Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика



жүктеу 0.7 Mb.
бет1/4
Дата24.04.2016
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4
: publicacii -> publicacii%202016 -> statbulleten
publicacii -> Баға статистикасы бойынша негізгі түсініктер 4
publicacii -> Қазақстан республикасы статистика агенттігі батыс қазаќстан облысының статистика департаменті
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
statbulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
publicacii%202016 -> «Бекітемін» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының орынбасары
publicacii%202016 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
publicacii%202016 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202016 -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика



Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті


департаменті

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті



Экономиканың тұтыну

секторындағы тарифтер және

бағалар

Цены и тарифы в потребительском секторе экономики




10 серия

БАҒАЛАР

ЦЕНЫ




2016 жылғы қаңтар – ақпан

Январь – февраль 2016 года






Мазмұны
Содержание




Баға статистикасы бойынша
негізгі түсініктер 3

Аңдатпа 5


Баға статистикасы бойынша
негізгі түсініктер


Тұтыну бағаларының индексі жеке тұтыну үшін тұрғындармен сатылып алынатын тауарлар мен қызмет бағаларының жалпы деңгейінің өзгерісін сипаттайды. Бағаларды тіркеу облыс орталығы мен белгіленген аудан орталықтарындағы сауда кәсіпорындары мен әртүрлі меншік нысанды қызмет көрсету салаларының іріктеліп алынған желілері бойынша жүргізіледі. Олардың шығыстарының бөлігінде өлшеу үшін пайдаланылатын таразы жүйесі алдыңғы жылдардағы үй шаруашылықтарын зерттеу материалдары негізінде есептеледі.

ТБИ-сі тіркелген тауарлар (қызметтер) тізбесінен оның құрамдас бөліктерін алып тастау әдістерімен есептелген базалық инфляция ТБИ-нің субиндексі болып табылады. Оны құру ТБИ-сін есептеудің қолданыстағы барлық стандарттарының сақталуын және уақытша қатарлардың салыстырымдылығын қамтамасыз етеді.



Основные понятия
статистики цен

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности в областном центре и определенных районных центрах. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании

материалов обследования домашних хозяйств за предшествующий год.

Базовая инфляция, рассчитанная методами исключения из фиксированного перечня товаров (услуг) ИПЦ отдельных его составляющих, представляет собой субиндекс ИПЦ. Его построение обеспечивает соблюдение всех существующих стандартов расчета ИПЦ и сопоставимость временных рядов.

ТБИ-нің құрамдас бөліктерінің саралған қатарынан баға өзгерістерін алып тастау әдісімен есептелген базалық инфляция, бағаның өзгеруін орташа деңгейге әкелуге мүмкіндіқ береді. ТБИ-сі тұрақты «қоржын» және таразылау бөлігінде құру қағидатының бұзылуына байланысты олдербес индекс болып табылады.

Базовая инфляция, рассчитанная методом исключения ценовых изменений из ранжированного ряда составляющих ИПЦ, позволяет привести изменение цен к среднему уровню. Является самостоятельным индексом, поскольку нарушается принцип построения ИПЦ в части постоянной «корзины» и весов.

Аңдатпа


Бағаларды жинау тауарлар мен ақылы қызметтің ірілендірілген тізбесінің 510 позициясы бойынша жүзеге асырылады. Оған нан, ет сүт, балық, жеміс-көкөніс, бакалея өнімдері, балалар мен үлкендердің киімі және аяқ киімі, үй тауарлары, халыққа көрсетілетін ақылы қызмет, соның ішінде тұрмыстық және коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметтің жекелеген түрлері енгізіледі. Әрбір тауар позициясы бойынша барлық меншік нысанды 8 сауда орындары, соның ішінде халық тауар сатып алатын базардағы баға тіркеледі.

Баға тіркеу Орал қаласы мен облыстың он екі аудан орталығында жүргізіледі. Баға 101 дүкен және халыққа әртүрлі қызмет көрсететін 200 мекеме мен ұйымда тіркеледі.

Салыстырмалы бағамен тауар айналымын қайта есептеу үшін бөлшек сауда мен қала базарларындағы баға индексінің бөлек есебі жүргізіледі.

Аннотация

Сбор цен осуществляется по 510 позициям укрупненного перечня товаров и платных услуг. Он включает отдельные виды хлебных, мясных, молочных, рыбных, плодоовощных, бакалейных продуктов, одежды и обуви для детей и взрослых, товаров для дома, платных услуг, оказываемых населению, в том числе в сфере жилищного и коммунального хозяйства. По каждой товарной позиции регистрируют цены не менее, чем в восьми торговых точках всех форм собственности, в том числе на рынках, где население приобретает товар.

Регистрация цен производится в городе Уральске и в 12 районных центрах области. Цены регистрируются в 101 магазине и 200 учреждениях и организациях, оказывающих различные услуги населению.

Для пересчета товарооборота в сопоставимых ценах, отдельно производятся расчеты индексов цен в розничной торговле и на городских рынках.


Тұтыну бағаларының индексі
Индекс потребительских цен


пайызбен в процентах

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Барлық тауарлар мен қызметтер

102,4

103,8

115,5

114,5

Все товары и услуги

Барлық тауарлар

100,7

102,3

117,4

117,0

Все товары

Азық-түлік тауарлары

101,1

102,9

112,1

111,6

Продовольственные товары

Нан және жарма өнімдері:

101,3

101,9

115,3

114,6

Хлебопродукты и крупяные изделия:

ұн

103,7

104,5

117,2

115,2

мука

жарма

100,0

100,0

121,8

121,8

крупы

нан

104,1

105,4

113,8

111,5

хлеб

макарон өнімдері

100,0

100,0

109,2

109,5

макаронные изделия

тоқаш және ұннан дайын-далатын кондитер өнімдері

100,0

100,5

117,7

117,7

булочные и мучные
кондитерские изделия

Ет:

101,5

101,6

104,7

103,9

Мясо:

сиырдың жауырын-төс бөлігі

111,6

111,6

112,0

106,2

говядина лопаточно- грудная часть

шошқаның жауырыны

100,0

100,0

100,0

100,0

свинина лопаточная часть

қой еті

100,0

100,0

104,3

104,3

баранина

құс

100,0

100,0

105,1

105,1

птица

Шұжықтық және басқа да еттен дайындалған өнімдер

100,0

100,3

108,9

109,0

колбасы, изделия из мяса

Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Балық және теңіз өнімдері:

100,0

100,5

114,7

114,9

Рыба и морепродукты:

жас және мұздатылған

балық


100,0

100,0

107,7

107,7

рыба свежая или

охлажденная



тұзды және ысталған балық

100,0

100,0

104,9

104,9

рыба соленая и копченая

майшабақ

100,0

101,5

147,1

147,1

сельдь

Сүт, ірімшік және жұмыртқа:

100,5

103,2

110,3

110,1

Молоко, сыр и яйца:

жаңа сауылған сүт

100,0

100,6

103,7

103,7

молоко свежее

консервіленген сүт

100,0

100,7

108,9

108,9

молоко консервированное

қышқыл сүт өнімдері

100,0

101,0

109,2

109,2

кисломолочные продукты

Ірімшік және сүзбе

101,0

101,9

110,6

110,1

Сыр и творог

Жұмыртқа

101,3

114,8

122,6

121,8

Яйца

Май және тоңмай:

102,9

103,0

117,7

116,6

Масла и жиры:

мал майы

100,0

100,0

108,4

109,5

масло животное

маргарин

100,0

102,6

103,7

103,7

маргарин

күнбағыс майы

105,1

105,1

126,5

123,4

масло подсолнечное

Жемістер:

100,0

106,8

141,7

142,2

Фрукты:

алма

100,0

107,1

127,1

127,1

яблоки

алмұрт

100,0

108,6

115,6

115,6

груши

жүзім

100,0

118,2

114,1

119,6

виноград

Көкөністер:

100,6

106,5

100,6

101,7

Овощи:

ақ қауанды қырыққабат

105,0

110,8

97,8

98,9

капуста белокочанная

сабақты пияз

100,0

102,0

88,7

88,7

лук репчатый

Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


қызылша

100,0

104,5

102,4

102,4

свекла

сәбіз

100,0

101,2

111,7

111,7

морковь

картоп

100,0

107,1

87,1

88,8

картофель

Қант, джем, бал, шоколад және кондитер өнімдері:

102,6

104,5

119,9

117,6

Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия:

қант

106,9

111,8

145,0

136,7

сахар

бал

100,0

100,0

108,0

108,0

мед

жеміс-жидекті карамелі

100,0

100,0

103,4

103,4

карамель фруктово-ягодная

шоколадпен глазурленбеген

кәмпиттер



100,0

102,8

111,6

111,6

конфеты неглазированные шоколадом

шоколад

100,0

100,0

109,0

109,0

шоколад

Басқа санатқа жатқызылмаған тағам өнімдері

100,0

100,1

109,4

109,4

Продукты питания, не

отнесенные к другим

категориям


Татымдықтар

100,0

100,4

111,8

111,8

Пряности

Кофе, шай және какао

101,4

101,7

117,0

116,4

Кофе, чай и какао

Минералды су, алкогольсіз сусындар, жеміс және көкөніс шырындары

100,0

100,0

106,4

106,4

Минеральная вода,

безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки



Алкогольді ішімдіктер

100,0

100,2

105,6

105,7

Алкогольные напитки

Темекі өнімдері

100,0

103,6

115,1

115,3

Табачные изделия

Азық-түлік емес тауарлар

100,2

101,6

123,5

123,3

Непродовольственные товары

Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Киім дайындауға арналған материалдар, маталар

100,0

100,0

127,1

128,6

Материалы для изготовления одежды, ткани

Киім:

100,0

101,7

126,7

127,2

Одежда:

ерлердің

100,0

102,2

121,1

121,4

мужская

әйелдердің

100,0

101,0

128,1

128,7

женская

балалардың

100,0

101,8

132,1

132,4

детская

сәбилер киімі

100,0

102,2

123,2

123,2

для младенцев

Басқа да киімнің заттары мен аксессуарлары

100,0

101,1

125,8

126,8

Другие предметы одежды, аксессуары одежды

Бас киімдер

100,0

100,2

118,6

119,3

Головные уборы

Аяқ киім:

100,0

101,8

145,2

145,9

Обувь:

ерлердің

100,0

101,4

154,1

154,7

мужская

әйелдердің

100,0

102,3

144,5

145,3

женская

балалардың

100,0

101,1

141,2

142,1

детская

Тұрғын жайларды ағымдағы кутіп ұстау мен жөндеуге

арналган материалдар



100,0

100,0

103,6

103,6

Материалы для текущего

содержания и ремонта

жилых помещений


Үйде пайдаланылатын

заттар, тұрмыстық техника, тұрғын үйді ұстап-күту бойынша күнбе-күнгі қызмет



100,0

101,3

124,9

125,0

Предметы домашнего

обихода, бытовая техника и

повседневная деятельность по содержанию жилья


Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Жиһаз, үй заттары, кілем және басқа да еден

жабындылары



100,0

100,0

125,7

125,7

Мебель, предметы домашнего обихода, ковры и другие

покрытия для пола



Кілемдер және басқа да еденге арналған

жабындылары



100,0

100,0

116,4

116,4

Ковры и другие покрытия для пола

Тұрмыстық тоқыма бұйымдар

100,0

101,7

134,8

135,5

Бытовые текстильные

изделия


Тұрмыстық аспаптар:

100,0

106,0

135,0

135,0

Бытовые приборы:

ірі тұрмыстық аспаптар

100,0

108,3

145,0

145,0

крупные бытовые приборы

ұсақ тұрмыстық электр

аспаптары



100,0

104,2

124,6

124,6

мелкие электробытовые приборы

Әйнек бұйымдар, ас үй

аспаптары және үй

ыдыстары


100,0

101,1

129,3

129,3

Стеклянные изделия,

столовые приборы и

домашняя утварь


Электр емес асүйлік

керекжарақтар мен тұрмыстық бұйымдар



100,0

100,8

123,3

123,3

Неэлектрическая кухонная утварь и бытовые изделия

Тұрмыста және бақша

өсіруде қолданылатын

құралсайман және техника


100,0

100,5

131,8

131,8

Инструменты и техника,

используемые в быту и в

садоводстве


Тұрғын үйді күнделікті күтіп ұстауға арналған тауарлар мен қызметтер

100,1

100,3

114,9

114,9

Товары и услуги для

повседневного содержания жилищ



Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Дәрі-дәрмектер, емдеу

жабдықтары және

аппаратура


102,9

107,4

131,4

131,6

Медикаменты, лечебное

оборудование и аппаратура



Автокөлік құралдарын сатып алу

100,0

102,7

124,4

123,5

Покупка автотранспортных средств

Жеке көлік құралдарын

пайдалану



100,0

99,8

116,0

112,6

Эксплуатация личных

транспортных средств



Жеке көлік құралдары үшін ЖЖМ:

100,0

99,7

119,4

114,9

ГСМ для личных

транспортных средств:



Бензин

100,0

99,6

120,7

116,1

Бензин

АИ-80

100,0

100,0

102,6

101,3

АИ-80

АИ-92

100,0

99,6

125,9

120,5

АИ-92

АИ-95,96

99,5

99,1

96,9

93,7

АИ-95,96

Отын және жағар май

материалдары:



99,9

100,7

107,6

104,3

Топливо и смазочные

материалы:



дизель отыны

99,9

100,9

101,4

97,6

дизельное топливо

мотор майы

100,0

100,0

137,4

137,4

моторное масло

Аудио-көзбен шолу жабдығы мен фотоаппаратура, ақпаратты өңдеуге арналған жабдық

100,0

100,2

114,5

114,5

Аудиовизуальное

оборудование и

фотоаппаратура, оборудование для обработки информации


Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Жазатын құрылғылар мен жазуы бар материалдар

100,0

100,0

99,4

99,4

Записывающие устройства и материалы с записью

Демалыс және мәдени

шаралар үшін ұзақ

пайдаланылатын басқа да ірі тауарлар


100,0

103,7

124,2

124,2

Другие крупные товары

длительного пользования для отдыха и культурных

мероприятий


Демалу мен бағбандыққа арналғанбасқа да тауарлар мен жабдықтар және үй

жануарлары



100,0

102,2

138,0

138,0

Другие товары и

оборудование для отдыха, сада и домашние животные



Спортқа, туризмге және таза ауадағы демалысқа

арналған жабдықтар



100,0

104,5

125,3

125,3

Оборудование для спорта, туризма и отдыха на

открытом воздухе



Газеттер, кітаптар мен кеңсе тауарлары

100,0

100,3

126,6

126,6

Газеты, книги и канцелярские товары

Жеке күтімге арналған өзге де тауарлар

100,0

100,9

114,3

114,3

Прочие предметы, приборы и товары для личного ухода

Зергерлік бұйымдар, қол, қалта және басқа да сағаттар

100,0

102,8

105,2

105,2

Ювелирные изделия,

наручные, карманные и

другие часы


Жолға қажетті тауарлар мен киімдерді тасымалдауға

арналған бұйымдар



100,0

100,7

139,9

139,9

Дорожные товары и другие изделия для переноса вещей



Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Өзге де жеке пайдалануға арналған заттар

100,0

100,6

145,5

145,5

Прочие предметы личного

использования



Тұрғын үй қызметтері, су, электр энергиясы,газ және отынның өзге де түрлері

111,8

112,0

115,7

110,6

Жилищные услуги, вода,

электроэнергия газ и другие виды топлива



Тұрғын жайларды ағымдағы күтіп-ұстау мен жөндеу бойынша қызметтер

100,0

100,0

102,7

102,7

Услуги по текущему

содержанию и ремонту жилых

помещений


Тұрғын үй-жайларымен

байланысты сумен

жабдықтау және басқа да қызметтер


116,1

116,1

116,1

108,0

Водоснабжение и прочие

услуги, связанные с жилыми помещениями



Суық су

117,2

117,2

117,2

108,6

Холодная вода

Ыстық су

133,4

133,4

133,4

116,7

Горячая вода

Қоқыс жинау

100,0

100,0

100,0

100,0

Сбор мусора

Кәріз

140,7

140,7

140,7

120,3

Канализация

Электр энергиясы, газ және басқада отынның түрлері

115,9

116,1

122,2

116,0

Электроэнергия, газ и другие виды топлива

Электр энергиясы

100,0

100,0

120,1

127,4

Электроэнергия

Газ:

100,0

100,0

93,4

93,4

Газ:

Бөлінетін желілер бойынша тасымалданатын газ

100,0

100,0

100,0

100,0

Газ, транспортируемый по распределительным сетям

сұйытылған

100,0

100,0

100,0

100,0

сжиженный



Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Қатты отын

100,0

101,4

102,7

102,7

Твердое топливо

Жылу энергиясы

133,4

133,4

133,4

116,7

Тепловая энергия

Негізгі тұрғын үйді жалдау үшін нақты жалға алу төлемі

100,0

100,0

101,9

101,9

Фактическая арендная плата за наем основного жилья

Аяқ киімдерді жөндеу және жалға беру

100,0

100,0

103,5

103,5

Ремонт и прокат обуви

Киімдерді тазалау, жөндеу және жалға беру

100,0

107,0

127,4

127,4

Чистка, ремонт и прокат

одежды


Тұрмыстық керек-жарақтарды жөндеу

100,0

100,0

102,0

102,0

Ремонт бытовых приборов

Денсаулық сақтау

101,8

105,5

123,2

123,5

Здравоохранение

Амбулаториялық қызметтер

100,0

102,7

108,2

108,2

Амбулаторные услуги

Медициналық қызметтер

100,0

100,0

106,8

106,8

Медицинские услуги

Жалпы профильдегі дәрігерлердің қызметі

100,0

100,0

103,8

103,8

Услуги амбулаторных врачей

Стоматологиялық қызметтер

100,0

108,0

113,3

113,3

Стоматологические услуги

Парамедициналық қызметтер

100,0

100,0

104,7

104,7

Парамедицинские услуги

Медициналық зертхана қызметтері

100,0

100,0

103,3

103,3

Услуги медицинских

лабораторий



Медбикелер мен

акушерлердің қызметі



100,0

100,0

104,7

104,7

Услуги медицинских сестер и акушерок

Ауруханалар қызметі

100,4

102,8

112,7

112,5

Услуги больниц

Шипайжайлар

100,7

105,2

123,0

122,6

Санатории

Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Жеке көлік құралдарына

техникалық қызмет көрсету және жөндеу



100,0

100,0

103,9

103,9

Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств

Жеке көлік құралдарына

байланысты өзге де қызметтер



100,0

100,0

100,0

100,0

Прочие услуги, связанные с личными транспортными

средствами



Көлік қызметтері

100,6

101,2

103,1

103,1

Услуги транспорта

Жолаушылардың темір жол көлігі

105,7

110,3

118,5

117,2

Железнодорожный

пассажирский транспорт



Жергілікті темір жол көлігі

100,0

100,0

100,0

100,0

Местный железнодорожный транспорт

Алыс қашықтыққа қатынайтын жолаушылар-дың темір жол көлігі

107,5

113,8

125,2

123,6

Пассажирский

железнодорожный транспорт на большие расстояния



Жолаушылардың жергілікті автобус көлігі

100,0

100,0

100,0

100,0

Местный автобусный

пассажирский транспорт



Жолаушылардың жергілікті такси көлігі

100,0

100,0

102,3

102,3

Местный пассажирский транспорт, такси

Алыс қашықтыққа қатынайтын жолаушылардың автомобиль көлігі

100,0

100,0

103,0

103,0

Автомобильный

пассажирский транспорт на дальние расстояния



Жолаушылардың әуе көлігі

94,8

94,8

94,8

97,4

Воздушный пассажирский транспорт

Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Көліктің өзге де ақылы қызметтері

100,0

100,0

100,0

100,0

Прочие платные услуги транспорта

Байланыс

100,0

100,0

104,0

106,7

Связь

Пошта қызметтері

100,0

100,0

100,0

100,0

Почтовые услуги

Телефондық мен факси-мильдік байланыс қызметтері

100,0

100,0

103,0

105,8

Услуги телефонной и

факсимильной связи



Демалыс, ойынсауық және мәдениет

100,0

100,9

117,1

117,1

Отдых, развлечение и

культура


Аудиoвизуалдық жабдық-тарды, фотоаппаратураларды және ақпараттарды өңдеуге арналған жабдықтарды жөндеу

100,0

102,6

102,6

102,6

Ремонт аудиовизуального оборудования,

фотоаппаратуры и

оборудования для

обработки информации



Демалыс, ойынсауық және мәдениет саласындағы қызметтер

100,0

101,6

106,5

106,5

Услуги в области отдыха,

развлечений и культуры



Демалыс және спорттық

іс-шаралар саласындағы қызметтер



100,0

102,8

108,3

108,3

Услуги в области отдыха и спортивных мероприятий

Мәдени іс-шаралар

саласындағы қызметтер



100,0

100,0

104,1

104,1

Услуги в области культурных мероприятий

Фотографтардың қызметі

100,0

100,0

100,0

100,0

Услуги фотографов



Жалғасы Продолжение

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Мәдени шаралар

саласындағы өзге де қызметтер



100,0

100,0

104,7

104,7

Услуги в области культуры, связанные с посещением и использованием

Саяхаттар мен демалысқа жолдамалар

100,0

100,0

129,2

129,2

Путевки на экскурсии и отдых

Білім беру

100,0

100,0

103,9

103,9

Образование

Мектепке дейінгі және

бастауыш білім



100,0

100,0

105,6

105,6

Дошкольное и начальное образование

Орта білім

100,0

100,0

103,7

103,7

Среднее образование

Жалғасқан орта білім

100,0

100,0

94,8

94,8

Продолженное среднее

образование



Жоғары білім

100,0

100,0

106,7

106,7

Высшее образование

Сатылар бойынша бөлінбеген білім

100,0

100,0

96,7

96,7

Образование

неподразделенное по

ступеням


Мейрамханалар мен қонақ үйлер

100,0

100,6

107,8

107,8

Рестораны и гостиницы

Қоғамдық тамақтану

100,0

100,0

107,4

107,4

Общественное питание

Мейрамханалар, кафе,

осыған ұқсас орындар



100,0

100,0

107,0

107,0

Рестораны, кафе и

аналогичные заведения



Асханалар

100,0

100,0

108,1

108,1

Столовые



Соңы Окончание

Тауар
топтарының атаулары

2016 жылғы ақпан:

февраль 2016 года к:



2016ж. қаңтар - ақпаны

2015ж. қаңтар- ақпанға

январь-февраль

2016г. к январю-

февралю 2015г.


Наименование
товарных групп

2016ж.

қаңтарға


январю

2016г.


2015ж.

желтоқсанға

декабрю

2015г.


2015ж.

ақпанға


февралю

2015г.


Қонақ үй қызметтері

100,0

123,5

128,7

128,7

Гостиничное обслуживание

Әртүрлі тауарлар мен қызметтер

100,0

102,5

111,7

111,7

Разные товары и услуги

Тұрмыстық тауарлар және қызметтер

100,0

102,5

112,2

112,2

Бытовые товары и услуги

Шаштараздар мен жеке қызмет көрсету

Орындарының қызметі



100,0

104,8

107,6

107,6

Услуги парикмахерских и

заведений личного

обслуживания


Шаштараздар мен сұлулық салондары

100,0

104,4

107,4

107,4

Парикмахерские и салоны красоты

Моншалар, себезгілер,

сауналар


100,0

105,9

107,4

107,4

Бани, души, сауны

Сағат жөндеу

100,0

101,8

101,8

101,8

Ремонт часов

Басқа санаттарға енгізілмеген жеке күтім заттары

100,0

103,3

103,3

103,3

Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям

Салт-жора қызметтері

100,0

100,0

100,0

100,0

Ритуальные услуги

Басқа санаттарға енгізілмеген қызметтер

100,0

105,3

105,3

105,3

Услуги, не отнесенные к

другим категориям



Бланктер мен құжаттарды көшіру

100,0

100,0

100,0

100,0

Копирование бланков и

документов



Құқықтық қызмет

100,0

107,0

107,0

107,0

Правовые услуги

Ақылы қызметтер

106,2

106,9

111,5

109,1

Платные услуги




  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет