Бағдарламасы № басылым 5В060700 "Биология" мамандығына арналғанДата02.05.2016
өлшемі189.02 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІОқу әдістемелік кешенінің құжаты 3 деңгейлі

ПОӘК

042-18-22.1.121/01-2014ПОӘК «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы»

пәнінің оқытушыға арналған

бағдарламасы


№ басылым

«__»__________5В060700 – "Биология" мамандығына арналған

«Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы»

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ


СЕМЕЙ , 2014

 1. Алғы сөз 2. 1. құрастырылды

 3. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ А.Б. Исмагулова «Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының аға оқытушы, биология магистрі 4. 2. талқыланды

 5. «Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының отырысында 6. Хаттама №__ «__»_____20___ж 7. Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова

 8. 2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

 9. Хаттама №__ «__»_____20___ж 10. Төрағасы __________ Г.Джаманова

 11. 3. бекітілді

 12. Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің

 13. отырысында қаралып, баспаға ұсынылды

 14. Хаттама №__ «__»_____20___ж 15. ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова

 16. алғаш рет еҢгізілген


Мазмұны
 1. Қолдану саласы.

 2. Ереже белгілейтін сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі

 6. Пәннің оқу әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

 8. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқытушыға арналған бағдарламасы «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына еніп, 5В060700 «Биология» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Оқытушыға арналған пәннің нағыз бағдарламасы «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәнінің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің элективті пәндер каталогы 5В060700-«Биология» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 03.08.361-2006 ж. бекітілген және іске енгізілген.

«Өсімдіктер систематикасы» пәнінің оқу бағдарламасы

СТУ 042-СГУ-4-2013 «ПОӘК жасау және әзірлеудің жалпы негізігі талаптары» туралы университет стандарты

ДП 042-1.01- 2013 Документациялық процедура «ПОӘК құрылымы мен мазмұны»


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

5В060700-«Биология» мамандығының студенті түлегі «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәні өсімдіктердің алуан түрлілігі мен ерекшеліктерін, систематикалық топтар өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін, жүйеленуін зерттейтін ғылым саласы.


  1. Пәнді оқытудың мақсаты:

Мақсаты- өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігімен, әр түрлі систематикалық топтар өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту.
3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері:

Студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет; зертханалық сабақтарда студенттер микроскоппен жұмыс жасау әдістерін үйренеді; өсімдіктердің дүниесі эволюциясының негізі туралы ұғым беру; өсімдіктер, сондай-ақ басқа да тірі организмдер және тіршілік ортасы арасындағы байланыстарды көрсету; төменгі сатыдағы өсімдіктер классификациясының принциптерімен таныстыру.3.4. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:

- білу студенттер пәнге тән жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдіктердің жүйеленуін, түрлерін, көбеюін, физиологиялық жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың механизмдерін толық білу

- игеру игерген білімдерін практикалық сабақтарда және эксперименталды жұмыста пайдалана білу.;

- меңгеру фенологиялық бақылау әдістерін іс жүзінде меңгере білу;

- істей білу ғылыми мәселелерді білуге, зертханалық және далалық жағдайларды зерттеу жұмыстарын іске асыруға тәжірибелік дағды алуды;

- иемдену алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге , флораның және систематиканың маңызын,биологиялық ерекшеліктерін түсіну
3.5 Курстың пререквизиті:

3.5.1 Ботаника

3.5.2 Экология
3.6 Курc постреквизиті:

3.6.1 Өсімдіктер физиологиясы

3.6.2 Геоботаника

3.6.3 Қазақстан биоресурстары

3.7 оқу жоспарынан көшірме

1 кестеКурс

Семестр

Кредит

Дәріс

Тәжірибелік

СӨЖ

СОӨЖ

Барлы-

ғы


Бақылау тұрі

3

6

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан4.ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 кесте

№ рет саны

Дәрістердің тақырыптары және қысқаша мазмұны

Дәріс

Зертханалық

СОӨЖ

СӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Төменгі сатыдағы өсімдіктер – Thallobionta
Блок1 Өсімдіктер дүниесінің талломды ядроға дейінгі тармағы

1

Төменгі сатыдағы өсімдіктер – Thallobionta

1

2

1.5

4.5

7.1

2

Өсімдіктер дүниесінің талломды ядроға дейінгі тармағы (бактериялар)

1

2

1.5

4.5

7.3

7.4


Блок 2 Саңырауқұлақтардың жалпы сипаттамасы

3

Саңырауқұлақтар бөлімі.Саңырауқұлақтарға жалпы сипаттама. Саңырауқұлақтардың көбею ерекшеліктері, классификациясы.


1

2

1.5

4.5

7.2

7.4


4

Хитридиомицеттер және оомицеттер бөлімі. Көбею жолдары


1

2

1.5

4.5

7.2

7.4


5

Зигомицеттер және оомициттер класы. Жалпы сипаттама. Көбею жолдары.

1

2

1.5

4.5

7.1

6

Базидиомицеттер және жетілмеген саңырауқұлақтар класына жалпы сипаттама. Олардың көбеюі мен классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.3

7

Аскомицеттер және қалталы саңырауқұлақтар Олардың көбеюі мен классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.5

Модуль 2 Балдырлардың түрлері таралуы

Блок 2 Көк жасыл балдырлар

8

Көк жасыл, және дробянкалар бөлімі. Жалпы сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.1

9

Жасыл балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.


1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.5

10

Эвгленалы балдырлар Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.


1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


11

Харалы және пирофитті балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.


1

2

1.5

4.5

7.17.2

12

Диатомды балдырлар. Сипаттамасы. Диатомды балдырлар көбею жолдары.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.5

Блок 2 Қыналар бөлімі

13

Қоңыр балдырлар бөлімі. Көбею жолдары.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.4


14

Қызыл балдырлар. Тұқымдастары. Өкілдері. Ерекшеліктері.

1

2

1.5

4.57.1

8.2


7.3

15

Қыналар бөлімі. Сипаттамасы. Қыналардың көбею жолдары. Қыналардың классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.4

8.4


8.5

Барлығы
15

30

22.5

67.5
5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ.


5.1. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Ерекшеліктері. Жынысты және жыныссыз көбею жолдары.

5.2. Өсімдіктер дүниесінің талломды ядроға дейінгі тармағы (бактериялар)

5.3. Саңырауқұлақтар бөлімі.Саңырауқұлақтарға жалпы сипаттама.

Саңырауқұлақтардың көбею ерекшеліктері, классификациясы.

5.4. Хитридиомицеттер және оомицеттер бөлімі. Көбею жолдары

5.5. Зигомицеттер және оомициттер класы. Жалпы сипаттама. Көбею жолдары. 5.6.Базидиомицеттер және жетілмеген саңырауқұлақтар класына жалпы

сипаттама. Олардың көбеюі мен классификациясы.

5.7. Аскомицеттер және қалталы саңырауқұлақтар Олардың көбеюі мен

классификациясы.

5.8. Көк жасыл, және дробянкалар бөлімі. Жалпы сипаттамасы. Көбею жолдары.

Классификациясы.

5.9. Жасыл балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею жолдары.

Классификациясы.

5.10. Эвгленалы балдырлар Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.

5.11. Харалы және пирофитті балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею

жолдары. Классификациясы.

5.12. Диатомды балдырлар. Сипаттамасы. Диатомды балдырлар көбею жолдары.

5.13. Қоңыр балдырлар бөлімі. Көбею жолдары

5.14. Қызыл балдырлар. Тұқымдастары. Өкілдері. Ерекшеліктері.

5.15. Қыналар бөлімі. Сипаттамасы. Қыналардың көбею жолдары. Қыналардың

классификациясы.

6.ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

3 КестеТақырыбы

Көрнекі құралдар, ТОҚ, плакаттар

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрлері

Дәрістер

Зертханалық сабақтар

Төменгі сатыдағы өсімдіктер – Thallobionta
Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератӨсімдіктер дүниесінің талломды ядроға дейінгі тармағы (бактериялар)

Хитридиялық саңырауқұлақтар класы

Плакаттар, гербарий медиа

техника


Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератОомицеттер класы. Сапролигниялықтар қатары

Саңырауқұлақтар бөлімі.Саңырауқұлақтарға жалпы сипаттама. Саңырауқұлақтардың көбею ерекшеліктері, классификациясы.


Зигомицеттер класы. Мукорлар қатары

Плакаттар, гербарий


Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератБазидиомицеттер және телобазидиомицеттер класы. Қаракүйе және тат саңырауқұлағы қатары

Хитридиомицеттер және оомицеттер бөлімі. Көбею жолдары


Аскомициттер немесе қалталы саңырауқұлақтар

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератГемиаскомициттер немесе жалаңаш қалталы саңырауқұлақтар

Зигомицеттер және оомициттер класы. Жалпы сипаттама. Көбею жолдары.


Эуаскомициттер класс тармағы

Плакаттар, гербарий

сабақтың соңында келтірілген

Ағым, шектік; реферат

Базидиомициттер класы

Базидиомицеттер және жетілмеген саңырауқұлақтар класына жалпы сипаттама. Олардың көбеюі мен классификациясы.

Телиобазидиомициттер класс тармағы фрагмобазидомициттер

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератАскомицеттер және қалталы саңырауқұлақтар Олардың көбеюі мен классификациясы.

Тат саңырауқұлағы

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератКөк жасыл, және дробянкалар бөлімі. Жалпы сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.

Көк жасыл балдырлар

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератЖасыл балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.

Эвгленалы балдырлар Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.
Жасыл балдырлар

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератХаралы және пирофитті балдырлар бөлімі. Сипаттамасы. Көбею жолдары. Классификациясы.


Жасыл балдырлардың улотрикстер қатары

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератКоньюгаттар және харалы балдырлар

Диатомды балдырлар. Сипаттамасы. Диатомды балдырлар көбею жолдары.


Диатомды балдырлар

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератҚоңыр балдырлар бөлімі. Көбею жолдары.Қоңыр балдырлар бөлімі

Плакаттар, медиа

Техника, гербарийӘр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератҚызыл балдырлар. Тұқымдастары. Өкілдері. Ерекшеліктері.

Қызыл балдырлар

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік; рефератСары-жасыл балдырлар

Қыналар бөлімі. Сипаттамасы. Қыналардың көбею жолдары. Қыналардың классификациясы.

Қыналар бөлімі

Плакаттар, гербарий

Әр сабақтың соңында келтірілген

Ағым

дағы, шектік;
7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІНІҢ КАРТАСЫ

4 Кесте


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану %

1

2

3

4

Қалекенов Ж. Өсімдіктер физиологиясы. - Алматы, 2000

6

6

100

Ағелеуов Ботаника. Алматы, 2000

6

6

100

Әметов Ә.Ә. Ботаника. - Алматы, 2000

6

6

100

Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. –Москва, 1975

25

6

100


 1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Әметов Ә.Ә. Ботаника. - Алматы, 2000

8.2 Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы 1972

8.3 Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. –Москва, 1975

8.4 Курсенов Л7И7 и др7 Ботаника в 2-х Т., М., 1951

8.5 Вассер С.П., Кондратьева Н.В. Водоросли. 1971.

8.6 Шостаковский С.А. Систематика высших растений М., 1979

8.7. Буш Н. А. Систематика высших растений8.8 Культисов И.М., Павлов В.Н. История систематики и методы филогении покрытосеменных растений. Учебно-методические пособие. МГУ., 1972

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет