Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫбет5/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Аналитикалық химия


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Постреквизиттер - жоқ


Прекреквизиттер – молекулалы физика.

Қысқаша мазмұны: Қазіргі таңда білім беру жүйесін жаңа кредиттік технологияға ауыстыру барысында жоғары мектеп алдында мамандарды даярлауда негізгі пәндер бойынша дайындық деңгейін көтеру мақсаты тұр, негізгі пәндердің қатарына «Химия» пәні де кіреді. Химия қазіргі кездегі тамақ технологияларының және тамақ өнеркәсібіндегі техникалық мамандарды даярлаудың негізгі ірге тасы болып саналады. «Химия» курсы химия ғылымының жалпы ілімдік мәселелерін, химиялық түсініктерін және құбылыстарын оқытады. Мұнда химиялық процестердің заңдылықтары, химиялық реакциялардың өту ерекшеліктері, энергетика, металдар коррозиясы, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану процесстері, элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері қарастырылады.

Оқыту мақсаты: Негізгі қолдану аясы. Қатты дененің құрылысы, қасиеттері, кристалдың өзара әсерлесу күшінің табиғаты,энергетикалық зоналар структурасы. Кристалдағы электрондардың локализациялану күйі, соқтығысу теориясы, тепе-теңсіз химиялық реакциялар,активті аралық продуктер, бос радикалдар мен атомдар, фотохимия, радиациялық химия, тізбекті реакция, жалын структурасы және жалындағы химиялық реакциялардың кинетикасы, криохимия мен лазерлік термохимия негіздері.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: химияның ілімдік негіздерін меңгеру негізгі химиялық түсініктерді білу, зертханалық тәжірибелер дағдыларын игеруге, өздігінен химиялық және аналитикалық ойлауға талпынуы керек, химияның дамуының өзекті мәселелерін білу.

Іскерлігі: Химиялық процестердің заңдылықтарын білуі, химиялық реакциялардың өту ерекшеліктерін білуі, энергетика, металдар коррозиясы, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану процесстерің білуі, элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері білуі тиіс.

Дағдысы: Кристалдағы электрондардың локализациялану күйі, соқтығысу теориясы, тепе-теңсіз химиялық реакциялар,активті аралық продуктер, бос радикалдар мен атомдар.

Құзіреттілігі: Химияның процестердің зандылықтарының негізгі қағидалары жайлы, бейорганикалық қосылыстардың негізгі класстары жайлы; Бейорганикалық реакциялардың заңдылықтары мен механизмі жайлы түсініктерді алуы табыладыфотохимия, радиациялық химия, тізбекті реакция, жалын структурасы және жалындағы химиялық реакциялардың кинетикасы, криохимия мен лазерлік термохимия негіздері.

Бағдарлама жетекшісі: х.ғ.к, доцент м.а, Л. Оразжанова.


5

YAGM0210

Ядроның жаңа моделі


Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.

Прекреквизиттер – механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық физика жалпы физика курсы, кванттық механика, статистикалық физика, жалпы теориялық физика курсы, мат. анализ, ядролық физика .

Постреквизиттер - жоқ.

Оқытудың мақсаты: Ядроның бірбөлшекті және коллективті моделі. Ядроның қабықшақтық моделі және оның кванттық сипаттамалары: спин, магниттік және электрлік моменттері. Ядроның тамшы моделі мен байланыс энергиясы. Тамшы моделін ауыр ядроларды бөлуге қолдану. Ядролық өзараәсерлесудегі ядроның оптикалық моделі. Ядроның жалпыланған моделі.

Қысқаша мазмұны: Ядроның бірбөлшектік және коллективтік модельдері. Қабықшалық модельдер және осы модельдегі ядролардың қасиеттерін сипаттау. Ядроның тамшылық моделі мен ядроның бөлінуі. Ядроның кластерлік моделі. Жалпыланған модельдер.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Қазіргі кездегі ядро моделдерін негізге ала отырып, маңызды теориялық және эксперименттік білімдерін тереңдету.

Іскерлігі: Бөлімнің негізгі есептерін дұрыс және сапалы және сандық жағынан талдау, физикалық шамалардың ретін білу, атом ядросы мен элементар бөлшектер қасиеттерін қарастырғанда кванттық және релятивистік көзқарастарды қолдана білу;ядролық сәулеленудің заттармен өзара әсерлесуі;

Дағды: Қарапайым теориялық есептеулер; типтік есептерді шығару; тәжірибелік жұмыстар және алған мәліметтерді сұраптау.

Құзіреттілігі: Ядроның модельдік құрылымының негізгі ұғымдары, олардың математикалық өрнектелуі, олардың ғылым мен заманауи өнеркәсіптегі орны мен ролі.

Бағдарлама жетекшісі: ага оқытушы, Пашкевич А.И.

1 ші және 2 ші траекторияларды оқуға арналған

жалпы базалық пәндер


1

OGT 0211

Оқытудың жаңа технологиясы


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер – Жалпы физика курсы.

Постреквизиттер – электротехника, теплотехника.

Оқыту мақсаты: Орта мектептерде оқытудың қазіргі уақыттағы проблемаларымен, эффективтілігін арттыру жолдары.

Қысқаша мазмұны: Орта мектептердің қазіргі уақыттағы проблемалары. Орта мектепте оқытудың эффективтілігін арттырудың жолдары. Қазіргі уақытта мектепте физикалық оқытудың концепциялары. Физикадағы дәстүрлі емес сабақтар. Оқушылардың өзбетімен жұмысының дидактикалық принциптері және оны ұйымдастыру. Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің деңгейі және оны бағалау критериі.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен байланыстыра біледі.

Іскерлігі: Физикалық құбылыстардың моделін компьютер арқылы жасау, табиғи құбылыстарды өз бетімен танып-білуі, творчестволық ойлау жүйесін дамытуға жол ашады.

компьютерді қолданып өлшеу нєтижесінің статистикалық өңдеуінің нәтижесін алуды. Физиканың кез-келген білімдерінің есептерін шығара білуі.Дағдысы: Теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығының дәрежесін анықтау дағдысын. Физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен жұмыс істеуді.

Құзіреттілігі: Негізгі физикалық заңдылықтарлы, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы О. Абдуахитова.

2

TRM 0212
Теориялық механика

Кредит саны -3(2+1+0), ЕСТS бойынша кредит саны-5

Прекреквизиттер –жалпы физика курсы

Каталог: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет