"Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістержүктеу 107.78 Kb.
Дата24.04.2016
өлшемі107.78 Kb.
: sites -> default -> files -> Node 162
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының
Node 162 -> Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы
Node 162 -> «Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мм жоғары спорт жетістіктері және спорт резерві бөлімінің бас маманы, санаты d-о-4
"Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" 2013 жылєы 13 маусымдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы

Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ 2013 жылєы 1 шілдедегі № 99-ґ ґкімі


      1. Ќоса беріліп отырєан «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» 2013 жылєы 13 маусымдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру маќсатында ќабылдануы ќажет нормативтік ќўќыќтыќ жјне ќўќыќтыќ актілердіѕ тізбесі (бўдан јрі - тізбе) бекітілсін.


      2. Орталыќ мемлекеттік органдар жјне облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) тізбеге сјйкес нормативтік ќўќыќтыќ жјне ќўќыќтыќ актілердіѕ жобаларын јзірлесін жјне белгіленген тјртіппен Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне бекітуге енгізсін;
      2) тиісті ведомстволыќ нормативтік ќўќыќтыќ жјне ќўќыќтыќ актілерді ќабылдасын жјне ќабылданєан шаралар туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін хабардар етсін.

      Премьер-Министр                       С. АхметовЌазаќстан Республикасы   
Премьер-Министрініѕ    
2013 жылєы 1 шілдедегі  
№ 99-ґ ґкімімен      
бекітілген       

«Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару органдары арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігін ажырату мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» 2013 жылєы 13 маусымдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру маќсатында ќабылдануы ќажет нормативтік ќўќыќтыќ жјне ќўќыќтыќ актілердіѕ тізбесі

Р/с


Нормативтік ќўќыќтыќ жјне ќўќыќтыќ актініѕ атауы

Актініѕ нысаны

Орындауєа жауапты мемлекеттік органдар

Орындау мерзімі

1

2

3

4

5

1.

«Республикалыќ бюджет комиссиясы туралы ережені бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2009 жылєы 1 сјуірдегі № 780Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєы

ЭБЖМ

2013 жылєы тамыз

2.

«Республикалыќ бюджет жобасын јзірлеу ережелерін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2009 жылєы 26 тамыздаєы № 861 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєы

ЭБЖМ

2013 жылєы тамыз

3.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ДІА

2013 жылєы тамыз

4.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ДСМ

2013 жылєы тамыз

5.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

Ќоршаєанортамині

2013 жылєы тамыз

6.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

БЄМ

2013 жылєы тамыз

7.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

Еѕбекмині

2013 жылєы тамыз

8.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

АШМ

2013 жылєы тамыз

9.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ТЖМ

2013 жылєы тамыз

10.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ЭБЖМ

2013 жылєы тамыз

11.

«Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрлігініѕ мјселелері» туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2004 жылєы 29 ќазандаєы № 1130 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

МАМ

2013 жылєы тамыз

12.

«Бюджеттіѕ атќарылуы жјне оєан кассалыќ ќызмет кґрсету ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2009 жылєы 26 аќпандаєы № 220 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

Ќаржымині

2013 жылєы тамыз

13.

«Механикалыќ кґлік ќўралдарын жјне олардыѕ тіркемелерін міндетті техникалыќ байќауды їйымдастыру жјне жїргізу ќаєидасын, механикалыќ кґлік ќўралдарын жјне олардыѕ тіркемелерін міндетті техникалыќ байќаудан ґткізудіѕ кезеѕділігін, сондай-аќ техникалыќ байќаудыѕ диагностикалыќ картасыныѕ нысанын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 17 мамырдаєы № 523ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ККМ

2013 жылєы тамыз

14.

«Табиєи мекендеу ортасынан алып ќойылєан бекіре тўќымдас балыќтарды жјне оныѕ уылдырыєын сатып алуєа тґлемаќыны бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 27 мамырдаєы № 593ќаулысыныѕ кїші жойылды деп тану туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

Ќоршаєанортамині

2013 жылєы тамыз

15.

«Пайдалы ќазбалар жатќан алаѕдарда ќўрылыс салуєа рўќсат беру ќаєидасын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 27 маусымдаєы № 720 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ Ќаулысы

ИЖТМ

2013 жылєы тамыз

16.

«Жолаушыларды тасымалдау жґніндегі ќызметті лицензиялаудыѕ кейбір мјселелері туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 20 ќарашадаєы № 1463ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы

ККМ

2013 жылєы тамыз

17.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

бўйрыќ

ЭБЖМ

2013 жылєы тамыз

18.

Шетелдіктерге жјне азаматтыєы жоќ адамдарєа Ќазаќстан Республикасында уаќытша жјне тўраќты тўруєа рўќсат беру ќаєидаларын бекіту туралы

бўйрыќ

ІІМ

2013 жылєы тамыз

19.

Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидаларын бекіту туралы

бўйрыќ

Еѕбекмині

2013 жылєы тамыз

20.

Уаќытша орналастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидаларын бекіту туралы

бўйрыќ

Еѕбекмині

2013 жылєы тамыз

21.

Оралман мјртебесін беру ќаєидаларын бекіту туралы

бўйрыќ

Еѕбекмині

2013 жылєы тамыз

22.

Су ќоймаларына балыќ жіберу, су объектілерін балыќ шаруашылыќ мелиорациялау жґніндегі жўмыстарды жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы

бўйрыќ

Ќоршаєанортамині

2013 жылєы тамыз

23.

Діни јдебиетті жјне діни мазмўндаєы ґзге де аќпараттыќ материалдарды, діни маќсаттаєы заттарды тарату їшін арнайы тўраќты їй-жайлардыѕ, сондай-аќ єибадат їйлерінен (єимараттарынан) тыс жерлерде діни іс-шаралар ґткізуге арналєан їй-жайлардыѕ орналастырылуын айќындау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы

бўйрыќ

ДІА

2013 жылєы тамыз

24.

«Ґндірістегі жазатайым оќиєаларєа байланысты ќўжаттардыѕ нысандарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 2009 жылєы 3 наурыздаєы № 74-ґбўйрыєына ґзгерістер енгізу туралы

бўйрыќ

Еѕбекмині

2013 жылєы

25.

«Ќызмет ґѕірін айќындау ќаєидасын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрініѕ 2011 жылєы 28 аќпандаєы № 96 бўйрыєынаґзгерістер енгізу туралы

бўйрыќ

ККМ

2013 жылєы тамыз

26.

Тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктердіѕ јкімшілік-аумаќтыќ ќўрылысыныѕ схемаларын бекіту туралы

тиісті јкімшілік- аумаќтыќ бірліктер мјслихаттарыныѕ шешімдері

облыстардыѕ, Алматы жјне Астана ќалаларыныѕ јкімдері

2013 жылєы шілде

Ескертпе: аббревиатуралардыѕ толыќ жазылуы:

ДІА              - Ќазаќстан Республикасы Дін істері агенттігі


ІІМ              - Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ДСМ             - Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі
ИЖТМ             - Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне жаѕа
                   технологиялар министрлігі
МАМ              - Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат
                   министрлігі
БЄМ             - Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі
Ќоршаєанортамині - Ќазаќстан Республикасы Ќоршаєан ортаны ќорєау
                   министрлігі
ККМ              - Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация
                   министрлігі
Еѕбекмині        - Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты
                   јлеуметтік ќорєау министрлігі
АШМ             - Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрлігі
Ќаржымині        - Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі
ТЖМ              - Ќазаќстан Республикасы Тґтенше жаєдайлар
                   министрлігі
ЭБЖМ             - Ќазаќстан Республикасы Экономика жјне бюджеттік
                   жоспарлау министрлігі.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет