Бағдарламасы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиет»Pdf көрінісі
бет3/6
Дата12.02.2020
өлшемі1.43 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Ұсынғалы траекториясы А

ІІ. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

Хандық дәуір 

әдебиеті және қазақ 

халық ауыз 

әдебиеті

23

23Модуль атауы

Пән атауы

Пәнге 

компетенция 

саны

Модульге 

компетенция саны

Әмбебап құзыреттер

Құзыреттердің кодтары

Кәсіби құзыреттер

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздеріI. Жалпы модульдері

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі

22

16Педагогика

23

Педагогикалық мамандықтарының 

базалық негіздері 

модулі

Қазіргі қазақ тілі23

 

 

Әдебиеттануға кіріспе1

1

11

1

11

1

11

10

Шетел әдебиетінің тарихы1

1

11

1

11

1

19

Қазақ әдеби тілінің тарихы

1

1

11

1

11

1

11

10

Қазіргі қазақ тілінің практикалық грамматикасы

1

11

1

11

1

11

9

Тілдік қатынастар негіздері1

1

11

1

11

1

8Практикалық қазақ тілі

1

11

1

11

1

7ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

1

11

1

11

1

11

9

Қазіргі қазақ әдебиеті1

1

11

1

11

1

8Қазақ әдеби сынының тарихы

1

11

1

11

1

11

1

111

Жалпы тіл білімі

1

1

11

1

11

1

11

10

Қазақ диалектологиясы1

1

11

1

11

1

11

10

Қазақ тілінің стилистикасы1

1

11

1

11

1

11

10

Қазақ тілінің лингвистикасы1

1

11

1

11

1

11

10

Дипломалды іс-тәжірибе1

1

11

1

11

1

19

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау

1

11

1

11

1

11

9

Шығыс елдерінің әдебиеті1

1

11

1

11

7

Қазақ фольклоры1

1

11

1

11

1

11

10

Орфография нормативі1

1

11

1

11

1

8Тіл білімі

1

11

1

11

1

11

9

Сөз таптарын оқыту1

1

11

1

11

1

8Синтаксисті оқыту әдістемесі

1

11

1

11

1

18

Қазақ ономастикасы

1

1

11

1

11

1

19

Қазіргі қазақ тілінің фразеологиясы

1

1

11

1

11

1

19

Қазақ ағартушылары

1

1

11

1

11

1

8Абайтану

1

11

1

11

1

7Фонетика, лексика, грамматиканы 

талдау


1

1

11

1

11

1

11

10

Қазақ тілінің тарихы1

1

11

1

11

1

11

1

11Қазақ әдеби тілінің функционалды түрі

1

11

1

11

1

7Нормативті қазақ тілі

1

11

1

11

1

18

Қазіргі дәуір қазақ әдебиеті

1

1

11

1

11

1

11

10

Революция кезеңіндегі әдебиет1

1

11

1

11

1

11

10

Қазақ әдебиетінің алыптары1

1

11

1

11

1

19

Қазақ және орыс тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы

1

11

1

11

1

11

1

111

Қазақ тіліндегі жергілікті тіл 

ерекшеліктерін тексеру

1

11

1

11

1

11

9

Мәтінді стильдік талдау1

1

11

1

11

1

11

10

Көркем мәтінді лингвистикалық талдау1

1

11

1

11

1

11

1

11Дипломалды іс-тәжірибе

1

11

1

11

1

11

9

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау

1

11

1

11

1

11

9

Ауыз әдебиеті үлгілері1

1

11

1

11

7

Шешендік өнер1

1

11

1

11

1

11

10

Орфоэпия нормативі1

1

11

1

11

1

19

Тіл білімінің практикалық курсы

1

1

11

1

11

1

19

Грамматиканы оқыту әдістемесі

1

1

11

1

11

1

19

Қазақ тілінен сауат ашу әдістемесі

1

1

11

1

11

1

19

Қазақ топонимикасы

1

1

11

1

11

1

19

Қазақ тілінің емле ережелерінің 

ерекшеліктері

1

11

1

11

1

11

9

Қазақ терминдері мен терминологиясының мәселелері

1

11

1

11

1

11

1

111

Әдебиет тарихын зерттеудің өзекті 

мәселелері

1

11

1

11

1

18

Пунктуация теориясы

1

1

11

1

11

1

8Грамматика

1

11

1

11

1

18

Қазақ тілінің морфологиялық жүйесі

1

1

11

1

11

1

8Орфография, орфоэпия теориясы

1

11

1

11

1

11

9

Көркем шығармаларды әдеби кезеңдерге бөлу және талдау

1

11

1

11

1

11

1

111

Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі әдебиет

1

1

11

1

11

1

8Мектепке дейінгі балалар әдебиеті

1

11

1

11

1

11

9

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы

1

11

1

11

1

11

1

10Қазақ топонимдеріне байланысты 

мәселелер

1

1

11

1

11

1

19

Көркем шығарманы стилистикалық 

талдау

1

11

1

11

1

11

9

Конгнитивті лингвистика1

1

11

1

11

1

11

10

Дипломалды іс-тәжірибе1

1

11

1

11

1

11

10

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау

1

11

1

11

1

11

9

Ұсынғалы траекториясы БҰсынғалы траекториясы В

Қазақ әдеби тілі 

тарихы мен 

практикалық 

грамматикасы

Қазақ тілінің 

ерекшеліктері

Қазақ әдебиетінің 

кезеңдері және 

алыптары


Қазіргі қазақ тілі 

грамматикасын 

оқыту әдістемесі

Қазақ фольклоры 

және Шығыс 

елдерінің әдебиеті

23

17

22Қазақ әдебиеті 

және әдеби 

сынының тарихы

Әдебиеттану және 

шетел әдебиетінің 

тарихы


13

18

13Тілдік қатынастар 

негіздері

Жалпы тіл білімі 

және қазақ тілінің 

стилистикасы мен 

лингвистикасы

Қазақ тілінің 

тарихы және 

грамматикалық 

талдау


21

Қазақ 


ағартушылары 

және Абайтану

Әдеби және 

практикалық қазақ 

тілі

12

1913

14

2123

Ауыз әдебиетінің 

шығармашылығы

Қазақ тілінің 

әдістемесі және 

нормалары

Қазақ әдебиетінің 

тарихы мен 

терминологиясынд

ағы өзекті 

мәселелер

Грамматика және 

пунктуация 

теориясы


Қазақ тілінің 

лексикологиясы 

және 

морфологиялық жүйесі

Қазақ әдебиетінің 

кейбір кезеңдері 

және көркем 

шығармашылықтың 

әдеби кезеңдері

Түркі тілдерінің 

салыстырмалы 

грамматикасы және 

қазақ тілінің 

лингвистикалық 

өзгешеліктері

15

19

1214

16

23 

 

Дублин дескрипторларыМодуль 

атауы

Құзыреттер

Пән атауы

Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 

10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ6, КҚ 10, 

Қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ8, КҚ 12, 

Шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, 

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ8, КҚ 11, 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ 10, КҚ 12, 

Кәсiби қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, 

КҚ1, КҚ2, КҚ6, КҚ8, КҚ 11, КҚ 13, 

Кәсіби бағытталған шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, 

КҚ3, КҚ5, КҚ9, КҚ 12, 

Тілдік іс-тәжірибе

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ7, 

КҚ9, КҚ 12, 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы


ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ6, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 13, 

Философия 

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ3, КҚ5, КҚ6, КҚ7, КҚ9, КҚ 11, 

а) Саясаттану және әлеуметтану

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, 

КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

б) Мәдениеттану

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, КҚ8, 

КҚ 11, 

в) Мәңгілік елӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ4, КҚ6, КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 

13, 

а) ТҚН, экология және тұрақты даму

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

б) Еңбекті қорғау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ2, КҚ4, КҚ6, 

КҚ 10, 


в) Саламатты Қазақстан

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 

10, КҚ3, КҚ 13, 

а) Сәттілік философиясы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, 

КҚ2, КҚ4, КҚ7, КҚ9, КҚ 13, 

б) Құқық негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ3, КҚ6, КҚ 10, КҚ 12, 

в) Медиация негіздері

A. Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, фонетикасын  және морфологиясын білу, кәсіби деңгейде сөйлесу үшін арнайы 

мамандандырылған терминдерді білу; ақпаратты автоматтандыру арқылы өңдеудің негізгі қағидаларын білу, мәселені шешу алгоритмін білу, 

ақпаратты қамтамасыз етудің негізгі әдістері мен қауіптіліктерін білу; 

В. Ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану, іс жүргізудің автоматтандырылған жүйелерін қолдана білу, ақпаратты 

қорғау мен қолдану әдістерін білу, кәсіби білімді арттыру мақсатында электронды оқыту жүйелерінің түрін білу;  негізгі кеңселік қағаздармен, 

деректі қағаздармен жұмыс жасауды білу мен дағдылану,  ақпаратты іздестіру мен өңдеуде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

пайдалану, тәжірибеде коммуникация құралдарын мамандандырылған кәсіби термиологиялармен  халықаралық  қоғамда қолдану, сонымен қатар 

интерактивті білім мен ақпараттық байланыстарды пайдалану;  

С. Кәсіби аймақта және күнделікті өмір сүруде пайда болатын жайттарға байланысты ақпаратты үш тілде зерттеу және негізгі факторлары мен 

шарттарын анықтай алу; максимальді тиімділікке жету мақсатында ғылым және қоғам заңнамаларына сай шешім қабылдай білу; 

D. Адамдармен араласу кезінде құрылымдық байланыс түрін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде орнату, ауызша және жазбаша түрде 

әңгімелесу мен келісім – шарттарды құру;  түрлі сұхбаттама түрлерін жүргізу: сұхбат – алмасу ойлары, сұхбат-әңгімелесу; кәсіби маңызды мәселе 

бойынша бос әңгімелесулерді жүргізу; күнделікті және кәсіби өмірдегі оңай ақпараттық хабарламаларды түсіну, ақпараттық хаттардың негізгі 

мәтіндерін түсіну, зерттелетін тақырып бойынша әңгімелесулерді жүргізу; тілді дамытушылардың сұхбаттама мен монологиялық сипаттағы  

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Ә

ле

умет

ті

к ғы

лы

мда

р м


од

улі


А. Қоғамдық және әлеуметтік ғылым аймағында  негізгі оқытуды үйрету,  мемлекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартында қарастырылған 

көлемді оқыту жүйесінде берілген модуль құрамына кіретін пәндердің болуын қадағалау,  Қазақстанның өркениет жолындағы мәдениеттік орны 

және негізгі мәдениет құндылықтарына үйрету; ҚР негізгі заңнамаларын білу,  өмірлік іс-әрекеттерін қауіпсіз ету аймағындағы нормативтік 

актілерді білу, қоршаған ортаны қорғау, табиғат және қоғаммен байланысты негізгі заңнамаларды білу, экономикалық процестерді дамыту 

заңдылықтарын білу; әлемді тану сипатындағы негіздемелерді түсіну мен білу, табиғи, қоғамдық және экономикалық құбылыстар мен құқықтық 

нормаларды білу.

B.  Ғылыми тарихи зерттеулер мен әлеуметтік - қоғамдық сипаттағы зерттеу жұмыстарын жүргізуде, білім беру аймағындағы саясатты жүзеге 

асыру мақсатында өз білімдері мен дағдыларын пайдалана алу,  қоғамдық -саясаттану және әлеуметтік процестерді дамыту үрдісіне кіретін 

тәжірибеде өз білімін пайдалану және кәсіби қызмет түрін анықтау мен ескеру қабілеттілігін анықтау; құқықтың тәжірибелік мағынасын ұғыну, 

құқықтық салаларды білу, ТЖ адамдарды қорғау мақсатында қауіпсіздік шараларын жүргізу; электронды техниканы қолданудың және ақпараттың 

негізгі түрін пайдалану мен мәліметтерді өңдеудің практикалық дағдыларын меңгеру.

C. Жеке басының қызметі мен рефлексін бағалау қабілеттілігі, отандық әлеуметтік баламаны таңдауда өзінің ойын білдіру қабілеттігі, қоғамдық, 

әлеуметтік пәндер аймағында өз ойын білдіру, жоспарын бағалай білу және де шешімдерін қорытындылау қабілетінің болуы; табиғат 

ресурстарын дұрыс пайдалану және экологиялық жайттарды сипаттау; экологиялық және экономикалық жүйелерді критикалық тұрғыда мағынасын 

түсіну; қарапайым жоспарды жобалау барысында және күнделікті жұмыс үшін құжаттардың электронды нұсқасын құрастыру барысында 

компьютерлік техниканы қолдана білу қабілеті; компьютерлік техниканың конфигурациясын сауатты таңдай білу қабілеті.

D. Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, пікірталаста өз дәлелдемелеріне айқын болуы мен өзгелерді өзінің ойына сендіру, сонымен қатар өз 

ойларын әлеуметтік-қоғамдық тақырыптарында жеткізе білу. Ауыздан-ауызға тарайтын ақпараттардың мәнін жоғалтпай тиімді жеткізе білу, 

тұлғааралық байланысуды құру; құқықтық актілерді заңды түрде сауатты айтып беру, экономикалық  құбылыстар және процестерді пайда ету 

түрлері мен негізгі өзектіліктерін жүйелей білу; кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техника құралдарын және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана білу қабілеті.

E. Қажетті материалды жеке зерттей білу, ары қарай оқуға қажетті ғылыми-зерттеу жұмысын өңдеу мен бағалау. Өмір сүру барысында өзін өзі 

тану, өзін өзі тәрбиелеу, өзіне өзі білім беру және өзін өзі дамыту туралы уәждемені құру,  аса жоғары қызметтік және жартылай кәсіби білімі мен 

мүмкіншіліктері негізінде туындаған мәселелерді тез шешуге бейімделу, қазақ мәдениеті (менталитет), қазақстандық рухани бағалау мәнмәтінінде 

өзінің кәсіби – мобилизациялау қасиеттерін көрсету мен жүзеге асыру, сонымен қатар басқа да мәдениет саласында және білім беру аймақтарында 

өзінің кәсіптілігін көрсете білу; жаңа білім алу мақсатында оқу қабілеттілігі, математикалық, табиғаттық, құқықтық және экономикалық ғылым 

саласында оқу және алған білімдерін  кәсіби қызмет саласында қолдана білу. Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті көтеруге және кәсіби шеберлікті 

арттыруға деген талпыныс.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту салас

Қа

зірг

і ә


ле

м

де к

ом

мун

ик

ация

 

негі

зд

ері2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы

 

 

II. Мамандық модульдеріМамандықтың базалық 

модульдері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ5, КҚ6, КҚ 10, КҚ 13, 

а) Педагогикалық мамандыққа 

кіріспе

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, КҚ2, КҚ4, КҚ6, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

б) Педагогикалық қызметтің 

негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, 

КҚ8, КҚ 10, 

в) Педагогикалық 

шығармашылық

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, КҚ 10, КҚ 12, 

Оқушылардың физиологиялық 

дамуы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ6, КҚ 12, 

Психология

ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ6, КҚ8, 

КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

а) Өзін-өзі тану

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, 

КҚ6, КҚ7, КҚ 10, 

б) Акмеология

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 

10, КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ8, КҚ 12, 

в) Деонтология

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ 10, КҚ 13, 

а) Қазіргі заманғы білім беру 

технологиялары

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ9, 

КҚ 12, 

б) Жалпы психологияӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ8, КҚ 

13, 


в) Қарым-қатынас психологиясы

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ 11, КҚ 13, 

а) Кәсіби-педагогикалық қарым-

қатынас негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ4, КҚ5, КҚ7, КҚ9, 

б) Қазақстандағы психологиялық-

педагогикалық ғылым

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

в) Педагогикалық оқытудың 

теориясы мен тарихы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

Оқу (танысу) іс-тәжірибе

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ3, КҚ6, КҚ8, КҚ 11, 

Педагогикалық іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ6, КҚ8, КҚ 12, 

Педагогика

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ5, 

КҚ6, КҚ9, КҚ 11, 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, 

КҚ2, КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

Білім берудегі менеджмент

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ1, 

КҚ4, КҚ6, КҚ 10, КҚ 12, 

Бағалаудың өлшемдік 

технологиялары

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, КҚ8, КҚ 11, 

Инклюзивті білім беру

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ4, 

КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ9, КҚ 11, КҚ 12, 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ1, КҚ4, КҚ7, КҚ9, КҚ 10, КҚ 13, 

Психологиялық-педагогикалық іс-

тәжірибе


ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ8, КҚ 11, 

Педагогиқалық (оқу-тәрбие) іс-

тәжірибе


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


П

ед

агог

ик

алық м

ам

анды

қт

арыны

ң б


аз

алы


қ н

ег

ізде

рі

 мод

улі


 A. Психологиялық-педагогикалық білім мен тәрбие берудің мақсаттары мен міндеттерін, педагогикалық қызметтер мен педагогикалық 

шығармашылықтың негіздерін және оқушылардың физиологиялық дамуын білу және ұғыну; химиялық ғылымның негізгі даму кезеңдерін білу 

және ұғыну;

B. Сабақты дұрыс құру, өткізу, оқып-танысқан материалды бекіту және алынған білімдерді бақылауды ұғыну қабілеті мен білімдерін тәжірибе 

жүзінде пайдалану;

C. Қорытынды тұжырымдау, базалық психологиялық-педагогикалық оқытудың тиімділігін бағалау, статистика, өз ойын білдіру, өзін-өзі талдау, 

өзін-өзі сынау, өзін-өзі түзету қабілеті; жаңа педагогикалық технологияларды жинақтау, бағалау, таңдау және пайдалану, кәсібилігі жоғары 

жаңашыл педагогтардың тәжірибелерін тарату және қолдану қабілеті;

D. Коммуникативтілік машықтарын игере білу, психология және педагогика саласында қарым-қатынас жасау;

E. Білім беру мазмұнын екшей алу, оқу-тәрбие үдерісін жобалау және ұйымдастыру, өз қызметінде кәсіби лексиканы сауатты пайдалану, сабақта 

заманауи білім беру технологияларын қолдана білу, педагогикалық іс-тәжірибе мен оқу барысында алған білімдерін сабақ беру кезінде пайдалана 

білу.


A. Әлеуметтік тәжірибе мен білімді жеткізу тәсілдері, нысандары, әдістері мен құралдарының жиынтығын, оқу-танымдық үдерісті ұйымдастыру 

әдістерін, педагогтық қызметімен байланысты және алға қойылған мақсатқа жетуге бағытталған әрекеттердің, операциялардың жүйелілігін білу 

және ұғыну;

B. Оқу дәрістерін дұрыс құру, дәрістердің әдістемелік базасын ұйымдастыру, білімдерді бекіту мен бақылау барысында заманауи педагогикалық 

ғылымның теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану;

C. Игерілген теориялық білімдердің тәжірибелік қолданылуын негізге ала отырып, қорытынды тұжырымдау, психологиялық-педагогикалық 

ғылымның заманауи технологияларын қолдана отырып оқытудың тиімділігін бағалау қабілеті; жаңа педагогикалық технологияларды жинақтау, 

бағалау, таңдау және пайдалану, кәсібилігі жоғары жаңашыл педагогтардың тәжірибесін тарату және қолдану қабілеті;

D. Кәсіби үдерісті іске асыруда әріптестерімен және қамқорлығындағы адамдармен тіл табысу машықтарын меңгере білу;

E. Оқу-тәрбие үдерісін жобалау және жоспарлау, өз қызметінде кәсіби лексиканы сауатты қолдана алу.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


E.умения в области обучения

П

едаг

ог

ика

 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет