Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысыныңбет3/7
Дата17.04.2016
өлшемі1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


8-стратегиялық бағыт. Қаржы тұрақтылығын арттыру және жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан әрі дамытуға жағдай жасау

8.1-мақсат. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылардың қаржылық орнықтылықтың тәуекелдерді бағалауға негізделген мазмұнды мониторингіне негізделетін, жинақтаушы зейнетақы жүйесін реттеудің ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылардың қаржылық орнықтылығын қамтамасыз етуге, дағдарысты жағдайлардың алдын алуға және салымшылардың (алушылардың) құқықтарын сақтауды қамтамасыз етуге ықпал ететін жүйесін жетілдіру

Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның кодтары – жоқ


Мақсатты индикатордың атауы, қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін)көрсете отырып тікелей нәтижелердің міндеттері мен көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірлігі.

есепті кезеңде

Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Қаржылық орнықтылықтың біріктірілген индексі12

ҚРҰБ

коэффи-циент

2,5-тен артық емес

-

Талдамалық жазбаны қараңыз

8.1.1-міндет. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қаржылық орнықтылығын арттыруға және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тиімділігін арттыруға, сондай-ақ зейнетақы қызметтерін тұтынушылардың (салымшылардың, алушылардың) құқықтарын сақтауды қамтамасыз етуге жағдайлар жасау үшін іс-шаралар кешенін әзірлеу. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі тәуекелдерді шектеу және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларындағы тәуекел-менеджмент рәсімдерін жетілдіру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының «К1 меншікті капитал жеткіліктілігі» пруденциялық нормативі

ҚРҰБ

коэффи-циент

1-ден кем емес

-

Талдамалық жазбаны қараңыз

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Жинақтаушы зейнетақы жүйесін реттеу бойынша заңнаманы жетілдіру

х

х

9-стратегиялық бағыт. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету

9.1-мақсат . Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін күшейту

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Мақсатты индикатордың атауы, қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін)көрсете отырып тікелей нәтижелердің міндеттері мен көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірлігі.

есепті кезеңде

Қол жеткіз-беу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Қаржы нарығына сенім білдіретін тұтынушылардың үлесі

ҚРҰБ-ның социология-лық пікіртерімі

пікіртерімге қатысқандар %

35

0

Талдамалық жазбаны қараңыз

9.1.1-міндет. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру және халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың өздерінің құқықтары мен міндеттері туралы білімдерінің орташадан жоғары деңгейі

ҚРҰБ-ның социология-лық пікіртерімі

пікіртерімге қатысқандар %

15

0

Талдамалық жазбаны қараңыз

Тұтынушылардың қаржы құралдары туралы хабардар болуының орташадан жоғары деңгейі

ҚРҰБ-ның социология-лық пікіртерімі

пікіртерімге қатысқандар %

20

0

Талдамалық жазбаны қараңыз

Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Қаржылық қызметтердің құны» көрсеткіші

Дүние-жүзілік экономика-лық форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілік есебі

ҚР-ның рейтингтегі орны

58

55
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

х

х
Тренингтерді, семинарларды, лекцияларды, мастер-кластарды ұйымдастыру және өткізу

х

х
Мақалаларды, жадынамаларды/қалта брошюраларын жариялау, бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу

х

х
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша азаматтарды, заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды, кездесулерді ұйымдастыру және өткізу

х

х

10-стратегиялық бағыт. Ақша-кредит статистикасы және сыртқы сектор статистикасы саласында статистикалық қызметті жүзеге асыру

10.1-мақсат. Қоғамды, мемлекетті және халықаралық ұйымдарды сапалы статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету

Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің, тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Факт

1

2

3

4

5

6

Нысаналы индикатор
Ресми статистиканың деректеріне сенім білдіру деңгейі


сауалнама-лық пікіртерім

пікір-терім-ге қатыс-қан респондент-тердің жалпы саны-ның %-ы

70-тен кем емес

75
10.1.1-міндет. Статистика көрсеткіштерін тарату

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
ҚРҰБ Интернет-ресурсын пайдаланушылардың кіру саны

ҚРҰБ интернет-ресурсы

бір жылдағы кіру саны,

(млн. кіруші)7,0-тен кем емес


13,9
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу

х

х
Ақша-кредит және банк статистикасы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде жұмыс топтарына қатысу

х

х
Қаржы және нақты секторлар субъектілеріне сыртқы экономикалық шоттар бойынша ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу

х

х
Валюталық реттеу, төлемдер және аударымдар саласындағы әкімшілік деректерді жинау және өңдеу

х

х
Сыртқы сектор статистикасын қалыптастыру және талдау әдіснамасы, практикасы бойынша жарияланымдар және/немесе семинарлар өткізу

х

х
Мемлекеттік емес сыртқы қарыздар бойынша шарттардың мониторингі және борыштық міндеттемелері неғұрлым маңызды болып табылатын ұйымдардың сыртқы борышының жай-күйін бағалау

х

х
Кең мағынадағы мемлекеттік сектордың сыртқы борышын бағалау

х

х
Нақты тиімді айырбастау бағамының мониторингі

х

х
Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде жұмыс топтарына қатысу, Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарымен сыртқы сектор статистикасы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау

х

х

2. Функционалдық мүмкіндіктердің дамуына талдау жасауСтратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі жоспарланған іс-шаралар және мемлекеттік органның есепті жылдағы мақсаттары

Нақты орындалуы

(мемлекеттік органдар қызметінің нәтижелерін жақсартуға бағытталған есепті кезеңдегі іс-шаралар)

Орындалмау себептері

2

3

4

Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін басқару үрдісін жетілдіруге арналған бағдарламалық өнімдерді ендіру

ҚРҰБ басшылығында өткен кеңестің хаттамалық шешімдерінің негізінде 2-ші фазаны енгізу жұмыстары тоқтатылды. Лицензиялық келісім және Қызметтерді беру туралы келісім аяқталу мерзімі біткеннен кейін ұзартылмайды.

«STAR» ААШЖ (Пилоттық жоба) функционалын дамыту жұмыстары жүргізілді. Жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді. Жұмыстар 2015 жылы жалғасады.


Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің әлемдік тәжірибесін және орталық банктердің тиімді қызметін зерделеу – Ұлттық Банк қызметкерлерінің семинарларды, тағылымдамаларды, шетелдік орталық банктердің және халықаралық қаржы ұйымдарының өкілдерімен жұмыс кездесулерін ұйымдастыруы мен қатысуы

ҚРҰБ оқыту жоспарына сәйкес орындалды (20 қызметкер)
Ақпарат жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1. Т24 БАЖ жұмыс істеу мүмкіндіктерін жетілдіру бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Temenos Т24 (Т24 БАЖ) банктік ақпарат жүйесін дамыту жөніндегі жұмыс жалғастырылады.

  1. Есепті кезеңде:

  2. 1) Т 24 БАЖ пайдаланушыларына қолдау көрсетілді;

2) қарсы әріптестерді енгізу, Т24 БАЖ-да шоттарды ашу/жабу және өзгерту жүзеге асырылды;

3) пайдаланушылардың бизнес-процестерінің функционалын, қалыптастырылатын есептерді, сыртқы жүйелері бар интерфейстерді өзгерту бойынша Т24 БАЖ пысықтау орындалды;

4) шартқа сәйкес Temenos компаниясы Т 24 БАЖ бағдарламалық-техникалық архитектурасын функционалдық зерттеу бойынша жұмыстар орындалды;

5) пайдалану барысында туындайтын қателер бойынша Temenos компаниясының қолдау көрсету қызметімен талдау және өзара іс-қимыл, қолдау көрсету қызметі ұсынған түзету рәсімдері пен патчтарты тестілеу мен қолдану жүргізілді2. Ұлттық Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметін есепке алу үшін бағдарламалық пакетті таңдау және ендіру жөніндегі жұмыс жалғастырылады.

ӘШҚ жүйесін сатып алу мен енгізу бойынша шешім қабылдау мақсатында іс-шаралар жүргізілді. ҚРҰБ еншілес ұйымдарын автоматтандыру және қолма-қол ақша айналысын басқару мен есепке алу бойынша талаптарды енгізу бөлігінде Техникалық ерекше нұсқаманың жобасы пысықталды.ӘШҚ бойынша жұмыстардың ағымдағы жағдайы туралы ақпарат дайындалды. ӘШҚ бойынша Т24 БАЖ модульдерінде функционалдық мүмкіндіктерді іске асыру туралы Temenos компаниясынан ақпарат алғанға дейін жұмыстар тоқтатылды.
Мемлекеттік тілдің дамуын және қолданылуын қамтамасыз ету

1. Ұлттық Банк жүйесінде мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, оның ішінде іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу

ҚРҰБ-да мемлекеттік тілді дамыту және тіл саясатын насихаттау Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі ҚРҰБ-ның 2014-2016 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарына сәйкес іске асырылады. 2014 жылы ҚРҰБ ОА-ның 53 қызметкері және филиалдарының 174 қызметкері мемлекеттік тілді оқыту курстарының 3-кезеңін аяқтады. Ағымдағы жылы оқыту 11 топта жүргізілді (115 адам).

Белгіленген міндеттерді шешу, сондай-ақ банк жүйесінде қазақ тілін оқыту процесін жүйеге келтіру және мемлекеттік тілді оқыту сапасын жетілдіру үшін қазақ тіліне деңгейлік оқыту жөніндегі оқу бағдарламасы әзірленіп, бекітілді.

Аталған бағдарлама бойынша ҚРҰБ ОА мен филиалдарының қызметкерлері үшін деңгейлік оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді, салалық тілдескіштерді дайындау жүзеге асырылуда.

Банк терминологиясы жөніндегі негізгі терминдерді біріздендіру мақсатында «Банк қызметкерлерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі» әзірленді. Есепті кезеңде барлығы 6 үлгі нысан бекітіліп, ендірілді.

А.ж. 26 қыркүйекте тіл саясатын насихаттау және Қазақстан халқы тілдерінің күнін мерекелеу мақсатында ҚРҰБ қызметкерлерінің қатысуымен «Мемлекеттік тіл – ел бірлігінің негізі» тақырыбында іс-шара өткізілді.

Ағымдағы жылғы 21-22 қазанда Алматы қаласында ҚРҰБ Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетімен бірлесіп қаржы және банк жүйелерінде мемлекеттік тілді қолдану проблемалары мен терминдерді бірегейлендіру проблемаларына арналған дөңгелек үстел өткізді. Қазіргі уақытта банк қызметкерлері бекітілген үлгілерге сәйкес мемлекеттік тілде құжаттарды дербес дайындайды.
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелеріне, атаулы күндеріне және басқа да қоғамдық маңызды оқиғаларына арналған іс-шараларға дайындалу және оларды өткізу кезінде Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасының негізгі қағидаттарын пайдалануды қамтамасыз ету

ҚРҰБ-да Халықаралық әйелдер күніне, Наурыз мейрамына арналған іс-шараны дайындаған және өткізген кезде Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасының қағидаттары ескерілді.ҚРҰБ-да оқуға жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлерін оқыту жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Ұлттық Банк жүйесінде үздіксіз білім беру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2014 жыл бойы ҚРҰБ қызметкерлерін дәріскерлер ретінде тарта отырып 1 вебинар, 1 қашықтықтан семинар, 15 семинар, 5 семинар-тренинг және 35 тағылымдама ұйымдастырылды.
«Тұрар Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті» АҚ жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Магистратурасы арқылы Ұлттық Банктің мемлекеттік органдар мен қаржы ұйымдары үшін кадрлар даярлауға қатысуы

1. ҚРҰБ жоғары білікті қызметкерлерінің «Тұрар Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті» АҚ жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Магистратурасының оқу процесіне қатысуы

2013-2014 оқу жылы ішінде ҚРҰБ-тың жекелеген бөлімшелерінің білікті қызметкерлері Тұрар Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Магистратурасында оқыту процесіне тартылды.
2. Ұлттық Банкте магистранттардың практикасын ұйымдастыру

Оқу жоспарына сәйкес ҚРҰБ Магистратурасының 2-курсының 44 магистранты 2014 жылғы қаңтар-наурызда практикадан өтті. 2014 жылғы 18 қарашада Ұлттық Банк Магистратурасының 1-курсының магистранттары үшін танысу семинары өткізілді. 2014 жылғы 22 қарашада Ұлттық Банк Магистратурасының студенттері мен оқытушыларын шақырта отырып Ұлттық Банктің қызметкерлері үшін г.ғ.д., М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті географиялық факультетінің экономикалық және әлеуметтік география кафедрасының профессоры Н.В. Зубаревичтің қатысуымен «Даму және теңсіздік: кеңістікті ракурс. Қазақстан мен Ресейдің дамуындағы кеңістік факторы» тақырыбына дискуссиялық клуб ұйымдастырылды.Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтерін дамыту

1. Ұлттық Банктің өз құзыретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызметтерінің көрсетілуін қамтамасыз етуі.

2014 жылы Ұлттық Банк және Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі 2014 жылы автоматтандыруға жататын, Ұлттық Банктің 6 мемлекеттік көрсетілетін қызметі мен 1 рәсімі бойынша Іс-шаралар жоспарларын бекітті.

Ұлттық Банк және «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Ұлттық Банктің 6 мемлекеттік көрсетілетін қызметі мен 1 рәсімі бойынша «Е-лицензиялау» Мемлекеттік дерекқоры» ақпараттық жүйесінің пысықталған функционалы бөлігінде Тұрақты пайдалануға енгізу актілерін бекітті.


Каталог: cont
cont -> Психологические труды
cont -> Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии Словарь используемых терминов
cont -> Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясы
cont -> Өткен сенбіде үйде демалып жатқанымда, есіктің сыртынан тықыр естілді. Іле қоңырау шырылдады. Сұрамастан аша салдым. Екі балаң жігіт тұр екен. «Аға, жарапазан ғой» деді де, домбыраны қағып-қағып жіберіп, әнге басты
cont -> Сводный график по защите магистерских диссертаций научного и педагогического и профильного направлений 2010 г. 14. 06. 2010 г
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет