Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫжүктеу 0.55 Mb.
бет6/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі

Постреквизиттер – кванттық механика .


Оқыту мақсаты: теориялық механиканың негізгі ұғымдарымен таныстыру.

Қысқаша мазмұны: Механиканың негізгі түсініктері, материялық нүкте динамикасы, өзара әсерлесетін материялық нүктелер жүйесінің динамикасы, Лагранж теңдеуі, сызықтық тербелістер, сызықты емес тербелістер, қатты дене қозғалысының динамикасы, инерциалды емес санақ жүйесінің салыстырмалы қозғалысы, динамиканың Гамильтондық формасы, Гамильтон-Якоби әдісі, тұтас орта механикасы түсінігі.

Күтілетін нәтиже: теориялық механиканың негізгі ұғымдарын, Лагранж теңдеуін, сызықты емес тербелістерді біледі.

Іскерлігі: Бөлімнің негізгі есептерін дұрыс, сапалы және сандық жағынан дұрыс сипаттай білу, қатты дененің динамикасын қарастырған кезде кванттық ұғымдар мен релятевистік көз қарасты дұрыс қолдана білу.

Дағдысы: Негізгі физикалық ұғымлар, Олардың табиғатта және техникада байқалуы. Оларды математикалық жолмен сипаттау.

Құзіреттілігі: Теориялық механика саласындағы базалық білімін көрсету.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушысы В. Ботатаев.


3

NPH 0213

Нейтрондық физика


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер –механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық физика, физиканың барлық болімі, квантық механика, математикалық анализ, ядролық физика.

Постреквизиттер – мамандыққа қатысты барлық пәндер .

Оқыту мақсаты: Кванттық механикаға кіріспе. Материалдық әлем дуализмі. Ядроның протондық-нейтрондық моделі. Радиоактивтілік. Нейтрондардың атом ядросымен өзара әсерлесуі. Жылдам нейтрондардың серпімді шашырауы. Резонанстық нейтрондар. Жылулық нейтрондар. Ортадағы нейтрондық толқындар. Ядроның бөлінуі. Ядролық энергетика.


Күтілетін нәтиже:

Білімі: Нейтрондардың затпен әсерлесуінің негізгі турлерің, олардың ерекшеліктерін, бақылау және тәжирибелік зерттеу әдістерін, нуклондардың қасиеттерің анықтаудың басты әдістерін, олардың зат пен әсерлесуінің негізгі заңдарын және олардың математикалық өрнектелуін. Нейтрондардың негізгі ғылыми – техникалық қолданылуын.

Іскерлігі: негізгі ядролық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды.

Дағдысы: Ядролық физиканың негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, ядролық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі;

Құзіреттілігі: Нақты есептердің мазмұнының ядролық физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау. Атом ядролардың және элементар бөлшектердің касиеттерін, ядролық сәулеленуінің зат пен әсерлесуінің қарастырғанда кванттық ұғымдар мен релятивистік көріністерді сапалы пайдалану.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушысы В. Ботатаев.

4

ESHA

0214

Қолданбалы есептерді шығару әдістері


Кредит саны – 3(1+1+1) ECTS бойынша кредит саны-5.

Постреквизиттер - механика.

Прекреквизиттер – алгебра және физиканы оқыту әдістемесі.

Оқыту мақсаты: Физиканың теориялық механикадағы есептері. Мещерский теңдеуі мен Циолковский формуласын қолдануға есептер. Трубалардағы, капиллярдағы сұйықтардың қозғалыс есептері. Планеталар мен ғарыштық объектілердің траекториясын есептеуге арналған есептер.

Қысқаша мазмұны: Практикалық оптика, кванттық оптика, атомдық және ядролық физика есептері. Мүлт кетушілік прибордың көрсетуіне ұқыпсыз қараушылықтан болады. Есептеу кезінде мұндай шамаларды алып тастау керек. Кездейсоқтық қателіктер өлшеу кезінде дәл байқамаушылықтан пайда болады. Мұның себебі біздің бақылау мүшелеріміздің және приборлардың идеал абсолютті еместігінен болады. Кездейсоқтық қателіктер ықтималдық заңына бағынады, яғни бір өлшеуде нәтиже нақты мәннен үлкен, ал екінші өлшеуде нақты мәннен кіші болуы мүмкін. Кездейсоқтық қателіктен құтылуға болмайды. Бірақ бірнеше рет қайталап өлшеу арқылы кездейсоқтық қателіктің ықтималдық шамаларын анықтап ізделініп отырған шаманың аймағын есептеуге болады. Айталық бір физикалық шаманы өлшеудің нәтижесінде алдық.


Күтілетін нәтиже:

Білімі: Кездейсоқтық қателіктер өлшеу кезінде дәл байқамаушылықтан пайда болады.

Іскерлігі: Мұның себебі біздің бақылау мүшелеріміздің және приборлардың идеал абсолютті еместігінен болады. Кездейсоқтық қателіктер ықтималдық заңына бағынады, яғни бір өлшеуде нәтиже нақты мәннен үлкен, ал екінші өлшеуде нақты мәннен кіші болуы мүмкін.

Дағдысы: Кездейсоқтық қателіктен құтылуға болмайды. Бірақ бірнеше рет қайталап өлшеу арқылы кездейсоқтық қателіктің ықтималдық шамаларын анықтап ізделініп отырған шаманың аймағын есептеуге болады.

Құзіреттілігі: Кездейсоқтық қателіктер өлшеу кезінде дәл байқамаушылықтан пайда болады. Мұның себебі біздің бақылау мүшелеріміздің және приборлардың идеал абсолютті еместігінен болады.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы О. Абдуахитова.

5

MMT 0215

Математикалық талдау

Кредит саны – 3(1+2+0) ECTS бойынша кредит саны-5.Постреквизиттер - жоқ.

Прекреквизиттер – диф. тендеулер, математикалық физика әдістері.

Оқыту мақсаты:Шектер теориясын, туындылар, анықталмаған интегралдармен таныстыру.

Қысқаша мазмұны:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет