Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарының қаржы есебін ұсыну ережелеріне 1-қосымшаДата26.04.2016
өлшемі153.92 Kb.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарының

қаржы есебін ұсыну ережелеріне 1-қосымша

"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ

2009 жылғы "31" желтоқсан жағдайы бойыншабухгалтерлік баланс


теңге, тиын

Көрсеткіштер атауы

Жол коды

Өткен кезеңнің есепті күніне

Ағымдағы кезеңнің есепті күніне

1 Бөлім Қысқа мерзімді активтер

 

 

 

Ақша қаражаты (1010-1060)

10

90 226 915 793,80

42 925 933 570,12

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, оның ішінде:

11

12 054 134 050,23

14 609 412 016,77

Қысқа мерзімді ұсынылған заемдар (1110)

11.1

 

 

Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржы активтері (1120)

11.2

 

 

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар (1130)

11.3

 

 

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1140)

11.4

11 054 133 936,02

14 609 412 016,77

Өзге де қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1150)

11.5

1 000 000 114,21

0

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:

12

1 363 845 136,18

4 694 580 302,13

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1210)

12.1

 

 

Еншілес, қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1220,1230)

12.2

 

 

Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1250)

12.3

168 556,51

333 190,00

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1260)

12.4

 

 

Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар (1270)

12.5

473 938 697,17

2 940 568 969,39

Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1280)

12.6

889 737 882,50

1 753 678 142,74

Күмәнды талаптар бойынша резерв (1290)

12.7

 

 

Қорлар, барлығы, оның ішінде:

13

839 508,42

489 348,16

Шикізат және материалдар (1310)

13.1

839 508,42

489 348,16

Ағымдағы салық активтері (1400)

14

15 737,00

0,00

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

15

 

 

Басқа да қысқа мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

16

5 433 521,11

4 812 453,89

Берілген қысқа мерзімді аванстар (1610)

16.1

5 171 399,53

4 455 770,46

Болашақ кезеңдердің шығыстары (1620)

16.2

262 121,58

356 683,43

Өзге де қысқа мерзімді активтер (1630)

16.3

 

 

Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100

103 651 183 746,74

62 235 227 691,07

2 Бөлім Ұзақ мерзімді активтер

 

 

 

Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, оның ішінде:

20

18 881 437 466,28

99 867 443 615,97

Ұзақ мерзімді ұсынылған заемдар (2010)

20.1

 

 

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2020)

20.2

 

 

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2030)

20.3

18 881 437 466,28

99 867 443 615,97

Өзге де ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2040)

20.4

 

 

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:

21

0

0

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі (2110)

21.1

 

 

Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар (2200)

22

 

 

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар, барлығы, оның ішінде:

23

0

0

Негізгі құрал-жабдықтар, барлығы, оның ішінде:

24

4 762 306,06

6 231 832,90

Негізгі құрал-жабдықтар (2410)

24.1

10 628 467,90

14 048 830,90

Негізгі құрал-жабдықтардың амортизациясы (2420)

24.2

-5 866 161,84

-7 816 998,00

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан шығын (2430)

24.3

 

 

Биологиялық активтер (2500)

25

 

 

Гудвилл, барлығы, оның ішінде:

26

 

 

Материалдық емес активтер, барлығы, оның ішінде:

27

2 292 156,00

9 782 396,00

Өзге де материалдық емес активтер (2730)

27.1

4 429 599,00

11 520 000,00

Өзге де материалдық емес активтердің амортизациясы (2740)

27.2

-2 137 443,00

-1 737 604,00

Өзге де материалдық емес активтердің құнсыздануынан шығын (2750)

27.3

 

 

Кейінге қалдырылған салық активтері (2800)

28

1 379 592,00

3 101 157,00

Өзге де ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

29

0

0

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200

18 889 871 520,34

99 886 559 001,87

Баланс (актив) (100 жол + 200 жол)

 

122 541 055 267,08

162 121 786 692,94

3 Бөлім Қысқа мерзімді міндеттемелер

 

 

 

Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер, барлығы, оның ішінде:

30

0

0

Салықтар бойынша міндеттемелер (3100)

31

2 920 608,83

860 639 899,51

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер (3200)

32

625 169,84

0,00

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:

33

42 741 107,60

378 608 669,91

Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3310)

33.1

201 630,35

2 112 425,49

Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3320)

33.2

 

 

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3330)

33.3

 

 

Еңбек ақысын төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек (3350)

33.4

806 360,09

603 249,41

Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек (3360)

33.5

 

 

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі (3370)

33.6

 

 

Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар (3380)

33.7

 

 

Өзге де қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3390)

33.8

41 733 117,16

375 892 995,01

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері (3400)

34

11 517 345,25

27 255 304,75

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер, барлығы, оның ішінде:

35

0,00

0,00

Алынған қысқа мерзімді аванстар (3510)

35.1

 

 

Болашақ кезеңдер кірісі (3520)

35.2

 

 

Сатуға арналған істен шығу топтарының міндеттемелері (3530)

35.3

 

 

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер (3540)

35.4

 

 

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300

57 804 231,52

1 266 503 874,17

4 Бөлім Ұзақ мерзімді міндеттемелер

 

 

 

Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері, барлығы, оның ішінде:

40

 

 

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400

0,00

0,00

5 Бөлім Капитал

 

 

 

Жарғылық капитал, барлығы, оның ішінде:

50

100 000 000 000,00

110 000 000 000,00

Артықшылықты акциялар (5010)

50.1

 

 

Жай акциялар (5020)

50.2

100 000 000 000,00

110 000 000 000,00

Салымдар мен пайлар (5030)

50.3

 

 

Төленбеген капитал(5100)

51

 

 

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар (5200)

52

 

 

Резервтер, барлығы, оның ішінде:

54

320 215 843,33

4 109 766 615,06

Құрылтай құжаттарымен белгіленген резервтік капитал (5410)

54.1

160 000 000,00

1 000 000 000,00

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв (5420)

54.2

18 522,00

0,00

Материалдық емес активтерді қайта бағалауға резерв (5430)

54.3

 

 

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалауға резерв (5440)

54.4

160 197 321,33

3 109 766 615,06

Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасына қайта есептеуге резерв (5450)

54.5

 

 

Өзге де резервтер (5460)

54.6

 

 

Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал), барлығы, оның ішінде:

55

1 659 662 340,83

10 542 084 115,52

Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залал) (5510)

55.1

1 659 662 340,83

10 542 084 115,52

Алдыңғы жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залал) (5520)

55.2

0,00

0,00

Азшылық үлесі

56

 

 

Қосымша төленген капитал (5710)

57

 

 

Капиталдар жиыны

500

101 979 878 184,16

124 651 850 730,58

6 Бөлім Кепілдік беру резерві

 

 

 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының салымдары бойынша өтеуге арналған резерв

60

20 503 372 851,40

36 203 432 088,19

Кепілдік беру резервтерінің жиыны

600

20 503 372 851,40

36 203 432 088,19

Баланс (300 жол + 400 жол + 500 жол + 600 жол)

 

122 541 055 267,08

162 121 786 692,94

Төрайым Мәженова Б.М.Бас бухгалтер Пичитаева А.А.
Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет