Қазақстанның Даму банкінің қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) шекті мәндерін есептеу әдістемесібет1/2
Дата28.04.2016
өлшемі469.43 Kb.
  1   2


«____» ___________ 201__ жылғы №_______

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілдіҚазақстанның Даму банкінің қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) шекті мәндерін есептеу әдістемесі


 1. Негізгі ережелер
 1. Осы Қазақстанның Даму банкінің Қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) шекті мәндерін есептеу әдістемесі (бұдан әрі Әдістеме) «Қазақстанның Даму банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес әзірленді және Қазақстанның Даму банкінің (бұдан әрі - Банк) бірінші және екінші деңгейлі капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің шекті мәндерін, сондай-ақ, борыштық жүктемесінің деңгейін есептеу тәртібін анықтайды.
 1. Бірінші және екінші деңгейлі капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерін есептеу
 1. Капиталдың жеткіліктілік коэффициенттеріне:

 1. бірінші деңгейлі капиталдың жеткіліктілік коэффициенті (бұдан әрі – КЖК 1);

 2. екінші деңгейлі капиталдың жеткіліктілік коэффициенті (бұдан әрі – КЖК 2) жатады.

 1. Капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеу үшін мыналар қолданылады:

 1. Бірінші деңгейлі жеке меншікті капитал (бұдан әрі –1 деңгейлі капитал);

 2. екінші деңгейлі жеке меншікті капитал (бұдан әрі – 2 деңгейлі капитал);

 3. тәуекелдік деңгейі бойынша топтастырылған активтер мен шартты міндеттемелер.

 1. 1 деңгейлі капитал:

 1. Жеке сатып алынған акцияларды алып тастағанда төленген жарғылық капитал;

 2. қосымша капитал;

 3. өткен жылдардағы үлестірілмеген таза табыс (соның ішінде өткен жылдардағы таза табыстың есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер);

 4. резервтік капитал;

 5. қарастырылмаған шығындарды өтейтін резервтер сомалар ретінде есептеледі, олардан:

 6. материалдық емес активтер;

 7. өткен жылдардағы шығындар;

 8. ағымдағы жылғы шығындар алынып тасталады;

 1. 2 деңгейлі капитал:

 1. Ағымдағы жылдың үлестірілмеген таза табысының мөлшері;

 2. Негізгі қаражат пен бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві;

 3. Гибрид құралдар (капитал мен қарыз сипаттамаларына ие құралдар);

 4. Бірінші деңгейлі капитал сомасының елу пайызынан аспайтын 5 жылға дейінгі мерзіммен банктің реттелген борышының сомалары ретінде есептеледі,

олардан:

 1. банктің сатып алынған реттелген борышы;

 2. еншілес ұйымдарға инвестициялар алынып тасталады.

 1. Банктің реттелген борышымына шарттарға сәйкес келетін банктің қамсыздандырылмаған міндеттемесі:

 1. Ұсынушының салымы немесе міндеттемесі емес;

 2. Банктің немесе онымен үлестес тұлғалардың талаптары бойынша кепілді қамсыздандыру емес;

 3. Банкті тарату кезінде 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 74-2 бабымен белгіленген кезектілікке сәйкес банк мерзімсіз қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындағанша қанағаттандырылады;

 4. Банкпен өтелуі (толық немесе жартылай) мүмкін, соның ішінде осындай өтеу құзыретті органның қорытындысына сәйкес кейіннен осы Әдістемемен анықталатын банктің капиталдың жеткіліктілік коэффициентін сақтамауына әкелмеу шартымен мерзімінен бұрын тек банк бастамасымен ғана.

Банктің жеке капиталға кіретін реттелген борышы – бұл тарту мерзімі борышты өтеу басталғанға дейін бес жылдан артық реттелген борыш.

Банктің реттелген борышы банктің жеке капиталын есептеуге кіреді:

борышты өтеу басталғанға дейін бес жылдан артық мерзім ішінде – борыштың толық сомасында,

борышты өтеу басталғанға дейiн қалған бес жылдың iшiнде:

1-шi жыл - реттелген борыш сомасының 100%;

2-шi жыл - реттелген борыш сомасының 80%;

3-шi жыл - реттелген борыш сомасының 60%;

4-шi жыл - реттелген борыш сомасының 40%;

5-шi жыл - реттелген борыш сомасының 20%.

Сонымен қатар, егер келісімде осындай өтеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзуға және Банктің қаржылық жағдайының нашарлауына жеткізбеу шартымен несие алушының бастамасымен мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе жартылай) қарастырылса, 3) тармақшадан басқа осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін Еуропа қайта құру және даму банкінен және Азия Даму банкінен немесе Халықаралық Қаржы корпорациясынан тартылған несие банктің Реттелген борышы болып танылады. 1. Гибрид құралдарға (капитал мен қарыз сипаттамаларына ие құралдар) мынадай сипаттамаларға ие құралдар жатады:

 1. Құрал қамсыздандырылмаған, реттелген және толық төленген болып табылады;

 2. Ұстаушының бастамасымен және/немесе реттеуші органның келісімінсіз өтеуге жатпайды;

 3. Банк тарапынан сауданы тоқтатпастан шығындарды өтеу үшін пайдаланылуы мүмкін (дәстүрлі реттелген борыштарға қарағанда);

 4. Сыйақы төлеу міндеттемелеріне қарамастан Банктің табыстылығы мүмкіндік бермеген жағдайда төлемдерді жүргізбеуге болады.

 1. 2 деңгейлі капитал 1 деңгейлі капиталдың 100% аспау керек.

 2. Капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мынадай формуламен есептеледі: 1. Тәуекелділік деңгейі бойынша топтастырылған активтерді, шартты және мүмкін міндеттемелерді есептеу осы әдістемеге №1 Қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

 2. Несиелік тәуекел дәрежесі бойынша топтастырылған шартты және мүмкін міндеттемелер банк несиелік тәуекелдерге баратын осы Нұсқаулыққа 1 қосымшада көрсетілген контрагенттің санатына сәйкес дәрежедегі тәуекел дәрежесіне осы Нұсқаулыққа 2 қосымшаға сәйкес есептелген шартты және мүмкін міндеттемелердің сомасын шығару ретінде анықталады.

 3. КЖК1 және КЖК2 коэффициенттерін есептеу мақсатындағы активтер мен КЖК1 мен КЖК2 коэффициенттерін есептеуге қабылданатын тәуекелділік деңгейі бойынша топтастырылған активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптасқан резервтерсіз кіреді.

 4. Осы Әдістеменің мақсаттары үшін Standard&Poor's агенттігінің ұзақ мерзімді несиелік рейтингтік бағалауынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі құзыретті орган Moody's Investors Service және Fitch (бұдан әрі - рейтингтік агенттіктер) агенттіктерінің ұзақ мерзімді несиелік рейтингтік бағалауларын мойындайды.

 5. Осы Әдістеменің мақсаттары үшін халықаралық қаржылық ұйымдарға мына ұйымдар жатады:

 1. Азия даму банкі (the Asian Development Bank);

 2. Африка даму банкі (the African Development Bank);

 3. Еуропалық кеңес даму банкі (the Council of Europe Development Bank);

 4. Еуразиялық даму банкі (Eurasian Development Bank);

 5. Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);

 6. Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);

 7. Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);

 8. Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);

 9. Дамудың халықаралық ассоциациясы;

 10. Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);

 11. Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);

 12. Халықаралық валюта қоры;

 13. Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы;

 14. Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;

 15. Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);

 16. Жеке меншікті секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (ICD).

 1. Нарықтық шығындарды өтеу үшін капиталға қойылатын талаптар Банктің валюталық және пайыздық тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарына сәйкес есептелген айлық валюталық және айлық пайыздық тәуекелдер сомасы ретінде анықталады.

 2. Операциялық тәуекелді өтеуге арналған капиталға қойылатын талаптар Банктің операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

 3. Тәуекелділік деңгейі бойынша топтастырылған активтер мен шартты міндеттемелерге қойылатын талаптар сомасына 8,3 көбейтілген нарықтық және операциялық тәуекелдерді өтеуге арналған капиталға қойылатын талаптар қосылады.
 1. Борыштық жүктеме деңгейін есептеу
 1. Борыштық жүктеме деңгейі мына формуламен есептеледі:

Жиынтық табыс - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес анықталатын шоғырландырылған негіздегі міндеттемелердің жалпы сомасы.

Жеке капитал - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес анықталатын шоғырландырылған негіздегі Банк капиталының мөлшері.


 1. Қорытынды ережелер
 1. Бірінші және екінші деңгейлі капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің шекті мәндерін, сондай-ақ борыштық жүктеме деңгейін есептеу үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес әзірленген шоғырландырылған қаржылық есептілік қолданылады.

 2. Банк акционері қаржылық есептілік көрсеткіштерін (коэффициенттерін) қолдау аясында Банк қызметін бақылау тетіктері жазылған ішкі актілерді бекітеді. Банктің Директорлар кеңесі Банк тәуекелдерін корпоративтік басқару жүйесіне іштей бақылауды қалыптастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

__________________________________


201__ жылғы «____» ___________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

№_______ қаулысымен бекітілген

Қазақстанның Даму банкі

қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің

(коэффициенттерін) шекті мәндерін

есептеу әдістемесіне

№1 ҚосымшаСалымдардың несиелік тәуекелдерінің деңгейі бойынша топтастырылған

банк активтерінің кестесіБаптардың атауы

Тәуекелділік деңгейі %

I топ

1

Қолма-қол теңге

0

2

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің қолма-қол ұлттық валютасы

0

3

Тазартылған асыл металдар

0

4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген несиелер

0

5

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтеріне берілген несиелер

0

6

Ұлттық банкке берілген несиелер

0

7

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріне берілген несиелер

0

8

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдарға берілген несиелер

0

9

Ұлттық банктегі салымдар

0

10

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріндегі салымдар

0

11

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдардағы салымдар

0

12

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық қарызы

0

13

Қазақстан Республикасы жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық қарызы

0

14

Қазақстан Республикасының Үкіметімен және Ұлттық банкпен шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

0

15

«Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры», «Проблемалық несиелер қоры», «Бәйтерек» ҰБХ» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар

0

16

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік статусқа ие бағалы қағаздар

0

17

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

0

18

Тәуекелдің І тобына жатқызылған активтер бойынша есептелген сыйақы

0

II топ

20

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің қолма-қол шетелдік валютасы

20

21

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтеріне берілген несиелер

20

22

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріне берілген несиелер

20

23

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдарға берілген несиелер

20

24

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына берілген несиелер

20

25

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдарына берілген несиелер

20

26

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдарға берілген несиелер

20

27

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріндегі салымдар

20

28

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдардағы салымдар

20

29

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдардағы салымдар

20

30

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының тәуекелділіктің І тобына жатқызылған дебиторлық қарызынан басқа дебиторлық қарызы

20

31

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдардың дебиторлық қарызы

20

32

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік статусқа ие бағалы қағаздар

20

33

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

34

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

20

35

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

20

36

Standard&Poor's агенттігінің кем дегенде «АА-» борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

37

«Қазақстан ипотекалық компания» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

20

38

Тәуекелділіктің ІІ тобына жатқызылған активтер бойынша есептелген сыйақы

20

III топ

39

Тазартылмаған асыл металдар

50

40

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтеріне берілген несиелер

50

41

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріне берілген несиелер

50

42

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдарға берілген несиелер

50

43

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдарына берілген несиелер

50

44

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдарға берілген несиелер

50

45

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріндегі салымдар

50

46

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдардағы салымдар

50

47

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдардағы салымдар

50

48

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымның дебиторлық қарызы

50

49

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік статусқа ие бағалы қағаздар

50

50

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

51

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

52

Standard&Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

53

Тәуекелділіктің ІІІ тобына жатқызылған активтер бойынша есептелген сыйақы

50

IV топ

54

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтеріне берілген несиелер

100

55

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріне берілген несиелер

100

56

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдарға берілген несиелер

100

57

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдарына берілген несиелер

100

58

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға, Standard&Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие резидент ұйымдарға берілген несиелер

100

59

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ мемлекеттердің орталық банктеріндегі салымдар

100

60

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдардағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржылық ұйымдардағы салымдар

100

61

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдардағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы, Standard&Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие резидент ұйымдардағы салымдар

100

62

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың, Standard&Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие резидент ұйымдардың дебиторлық қарызы

100

63

Жеке тұлғалардың дебиторлық қарызы

100

64

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік статусқа ие бағалы қағаздар

100

65

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

66

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдар мен тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

67

Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар, Standard&Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие резидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

68

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамы қаржылық компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

69

IV тәуекелділік топқа жатқызылған активтер бойынша есептелетін сыйақы

100

70

Төлемдер бойынша есептеу

100

71

Негізгі қаржы

100

72

Материалдық қор

100

73

Сыйақы мен шығындар сомасын алдын ала төлеу

100

V группа

74

Банк инвестицияларынан басқа, әділ құн бойынша ескерілген заңды тұлғалардың реттелген борыштарына салымдар мен акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) бір бөлігіне инвестициялар

100

75

38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес және банктің негізгі қызметі үшін сатып алынатын лицензиялық бағдарламалық қамту

100

76

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтеріне берілген несиелер

150

77

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріне берілген несиелер

150

78

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдарға берілген несиелер

150

79

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті басқарушы органдарына берілген несиелер

150

80

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берілген несиелер

150

81

Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің аумағында тіркелген заңды тұлға немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген несиелер:

150

1) Андорра Князьдығы;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдары аумағы бөлігінде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);

17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (тек Лабуан анклавы аумағы бөлігінде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн князьдығы;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (тек Мадейра аралдары аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако князьдығы;

28) Мьянма одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланды (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының бөлігінде ғана);

31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);

33) Бірікке Араб Әмірліктері (Дубай қаласы аумағының бөлігінде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (мына аумақтар бөлігінде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британ Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралы;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

43) Тонга Корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

82

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық банктеріндегі салымдар

150

83

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдардағы салымдар

150

84

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдардағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

85

Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасындағы бейрезидент ұйымдардағы салымдар:

150

1) Андорра Князьдығы;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдары аумағы бөлігінде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);

17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (тек Лабуан анклавы аумағы бөлігінде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн князьдығы;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (тек Мадейра аралдары аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако князьдығы;

28) Мьянма одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланды (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының бөлігінде ғана);

31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);

33) Бірікке Араб Әмірліктері (Дубай қаласы аумағының бөлігінде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (мына аумақтар бөлігінде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британ Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралы;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

43) Тонга Корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

86

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық қарызы

150

87

Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасындағы бейрезидент ұйымдардың дебиторлық қарызы:

150

1) Андорра Князьдығы;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдары аумағы бөлігінде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);

17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (тек Лабуан анклавы аумағы бөлігінде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн князьдығы;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (тек Мадейра аралдары аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако князьдығы;

28) Мьянма одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланды (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының бөлігінде ғана);

31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);

33) Бірікке Араб Әмірліктері (Дубай қаласы аумағының бөлігінде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (мына аумақтар бөлігінде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британ Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралы;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

43) Тонга Корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

88

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар

150

89

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен егеменді рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие мемлекеттердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

150

90

Standard&Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

91

Standard&Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осы сияқты деңгейдегі рейтингіне ие бейрезидент ұйымдар мен тиісті бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

92

Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасындағы бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар:

150

1) Андорра Князьдығы;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдары аумағы бөлігінде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);

17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (тек Лабуан анклавы аумағы бөлігінде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн князьдығы;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (тек Мадейра аралдары аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако князьдығы;

28) Мьянма одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланды (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының бөлігінде ғана);

31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);

33) Бірікке Араб Әмірліктері (Дубай қаласы аумағының бөлігінде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (мына аумақтар бөлігінде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британ Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралы;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

43) Тонга Корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

93

Тәуекелділіктің V тобына жатқызылған активтер бойынша есептелген сыйақы

150

__________________________

201__ жылғы «____» ___________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

№_______ қаулысымен бекітілген

Қазақстанның Даму банкі

қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің

(коэффициенттерін) шекті мәндерін

есептеу әдістемесіне

№2 ҚосымшаКаталог: sites -> default -> files -> txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Телефон байланысы қызметтерін көрсету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұялы байланыс қызметтерін көрсету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын есепке қойылған шетелдік теле-, радиоарналардың 2014 жылғы 1 шілдегі жағдай бойынша тізімі
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Әуе кемелерін ұшу алдында және арнайы жете тексеру қағидалары Жалпы ережелер
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсiптiк даярлығының үлгiлiк бағдарламасын бекiту туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Авиация персоналы куәлiктерiн беру және қолданылу мерзiмiн ұзарту қағидаларын бекiту туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды iздестiру-құтқарумен қамтамасыз етудi ұйымдастыру жөнiндегi қағидаларды бекiту туралы"
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қара, түсті, бағалы металдар балқымаларын және осы металдардың негізінде алынатын қорытпаларды өндіру бойынша қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелердің тізбесі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет