Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысыныңбет2/7
Дата17.04.2016
өлшемі1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


4-стратегиялық бағыт. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу

4.1-мақсат. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жоспар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Банктердің сенімділігі» көрсеткіші


Дүниежүзі-лік Эконо-микалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігінің есебі

ҚР рейтинг-тегі орны

95

108

Талдамалық жазбаны қараңыз

4.1.1-міндет. Қаржылық делдалдық деңгейінің мониторингі және қаржылық қызметтерді тұтынушылардың сеніміне қолдау көрсету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Банктердің экономикаға кредиттерінің көлемі

ҚРҰБ,

СК


ІЖӨ-нің %

25-тен кем емес

30,11
Шағын және орта бизнес субъектілеріне берілген қарыздардың банктердің несие портфеліндегі үлесі

ҚРҰБ

%

10-нан кем емес

22,9
ЕДБ-нің несие портфеліндегі жұмыс істемейтін қарыздардың үлесі

ҚРҰБ

%

30-дан көп емес

23,5
Сыртқы және ішкі міндеттемелер бойынша дефолтқа, оның ішінде техникалық дефолтқа жол берген жүйе құраушы қаржы институттарының саны,

ҚРҰБ

саны

0

0
«Банктік емес қаржы ұйымдары секторының шоғырлануы» көрсеткіші7

ҚРҰБ

%

≥25

258
Бес ірі банктің банк секторының активтеріндегі үлесі

ҚРҰБ

%

55

52,4
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

ҚРҰБ жылдық есебі


%

10

10
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Кредит нарығының параметрлерін зерделеу

х

х
Ұлттық Банктің банк қарызын беруі (қажеттілігіне қарай)

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің проблемалық активтерін стрестік активтерді басқару жөніндегі ұйымдарға (ПКҚ және КАБҰ) берудің мониторингі

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің активтері және шартты міндеттемелері сапасының мониторингі

х

х
Банк секторына стресс-тестілеу жүргізу

х

х
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасының жобасын әзірлеу

х

х
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысын дайындау

х

х

5-стратегиялық бағыт Банк секторының қаржылық орнықтылығын және бәсекеге қабілеттілігін арттыру, реттеу мен қадағалау жүйесін жалпыәлемдік қадағалау стандарттарына жақындату

5.1-мақсат. Дағдарысты жағдайларды болдырмауға ықпал ететін тәуекелдерді бағалауға негізделген банктердің қаржылық орнықтылығының мазмұнды мониторингіне негізделетін банк секторын реттеу мен қадағалау жүйесін жетілдіру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Мақсатты индикатордың атауы, міндеттер және қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып тікелей нәтижелердің көрсеткіштері


Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Қол жеткізбеу себептері

Жоспар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Банк жүйесіндегі CAELS≥39 рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің үлесі

ҚРҰБ

%
-

Талдамалық жазбаны қараңыз

5.1.1-міндет. Банк секторындағы тәуекелдерді шектеу, ЕДБ-дегі тәуекел-менеджмент рәсімдерін жетілдіру, ЕДБ-нің заңнама талаптарын орындауын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Қарыз қаражатын алудың оңайлығы» көрсеткіші


Дүниежүзі-лік Эконо-микалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігінің есебі

ҚР рейтингтегі орны

61

43
Банктердің заңнаманы бұзу саны

ҚРҰБ

саны

98

125

Талдамалық жазбаны қараңыз

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
ЕДБ-ні пруденциялық реттеуді жетілдіру, оның ішінде өтімділік тәуекелін, кредит және нарық тәуекелін реттеу, ЕДБ-ні капиталдандыруды арттыру бөлігінде жетілдіру

х

х
Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің тұтынушылық кредиттеуінің өсуін шектеу жөнінде шаралар қабылдау

х

х
ЕДБ-дегі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің заңнама талаптарын орындауын қамтамасыз ету мақсатында қадағалау рәсімдерін іске асыру

х

х

6-стратегиялық бағыт. Қаржылық тұрақтылықты арттыру және сақтандыру нарығын одан әрі жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау

6.1-мақсат. Сақтандыру ұйымдарының қызметін реттеуді жетілдіру және сақтандыру нарығын одан әрі дамыту, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының тиімділігін арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Мақсатты индикатордың атауы, міндеттер және қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып тікелей нәтижелердің көрсеткіштері


Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Қол жеткізбеу себептері

Жоспар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Қаржылық орнықтылықтың біріктірілген индексі

ҚРҰБ

коэффициент

2,4-тен артық емес

1,710
6.1.1-міндет. Халықаралық стандарттар негізінде сақтандыру ұйымдарын пруденциялық реттеуді одан әрі жетілдіру және исламдық сақтандыруды ендіру, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Меншікті капитал жеткіліктігі нормативінің жиынтық мәні (төлем қабілеттілігі маржасы) 11

ҚРҰБ

коэффициент

1,4

3,310
Сақтандыру сыйлықақыларының сомасы

ҚРҰБ

млрд.теңге

255

266,110
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Risk based supervision енгізу арқылы пруденциялық реттеуді жетілдіру және Solvency II төлем қабілеттілігі жүйесіне көшу

х

х
Сақтандыру ұйымдарындағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру

х

х
Ерікті сақтандыру жүйесін жетілдіру

х

х

7-стратегиялық бағыт. Бағалы қағаздар нарығының одан әрі дамуы үшін қажетті жағдайлар жасау

7.1-мақсат. Тиімді жұмыс істейтін қор нарығын құру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Мақсатты индикатордың атауы,қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін)көрсете отырып тікелей нәтижелердің міндеттері мен көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірлігі

есепті кезеңде

Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Жергілікті қор биржалары арқылы қаржыландыру» көрсеткіші

Дүниежүзілік экономикалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілік есебі

ҚР-ның рейтинг-тегі орны

100

87
7.1.1-міндет. Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын одан әрі жетілдіру және қор нарығының өтімділігін арттыру, қаржы нарығында инвесторлардың жандануын және инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін тетіктерді енгізу, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асырудың ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Бағалы қағаздар нарығын реттеу» көрсеткіші

Дүниежү-зілік экономикалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілетті-лік есебі

ҚР-ның рейтинг-тегі орны

90

86
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Миноритарлық акционерлердің мүдделерін қорғау» көрсеткіші

Дүниежүзілік экономикалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілетті-лік есебі

ҚР-ның рейтинг-тегі орны

74

69
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі» көрсеткіші

Дүниежүзілік экономикалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілетті-лік есебі

ҚР-ның рейтинг-тегі орны

61

61
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингіндегі «Инвесторларды қорғау» индикаторы бойынша орны

ҚРҰБ

ҚР-ның рейтинг-тегі орны

22

21
Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитенттерінің саны

ҚРҰБ

бірлік

129

130
Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер саны

ҚРҰБ

млрд. теңге

637

503

Талдамалық жазбаны қараңыз

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шара
Айла-шарғы мәмілелерін бақылау мен жолын кесу және инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуына және таратылуына бақылауды күшейту жұмысын жалғастыру

х

х
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру

х

х
T+n схемасын ендіру арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы есеп айырысу жүйесін жетілдіру

х

х
Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімінің жүргізілуін ұйымдастыру

х

х
Каталог: cont
cont -> Психологические труды
cont -> Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии Словарь используемых терминов
cont -> Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясы
cont -> Өткен сенбіде үйде демалып жатқанымда, есіктің сыртынан тықыр естілді. Іле қоңырау шырылдады. Сұрамастан аша салдым. Екі балаң жігіт тұр екен. «Аға, жарапазан ғой» деді де, домбыраны қағып-қағып жіберіп, әнге басты
cont -> Сводный график по защите магистерских диссертаций научного и педагогического и профильного направлений 2010 г. 14. 06. 2010 г
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет