көрсетілген желдеткіштердің биіктігі 300 мм дейін жетеді.

Люктерге арналған есептеу жүктемелер жүзуі шектелген кемелерге қатысты 15% дейін төмендетілуі тиіс және R3 жүзуі шектелген кемелерге 30% дейін, 24 м ұзындықтағы кемелер үшін осы Қағиданың 80-тармағында көрсетілген есептік жүктемеге сәйкес алынып, төмендетіледі.

R2 және R3 жүзуі шектелген аудандардағы кемелерге борт иллюминаторлары олардың төменгі беткейлері сызықшадан төмен қарай орнатылатындай және ең төменгі нүктенің болмайтындай, жүк маркасының нақ ортасынан R2 жүзуі шектелген кемелерге қатысты ватерсызық бойынша өткізілген және R3 жүзуі шектелген кемелер үшін 150 мм болатындай қашықтықта палуба бойынша қарама-қарсы өткізілген қиылыста төменге қарай бағытталып орнатылуы тиіс.

Осы Қағиданың 124-тармағында көрсетілген фальшборттағы штормалы портиктердің ең аз алаңы фальшборттың әрбір үздіксіз бөлігіндегі алаңның 10% кем болмауы қажет және сонымен қатар осы Қағиданың 125-128-тармақтары қолданылмайды.

295. R3 жүзуі шектелген аудандардағы кемелерге осы Қағидада көрсетілген бұрылмалы борт сыртындағы қуыстар жергілікті басқарудағы тек бір қайтарылмайтын-тірегіш клапанмен жабдықталады.

296. Кемеге арналған су үсті борты осы Қағиданың 45-қосымшасында негізделгеннен кем мағынада тағайындалуы тиіс.

297. Қондырманың стандартты биіктігі 1 м тең болып қабылданады.

298. Стандартты биіктіктің жабық қондырмасының биіктігі осы Қағиданың 298-тармағымен көзделген жағдайларын қоспағанда оның ұзындығына сәйкес келуі тиіс.

299. Егер жабық қондырманың биіктігі стандарттағыдан кіші болса, онда оның есеп ұзындығы қондырманың нақты биіктігіне қатысты пропорционалды кішірейтілген ұзындығына тең болып келуі тиіс. Стандарттағыдан артық болып келетін қондырманың биіктігі кезінде оның есептік ұзындығы жүргізілмейді.

300. Егер қондырма бак тәріздес болып келсе, онда мұндай қондырманың есептік ұзындығы 1,5 есеге үлкейтіледі.

301. Осы Қағиданың талаптарын қанағаттандыратын кемелерге арналған су үсті борты осы Қағиданың 45-қосымшасы бойынша анықталады.

302. Егер D бортының есептік биіктігі L/15 асып кетсе, онда су үсті борты мынадай ұлғаюына үлкейтіледі:

 

(D - L/15)L/0,48,           (17)

 

Егер D кіші болса L/15, есеп жүргізілмейді.

303. Егер кеменің жабық қондырмалары болса, осы Қағиданың 299 және 300-тармақтарымен анықталған оның су үсті борты кішірейтіледі:

1) қондырманың қосынды есептік ұзындығы кезінде 5%, 0,2 L тең;

2) 0,5 L тең келетін және одан да асатын қондырманың қосынды есеп ұзындығы кезінде 20% кішірейтіледі.

Есептеулердің аралық мағыналары сызықтық интерполяциямен анықталады.

304. Егер үй-жайға бағытталған палубалық саңылаулардың комингстердің бірінің биіктігі батпауын тексеру кезінде, өзіндік бөліктер ретінде қаралатын осы Қағидамен аз талап етілетін палуба саңылаулары нақты қаралатын болса, кеме су үсті бортының үлкейтілуіне қол жеткізе алады.Су үсті бортының ұлғаюы мыналарды құрастыруы тиіс:

 

 = hm - hф,                (18)

 

мұндағы hm - hф — талап етілетін және нақты болып келетін комингстер биіктігіндегі аса ауқымды айырмашылық.

305. Осы Қағиданың 196-300-тармақтарының және 300, 301, 312-тармақтары талаптарына қарамастан, балық аулаушы кемелердің су үстіндегі борты палубаның суға енгізілетін бұрышы 12 градустан кем болмайтындай, ал ұзындығы 15 м дейін жететін кемелер үшін 6 градустан, 24 м ұзындықтағы кемеге де іспеттес қолданылатындай болып жасалуы қажет.Палубаның суға енудегі шекті бұрышының ең аз ұлғаюы кемелердің ұзындықтарының аралық мағыналарына қатысты сызықтық интерполяциясымен анықталады.

305. Осы Қағиданың 207-тармағында анықтама берілген алдыңғы жақтағы су үсті бортының биіктігі мынадай ұлғаюдан кем болмауы тиіс:

 

56L(1-), мм,           (19)

 

Палубаның суға түсетін бұрышы - кеме ұзындығының ватерсызық және тікелей ортасынан алынған, ватерсызықтың нүктесінің диаметрлік тегістікпен қиылысу нүктесіне қосатын және кеменің бортында борттың есептік биіктігі деңгейінде орналасқан өлшенген бұрыш.

306. Алдыңғы жақтағы борт биіктігі жететін осы Қағиданың 312-тармағында анықталатын ойпаттық немесе қондырма ұзақтылығы осы Қағиданың 208 және 209-тармақтарына сәйкес анықталады.

307. Осы Қағиданың 304-тармағына қарамастан, осы Қағиданың 207-тармағына сәйкес өлшенетін, бірақ фальшборттың жоғарғы беткейіндегі планштріне дейін 0,1 L кем болмауы қажет.

308. Егер қорғалған су үсті бортының биіктігі фальшборт немесе қағар есебінен алынып жеткен болса, онда соңғылары басты перпендикулярдан 0,1 L кем болмайтындай қашықтықта орналасқан нүктеге дейін созылуы тиіс.

309. Осы Қағиданың


Каталог: images -> npa
npa -> Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 28 ақпандағы №96 бұйрығы «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы»
npa -> Қызмет өңірін айқындау қағидасын бекіту туралы
npa -> Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
npa -> «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға (шетелдiктердi қоса алғанда) арнайы рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
npa -> «Өзен кемелерiн және оларға құқықтарды Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызмет стандарты
npa -> «Шағын көлемді кемелердi мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызметтер стандарты Жалпы ережелер «Шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк тiркеу»
npa -> Орталықтардың атауы (филиалдары, бөлімдері, бөлімшелері) Орналасқан мекенжайы
npa -> Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта баланстау жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту туралы
npa -> № қаулысына


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет