Бағдарламасы «Қазақстан биоресурстары»Дата03.05.2016
өлшемі153.07 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

П 042-22.1.111 /01-2014

ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Қазақстан биоресурстары »


№ 2 басылым 11.09. 2014 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Қазақстан биоресурстары
5В060700-«Биология» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., Жилкыбаева С.Д.
«Мал шаруашылығы және аңшылықтану» кафедрасының аға оқытушы


2. талқыланды

«Мал шаруашылығы және аңшылықтану» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №__ «__»_____20___ж
Кафедра меңгерушісі ___________ Ахметова Б.С.
2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама №__ «__»_____20___ж


Төрағасы __________ Джаманова Г.И.
3. бекітілГЕН

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №__ «__»_____20___ж
ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова

4. 05.09.2013 ж. №1 БАСПАНЫҢ ОРНЫНА ЕҢГІЗІЛГЕНМАЗМҰНЫ:


 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

 6. Оқу – әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

 7. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқытушыға арналған бағдарламасы, «Қазақстан биоресурстары» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына еңіп, 5В060700 -«Биология» мамандығының студенттеріне арналған.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Оқытушыға арналған пәннің нағыз бағдарламасы «Қазақстан биоресурстары» пәнінің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»;

- 5В060700 «Биология» мамандығының элективті пәндердің каталогі;

- «Қазақстан биоресурстары» 5В060700 «Биология» білім бакалавр дайындауына арналған оқу бағдарламасы;

- 5В060700 «Биология» мамандығының оқу жұмыс жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

5В060700-«Биология» мамандығының студенті түлегі «Қазақстан биоресурстары» Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі типтерінің және кластарының өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын, этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу, пәнін зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын болуға міндетті.


3.2. Пәнді оқытудың мақсаты:

Өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігін, құрылыстарының ерекшеліктерін, тіршілік әрекетін, ортаға бейімдеушілігін, таралу зандылықтарын зерттеу, олардың өнімділігін арттыру, тиімді пайдалану мен оның табиғаттағы қорын сақтау.


3.3 Пәнді оқытудын негізгі міндеттері: Оқу үрдісінде студент биологиялық обьектілер мен биологиялық процестердің негізінде -Өсімдіктер мен жануарлардың көптүрлілігін, олардың шығу тегін, органдар жұйесінің құрылысын, систематикасын, таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және адам ұшін маңызын, эвлюциясын жеткілікті деңгейде меңгеруі қажет.
3.4. Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

- білу студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет және күнделікте өмірде пайдалану

- игеру өсімдіктердің мүшелер мен мүшелер жүйелерінің құрылысын, төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің негізгі өкілдерінің систематикасы мен эволюциясын;

- меңгеру өсімдіктердің биотехнологиялық ғылымдағы орны мен маңызын шаруашылықтық және кәсіптік маңызын білу тиіс;

- істей білу ғылыми мәселелерді білуге, зертханалық және далалық жағдайларды зерттеу жұмыстарын іске асыруға тәжірибелік дағды алуды;

- иемдену алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге , түрлердің биологиялық ерекшеліктерін түсінуге, өсімдіктер әлемінің эволюциясындағы әртүрлі топтарының маңыздылығын анықтауға колдану.

3.5 Курстың пререквизиті: Өсімдіктер систематикасы

3.6 Курc постреквизиті: Өңдірістік (педагогикалық) практика

3.7 Оқу жоспарынан көшірме

1 кесте


Курс

Семестр

Кредиты

Дәріс

СПЗ


ЗС

СОӨЖ


СӨЖ


Барлығы

Есеп формасы

4

7

3

15

30
22,5

67,5

135

Емтихан    1. 4. ПӘН МАЗМҰНЫ, ПӘННІҢ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ


2 кесте

Тақырыптың атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

2

3

1 МОДУЛЬ Қазақстанның өсімдік ресурстары

1-Дәріс

Кіріспе.

 1. Қазақстанның биоресурстары жөнінде жалпы сипаттама.

 2. Өсімдіктер биоресурстары және оладың жер бетінде таралуы және классификациясы.

1

2-Дәріс

Қазақстанның шөл және шөлейтті аймақтарында өсетін өсімдіктер.

 1. Шөл және шөлейтті аймақтарына жалпы сипаттама.

 2. Шөлейтті аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.

1

3- Дәріс

Қазақстанның далалы аймақтары

1.Далалы аймақтарға жалпы сипаттама.

2. Далалы аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.


1

4- Дәріс

Қазақстан ормандары

 1. Орманның түрлері.

 2. Ормандарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.

1

5-6 Дәріс

Қазақстанның таулы аймақтары

 1. Таулы аймақтардың географиясы.

 2. Таулы аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.

2

7 - Дәріс

Қазақстан территориясындағы су көздері.

 1. Суда өсетін өсімдіктердің экосистемасы.

 2. Ертіс өзені аңғарларында өсетін өсімдіктер.

 3. Тұзды суларда өсетін өсімдіктер.

1

2 МОДУЛЬ Қазақстанның жануарлар ресурстары

8 Дәріс. Жануарлар әлемінің ресурстары. Қазақстанның жануарлары. Су омыртқалылары. Балықтар.

1. Қазақстанның жануарлар ресурсы.

2. Су омыртқалылары.

3.Қазақстанда ауланатын балықтар.1

9 Дәріс

Құрлық омыртқалылары. Қосмекенділер. Бауырыменжорғалаушылар.

1. Далалы, орманды жерлерде кездесетін қосмекенділер.

2. Шөл мен шөлейтті жерлерде кездесетін қосмекенділер.

3.Жазықтыжерлерде, ормандыдалалыжерлердекездесетінбауырыменжорғалаушылар. Жыландар.1

10 Дәріс

Құстар. Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.

1.Құстардың кәсіптік түрлері.

2.Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.


1

11 Дәріс

Далалы жерлер мен орманды жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

1. Далалы жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

2. Орманды жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

3. Шөл мен шөлейтті жерлерде кездесетін сүтқоректілер.1

12 Дәріс

Қазақстанның терісі қымбат және кәсіптік аңшылыққа жарайтын аңдары.

1.Қазақстанның терісі бағалы аңдары.

2.Кәсіптік – аңшылық аңдары.


1

3 МОДУЛЬ Қазақстанның қорғауға алынған өсімдіктері мен жануарлары

13-14 Дәріс

Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлары.

1. Қазақстанның Қызыл кітабы.

2.Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдіктер.

3. Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлары.2

15 Дәріс

Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтарыны жалпы сипаттамасы

 1. Табиғи саябақтар. Ботаникалық бақтар.

 2. Қазақстанның қорықтары мен қорықшалары.

1

Барлығы:

15

Тәжірибелік сабақтар

Тәжірибелік сабақ 1.

Қазақстан өсімдіктерінің типтері

2

Тәжірибелік сабақ 2.

Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер топтары.

 1. Дәрілік және улы өсімдіктер туралы жалпы сипаттама.

 2. Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамына байланысты жіктеу.

 3. Қазақстанда кең таралған дәрілік өсімдіктердің түрлерінің биологиялық ерекшеліктері.

2

Тәжірибелік сабақ 3.

Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер топтары.

 1. Қазақстанда кең таралған дәрілік өсімдіктердің түрлерінің биологиялық ерекшеліктері.

2

Тәжірибелік сабақ 4.

Қазақстандағы бал-шырынды өсімдіктер

 1. Бал-шырынды өсімдіктердің жалпы сипаттамасы.

 2. Бал-шырынды өсімдіктердің классификациясы.

 3. Қазақстанда омарта шаруашылығында қолданылатын мәдени және жабайы өсімдіктердің биологиясы.

2

Тәжірибелік сабақ 5.

Қазақстанның мал-азықтық өсімдіктер топтары.

 1. Қазақстан территориясындағы жайылымдықтар мен шабындықтар.

 2. Сапасы жоғары мал азығы ретінде қолданылатын жабайы және мәдени өсімдіктер түрлері.

2

Тәжірибелік сабақ 6.

Мәдени өсімдіктер

 1. Тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын мәдени дәнді дақылдар.

 2. Көкеніс дақылдары.

 3. Жеміс-жидекті өсімдіктер.

 4. Май алынатын өсімдіктер түрлері.

2

Тәжірибелік сабақ 7.

Жабайы өсмідіктер түрлерінің шаруашылықта қолданылуы

 1. Табиғи бояулар алынатын өсімдіктер түрлері. Олардың жалпы қасиеттері.

 2. Илік заттары бар өсімдіктер.

 3. Хош иісті өсімдіктердің түрлері және олардың қолданылуы.

2

Тәжірибелік сабақ 8.

Қазақстанда кәсіптік мақсатта ауланатын балықтар

  1. Кәсіптік мақсатта пайдалану.

  2. Бағалы балықтар түрлері.

2

Тәжірибелік сабақ 9.

Жер бетіндегіомыртқалылар. Қосмекенділер. Бауырыменжорғалаушылар.

1. Қосмекенділерді пайдалану.

2. Жыландарды пайдалану.


2

Тәжірибелік сабақ 10.

Құстар. Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.

1. Құстарды кәсіптік мақсатта аулау.

2. Қолға үйретілген құстар.

3. Аңшылық, құсбегілік мақсатта құстарды пайдалану.2

Тәжірибелік сабақ 11.

Қазақстанның терісі қымбат және кәсіптік- аңшылыққа жарайтын аңдары.

1. Кәсіптік-емдік мақсатта пайдалану.

2. Бағалы терілі аңдар.2

Тәжірибелік сабақ 12.

Сүтқоректілер. Сүтқоректілердің азықтық-кәсіптік түрлері.

1. Қолға үйретілген сүтқоректілер, пайдалану.

2. Сүтқоректілерді еті үшін аулау.


2

Тәжірибелік сабақ 13.

Жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын қорғау шаралары. Қорықтар.

1. Қазақстан қорықтары.2

Тәжірибелік сабақ 14.

Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдіктер.

1. Қазақстанның Қызыл кітабы.

2.Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдіктер.


2

Тәжірибелік сабақ 15.

Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлары.

1. Қазақстанның Қызыл кітабы.

2.Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлары.


2

Барлығы:

30

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ.

5.1 Кіріспе. Қазақстан биоресурстар пәні және маңызы. Қазақстан биоресурстары туралы түсінік. Ормандарды пайдалану. Жануарлар дүниесі.

5.2 Қазақстандағы болашағы бар дәрілік өсімдіктер. Түймедақ. Шүйгіншөп. Өзекті жөке. Сары раушан. Сүйекті аққурай. Самалдық шөп. 

5.3  Қосмекенділер. Далалы жерлерде кездесетін қосмекенділер. Сүйір тұмсық көлбақа. Орманды дала жерлерінде кездесетін қоcмекенділер. Қызыл бауыр шұбар бақа. Сібір бұрыштістісі. Шөпбақа. Тарбақа . Сүйіртұмсықты көлбақа . Шөл мен шөлейтті жерлерде кездесетін қосмекенділер . Жасыл құрбақа. Қызылаяқ бақа. 

5.4 Жануарлар ресурстарын қорғау шаралары. Қорықтар. Қорғалжын қорығы. Жануарлар мен өсімдіктері. Наурызым мемелекеттік қорығы..


6. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ

4 кесте
Оқулық және оқу-әдістемелік Құралдың атауы

Саны

Студент саны

Қамтылу пайызы,%

1

Олжабекова К,Б, Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы 1, 2 том, 2011 ж.

20

15

100

3

Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикасы. Семей, 2012.


25

15

100

4

Силыбаева Б. М., Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Семей, 2010.

20

15

100

7. Әдебиеттер тізімі7.1 Негізгі:

   1. Олжабекова К,Б, Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы 1, 2 том, 2011 ж.

   2. Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикасы. Семей, 2012.

   3. Силыбаева Б. М., Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Семей, 2010.

  1. Қосымша

   1. Қазақстанның өсімдіктер әлемі. Алматы. 2008.

   2. Қазақстан өсімдіктер әлемінің Асыл қазынасы.и Алматы. 2006.

   3. Книга генетического фонда фауны Казахской СССР.Алма – Ата “Наука” –1989.

   4. Кукенов.М.К. и др. Лекарственные растения Казахстана и их использование. Алматы.1997.

   5. Лекарственные растения Казахстана. Алма – ата, 1966.

   6. Беркінбай О.Б., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М., Акоев М.Т. Қазақстан биоресурстары: Жануарлар әлемі. Оқулық. Алматы, 2013, 565 б

   7. Қазақстан қорықтары. Т.1.- Алматы: Санат, 2007.- 485б

   8. Қазақстан қорықтары. Т.2.- Алматы: Санат, 2007.- 471б.

   9. Қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары/ Құраст.: А.А. Иващенко.- Алматы: Алматыкітап, 2006.- 283 б. 

   10. Қазақстан табиғаты. 3 том. Қ -М / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 302б. 

   11. Қазақстан табиғаты. 4 том. М - С / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012.- 303б

   12. Қайымов, Қ. Аяулы хайуанаттар: ("Қызыл кітап") / Қ. Қайымов.- Алматы: Мектеп, 1979.- 140 б. Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет