Бағдарламасы «Аударма теориясы»жүктеу 68.74 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі68.74 Kb.
түріБағдарламасы
: files -> OMKO -> Minimalnye programmy -> KAZ
KAZ -> Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
KAZ -> БАҒдарламасы «математика»
KAZ -> БАҒдарламасы «экология» пәні бойынша № №
KAZ -> БАҒдарламасы «математика»
KAZ -> Маб бойынша бағдарлама
KAZ -> A ішкі лингвистика
KAZ -> Амб бойынша бағдарлама
KAZ -> БАҒдарламасы № Мазмұны Жұмыс сағаттары Кредит саны 1
KAZ -> БАҒдарламасы пәні бойынша «Әдебиеттануға кіріспе»
KAZ -> A лингвистика


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Мемлекеттік аралық бақылау бағдарламасы
«Аударма теориясы»

пәні бойынша
Мазмұны

Жұмыс көлемі (сағат)

1.

Аударма теориясының қалыптасуы мен дамуы

15

1.1

Аударма – іс әрекет, процесс және нәтиже ретінде

4

1.2

Аударма іс-әрекетінің тарихи эволюциясы

4

1.3

Аударма теориясының қалыптасуы мен дамуы

7

2.

Аударма теориясының негізгі ұғымдары

15

2.1.

Аударма теориясының пәні

4

2.2.

Аударманың жалпы, жеке және арнайы теориалары

7

2.3.

Аудармашылық іс-әрекеттің объективті және субъективті жақтары

4

3.

Аудармашылық іс-әрекеттің типологиясы

15

3.1.

Мәтін – аударманың негізгі бірлігі

4

3.2.

Аудармадан бұрын жасалынатын мәтіндерді талдау

4

3.3.

Аударманаң жанрлы – стилистикалық тұрғыдан сипатталынуы

4

3.4.

Аударманың психолингвистикалық классификациясы

3

4.

Аударманың эквиваленттілігі

10

4.1.

Тїпнұсқа және аударма мәтіндерінің мағыналақ жақындығы – олардың коммуникативтік теңбе-теңдігінің негізі ретінде

5

4.2.

Эквиваленттіліктің деңгейлері мен тїрлері

5

5.

Аударма прагматикасы

15

5.1.

«Аударма прагматикасы» ұғымы

4

5.2.

Аударылатын текстердің прагматикалық классификациясы

4

5.3.

Аударманы прагматикалық тұрғыдан өңдеудің принциптері мен тәсілдері

4

5.4.

Аударманың прогматикалық құндылығы

3

6.

Аударма процесі

15

6.1.

Аударма процесінің кезеңдері

4

6.2.

Аудармашылық трансформациялардың тїрлері

7

6.3.

Аударма – мәдениаралық қарым-қатынастың айрықша түрі

4

7.

Аудармашылық сәйкестіліктер

20

7.1.

Аударманың «сәйкестілік» ұғымы

4

7.2.

Эквивалентсіз бірліктерді аударудың негізгі әдіс-тәсілдері

4

7.3.

Лексиканың кейбір топтарын аудару ерекшеліктері

4

7.4.

Фразеологизмдерді аудару

4

7.5.

Аудармада грамматикалық сәйкестікті таңдау

4

8.

Аудармашының тілдік тұлғасы

15

8.1.

Аудармашы компетенциясының құрамды бөліктері: тілдік, мәдениаралық, мәтіндік, ізденушілік, іс-әрекеттік

7

8.2.

Аудармадағы «тілдік тұлға» ұғымы

4

8.3.

Аудармашы біліктілігі

4

9.

Отандық және шетелдік аударматану

15

9.1.

Ағылшын аударматанушыларының еңбектеріндегі аударма теориясы мәселелері

4

9.2.

Шағын Еуропа елдеріндегі аударматанудың дамуы

4

9.3.

Аударматанудың Ресей мен Қазақстандағы дамуы: теория мен практика

7Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі әдебиетттер:


 1. Влахов С. , Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980.

 2. Гак В.Г. Курс перевода. Французский язык. – М., 1997.

 3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

 4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПБ., 2000.

 5. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М., 1973.

 6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М., 1990.

 7. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. – М., 1999.

 8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2004.

 9. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. - М., 2003.

 10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. - СПб., 2002

 11. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – Курск,1999


Қосымша әдебиеттер:


 1. Best J. Kalina S. (Hrsg.) Übersetzen und Dometschen.-Tübingen, 2002.

 2. Honig H.G. Konstruktives Übersetzen. – Tübingen, 1997.

 3. Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. – München, 2000.

 4. Kussmaul P. Kreatives Übersetzen. – Tübingen, 2000.

 5. Miram G.E. Daineko V.V. et al. Basic Translation: A Course of lectures on translation theory and practice. – Kiev, 2002.

 6. Nord Ch. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer Übersetzungs-relevanten Textanalyse. – Heidelberg, 1995.

 7. Snell-Hornby M. (Hrsg.) Handbuch Translation. – Tübingen, 1998.

 8. Zagidullin R.Z. Translation Studies in Kasakhstan: Cognitive-Communicative Approach//Translation: New Ideas for a New Century. – Vancouver, 2002.

 9. Абдрахимова Г.Б. Роль предпереводческого анализа для достижения адекватности перевода // Мир.языка: Мат. 2 Международ. Научно-теор.конф. ч. 1. – Алматы, 2001.

 10. Ермагамбетова А.С., Мадигожина С.П. Ағылшын тілінен қазақшаға аудару жаттығулар жинағы. - Алматы, 1998

 11. Загидуллин Р.З. Переводоведение в Казахстане: состояние и перспективы // Актуальные проблемы теории и практики перевода в контексте современности. – Алматы, 2000.

 12. Загидуллин Р.З. Языковая личность переводчика // Иностранные языки в высшей школе. Алматы, 2004. № 1.

 13. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский.- М., 1990.

 14. Нелюбин Л.Л. Толковый переводческий словарь. – М., 2003.

 15. Сабитова М. Р., Исина И.И. Теория перевода. – Алматы, 1995.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет