Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралыбет1/5
Дата24.04.2016
өлшемі0.85 Mb.
  1   2   3   4   5
Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2013 жылєы 13 маусымдаєы № 102-V Заѕы


"Егемен Ќазаќстан" 14.06.2013 ж. № 148 (28087); "Казахстанская правда" от 14.06.2013 г. № 201-202 (27475-27476); Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2013 ж., № 9, 51-ќўжат

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      Осы Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз.

      1-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ мына заѕнамалыќ актілеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілсін:


      1. 1999 жылєы 13 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ іс жїргізу кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-ќўжат; 2000 ж., № 3-4, 66-ќўжат; № 10, 244-ќўжат; 2001 ж., № 8, 52-ќўжат; № 15-16, 239-ќўжат; № 21-22, 281-ќўжат; № 24, 338-ќўжат; 2002 ж., № 17, 155-ќўжат; 2003 ж., № 10, 49-ќўжат; № 14, 109-ќўжат; № 15, 138-ќўжат; 2004 ж., № 5, 25-ќўжат; № 17, 97-ќўжат; № 23, 140-ќўжат; № 24, 153-ќўжат; 2005 ж., № 5, 5-ќўжат; № 13, 53-ќўжат; № 24, 123-ќўжат; 2006 ж., № 2, 19-ќўжат; № 10, 52-ќўжат; № 11, 55-ќўжат; № 12, 72-ќўжат; № 13, 86-ќўжат; 2007 ж., № 3, 20-ќўжат; № 4, 28-ќўжат; № 9, 67-ќўжат; № 10, 69-ќўжат; № 13, 99-ќўжат; 2008 ж., № 13-14, 56-ќўжат; № 15-16, 62-ќўжат; 2009 ж., № 15-16, 74-ќўжат; № 17, 81-ќўжат; № 24, 127, 130-ќўжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-ќўжат; № 3-4, 12-ќўжат; № 7, 28, 32-ќўжаттар; № 17-18, 111-ќўжат; № 22, 130-ќўжат; № 24, 151-ќўжат; 2011 ж., № 1, 9-ќўжат; № 2, 28-ќўжат; № 5, 43-ќўжат; № 6, 50-ќўжат; № 14, 117-ќўжат; № 16, 128, 129-ќўжаттар; № 23, 179-ќўжат; 2012 ж., № 2, 14-ќўжат; № 6, 43, 44-ќўжаттар; № 8, 64-ќўжат; № 13, 91-ќўжат; № 14, 93-ќўжат; № 21-22, 124-ќўжат):
      1) 317-12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «317-12-бап. Ґтініш беру
      Шетелдікті немесе азаматтыєы жоќ адамды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын бўзєаны їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ шегінен тыс шыєарып жіберу туралы ґтінішті ішкі істер органдары шетелдіктіѕ немесе азаматтыєы жоќ адамныѕ болєан жјне (немесе) тіркелген жеріндегі сотќа береді.»;
      2) 317-15-баптыѕ їшінші бґлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Сот шешімін орындау їшін ішкі істер органдарына жіберіледі.».
      2. 2001 жылєы 30 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-ќўжат; № 17-18, 241-ќўжат; № 21-22, 281-ќўжат; 2002 ж., № 4, 33-ќўжат; № 17, 155-ќўжат; 2003 ж., № 1-2, 3-ќўжат; № 4, 25-ќўжат; № 5, 30-ќўжат; № 11, 56, 64, 68-ќўжаттар; № 14, 109-ќўжат; № 15, 122, 139-ќўжаттар; № 18, 142-ќўжат; № 21-22, 160-ќўжат; № 23, 171-ќўжат; 2004 ж., № 6, 42-ќўжат; № 10, 55-ќўжат; № 15, 86-ќўжат; № 17, 97-ќўжат; № 23, 139, 140-ќўжаттар; № 24, 153-ќўжат; 2005 ж., № 5, 5-ќўжат; № 7-8, 19-ќўжат; № 9, 26-ќўжат; № 13, 53-ќўжат; № 14, 58-ќўжат; № 17-18, 72-ќўжат; № 21-22, 86, 87-ќўжаттар; № 23, 104-ќўжат; 2006 ж., № 1, 5-ќўжат; № 2, 19, 20-ќўжаттар; № 3, 22-ќўжат; № 5-6, 31-ќўжат; № 8, 45-ќўжат; № 10, 52-ќўжат; № 11, 55-ќўжат; № 12, 72, 77-ќўжаттар; № 13, 85, 86-ќўжаттар; № 15, 92, 95-ќўжаттар; № 16, 98, 102-ќўжаттар; № 23, 141-ќўжат; 2007 ж., № 1, 4-ќўжат; № 2, 16, 18-ќўжаттар; № 3, 20, 23-ќўжаттар; № 4, 28, 33-ќўжаттар; № 5-6, 40-ќўжат; № 9, 67-ќўжат; № 10, 69-ќўжат; № 12, 88-ќўжат; № 13, 99-ќўжат; № 15, 106-ќўжат; № 16, 131-ќўжат; № 17, 136, 139, 140-ќўжаттар; № 18, 143, 144-ќўжаттар; № 19, 146, 147-ќўжаттар; № 20, 152-ќўжат; № 24, 180-ќўжат; 2008 ж., № 6-7, 27-ќўжат; № 12, 48, 51-ќўжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-ќўжаттар; № 15-16, 62-ќўжат; № 20, 88-ќўжат; № 21, 97-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; № 24, 126, 128, 129-ќўжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-ќўжаттар; № 9-10, 47, 48-ќўжаттар; № 13-14, 62, 63-ќўжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-ќўжаттар; № 17, 79, 80, 82-ќўжаттар; № 18, 84, 86-ќўжаттар; № 19, 88-ќўжат; № 23, 97, 115, 117-ќўжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-ќўжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-ќўжаттар; № 5, 23-ќўжат; № 7, 28, 32-ќўжаттар; № 8, 41-ќўжат; № 9, 44-ќўжат; № 11, 58-ќўжат; № 13, 67-ќўжат; № 15, 71-ќўжат; № 17-18, 112, 114-ќўжаттар; № 20-21, 119-ќўжат; № 22, 128, 130-ќўжаттар; № 24, 146, 149-ќўжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-ќўжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-ќўжаттар; № 3, 32-ќўжат; № 6, 50-ќўжат; № 8, 64-ќўжат; № 11, 102-ќўжат; № 12, 111-ќўжат; № 13, 115, 116-ќўжаттар; № 14, 117-ќўжат; № 16, 128, 129-ќўжаттар; № 17, 136-ќўжат; № 19, 145-ќўжат; № 21, 161-ќўжат; № 24, 196-ќўжат; 2012 ж., № 1, 5-ќўжат; № 2, 9, 11, 13, 14, 16-ќўжаттар; № 3, 21, 22, 25, 26, 27-ќўжаттар; № 4, 32-ќўжат; № 5, 35, 36-ќўжаттар; № 8, 64-ќўжат; № 10, 77-ќўжат; № 12, 84, 85-ќўжаттар; № 13, 91-ќўжат; № 14, 92, 93, 94-ќўжаттар; № 15, 97-ќўжат; № 20, 121-ќўжат; № 23-24, 125-ќўжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-ќўжаттар; № 2, 10, 11, 13-ќўжаттар; № 4, 21-ќўжат):
      1) мазмўнындаєы 560-1-баптыѕ таќырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «560-1-бап. Астыќ нарыєын реттеу саласындаєы ујкілетті
                 орган»;
      2) 543-бапта:
      бірінші бґлік:
      «446 (бiрiншi бґлiгiнде),» деген сґздерден кейін «447-1 (екiншi бґлiгiнде), 447-3,» деген сґздермен толыќтырылсын; 
      «466 (бiрiншi бґлiгiнде),» деген сґздерден кейін «467-1,» деген цифрлармен толыќтырылсын;
      екінші бґлікте:
      6) тармаќша «464-1 (їшінші бґлігінде),» деген сґздерден кейін «467-1 (екінші бґлігінде),» деген сґздермен толыќтырылсын;
      7) тармаќша:
      «247,» деген цифрлардан кейін «447-1 (екінші бґлігінде), 447-3,» деген сґздермен толыќтырылсын;
      «466 (бірінші бґлігінде),» деген сґздерден кейін «467-1 (бірінші бґлігінде),» деген сґздермен толыќтырылсын;
      3) 548-бапта:
      бірінші бґлікте:
      «247,» деген цифрлар алып тасталсын;
      «447-1, 447-2, 447-3,» деген цифрлар «447-1 (бiрiншi бґлiгiнде), 447-2,» деген сґздермен ауыстырылсын;
      екінші бґліктіѕ їшінші абзацында:
      «247,» деген цифрлар алып тасталсын;
      «447-1, 447-2, 447-3,» деген цифрлар «447-1 (бiрiншi бґлiгiнде), 447-2,» деген сґздермен ауыстырылсын;
      4) 560-1-баптыѕ таќырыбы жјне бірінші бґлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «560-1-бап. Астыќ нарыєын реттеу саласындаєы ујкілетті
                 орган
      1. Астыќ нарыєын реттеу саласындаєы ујкілетті орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары осы Кодекстіѕ 186, 309-1 (екінші, їшінші, тґртінші бґліктерінде), 357-2 (бірінші бґлігінде)-баптарында кґзделген јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы істерді ќарайды.»;
      5) 576-4-бапта:
      бірінші бґліктегі «309-4 (тґртінші, бесінші, алтыншы, жетінші бґліктерінде)» деген сґздер «309-2 (бiрiншi – їшінші бґлiктерiнде), 309-4 (бірінші – жетінші бґліктерінде)» деген сґздермен ауыстырылсын;
      екінші бґліктегі «309-4 (тґртінші, бесінші, алтыншы, жетінші бґліктерінде)» деген сґздер «309-2 (бiрiншi – їшінші бґлiктерiнде), 309-4 (бірінші – жетінші бґліктерінде)» деген сґздермен ауыстырылсын;
      6) 636-баптыѕ бірінші бґлігініѕ 1) тармаќшасында:
      он сегізінші абзацтаєы «309-2 (тґртінші бґлігі), 356 (їшінші бґлігі)-баптар» деген сґздер «356 (їшінші бґлігі)-бап» деген сґздермен ауыстырылсын;
      жиырма тоєызыншы абзацтаєы «357-1,» деген цифрлар алып тасталсын;
      елу бесінші абзац:
      «309-1 (жетiншi, сегiзiншi бґлiктерi),» деген сґздерден кейін «309-2 (тґртінші бґлігі),» деген сґздермен толыќтырылсын;
      «346-352» деген цифрлардан кейін «, 374-1, 375» деген цифрлармен толыќтырылсын;
      алпысыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «діни ќызмет саласындаєы ујкілетті мемлекеттік органныѕ (375-бап (екінші, алтыншы жјне тоєызыншы бґліктері (бўл бўзушылыќтарды орталыќ мемлекеттік органдардыѕ лауазымды адамдары жасаєан кезде);».
      3. 2003 жылєы 20 маусымдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-ќўжат; 2005 ж., № 9, 26-ќўжат; 2006 ж., № 1, 5-ќўжат; № 3, 22-ќўжат; № 11, 55-ќўжат; № 12, 79, 83-ќўжаттар; № 16, 97-ќўжат; 2007 ж., № 1, 4-ќўжат; № 2, 18-ќўжат; № 14, 105-ќўжат; № 15, 106, 109-ќўжаттар; № 16, 129-ќўжат; № 17, 139-ќўжат; № 18, 143-ќўжат; № 20, 152-ќўжат; № 24, 180-ќўжат; 2008 ж., № 6-7, 27-ќўжат; № 15-16, 64-ќўжат; № 21, 95-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; 2009 ж., № 2-3, 18-ќўжат; № 13-14, 62-ќўжат; № 15-16, 76-ќўжат; № 17, 79-ќўжат; № 18, 84, 86-ќўжаттар; 2010 ж., № 5, 23-ќўжат; № 24, 146-ќўжат; 2011 ж., № 1, 2-ќўжат; № 5, 43-ќўжат; № 6, 49, 50-ќўжаттар; № 11, 102-ќўжат; № 12, 111-ќўжат; № 13, 114-ќўжат; № 15, 120-ќўжат; 2012 ж., № 1, 5-ќўжат; № 2, 9, 11-ќўжаттар; № 3, 27-ќўжат; № 4, 32-ќўжат; № 5, 35-ќўжат; № 8, 64-ќўжат; № 11, 80-ќўжат; № 14, 95-ќўжат; № 15, 97-ќўжат; № 21-22, 124-ќўжат; 2013 ж., № 1, 3-ќўжат):
      1) 8-баптыѕ 2-тармаєыныѕ екінші бґлігі алып тасталсын;
      2) 14-бапта:
      1-тармаќ мынадай мазмўндаєы 1-1), 1-2) жјне 7-1) тармаќшалармен толыќтырылсын:
      «1-1) жер ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;
      1-2) жер ќатынастарын реттеу саласында жергілікті атќарушы органдарды їйлестіруді жјне оларєа јдістемелік басшылыќ жасауды жїзеге асыру;»;
      «7-1) жерді аймаќтарєа бґлу жобалары (схемалары) негізінде жердіѕ нысаналы маќсатыныѕ жіктемесін бекіту;»;
      2-тармаќтыѕ 2) тармаќшасы алып тасталсын;
      3) 14-1-бапта:
      1-тармаќ:
      мынадай мазмўндаєы 1-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-1) жер ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;»;
      14) тармаќшадаєы «дайындау жатады.» деген сґздер «дайындау;» деген сґзбен ауыстырылып, мынадай мазмўндаєы 14-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «14-1) пайдаланылмай жатќан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын бўза отырып пайдаланылып жатќан жерлерді, осы бўзушылыќтар бойынша облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ жер ресурстарын басќару жґніндегі аумаќтыќ органдарына аќпарат бере отырып, аныќтау жатады.»;
      2-тармаќта:
      мынадай мазмўндаєы 1-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-1) жер ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;»;
      20) тармаќша мынадай редакцияда жазылсын:
      «20) пайдаланылмай жатќан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын бўза отырып, оныѕ ішінде маќсатына сай емес пайдаланылып жатќан жерлерді, осы бўзушылыќтар бойынша облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ жер ресурстарын басќару жґніндегі аумаќтыќ органдарына аќпарат бере отырып, аныќтау жатады.»;
      3-тармаќ мынадай мазмўндаєы 1-1) жјне 18-1) тармаќшалармен толыќтырылсын:
      «1-1) жер ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;»;
      «18-1) пайдаланылмай жатќан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын бўза отырып пайдаланылып жатќан жерлерді, осы бўзушылыќтар бойынша облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ жер ресурстарын басќару жґніндегі аумаќтыќ органдарына аќпарат бере отырып, аныќтау;»;
      4) 16-бапта:
      1-тармаќтыѕ 10) тармаќшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) жер ресурстарын пайдалану мен ќорєау бґлігінде аудандыќ, ќалалыќ (облыстыќ маѕызы бар) атќарушы органдардыѕ ќызметiн їйлестiруді жјне оєан басшылыќ жасауды жїзеге асыру;»;
      2-тармаќтыѕ 5) тармаќшасы алып тасталсын;
      5) 17-баптыѕ 9) тармаќшасы алып тасталсын;
      6) 18-баптыѕ 9) тармаќшасы алып тасталсын.
      4. 2003 жылєы 8 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Орман кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., № 16, 140-ќўжат; 2004 ж., № 23, 142-ќўжат; 2006 ж., № 3, 22-ќўжат; № 16, 97-ќўжат; 2007 ж., № 1, 4-ќўжат; № 2, 18-ќўжат; № 3, 20-ќўжат; 2008 ж., № 23, 114-ќўжат; 2009 ж., № 18, 84-ќўжат; 2010 ж., № 5, 23-ќўжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-ќўжаттар; № 11, 102-ќўжат; 2012 ж., № 2, 14-ќўжат; № 3, 27-ќўжат; № 14, 92, 95-ќўжаттар; № 15, 97-ќўжат):
      13-бапта:
      1-тармаќта:
      7) тармаќша алып тасталсын;
      18-1) тармаќша мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-1) орман ќорын кїзету, ќорєау, пайдалану, ормандарды молыќтыру жјне орман ґсiру мјселелерi бойынша облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ орман шаруашылыєымен айналысатын жергiлiктi атќарушы органдарын, сондай-аќ орман мекемелерi мен табиєат ќорєау ўйымдарын їйлестiрудi жјне оларєа јдістемелік басшылыќ жасауды жїзеге асырады;»;
      2-тармаќтыѕ 10) тармаќшасы алып тасталсын.
      5. 2003 жылєы 9 шiлдедегi Ќазаќстан Республикасыныѕ Су кодексiне (Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiѕ Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-ќўжат; 2004 ж., № 23, 142-ќўжат; 2006 ж., № 1, 5-ќўжат; № 3, 22-ќўжат; № 15, 95-ќўжат; 2007 ж., № 1, 4-ќўжат; № 2, 18-ќўжат; № 19, 147-ќўжат; № 24, 180-ќўжат; 2008 ж., № 6-7, 27-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; № 24, 129-ќўжат; 2009 ж., № 2-3, 15-ќўжат; № 15-16, 76-ќўжат; № 18, 84-ќўжат; 2010 ж., № 1-2, 5-ќўжат; № 5, 23-ќўжат; № 24, 146-ќўжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-ќўжаттар; № 5, 43-ќўжат; № 6, 50-ќўжат; № 11, 102-ќўжат; № 16, 129-ќўжат; 2012 ж., № 3, 27-ќўжат; № 14, 92-ќўжат; № 15, 97-ќўжат; № 21-22, 124-ќўжат):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмўндаєы 6-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «6-1) гидромелиорациялыќ іс-шаралар – гидромелиорациялыќ жїйелер, сондай-аќ жеке орналасќан гидротехникалыќ ќўрылыстар кґмегімен топыраќтыѕ су режимін реттеу;»;
      16) тармаќша «мелиорациялыќ» деген сґзден кейін «(агроорман-мелиорациялыќ, агротехникалыќ, гидромелиорациялыќ, химиялыќ)» деген сґздермен толыќтырылсын;
      2) 36-баптыѕ 5) тармаќшасындаєы «ауыл шаруашылыєы тауар ґндiрушiлерiне су беру жјне» деген сґздер алып тасталсын;
      3) 37-баптыѕ 1-тармаєында:
      мынадай мазмўндаєы 1-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-1) елді мекендер шегінен тыс жерлерде су ќорын пайдалану мен ќорєау, сумен жабдыќтау жјне су бўру саласында жергілікті атќарушы органдарды їйлестіруді жјне оларєа јдістемелік басшылыќ жасауды жїзеге асырады;»;
      8) жјне 24) тармаќшалар алып тасталсын;
      4) 37-1-бап мынадай мазмўндаєы 1-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-1) елді мекендер шегінде су ќорын пайдалану мен ќорєау, сумен жабдыќтау жјне су бўру саласында жергілікті атќарушы органдарды їйлестіруді жјне оларєа јдістемелік басшылыќ жасауды жїзеге асырады;»;
      5) 39-бап мынадай мазмўндаєы 1-2) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-2) су ќорын пайдалану мен ќорєау, сумен жабдыќтау жјне су бўру саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асырады;»;
      6) 95-1-баптыѕ 1-тармаєы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жай-кїйi судыѕ јсерiне байланысты болатын ќўрєаќшылыќ, сортаѕданєан, батпаќты, артыќ ылєалды жерлердiѕ жай-кїйін жаќсарту маќсатында жердi гидромелиорациялау жїргізіледі.»;
      7) 135-бапта:
      1-тармаќта:
      5) тармаќшадаєы «ауыл шаруашылыєы тауар ґндiрушiлерiне су жеткiзiп беру жјне» деген сґздер алып тасталсын;
      7) тармаќшадаєы «ќаржыландыру;» деген сґз «ќаржыландыру болып табылады.» деген сґздермен ауыстырылып, 8) тармаќша алып тасталсын;
      2-тармаќтыѕ бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Су ќорын ўтымды пайдалану мен ќорєау, суармалы жерлерді гидромелиорациялау, су шаруашылыєы жїйелері мен ќўрылыстарыныѕ ќауіпсіздігі жґніндегі инвестициялыќ саясаттыѕ негiзгi ќаєидаттары:».
      6. 2007 жылєы 9 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Экологиялыќ кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-ќўжат; № 20, 152-ќўжат; 2008 ж., № 21, 97-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; 2009 ж., № 11-12, 55-ќўжат; № 18, 84-ќўжат; № 23, 100-ќўжат; 2010 ж., № 1-2, 5-ќўжат; № 5, 23-ќўжат; № 24, 146-ќўжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-ќўжаттар; № 5, 43-ќўжат; № 11, 102-ќўжат; № 12, 111-ќўжат; № 16, 129-ќўжат; № 21, 161-ќўжат; 2012 ж., № 3, 27-ќўжат; № 8, 64-ќўжат; № 14, 92, 95-ќўжаттар; № 15, 97-ќўжат; № 21-22, 124-ќўжат):
      1) мазмўнындаєы 17-1-баптыѕ таќырыбы алып тасталсын;
      2) 1-бапта:
      бірінші абзацтаєы «1. Осы Кодексте» деген сґздер «Осы Кодексте» деген сґздермен ауыстырылсын;
      16) тармаќша алып тасталсын;
      47) тармаќшадаєы «мемлекеттiк саясатты јзiрлеу мен iске асыру мјселелерi бойынша» деген сґздер алып тасталсын;
      3) 17-бап мынадай мазмўндаєы 1-2), 1-3), 1-4), 1-5), 1-6) жјне 1-7) тармаќшалармен толыќтырылсын:
      «1-2) ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асырады;
      1-3) коммуналдыќ ќалдыќтармен жўмыс істеу саласында мемлекеттік саясатты іске асырады жјне салааралыќ їйлестіруді жїзеге асырады;
      1-4) ќўзыреті шегінде коммуналдыќ ќалдыќтармен жўмыс істеу саласындаєы нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы јзірлейді жјне бекітеді;
      1-5) коммуналдыќ ќалдыќтармен жўмыс істеу саласында јдістемелік ќамтамасыз етуді ўйымдастырады;
      1-6) коммуналдыќ ќалдыќтармен жўмыс істеу саласында ќолданбалы єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-конструкторлыќ жўмыстар жїргізуді ўйымдастырады;
      1-7) коммуналдыќ ќалдыќтардыѕ тїзілу жјне жинаќталу нормаларын есептеудіѕ їлгілік ќаєидаларын јзірлейді;»;
      4) 17-1-бап алып тасталсын;
      5) 20-бап мынадай мазмўндаєы 1-1) жјне 1-2) тармаќшалармен толыќтырылсын:
      «1-1) ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асырады;
      1-2) ќўзыреті шегінде ќоршаєан ортаны ќорєау саласында келiсiмдер мен меморандумдар жасасады;».
      7. 2007 жылєы 15 мамырдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек кодексіне (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-ќўжат; № 19, 147-ќўжат; № 20, 152-ќўжат; № 24, 178-ќўжат; 2008 ж., № 21, 97-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; 2009 ж., № 8, 44-ќўжат; № 9-10, 50-ќўжат; № 17, 82-ќўжат; № 18, 84-ќўжат; № 24, 122, 134-ќўжаттар; 2010 ж., № 5, 23-ќўжат; № 10, 48-ќўжат; № 24, 146, 148-ќўжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-ќўжаттар; № 11, 102-ќўжат; № 16, 128-ќўжат; 2012 ж., № 3, 26-ќўжат; № 4, 32-ќўжат; № 5, 41-ќўжат; № 6, 45-ќўжат; № 13, 91-ќўжат; № 14, 92-ќўжат; № 15, 97-ќўжат; № 21-22, 123-ќўжат; 2013 ж., № 2, 13-ќўжат; № 3, 15-ќўжат; 2013 жылєы 25 мамырда «Егемен Ќазаќстан» жјне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланєан «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне дербес деректер жјне оларды ќорєау мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» 2013 жылєы 21 мамырдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы):
      1) мазмўнындаєы 17-баптыѕ таќырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-бап. Еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органныѕ
               ќўзыреті»;
      2) 1-баптыѕ 1-тармаєыныѕ 22) жјне 23) тармаќшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «22) еѕбек жґнiндегi ујкiлеттi мемлекеттiк орган – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес еѕбек ќатынастары саласындаєы басшылыќты жјне салааралыќ їйлестіруді жїзеге асыратын орталыќ атќарушы орган;
      23) еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті орган – облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес еѕбек ќатынастары саласындаєы ґкілеттіктерді жїзеге асыратын ќўрылымдыќ бґлімшесі;»;
      3) 12-баптыѕ 8-тармаєы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Егер жўмыс берушініѕ шыєарылєан актісінде ќызметкерлердіѕ осы Кодексте, еѕбек шартында, ўжымдыќ шартта, келісімдерде кґзделген ќўќыќтары мен кепілдіктерін бўзатын не нашарлататын ережелер ќамтылєан жаєдайда, оєан еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органєа не сотќа шаєым жасауєа болады.»;
      4) 16-бапта:
      3) тармаќша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасыныѕ, оныѕ ішінде еѕбек ќауiпсiздiгi жјне еѕбектi ќорєау талаптарыныѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќты жўмыспен ќамту туралы заѕнамасыныѕ саќталуына мемлекеттiк баќылауды ўйымдастырады, сондай-аќ еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органныѕ ќызметін їйлестіреді жјне ќызметін тексеруді жїзеге асырады;»;
      мынадай мазмўндаєы 3-1), 3-2), 3-3) жјне 21-1) тармаќшалармен толыќтырылсын:
      «3-1) еѕбек ќатынастарын реттеу саласында жергілікті атќарушы органдарды їйлестіруді жјне оларєа јдістемелік басшылыќ жасауды жїзеге асырады;
      3-2) еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органдардан еѕбек ќатынастары мјселелері бойынша ќажетті аќпаратты сўратады;
      3-3) облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ бас мемлекеттік еѕбек инспекторын таєайындауды келіседі;»;
      «21-1) їш адамнан бес адамєа дейін ќаза тапќан кезде топтыќ жазатайым оќиєаларды тергеп-тексеру їшін комиссия ќўрады;»;
      25) тармаќша мынадай редакцияда жазылсын:
      «25) «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес міндетті ведомстволыќ есептіліктіѕ, тексеру параќтарыныѕ нысандарын, тјуекел дјрежесін баєалау ґлшемдерін јзірлейді жјне бекітеді;»;
      5) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-бап. Еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органныѕ
              ќўзыреті
      Еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті орган:
      1) Ќазаќстан Республикасы еѕбек заѕнамасыныѕ, еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау жґніндегі талаптардыѕ саќталуына мемлекеттік баќылауды жїзеге асырады;
      2) жўмыс берушілер ўсынєан ўжымдыќ шарттардыѕ мониторингін жїзеге асырады;
      3) ґндірістік жараќаттанудыѕ, кјсіптік аурулардыѕ, кјсіптік уланулардыѕ себептеріне талдау жїргізеді жјне олардыѕ профилактикасы жґнінде ўсыныстар јзірлейді;
      4) ґндірістегі жазатайым оќиєаларды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен тергеп-тексереді;
      5) басшы ќызметкерлердіѕ жјне жўмыс берушілерде еѕбек ќауіпсіздігін жјне еѕбекті ќорєауды ќамтамасыз етуге жауапты адамдардыѕ білімін тексеруді жїргізеді;
      6) ґндірістік маќсаттаєы объектілерді пайдалануєа ќабылдау жґніндегі ќабылдау комиссиясыныѕ ќўрамына ќатысады;
      7) еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау нормативтерін жетілдіру мјселелері бойынша ќызметкерлер мен жўмыс берушілердіѕ ґкілетті ґкілдерімен ґзара іс-ќимыл жасайды;
      8) ќызметкерлердіѕ, жўмыс берушілер мен олардыѕ ґкілдерініѕ еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау мјселелері жґніндегі ґтініштерін ќарайды;
      9) ґндірістік объектілерді еѕбек жаєдайлары бойынша аттестаттау мониторингін жїзеге асырады;
      10) «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттiк баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес тексерулер жоспарларын јзiрлейдi жјне бекiтедi;
      11) еѕбек жґнiндегi ујкiлеттi мемлекеттiк органєа еѕбекті ќорєау жјне еѕбек ќауiпсiздiгі жґніндегі аќпараттыќ жїйе базасында кезеѕдік есептерді, сондай-аќ еѕбек ќауiпсiздiгі жјне еѕбектi ќорєау жай-кїйі мониторингініѕ нјтижелерін ўсынады;
      12) еѕбек жґнiндегi ујкiлеттi мемлекеттiк органєа еѕбек ќатынастары бойынша ќажетті аќпаратты береді.»;
      6) 18-бап мынадай мазмўндаєы 1-1) тармаќшамен толыќтырылсын:
      «1-1) еѕбек ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асырады;»;
      7) 22-баптыѕ 1-тармаєыныѕ 21) тармаќшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «21) еѕбек жґніндегі ујкілетті мемлекеттiк органєа жјне (немесе) еѕбек инспекциясы жґніндегі жергілікті органєа жўмыс орнындаєы еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау жаєдайларына тексеру жїргізу туралы ґтініш білдіруге, сондай-аќ еѕбек жаєдайларын, ќауіпсіздігін жјне еѕбекті ќорєауды жаќсартуєа байланысты мјселелерді тексеру мен ќарауєа ґкілдік етіп ќатысуєа;»;
      8) 23-баптыѕ 2-тармаєыныѕ 22) тармаќшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «22) еѕбек жґнiндегi ујкiлеттi мемлекеттiк органныѕ жјне еѕбек инспекциясы жґнiндегi жергілікті органныѕ лауазымды адамдарын, ќызметкерлердіѕ ґкiлдерiн, еѕбектi ќорєау жґнiндегi ќоєамдыќ инспекторларды ўйымдардаєы еѕбек ќауiпсiздiгiнiѕ, жаєдайларыныѕ жјне еѕбектi ќорєаудыѕ жай-кїйiне жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек ќауiпсiздiгi жјне еѕбектi ќорєау туралы заѕнамасыныѕ саќталуына тексерулер жїргізу їшін, сондай-аќ ґндiрiстегi жазатайым оќиєаларды жјне кјсiптiк ауруларды тергеп-тексеру їшiн кедергiсiз жiберуге;»;
      9) 147-баптыѕ 3-тармаєы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жўмыс беруші жергілікті тўрєындар болып табылмайтын адамдарды жўмысќа ќабылдау жјне (немесе) ол адамдармен еѕбек ќатынастарын тоќтату туралы аќпаратты ішкі істер органына бір ай ішінде береді. Аќпаратты беру тјртібі мен нысанын Ішкі істер министрлігі айќындайды.»;
      10) 282-баптыѕ 9-тармаєы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Тараптар ќол ќойєан ўжымдыќ шартты ќол ќойылєан кїнінен бастап бiр ай мерзiмде жўмыс берушi мониторинг їшiн еѕбек инспекциясы жґнiндегi жергілікті органєа ўсынуєа мiндеттi.»;
      11) 307 жјне 309-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «307-бап. Еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау
Каталог: sites -> default -> files -> Node 162
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының
Node 162 -> "Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер
Node 162 -> «Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мм жоғары спорт жетістіктері және спорт резерві бөлімінің бас маманы, санаты d-о-4


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет