Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫжүктеу 0.55 Mb.
бет8/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі

Бағдарлама жетекшісі: Ракишева Д.


10

TDSF 0220

Термодинамика және статистикалық физика

Кредит саны – 3(2+1+0) ECTS бойынша кредит саны-5.Постреквизиттер – нет..

Прекреквизиттер – теориялық механика

Оқыту мақсаты: Термодинамиканың негізгі заңдары мен әдістерін үйрету.

Қысқаша мазмұны:

Термодинамиканың негізгі заңдары мен әдістері, тепе-теңдік және орнықтылық шарттары, статистикалық физиканың негізгі күзқарастары, статистикалық механиканың жалпы әдістері, идеал жүйелердің және нақты жүйелердің статистикалық теориясы, таралу функцияларының теңдеулері, флуктуация теориясы, тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері, Броундық қозғалыс және кездейсоқ процестер, кинетикалық теңдеулер.Білімі: Броундық қозғалыс және кездейсоқ процестер, кинетикалық теңдеулер.

Іскерлігі: физиканың негізгі күзқарастары, статистикалық механиканың жалпы әдістері, кездейсоқ процестер, кинетикалық теңдеулер., шығара білудің жолдарын үйрету.

Құзірілеттігі: Нақты есептердің мазмұнының термодинамика және статистика физикасының жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау. Атом ядролардың және элементар бөлшектердің касиеттерін, ядролық сәулеленуінің зат пен әсерлесуінің қарастырғанда кванттық ұғымдар мен релятивистік көріністерді сапалы пайдалану.

Бағдарлама жетекшісі: В.У. Ботатаев.

Дайындау бағытын мамандандыратын пәндер – 27 кредит

1-ші оқу траекториясы

«Конденсирленген күй физикасы»

1

YFZA 0301

Ядролық - физикалық зерттеу әдістері.
Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.

Прекреквизиттер - ядролық физика, талдаудың физика-химиялық әдістері.


Постреквизиттер – жоқ.

Оқытудың мақсаты: Ядролық – физикалық әдістерді зерттей білу.

Қысқаша мазмұны: Аппаратура және флюоресценттік рентгенорадиометрикалық анализ. Ядролық геофизика мен радиометрикалық барлау. Сыртқы сәулелену көзрін қолданып бақылаудың нейтрондық әдісі. Гамма-абсорбциялық әдіс.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Нейтрондардың заттармен алмасудың негізгі типтері негізгі ядролық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды.

Дағдысы: Ядролық физиканың негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, ядролық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі.

Құзіреттілігі: Нақты есептердің мазмұнының ядролық физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау. Атом ядролардың және элементар бөлшектердің касиеттерін, ядролық сәулеленуінің зат пен әсерлесуінің қарастырғанда кванттық ұғымдар мен релятивистік көріністерді сапалы пайдалану.

Бағдарлама жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент З.А. Паримбеков.

2

GODF 0302

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктер физикасы


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер –физиканың жалпы бөлімі, математикалық анализ, аналитикалық геометрия және жоғарғы алгебра, атомдық физика.

Постреквизиттер – оптоэлектроника, микроэлектроника, радиоэлектроника.

Оқытудың мақсаты: Конденссерленген күй және кристалды дененiң құрастыруы.

Қысқаша мазмұны: Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігі. Кристаллографиялық сыныптар және жүйелер. Кристаллдарды рентгенографикалық зерттеудiң әдiстерi. Кристалды тордың тербелiсі. Қатты дененің кеңеюі. Қатты денедегі квазибөлшектер. Дисперсия заңы. Жылуөткiзгiштiк. Еркiн электрондардың үлгiсi. Еркiндерлiк электрондардың үлгiсi. Бриллюэнның аймақтары. Металлдардың электрондық жылу сыйымдылығы. Металлдардың электроөткiзгiштiгi. Кристалды тордың мiндерiнiң түрлерi. Кристаллдардағы тепе-теңдiк және тепе-тең емес мiндері.

Фотосезімталдылықтың спектральдық және температуралық байланыстылығы. Контактілік және беттік құбылыстар. P-n ауысудың фотоэлектрлік қасиеті.Күтілетін нәтиже:

Білімі: Қатты дене физикасының негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнегiн және өлшем бiрлiгiн; тәжiрибе жасауы және өлшеу нәтижелерiн өңдеудiң негiзгi әдiстерi істеуді.

Іскерлігі: Қатты дене физикасының негiзгi құбылыстарын, олардың ағуының ерекшелiктерiн, тәжiрибе жасау және өңдеудiң негiзгi әдiстерiн, мазмұның дұрыс белгiлейтiн өлшеу нәтижелерін және қатты дене физикасының заңдары бар есептердi, негiзгi физикалық құралдарды пайдалану.

Дағдысы: Конденсерленген күй физикасының негізгі ұғымын, физикалық шамаларын, олардың математикалық өрнегін, олардың ғылымда және қазiргi өндiрiстегіi орыны және рөлі;

Құзіреттілігі: Табиғаттағы конденсерленген күйдi физика, табиғаттағы олардың әсері және техникада қолдануы, олардың математикалық сипаттамасы

Бағдарлама жетекшісі: ф.м.ғ.к., доцент З.А. Паримбеков.

3

FKS 0303
Конденсирленген күй физикасы

Кредит саны – 3(1+1+1) ECTS бойынша кредит саны-5.

Постреквизиттер - механика.

Прекреквизиттер – алгебра және физиканы оқыту әдістемесі.

Оқыту мақсаты: Конденсацияланған күй және кристалл дененің қалыптастыру.

Қысқаша мазмұны:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет