Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫжүктеу 0.55 Mb.
бет3/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі

Плазма физикасы


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер - атомдық физика, ядролық физика

Постреквизиттер - жоқ

Оқыту мақсаты: Басқарылатын термоядролық реакторлар. Плазманың анықтамасы. Плазма, типтері. Идаел классикалық, идеал емес классикалық, кванттық плазмалар. Плазмадағы элементар бөлшектер.

Қысқаша мазмұны: Плазма - өзаратәуелсіз бөлшектер жүйесі ретінде. Электр және магнит өрістеріндегі зарядталған бөлшектер қозғалысы. Зарядталған бөлшектердің магниттік моментінің адиабаттық инварианттығы. Плазмалық процесстердің гидродинамикалық бейнеленуі. Магнит өрісінің «жабысуы». Магнит өрісінің диффузиясы. Плазмалық процесстердің кинетикалық сипатталуы. Плазмалық толқындардың квазисызықтық теориясының негіздері. Толқындық пакеттердің сығылуы. Ленгмюрлік солитондар. Плазманы диагностикалау. Плазманы радиотолқындармен зондтау. Термоядролық синтездеу техникасының негіздері. Лазерлер.


Күтілетін нәтиже:

Білімі: Басқарылатын термоядролық реакторлар. Плазманың анықтамасы. Плазма, типтерін біледі.

Іскерлігі: Плазмалық процесстердің гидродинамикалық бейнелей алады.

Дағдысы: Плазмалық процесстердің кинетикалық сипатталуы.

Құзіреттілігі: Плазмалық толқындардың квазисызықтық теориясының негіздері. Толқындық пакеттердің сығылуы. Ленгмюрлік солитондар. Плазманы диагностикалау. Плазманы радиотолқындармен зондтау.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Б. Тұрысбекова.

2

GHM 0202

Жалпы химия


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Постреквизиттер - химиялық физика.


Прекреквизиттер - бейорганикалық химия.

Оқыту мақсаты: Негізгі қолдану аясы. Қатты дененің құрылысы, қасиеттері, кристалдың өзара әсерлесу күшінің табиғаты,энергетикалық зоналар структурасы. Кристалдағы электрондардың локализациялану күйі, соқтығысу теориясы, тепе-теңсіз химиялық реакциялар,активті аралық продуктер, бос радикалдар мен атомдар, фотохимия, радиациялық химия, тізбекті реакция, жалын структурасы және жалындағы химиялық реакциялардың кинетикасы, криохимия мен лазерлік термохимия негіздері.

Қысқаша мазмұны: Қазіргі таңда білім беру жүйесін жаңа кредиттік технологияға ауыстыру барысында жоғары мектеп алдында мамандарды даярлауда негізгі пәндер бойынша дайындық деңгейін көтеру мақсаты тұр, негізгі пәндердің қатарына «Химия» пәні де кіреді. Химия қазіргі кездегі тамақ технологияларының және тамақ өнеркәсібіндегі техникалық мамандарды даярлаудың негізгі ірге тасы болып саналады. «Химия» курсы химия ғылымының жалпы ілімдік мәселелерін, химиялық түсініктерін және құбылыстарын оқытады. Мұнда химиялық процестердің заңдылықтары, химиялық реакциялардың өту ерекшеліктері, энергетика, металдар коррозиясы, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану процесстері, элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері қарастырылады.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: химияның ілімдік негіздерін меңгеру негізгі химиялық түсініктерді білу, зертханалық тәжірибелер дағдыларын игеруге, өздігінен химиялық және аналитикалық ойлауға талпынуы керек, химияның дамуының өзекті мәселелерін біледі.

Іскерлігі: Химиялық процестердің заңдылықтарын білуі, химиялық реакциялардың өту ерекшеліктерін білуі, энергетика, металдар коррозиясы, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану процесстерің білуі, элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері білуі тиіс.

Дағдысы: Кристалдағы электрондардың локализациялану күйі, соқтығысу теориясы, тепе-теңсіз химиялық реакциялар,активті аралық продуктер, бос радикалдар мен атомдар.

Құзіреттілігі: Химияның процестердің зандылықтарының негізгі қағидалары жайлы, бейорганикалық қосылыстардың негізгі класстары жайлы, бейорганикалық реакциялардың заңдылықтары мен механизмі жайлы түсініктерді алуы табыладыфотохимия, радиациялық химия, тізбекті реакция, жалын структурасы және жалындағы химиялық реакциялардың кинетикасы, криохимия мен лазерлік термохимия негіздері.

Бағдарлама жетекшісі: х.ғ.к, доцент м.а, Л. Оразжанова.

3

KFN 0203

Компьютерлік физика негіздері


Кредит саны- 4 (1+2+1), ECTS бойынша кредит саны-7.

Прекреквизиттер – информатика, математикалық анализ.

Постреквизиттер – оптика, теориялық физика, физикалық өлшеулер.

Оқыту мақсаты: Физикада компьютерді қолдану.

Қысқаша мазмұны:: сандық анализ. Физикалық процесстерді компьютерлік модельдеу, физикалық эксперимент пен технологиялық Физикалық және компьютерлік эксперимент арасындағы айырмашылық. Структуралық программалаудың негізгі принциптері. Паскаль тілінде программалау структурасы. Физикалық эксперимент нәтижелерін өңдеу.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Қазіргі заманғы операциялық жүйеде мәтінде өңдеудің негізгі қолданбалы пакеттерімен, мәліметтің графикалық көрсетілімдерімен, мәіметтер қорымен, электронды кестелермен, бүкіләлемдік глобальды желі интернетпен жасалған жұмыстарының дағдыларын бекіту.

Іскерлігі: Пәнді оқытудың басты міндеті студенттердің алған теориялық білімін графикалық жүйе арқылы, әдістерімен, эксперимент нәтижелерін өңдеуде ЭВМ-де қолдану әдістерімен таныстыру.

Дағдысы: Пәнді оқып меңгеру үшін студенттің қолында оқулықтар, оқу құралдары, физикадан зертханалық жұмыстарға әдістемелік құсқаулар, оқу бағдарламасы, өзбетімен жұмысқа әдістемелік құралдар, дәріс конспектілері бар.

Құзіреттілігі: Физика пәні компьютерлік технологияларды зерттеуде студенттің мотивациялық қамтамасыз ететін қосымша фактор ретінде қызмет етеді.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Тұрысбекова Б.Ш.

4

AST 0204

Астрономия

Кредит саны - 3 (1+1+1), ECTS кредиті – 5.

Прекреквизиттер – оптика

Постреквезиттер – плазма физикасы.

Оқыту мақсаты:Шоқжұлдыздар. Эклиптика. Ай мен Күннiң күрiнерлiк қозғалыстары. Күн және Ай тұтылуы. Күн жүйесiнiң құрамы. Кеплер заңдары. Телескоптар және радиотелескоптар. Жер тобының планеталары. Күннiң жалпы құрылысы және атмосферасы. Күн активтiгi. Жұлдыздар шоғыры. Жұлдыздардың пайда болуы және эволюциясы. Хаббл заңы. Ғалам эволюциясы.

Күтілетін нәтиже:

Күтілетін нәтиже:

Білімі: негізгі физикалық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшіліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өңдеудің негізгі әдістерін, нақты есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды.

Іскерлігі: негізгі физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектеуін, олардың қазіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі.

Дағдысы: нақты есептердің мазмұнын физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкес табу, бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекараларындағы нақты есептерді шешуге тиімді пайдалануды.

Құзіреттілігі: Бейнелеу информациясы жүйесінің классификациясы. Жарық шығарушы, жарық диодты, электролюминесценттік және жарықпен басқарушы элементтер.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы В. Ботатаев.

5

GFNP 0205


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет