Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ақтөбе облысының статистика департаментіжүктеу 0.55 Mb.
бет1/4
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4
: download
download -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
download -> Построение таблиц истинности логических выражений
download -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік теникалық академиясы
download -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
download -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
download -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
download -> Мы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё Захавайце наша жыццё! Мы любім вас Змяні сваё сэрца Змяні сваё харчаванне
download -> Загальна характеристика роботи
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының статистика департаменті


Ақтөбе облысының өнеркәсібінің

негізгі жұмыс көрсеткіштері
Основные показатели работы

промышленности

Серия 2 Актюбинской области
Өнеркәсіп

Промышленность

2011 жылғы

За 2011 год


“Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)“ сәйкес бұл материал кебейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Агентство Республике Казахстан по статистике.М А З М Ұ Н Ы

С О Д Е Р Ж А Н И Е


Әдістемелік түсіндімелер

Методологические пояснения…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..2

Аннотация

Аннотация……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…4

1. Қазақстан Республикасының облысы бойынша нақты көлем индексі

Индексы физического объёма по областям Республики Казахстан…………………………………………………………………………..………5

2. Қолданыстағы және салыстырмалы бағалардағы шығарылған өнімдер көлемі

Объём производства продукции в действующих ценах……………………………………………………………………………………………….…6

2.1 Аудандар бойынша

По районам…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..6

2.2 Түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісі

По видам экономической деятельности………………………………………………………………………………………………………………7

3. Табиғи түрде шығарылған өнім

Производство продукции в натуральном выражении……….…………………………………….…………………………………...……………….10


ӘДІСТЕМЕЛІК ТҮСІНДІРМЕЛЕР
Бюллютеньде физикалық көлемнің индекстері мен өнеркәсіп өнімін шығарудың экономикалық қызметінің түрлері бойынша тек өнеркәсіп бойынша ғана емес, сонымен қатар қаржылық емес корпорациялар секторы бойынша да мәліметтер көрсетілген. Сонымен қатар өнім шығарудың табиғи түрі бойынша мәліметтер келтірілген.

Өнеркәсіп кәсіпорыны өнімінің құны болып сатуға көзделген тауарының құны саналады (дайын өнімдер, монтажға арналған жеке өндіру тауарлары немесе кәсіпорынның негізгі бұйымдарының жөнделуі; жеке өндіріс өнімдерінің бұйымдары; табиғи нысанда жұмысшыларға еңбек ақы орнына берілетін жеке өндіріс бұйымдары); әрі қарай өңдеуге жататын тауарлар (өзінің өңдеуіндегі жартылай фабрикаттар және қосымша , жеке өндірістегі өнімдер); өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар (қызмет).

Кәсіпорынның өндірілген өнімінің көлемі (жұмыстар, қызметтер) завод әдісі бойынша заводтың ішкі айналымының құнынсыз анықталады. Өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар, қызмет түрлері өндірілген өнеркәсіп көлеміне олардың құны бойынша кіреді, оған сонымен қатар жұмсалған жеке қосымша материалдардың құны кіреді.

Жалпы өнеркәсіп бойынша және оның қызметінің түрлері бойынша заңды тұлғалар мен олардың жекеленген бөлімшелерінің олардың қандай нысанда екеніне қарамастан, өнімнің көлемі (жұмыстар, қызметтер), өнеркәсіптік сипаттағы тауарлар мен қызмет көлемі туралы мәліметтердің саны тұрінде анықталады. Өнімнің көлемі туралы мәліметтер нақты істегі бағалар бойынша келтірілген.

Жалпы өнеркәсіп өнімінің көлемі бойынша жинақ мәліметтеріне ірі, орташа және шағын кәсіпорындар,

өнеркәсіпке жатпайтын кәсіпорындар жанындағы өнеркәсіптік бөлімшелер, жеке және ұйымдастырылмаған қызмет, үй шаруашылығы секторы шығаратын өнімнің көлемі кіреді, сонымен қатар толық қамтылмаған өнім көлемін санау жұзеге асырылады.

Физикалық көлемнің индексі - салыстырмалы кезеңде өнеркәсіп өнімінің өзгергенін сипаттайтын уақытша көрсеткіш.

Индексті анықтау үшін табиғи түріндегі өнеркәсіптік өнімнің көрсеткішінің динамикасына негізделген, нақты бекітілген тауар түрлері бойынша оларды әрі қарай салалық және жалпыөнеркәсіптік индекстерге кезең бойынша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Қаржылық емес сектордың өнеркәсібі бойынша физикалық көлемнің индексі шаруашылық субъектілердің барлық шеңберінің табиғи көрсеткіштері бойынша есептеледі, ал бұлар өнеркәсіп өнімдерін (ірі, орта, шағын және қосымша кәсіпорындар) өнеркәсіптік сипаттағы қызмет көлеміне әрі қарай түзету арқылы жүзеге асырады. Жалпы өнеркәсіп бойынша физикалық көлемнің индексі қаржылық емес секторды жеке кәсіпкерлердің көлемі мен үй шаруашылығы секторына түзету арқылы есептеледі.

Өнеркәсіп тауарларының табиғи түріндегі өндірісі табиғи түріндегі нақты өнімнің шығарылуын көрсетеді. Тәртіп бойынша өнеркәсіптік-өндірістік қажеттілікке жұмсалған өнім есептеледі, яғни жаппай шығару. Табиғи түріндегі өнеркәсіп өнімінің көлемінің көрсеткіштері өнеркәсіптік өнім шығаратын барлық кәсіпорындар бойынша көрсетілген. Сонымен қатар өнеркәсіптік емес кәсіпорындар (ұйымдар) жанындағы өнеркәсіптік өндірістер мен шағын кәсіпорындар бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

В бюллетене приведены данные по индексам физического объёма и производству промышленной продукции в стоимостном выражении по видам экономической деятельности. Так же приведены данные по производству продукции в натуральном выражении.Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации (сбыта) (готовых изделий; товаров собственного производства для монтажа или ремонта основных средств самого предприятия; средств производства собственного производства, используемых для выдачи своим работникам в счёт оплаты труда в натуральной форме); товаров, предназдначенных для дальнейшей переработки (полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и подсобных производств); работ (услуг) промышленного характера.

Объём продукции промышленного предприятия определяется по по заводскому методу без стоимости внутризаводского оборота. Работы, услуги промышленного характера включается в объём произведённой продукции по их стоимости, включая стоимость израсходованных при этом собственных вспомогательных материалов.

Объём продукции в целом по промышленности и её видам деятельности определяется как сумма данных об объёме промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, произведённых юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности. Данные об объёме продукции приводятся в фактических действующих (текущих) ценах.

В сводные данные по объёму промышленной продукции в целом включаются объёмы продукции (работ, услуг), выпускаемые крупными, средними и малыми предприятиями, промышленными подразделениями при непромышленных предприятиях, индивидуальной и неорганизованной деятельностью, сектором домашних хозяйств, а также осуществляется досчёт объёмов продукции на неполный охват.Индексы физического объёма – относительный показатель, характеризующий изменение объёма промышленной продукции за сравниваемые периоды.

Для определения индекса физического объёма используется метод, основанный на динамике показателей промышленной продукции в натуральном выражении по твёрдо установленному набору товаров с последующей поэтапной агрегацией в отраслевой и общепромышленные индексы. Индекс физического объёма по промышленности нефинансового сектора рассчитывается исходя из натуральных показателей по всему кругу хозяйствующих субъёктов, осуществляющих выпуск промышленной продукции (крупных, средних, малых и подсобных предприятий0, с последующей корректировкой на объёмы услуг промышленного характера. Индекс физического объёма в целом по промышленности рассчитывается с учётом корректировки нефинансового сектора на объёмы индивидуальных предпринимателей и сектора домашних хозяйств.Производство промышленной продукции в натуральном выражении отражается выпуск конкретных видов продукции в натуральном выражении. Показывается, как правило, с учётом продукции, израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия, т.е. по валовому выпуску. Показатели об объёме промышленноё продукции в натуральном выражении представлены по всем предприятиям, выпускающим промышленную продукцию с учётом досчётов по малым предприятиям и промышленным производствам при непромышленных предприятиях (организациях).

АҢДАТПА
2011 жылда облыстың өнеркәсіп орындарымен (соның ішінде шағын, қосалқы кәсіпорындар, үй шаруашылықтарының секторы) қолданыстағы бағамен 1253914,9 млн. теңге өнім шығарылған, бұл өткен жылдың деңгейіне 108,6% құрады.

2011 жылы кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі шикі мұнай және газ (7,1%) жене металл кендерін өндіруінің (9,9%) өсуі себебінен 9,7% өсті.

2011 жылы өндеу өнеркәсібінде өткен 2010 жылғы деңгейіне мұнай өндеу өнеркәсібі (80,3%), өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру (49,9%), дайын металл бұйымдарын жасау (29,6%) және машина жасау (31,4%) көлемдерінің өсуіне байланысты, өндіріс 7,3% өскені белгіленді.

2011 жылы электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптаумен 2010 салыстырғанда, нақты көлем индексі электр энергиясын өндіру және бөлу (5,5%), газ терізді отынды (11,2%) және бу беру (7,3%) өсуі есебінен 4,7% өсті.

2011 жылы сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау мен бөлуде нақты көлем индексі 84,1% құрады.

АННОТАЦИЯ
В 2011г. промышленными предприятиями области произведено продукции (включая малые, подсобные предприятия, сектор домашних хозяйств) в действующих ценах на 1253914,9 млн. тенге, что к уровню прошлого года составило 108,6%.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в 2011г по сравнению с прошлым годом индекс физического объёма вырос на 9,7% за счёт роста добычи нефти и газа (на 7,1%) и металлических руд (на 9,9%).

В обрабатывающей промышленности в 2011г. к 2010г. наблюдается рост производства (на 7,3%) за счёт роста объёмов нефтепереработки (на 80,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (49,9%), готовых металлических изделий (29,6%) и машиностроения (31,4%).

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании индекс физического объёма в 2011г. по сравнению с 2010г. вырос на 4,7%, за счёт роста производства и распределения электроэнергии (на 5,5%), газообразного топлива (на 11,2%) и системы подачи пара (на 7,3%).

В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов индекс физического объёма в 2011г. составил 84,1%.1. Қазақстан Республикасының облысы бойынша нақты көлем индексі

Индексы физического объёма по областям Республики Казахстан
Кәсіпорын

және өндіріс саны


Число предприятий и производств

Кәсіпорындардың қолданысындағы бағаларында өнім көлемі, млн. теңге

Объём продукции в действующих ценах предприятий,

млн. тенге


өнімнің нақты көлем индексі, %

индекс физического объёма продукции, в %Республикалық өнеркәсіп өндірісінің үлесі, %
доля оъёма продукции в Республиканском объёме, в %
2011

2010

Қазақстан Республикасы

11 441

15 929 052

12 105 526

103,8

100,0

Республика Казахстан

Ақмола

1 069

236 417

179 894

114,8

1,48

Акмолинская

Ақтөбе

598

1 253 915

962 019

108,6

7,87

Актюбинская

Алматы

870

444 202

366 842

110,1

2,79

Алматинская

Атырау

243

4 319 754

3 119 542

100,7

27,12

Атырауская

Жамбыл

347

1 480 716

990 134

105,2

9,30

Жамбылская

Батыс Қазақстан

358

185 715

119 570

127,7

1,17

Западно-Казахстанская

Қарағанды

1 178

1 325 357

1 032 065

102,8

8,32

Карагандинская

Қостанай

794

563 976

450 895

100,9

3,54

Костанайская

Қызылорда

265

1 063 126

809 648

100,2

6,67

Кызылординская

Маңғыстау

370

2 064 855

1 647 368

95,8

12,96

Мангистауская

Оңтүстік Қазақстан

760

377 179

316 358

101,9

2,37

Южно-Казахстанская

Павлодар

947

964 739

843 970

103,4

6,06

Павлодарская

Солтүстік Қазақстан

783

116 097

85 111

107,1

0,73

Северо-Казахстанская

Шығыс Қазақстан

934

822 907

641 267

110,4

5,17

Восточно-Казахстанская

Астана қаласы

511

177 360

111 304

123,1

1,11

г.Астана

Алматы қаласы

1 414

532 735

429 539

113,6

3,34

г.Алматы2. Қолданыстағы және салыстырмалы бағалардағы шығарылған өнімдер көлемі

Объём производства продукции в действующих ценах

2.1 Аудандар бойынша По районам
Кәсіпорын

және өндіріс саны


Число предприятий и производств

Кәсіпорындардың қолданысындағы бағаларында өнім көлемі, млн. теңге

Объём продукции в действующих ценах предприятий, млн. тенгеөнімнің нақты көлем индексі, %

индекс физического объёма продукции, в %облыс аудандарыныңөнеркәсіп өндірісінің үлесі, %
доля производства продукции в областном объёме, в %

2011

2010

Ақтөбе облысы

598

1 253 914,9

962 018,9

108,6

100,0

Актюбинская область

Ақтөбе қ.ә.

337

221 271,5

188 369,2

104,1

17,65

г.а. Актобе

Алға

16

5 723,4

3 467,4

103,8

0,46

Алгинский

Әйтекеби

20

708,7

278,0

131,5

0,06

Айтекебийский

Байғанин

23

79 537,0

51 111,4

130,3

6,34

Байганинский

Карғалы

22

1 224,0

509,4

108,1

0,10

Каргалинский

Қобда

15

973,5

76,3

104,3

0,08

Хобдинский

Мәртек

21

1 474,2

899,8

119,8

0,12

Мартукский

Мұғалжар

55

575 507,4

400 962,0

110,5

45,90

Мугалжарский

Ойыл

3

303,1

42,9

116,6

0,02

Уилский

Темір

19

178 964,0

168 715,3

111,7

14,27

Темирский

Хромтау

17

178 918,8

140 260,4

109,4

14,27

Хромтауский

Шалқар

31

8 613,3

6 981,6

167,8

0,69

Шалкарский

Ырғыз

19

695,9

245,2

106,7

0,06

Иргизский


2.2 Түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісі По видам экономической деятельности
енеркәсіп кәсіпорындары мән өндірістердің саны

Число промышленных предприятий и производствКәсіпорындардың қолданысындағы бағаларында өнім көлемі, млн. теңге

Объём продукции в действующих ценах предприятий, млн. тенгеөнімнің нақты көлем индексі, %

индекс физического объёма продукции, в %экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісінің үлесі, %

доля промышленного производства по видам экономической деятельности, в %


2011

2010

Өнеркәсіп - барлығы

598

1 253 914,9

962 018,9

108,6

100,00

Итого по промышленности

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

87

981 644,9

739 735,7

109,7

78,29

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Көмір және лигнит өндіру

1

10,9

6,8

128,0

0,00

Добыча угля и лигнита

Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру

18

703 033,5

520 172,5

107,1

56,07

Добыча сырой нефти и природного газа

Металл кендерін өндіру

8

180 937,5

141 978,9

109,9

14,43

Добыча металлических руд

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары

30

9 169,1

7 948,4

108,0

0,73

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер

30

88 493,9

69 629,1

127,0

7,06

Технические услуги в области горнодобывающей промышленности

Өңдеу өнеркәсібі

401

205 833,9

168 698,0

107,3

16,42

Обрабатывающая промышленность

Тамақ өнімдерін өндіру

115

32 016,3

27 039,7

100,5

2,55

Производство продуктов питания

етті қайта өндеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру

62

3 699,2

2 687,1

124,7

0,30

переработка и консервиро-вание мяса и производство мясных изделий

балықты, шаян тәріздерді және балқылдақ денеліле-рді өңдеу және консервілеу

2

92,4

119,6

64,0

0,01

переработка и консервирование рыбы, ракообразних и моллюсков

жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

-

1 410,2

3 766,0

33,0

0,11

производство и консервирование фруктов и овощей

өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

1

7 178,1

5 735,5

102,8

0,57

производство астительных и животных масел и жиров

сүт өнімдерін өндіру

10

7 070,6

4 683,5

129,5

0,56

производство молочных продуктов

ұн тарту өнеркесібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру

11

5 078,7

4 0149

105,7

0,41

производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов

нан және ұн өнімдерін өндіру

27

5 054,6

4 980,1

87,7

0,40

производство хлебобулоч-ных и мучных изделий

Жалғасы Продолжение
енеркәсіп кәсіпорындары мән өндірістердің саны

Число промышленных предприятий и производствКәсіпорындардың қолданысындағы бағаларында өнім көлемі, млн. теңге

Объём продукции в действующих ценах предприятий, млн. тенгеөнімнің нақты көлем индексі, %

индекс физического объёма продукции, в %экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісінің үлесі, %

доля промышленного производства по видам экономической деятельности, в %


2011

2010

басқа да тамақ өнімдерін өндіру

2

2 432,4

1 053,0

169,9

0,19

производство прочих продуктов питания

Сусындар өндірісі

10

6 259,9

6 402,8

76,7

0,50

Производство напитков

Жеңіл өнеркәсіп

16

487,8

410,2

96,9

0,04

Легкая промышленность

Тоқыма бұйымдарын өндіру

5

125,5

71,5

130,0

0,01

Производство текстильных изделий

Киім ондіру

11

362,2

338,7

93,2

0,03

Производство одежды

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру

8

356,6

184,7

87,3

0,03

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

15

1 041,1

707,2

128,8

0,08

Производство бумаги и бумажной продукции

Жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту

6

447,3

345,1

116,4

0,04

Печать и воспроизведение записанных материалов

Кокс және мұнай өндеу өнімдерін өндіру

5

20 002,3

7 087,9

180,3

1,60

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

14

24 415,9

21 916,0

95,7

1,95

Производство продуктов химической промышленности

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

1

44,6

-

-

0,00

Производство основных фармацевтических продуктов

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

40

3 001,8

2 135,4

106,3

0,24

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Өзге металл емес минералды қөнімдерді өндіру

43

16 116,0

8 688,4

149,9

1,29

Производство прочей не металлической минеральной продукции

Металлургия өнеркәсібі

4

80 938,0

79 414,5

98,2

6,45

Металлургиеская промышленность

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау

29

3 557,3

1 452,4

129,6

0,28

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Машина жасау

70

16 378,0

12 450,3

131,4

1,31

Машиностроение

Компьютерлер, электрондык және оптикалық бұйымдарды жасау

2

3 911,5

3 258,1

120,3

0,31

Производство компьтеров, электронной и оптической продукции

Жалғасы Продолжение
енеркәсіп кәсіпорындары мән өндірістердің саны

Число промышленных предприятий и производствКәсіпорындардың қолданысындағы бағаларында өнім көлемі, млн. теңге

Объём продукции в действующих ценах предприятий, млн. тенгеөнімнің нақты көлем индексі, %

индекс физического объёма продукции, в %экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісінің үлесі, %

доля промышленного производства по видам экономической деятельности, в %


2011

2010

Электр жабдықтарын жасау

1

79,4

29,1

-

0,01

Производство электрического оборудования

Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау

2

2 621,3

1 433,0

183,2

0,21

Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау

1

14,2

-

-

0,00

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

Өзге де көлік құралдарын жасау

2

440,4

340,2

106,4

0,04

Производство прочих транспортных средств

Жиғаз жасау

22

769,7

418,5

64,2

0,06

Производство мебели

Өзге дайын бұйымдарды жасау

3

1,3

44,6
0,00

Производство прочих готовых изделий

Машиналар мен жабдықтарды жендеу және орнату

62

9 311,2

7 390,0

107,3

0,74

Ремонт и установка машин и оборудования

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

49

51 677,9

43 968,0

104,7

4,12

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

22

40 297,8

33 081,3

105,5

3,21

Производство, передача и распределение электроэнергии

Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу

3

3 598,5

3 030,0

111,2

0,29

Производство и распределение газообразного топлива

Бу беру және ауа баптау жүйелері

24

7 781,6

7 856,6

107,3

0,62

Системы подачи пара и кондиционирование воздуха

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, калдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

61

14 758,2

9 617,1

84,1

1,18

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Суды жинау, өндеу және бөлу

30

1 681,5

1 327,5

88,2

0,13

Сбор, обработка и распределение воды

Кәріз жүйесі

1

860,5

489,8

175,4

0,07

Канализационная система

Қалдықтарды жинау, өндеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату

30

12 176,8

7 799,9

73,7

0,97

Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов

Топырақ құнарлығын қалпына келтіру және қалды-қтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

-

39,5

-

-

0,00

Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов


3. Өнеркәсіп өнімін заттай көріністе өндіру


  1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет