Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫбет1/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 денгейлі СМЖ құжаты

№1 баспа «_____» 2012 ж.


Ф 042-14-2-06.1.20.02-2011
Элективті пәндердің

каталогы.Бекітемін

Бірінші проректор__________ Б.А. Рскелдиев.

«______» _____________ 20__ж

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫ

5В06040 – Физика

2012-2013 оқу жылыПән

код

Пәннің аты мен олардың негізгі бөлімдері

Жалпы білім беру пәндері

1
2

1

Kul 0101


Мәдениеттану

Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер – жоқ.

Постреквезиттер – жоқ.

Оқыту мақсаты: Мәдениеттанудың қазіргі жағдайы, структурасы мен құрамы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, социология және мәдениеттату тарихы; әлемнің мәдениеттік картасы; мәдениеттің типологиясы, этникалық және ұлттық, элитарлық және жалпылық мәдениеттер; мәдениеттің шығыстық және батыстық типтері; Қазақстанның әлемдік мәдениеттегі алатын орны; мәдениеттің табиғатқа әсері; жеке адамның қалыптасуындағы мәдениеттің алатын рөлі.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: мәдениеттану жүйесіндегі философия, социология және мәдениеттату тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттатудың негізгі ұғымдары;

Іскерлігі: теориялық және қолданбалы мәдениеттатудың негізгі ұғымдары; цивилизация, мәдениеттің морфологиясы, мәдениеттің функциясы, мәдениет субьекті, культурогенез, мәдениет динамикасы,мәдениет тілі мен символы, мәдениетаралық коммуникация;

Дағдысы: Мәдениеттанудың қазіргі жағдайы, структурасы мен құрамы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, социология және мәдениеттату тарихы; әлемнің мәдениеттік картасы;

Құзіреттілігі: Қазақстанның әлемдік мәдениеттегі алатын орны; мәдениеттің табиғатқа әсері; жеке адамның қалыптасуындағы мәдениеттің алатын рөлі.

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Т. Кейкова.

2

Cam 0102

Өзін-өзі тану

Кредит саны- 2 (0+2+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер - жоқ.

Постреквизиттер - жоқ.

Меңгеру мақсаты: Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізу.

Қысқаша мазмұны: Пән жеке тұлғаның санқырлы қасиеттерін ашуға, жеке және қоғамдағы өмірінің мағынасының потенциалын ашуға, өмірде орнықты жол табуына мүмкіндік береді, сонымен қатар маман ретінде қалыптасуына көмек жасайды.

Бақыттың кілті өз қолыңда. Студенттік өмір қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек қалауым. Болашақ бүгінненн басталады. Адам тарих ағымында. Адами құндылықтар. Тілдесу мәдениеті. Өзара түсіністік. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Мен және сен. Өмір әдебі. Әлем, неткен әсем ең.Күтілетін нәтижелер:

Білімі: адамгершілік құндылықтар және өмір, Отан, отбасы, намыс, абырой, сабыр, үміт, сенім, ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, ақиқат туралы терең білімге ие болады;

Іскерлігі: өзінің мінез-құлқын, физикалық және психикалық жағдайын еркін басқарады, эстетикалық талғамын, жақсы әдеттерін көрсете алады, күнделікті өмірде сұлулық заңдылықтарын пайдалана біледі, өз ойы мен сезімдерін еркін жеткізе алады.

Дағдысы: өмір құндылықтарының жалпыадамзаттық, рухани-адамгершіліктік мәнін түсіне отырып, өзара адами қарым-қатынастарды тани алу және оны бағалай алу дағдысы.

Құзыреттілігі: нақты жағдаятты бағалай біледі, түрлі мәселелер шешіміне іздестіру жүргізе алады, қалыпты жағдайларда қалыптан тыс шешім таба біледі.

Бағдарлама жетекшісі: оқытушысы Т. Кейкова

3

Ped 0103


Педагогика

Кредит саны-2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер- жалпы психология, жас ерекшелік психологиясы.

Постреквезиттер- 4 курстағы пед. практика.

Оқыту мақсаты: студенттерге кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті педагогикалық білімнің негізін қалыптастыру.

Қысқаша мазмұны: Педагогиканың теориялық негіздері; тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі; дидактика; білім беру теориясы мен оқыту теориясы; ҚР-ң білім беру жүйесі, басқарудың педагогикалық негіздері мен бектептің іс-әрекетіне басшылық. Қоғамның әлеуметтік экономикалық жаңаруы кеңестік дәуірдің барлық саласына айтарлықтай өзгерістер енгізді. Бұл білім беру саласына да әсерін тегізді. Аталған курс педагогиканың белгілі бір мәселелерін толықтырады. Дәріс курсы мүғалімнің кәсіби дайындағымен және педагогикалық іс-әрекетіне, ұстаздың педагогикалық процеске, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруды шығармашылықпен және ізгілік демократиялық идеясымен тығыз байланыста жүзеге асады. Болашақ мұғалімдерді дайындаудың мазмұнына шығармашылық ізденісті күшейтуге, білім берудің жаңа технологиясын ендіруге қазіргі тенденция ескерілді.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: педагогикалық ғылымдар жүйесі туралы, оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы; педагогикалық зерттеу әдістерін; педагогика ғылымының категориялық құрылымын біледі.

Іскерлігі: педагогикалық жағдайларға талдау жасай біледі.

Дағдысы: педагогиканың заңдылықтары мен принциптерін қолдана білу.

Құзіреттілігі: педагогикалық білімін кәсіби әрекетінде қолдана алады.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы А.Бураханова.

4

Pci 0104


Психология

Кредит саны-2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер - студенттер мектепте жалпы және кәсіптік білім беретін мемлекеттік стандарт бағдарламасы бойынша : Адам анатомиясы, Биология, Валеология, Адам және коғам, Жанұяның этикасы мен психологиясы деген арнайы пәндерді окып үйренеді.

Постреквезиттер- жоқ.

Оқыту мақсаты: Психология - өмірлік құбылыстар жүйесі ретінде. Психологияның негізгі категориялары. Психика мен адам миы. Психолгиялық процестердің сипаттамасы және жеке тұлға күйі. Келешек мамандық іс-әрекеттегі психологиялық білімнің маңызы.

Қысқаша мазмұны: Психологияның негізгі категориялары. Психика мен адам миы. Психолгиялық процестердің сипаттамасы және жеке тұлға күйі. Келешек мамандық іс-әрекеттегі психологиялық білімнің маңызы.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: жалпы психололгияның негізгі түсініктерін, психологиядағы бар әртүрлі бағыттар мен теориялардың мазмұнын, бүгінгі психикалық процесстердің теориялық және қолданбалы ерекшеліктерін, педагогикалық процесте тұлға мен ұжымды зерттейтін негізгі әдістерін біледі.

Іскерлігі: оқыту және тәрбиелеуге тікелей немесе жанама қатысы бар бір жүйеге келтірілген психология ғылымының жалпы ұғымдарын студенттер менгеруі керек, психологиялық көріністі психологиялық зандылықтарға негіздей отырып талдау.

Дағдысы: тұлғаның өзін-өзі дамыту деңгейін, кәсіби дағдыларын жетілдіруде психологиялық зерттеу әдістерін практикада пайдалану.

Құзіреттілігі: студенттер өздігінен жұмыс істеу кабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көрсетулері керек.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы А. Бураханова

5

DGYa 0105


Каталог: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет