Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫжүктеу 0.55 Mb.
бет11/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы О. Абдуахитова.

11

ZMKT 0311

Зарядталған бөлшектердің электр және магнит өрістеріндегі қозғалыс теориясы

Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Пререквизиттер – Жалпы физика курсы, , мамандану пәндері.

Постреквизиттер – зарядталған бөлшектердің заттармен әсерлесуі, ядролық-физикалық зерттеу әдістері

Оқытудың мақсаты: Студенттерді электр және магнит өрістірінің негізгі қасиеттері мен зарядталған бөлшектерімен негізгі қасиеттерімен, электр және магнит өррісістерінің зарядталған бөлшектердің қозғалыста әсерімен таныстыру; осылардың барлығы зарядталған бөлшектерді үдетуге және оларды детектирлеуге қолдану мен таныстыру.

Қысқаша мазмұны: Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес электр өрістерінде қозғалысы. Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес магнит өрісінде қозғалысы.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес электр өрістерінде қозғалысы. Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес магнит өрісінде қозғалысы.

Іскерлігі: Регулярлық және регулярлық емес магнит өрісі. Зарядталған бөлшектердің дрейдтік қозғалысы. Штюрлер зоналары. Қиюдың геомагниттік қатаңдығы магниттік өрісіндегідей зарядталған бөлшектердің үдету типтері.

Дағдысы: Студенттерді электр және магнит өрістірінің негізгі қасиеттері мен зарядталған бөлшектерімен негізгі қасиеттерімен, электр және магнит өррісістерінің зарядталған бөлшектердің қозғалыста әсерімен таныстыру;

Құзіреттілігі: Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес электр өрістерінде қозғалысы. Зарядталған бөлшектердің біртекті және біртекті емес магнит өрісінде қозғалысы.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Рахимбердина А.Т.

Дайындау бағытын мамандандыратын пәндер – 27 кредит


2-ші оқу траекториясы

Ядролық физикасы

1

ITMS 0312

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер –математикалық анализ

Постреквизиттер – математикалық физика әдістері

Оқытудың мақсаты: Элементар оқиғалар кеңістігі. Ықтималдық. Ықтималдықтың қасиеттері. Негізгі теоремалар.

Қысқаша мазмұны: Элементар оқиғалар кеңістігі. Ықтималдық. Ықтималдықтың қасиеттері. Негізгі теоремалар. Сынақтарды қайталау сүлбесі. Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Үлестірім функциясы. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестірім тығыздығы. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. Екі кездейсоқ шама жүйесі. Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрін статистикалық бағалау. Статистикалық гипотезаларды тексеру критерийлері.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Негізгі теоремалар. Сынақтарды қайталау сүлбесі. Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Үлестірім функциясы.

Іскерлігі: Үлкен сандар заңы. Екі кездейсоқ шама жүйесі. Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрін статистикалық бағалау. Статистикалық гипотезаларды тексеру критерийлері.

Дағдысы: Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Үлестірім функциясы. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестірім тығыздығы.

Құзіреттілігі: Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрін статистикалық бағалау. Статистикалық гипотезаларды тексеру критерийлері.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Г. Нұрсұлтанова.

2

KDMR

0313

Қатты денелердің магниттік қасиеттері


Кредит саны - 3 (1+1+1), ECTS кредиті – 5.

Прекреквизиттер – кванттық физика.

Постреквизиттер – жоқ.

Қысқаша мазмұны: Материалдардың магниттік қасиеттері. Жер-үлкен магнит. Тұрақты магнит. Түзу тоқ пен дөңгелек тоқтың (соленойдтың) магнит өрісі. Негізгі магниттік шамалар мен олардың сипаттамалары. Өлшеу бірліктері. Қатты денелердің магниттік қасиеттері. Магниттік материалдардың классификациясы. Қатты денелердің магнитизмі теориясының негізі.

Оқыту мақсаты: Қатты денелердің магнитизмі теориясының негізі.

Оқудан күтілетін нәтиже:

Білімі: Магниттік материалдардың классификациясы.

Іскерлігі: Материалдардың магниттік қасиеттері.

Дағдысы: Негізгі магниттік шамалар мен олардың сипаттамалары. Өлшеу бірліктері.

Құзыреттілігі: Жер-үлкен магнит. Тұрақты магнит.

Бағдарламаның жетекшiсi: к.ф.-м.н., доцент З. Паримбеков.

3

ERT 0314

Электротехника

Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.Прекреквизиттер электромагнетизм

Постреквизиттертехникалық қондырғылар мен технологиялық процесстерді автоматтандыру

Оқытудың мақсаты: студенттерге электромагнит өрісін және осы өрістің нәтижесінде автоматтандыру және басқару жүйелерінде қолданылатын электрондық және электрік кондырғылар мен аспаптарда пайда болатын кұбылыстарды теориялық тұрғыдан түсіндіру.

Қысқаша мазмұны: «Электротехника» курсы жалпы техникалық пәндер арасында негізгі орынды алады. Курсты оқуды зерттеуді электромагниттік құбылыстар мен олардың электр энергиясын беру мен басқаруды кұру үшін және электотехника, электротехнология, информацияны беру мен орналастыру электроника, автоматика, телетехника, акпаратық-өлшегіш және есептеуіш техникалардың аспаптарын қолдануын қамтиды.

Білімі: Студенттер «Электротехника» курсын окып үйрену нәтижесінде электр тізбектеріне катысты негізгі ұғымдар мен түсініктемелерді, негізгі зандар мен принциптерді, касиеттер мен сипаттамаларды білулері, тұрақты ток тізбектерінің, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы ток тізбектерін, синусоидалы емес ток тізбектерінің жағдайларын сипаттайтын теңдеулерді кұрастыруды, оларды есептеу мен талдау тәсілдерін білулері тиіс.

Іскерлігі: «Электротехника» курсын оқып үйрену нәтижесінде электр тізбектеріне катысты негізгі ұғымдар мен түсініктемелерді, негізгі зандар мен принциптерді, касиеттер мен сипаттамаларды білулері, тұрақты ток тізбектерінің, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы ток тізбектерін, синусоидалы емес ток тізбектерінің жағдайларын сипаттайтын теңдеулерді кұрастыруды, оларды есептеу мен талдау тәсілдерін білулері тиіс.

Дағдысы: Материяның бір түрі болатын электромагниттік өрістің техниканың әр түрлі кұрлысында пайда болуын оқу. Элекктромагнитік процестерді модельдеу, жаңа әдістерді меңгеру, электр және магниттік өрістерді, анализ және синтез әдістерімен электр тізбектерді есептеу. Электротехника есептерін шешіп, электр кұралдармен тәжрибе жасауды практикада дағдылану.

Құзіреттілігі: материяның бір түрі болатын электромагниттік өрістің техниканың әр түрлі кұрлысында пайда болуын оқу. Болашақ мамандықтың инженерлік проблемаларын шешу және түсіну үшін мыналарды білу кажет: элекктромагнитік процестерді модельдеу, жаңа әдістерді меңгеру, электр және магниттік өрістерді, анализ және синтез әдістерімен электр тізбектерді есептеу. Жұмыс кезінде оқулык және анықтамалық әдебиеттерді колданып, басқа керекті ақпарат көздерін табу. Электротехника есептерін шешіп, электр кұралдармен тәжрибе жасауды практикада дағдылану.

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к.,доцент М. Какимов.

4

FCHA

0315


Зерттеудін физико-химиялық әдістері

Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.Постреквизиттер – Органикалық заттардың химиясы мен физикасы. Химия технологиялық өнеркәсәптің қауіпсіздік негіздері. Прекреквизиттер - бейорганикалық химия, молекулалық және атомдық физика.

Оқытудың мақсаты: «Физико-химиялық анализ әдістері» пәні аналитикалық химияның бір бөлігі. Ол анализдің теориялық негіздерін және аспапты әдістерді зерттейді. Кейінгі кезде физико-химиялық анализ әдістерінің маңызы өте көп артты, олар тез даму үстінде, себебі бұл әдістер жылдам (экспрессті), өте сезімтал, талғамды болып келеді. Осы пәнді оқу барысында студенттер физико-химиялық құбылыстар негізін терең түсініп, оларды анализ мақсатында дұрыс пайдалану, аспаптардың құрылысын біліп, олармен жұмыс істеу ережелерін үйренуі тиіс.Физика – химиялық сұрыптау теориясының негіздерін оқып үйрену; физико – химиялық анализдеудің әдістерімен танысу; электрохимиялық және анализдеудің спектрлік әдісінің теориялық негіздерін қарастыру және қолдану;

Қысқаша мазмұны: Аналитикалық химияның дамуы сараптау әдістерімен көбеюіне әкеледі. Физика – химиялық сараптау қазіргі кездегі аналитикалық химиялық бір бөлімі. «Сараптаудың физика-химиялық әдістері» курсы химиялық реакцияларда қолданылатын қондырғылық әдістердің теориясын негіздерімен практикада қолданылуын қарастырады. Курсты оқу барысында электрохимиялық әдістердің теориялық негіздері мен практикада қолданылуы толығымен қарастырылады: кондуктометрлік, потенциаметрлік, кулонометрлік, электрогравиметрлік, вольтамперметрлік анализдеу.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Химиялық және физико-химиялық құбылыстарды бақылап, түсіндіре білу. Химия тілін, қазіргі номенклатураны жете білу. Химиялық реакциялар теңдеулерін ( молекулалық, иондық, иондық-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының) құрастыра білу. Физико-химиялық анализ әдістемелерін сараптай білу. Анализ нәтижелері бойынша графиктер сала білу. Анализ әдістерімен байланысты есептер шығара білу. Концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білу. Анализ техникасын жете меңгеру. Аспаптардың электрлік немесе оптикалық схемаларын білу. Лабораториялық құрал-жабдықтарды, аспаптарды, реактивтерді, химиялық ыдыстарды дұрыс қолдана білу. Электр және оптикалық құралдардың сұлбаларын.

Іскерлігі: анализдеу әдісін таңдай алу; анализдеу мәліметтер бойынша график құру; анализдеу әдістеріне сәйкес есептеулер жүргізу; ерітінділердің концентрациясын анықтау.

Дағдысы: ангализдеу техникасын меңгеру, зерттеу және практикалық жұмыстар дағдылары.

Құзіреттілігі: Сұрыптау әдістерін дұрыс таңдай ала білу.

Бағдарлама жетекшісі: х.ғ. к, доцент Б. Мұсабаева.

5

ZBZA 0316

Зарядталған бөлшектердің затпен әсерлесуі


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Пререквизиттер – атомдық физика және ядролық физика

Постреквизиттер – ядролық реакторлар және эклогия мәселелері

Оқытудың мақсаты: Студенттерді әртүрлі сәулелердің заттармен әсерлесуінің әртүрлі типтері мен таныстыру, теориялық меңгеру әдістері мен тәжірибелік бақылаулармен, әсерлесуді тіркеу әдістері мен сәулеленуден сақтану әдістерімен таныстыру.

Қысқаша мазмұны: Зарятдалған бөлшектердің, нейтрондардың және гамма кванттық затпен өзара әсерлесуінің жалпы сипаты. Зарядталған бөлшектердің канизациялық тежелуі. Бөлшектердің серпімді шашырауы. Вавилон – Черенков сәулелері Гамма сәулеленудің шашырауы.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Сәулелену мен бөлшектердің өзара әсерлесумен әсерлесу кезіндегі өзгерістерді, әсерлесудің барлық типтерін тәжірибе жүзінде қарастыра білу.

Іскерлігі: Әртүрлі типтері мен таныстыру, теориялық меңгеру әдістері мен тәжірибелік бақылаулармен, әсерлесуді тіркеу әдістері мен сәулеленуден сақтану әдістерімен жұмыс жасай білу.

Дағдысы: Зарятдалған бөлшектердің, нейтрондардың және гамма кванттық затпен өзара әсерлесуінің жалпы сипаты. Зарядталған бөлшектердің канизациялық тежелуі.

Құзіреттілігі: Детектерлардың барлық түрлерін іс жүзінде жасау.

Бағдарлама жетекшісі: ф.-м., ғ.к., доцент З.Паримбеков.

6

FOTA 0317

Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

Кредит саны – 2(1+1+0) ECTS бойынша кредит саны-3.Постреквизиттер – қолданбалы есептерді шығару әдістері..

Прекреквизиттер – жоқ.

Оқыту мақсаты: Физика мұғалімінің жұмысын жоспарлау.

Қысқаша мазмұны: Физиканы оқытудың негізгі мақсаттары, әдістемесі және құралдары. Оқыту принциптері. Орта жалпы білім беру мекемелерінде физика курсының мазмұны және құрылымы. Оқыту принциптері. Орта оқу орнындағы физика курсының мазмұны және құрылымы. Орта оқу орындарында физика оқу процесін ұйымдастыру түрлері. Сабақтан тыс оқу процесін ұйымдастыру. Оқушылардың білімі мен білікгілігін тексеру және бағалау. Физика мұғалімінің жұмысын жоспарлау.

Физиканың негізгі ұғымдарын қалыптастыру әдістемесі. Физикалық эксперименттің техникасы, әдістемесі және мазмұны. Әр түрлі типті есептер түрлерін шешу әдістемесі.Білімі: Физиканы оқытудың негізгі мақсаттары, әдістемесі және құралдары.

Іскерлігі: Орта оқу орнындағы физика курсының мазмұны және құрылымы. Орта оқу орындарында физика оқу процесін ұйымдастыру түрлері. Сабақтан тыс оқу процесін ұйымдастыру.

Дағдысы: Сабақтан тыс оқу процесін ұйымдастыру. Оқушылардың білімі мен білікгілігін тексеру және бағалау. Физика мұғалімінің жұмысын жоспарлау.

Құзіреттілігі: Орта жалпы білім беру мекемелерінде физика курсының мазмұны және құрылымы. Оқыту принциптері. Орта оқу орнындағы физика курсының мазмұны және құрылымы.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы О. Абдуахитова.

7

FNZ

0318


Физиканың негізгі зерттеулері

Кредит саны- 2 (2+0+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Пререквизиттер – физикалық метрология.

Постреквизиттер –физиканың жалпы курсы

Оқытудың мақсаты: студенттердің көзқарасын, қазіргі заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру; студенттерге физиканың іргелі заңдарын, классикалық теорияларын, қазіргі заман физикасы туралы білімін және оларды іс жүзінде қолдануды икемділіктерін қалыптастыру, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулердің әдістемелерін игеретін деңгейде білім беру.

Қысқаша мазмұны: Антиклық дәуір, орта ғасырлар, қайта жаңғыру дәуірі: Пифагор, Фалес Милетский, Демокрит, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед, Птолемей, Аль-Бируни, Р.Бэкон, Леонардо да Винчи, Галилей, Дж. Бруно Әлемдегі жазулар механикалық және жылулық құбылыстар. Физиканың ғалымда дамуы (XVII ғ басы. – 80- ж.ж. XVII ғ.): Кеплер, Снеллиус, Декарт, Торричелли, Паскаль, Гюйгенс, Гук, Ньютон және планеталардың қозғалысының бүкіл әлем тартылыс заңы, жарық жылдамдығын анықтау.Классикалық физиканың бірінші этапы. ( XVII ғ. аяғы – 60 ж.ж.XIX ғ.): Ньютона және Гюйгенса, Реомюра және Фаренгейта шәкілдері , Бернулли гидродинамикасы. Ломоносов и Ламберт еңбетері. Интерференция дифракция және поляризация сәулелері. Тұрақты ток және магнетизм заңы. Фарадей және электромагниттік индукция құбылыстары. 1894ж классикалық физиканың екінші кезеңі. Максвелл-Больцманның теориясы, Максвеллдің классикалық электромагниттік теория. Үшінші кезең (1895-1904) – Физикадағы өзгеру революциялық кезеңі: рентгендік сәулелер, радиоактивтілік, Планк тұрақтысы, Атомдардың бірінші моделі. Физиканың жаңа кезеңі ( 1905ж.): Эйнштейн кванттық жұтылудың сипаты жайлы, кеңістіктің салыстырмалылығы – уақыт, масса және энергияның арасындағы алмасуы. Бозе-Эйнштейнның және Ферми-Дирактың кванттық статистикасы. Жылуалмасуының кванттық теориясы және электрөтімділігі. Өткізгіш беті және төтенше өткізгіштік. Лазерлер және мазерлер. Ядерлік энергетика.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Ньютона және Гюйгенса, Реомюра және Фаренгейта шәкілдері , Бернулли гидродинамикасы. Ломоносов и Ламберт еңбетері. Интерференция дифракция және поляризация сәулелері.

Іскерлігі: Антиклық дәуір, орта ғасырлар, қайта жаңғыру дәуірі: Пифагор, Фалес Милетский, Демокрит, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед, Птолемей, Аль-Бируни, Р.Бэкон, Леонардо да Винчи, Галилей, Дж. Бруно Әлемдегі жазулар механикалық және жылулық құбылыстар. Физиканың ғалымда дамуы

Дағдысы: Тұрақты ток және магнетизм заңы. Фарадей және электромагниттік индукция құбылыстары. 1894ж классикалық физиканың екінші кезеңі. Максвелл-Больцманның теориясы, Максвеллдің классикалық электромагниттік теория.

Құзіреттілігі: Физикадағы өзгеру революциялық кезеңі: рентгендік сәулелер, радиоактивтілік, Планк тұрақтысы, Атомдардың бірінші моделі. Физиканың жаңа кезеңі ( 1905ж.): Эйнштейн кванттық жұтылудың сипаты жайлы, кеңістіктің салыстырмалылығы – уақыт, масса және энергияның арасындағы алмасуы. Бозе-Эйнштейнның және Ферми-Дирактың кванттық статистикасы.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы О. Абдуахитова.

8

APH

0307


Атомдық физика

Кредит саны – 3(1+1+1) ECTS бойынша кредит саны-5.Постреквизиттер – механика, молекулалық физика, элек. Және магнетизм.

Прекреквизиттер – атомдық физика.

Оқыту мақсаты: Атомдық физика саласында және атомдық физиканың даму бағытында базалық білім беру

Қысқаша мазмұны: Атомдық жүйелерді кванттық-механикалық бейнелеу. Атомдардың, молекулалардың құрылысы мен қасиеттері.

Қысқаша мазмұны: Атомистикалық және кванттық көріністердің дамуы, корпускулалық-толқындық дуализм. Атомдық жүйелерді кванттық-механикалық бейнелеу. Атомдардың, молекулалардың құрылысы мен қасиеттері. Атомның электр және магнит өрісімен әсерлесуі, магниттік резонанс. Кванттық ауысулардың ықтималдықтары және сұрыптау ережелері. Газдар және плазмадағы элементар процестер. Электромагниттік сәулені индукциялық күшейтудің принциптері. Мазерлер мен лазерлер.Білім: Атомдық жүйелердің квантомеханикплық сипатталуын. Атомдар мен молекулалардың құрылымы мен қасиеттері. Атомдардың электр және магнит өрістерімен өзара әсері, магниттік резонансты. Кавнттық өтулердің ықтималдылығы мен сұрыптау ережесі. Газдар мен плазмадағы элемен,тар процесстер. Электромагниттік сәулеленуді индукциялық күшейтудің принциптерін біледу.

Іскерлігі: пәннің негізгі анықтамаларын, атомдарды сипаттаушы физикалық млодельдерлі; атомдар физикасында есесптер шығаруда заңдарды қолдана білу;
Дағдысы:
нақты есептердің мазмұнын физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкес табу, бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекараларындағы нақты есептерді шешуге тиімді пайдалануды.

Құзіреттілігі:.Атомдық физика саласында және атомдық физиканың даму бағытында базалық білімін көрсету

Бағдарлама жетекшісі: ст. преподаватель Б.Турусбекова..

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен бекітілген және енгізілген

хаттама №____ «___»________20__ж.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Әдістемелік кеңесімен бекітілген және енгізілген

хаттама №____ «___»________20__ж.Мақұлданды:

Декан ________ А.К.Какимов

(қолы)


Мүдір АДМ___________М.В.Смирнов

(қолы)


Кафедра меңгерушісі ________ З.А. Паримбеков

(қолы)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет