Бағдарламасы «Физиканы оқыту әдістемесі»Дата01.05.2016
өлшемі196.82 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-38.88/02-2014


ПОӘК

Студентке арналған пәннің бағдарламасы

«Физиканы оқыту әдістемесі»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Физиканы оқыту әдістемесі»

5В011000 – «Физика» мамандығы үшін
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз


1. ӘЗІРЛЕНГЕН
Құрастырушы:_____________ Сыдықова Ж.Қ., п.ғ.к., доцент м.а., физика кафедрасы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасы отырысында


« 08 » 01 2014ж., № 5 хаттама
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор С.С.Маусымбаев
2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында


« » 2014ж., хаттама
Төрайымы Қ.А.Батырова
3. БЕКІТІЛДІ

Университететің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған« » 2014ж., хаттама
ОӘК төрағасы
4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізімі


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:Сыдықова Ж.Қ., педагогика ғылымдарының кандидаты‚ доцент м.а.

Физика кафедрасы

Байланыс ақпараты – оқу ғимараты №3, кабинет №304

Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 303, 307,306

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Физиканы оқыту әдістемесі» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «Физика» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.


1.3 Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттерге мектеп физика курсы мазмұнынының жүйелі түрде өзгеруінің обьективті қажеттілігін түсіндіру; жалпы білім беретін мектеп реформасының мәнін және физиканы оқытуда оны жүзеге асырудың жолдарын көрсету; оның ғылыми-техникалық прогреспен байланысын көрсету; жалпы білім беретін мектептер мен кәсіптік-техникалық оқу орындары үшін физика курсының негізгі мазмұны мен құрылымын және жан-жақты талантты, білімді де білгір мамандармен қамттамасыз ету үшін оқу-тәрбие процесін жетілдірудің жолдарын талдау. Курсты меңгеру процесінде студенттерді оқу жұмысының жаңа формаларымен, сабақ құрылымындағы өзгерістермен, жоспралаудың әртүрімен және т.б. таныстыру. Оқыту әдістерін қарастыра отырып, оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға, оқытудың жаңа қазіргі заманғы техникалық құралдарын тиімді пайдалануға, оқушылардың танымдық белсенділігін артыруға көңіл бөлу, оқыту әдістерімен таным әдістерінің арасындағы байланысты көрсету; студенттерді оқушыларға әдіснамалық білімдердің элементтерін қалыптастыру әдістемесін үйрету.

Физиканы оқыту әдістемесінің жеке мәселелерін қарастырған кезде ғылыми-әдістемелік талдауға және негізгі физикалық ұғымдарды қалыптастыруға, мектеп физика курсындағы теориялар мен заңдарды меңгертуге көңіл бөлу керек.


1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

тұжырымдау;

- жалпы орта білім беретін мекемелердегі физика курсының құрылымын және қысқаша мазмұнын беру және талдау;

- оқыту әдістерінің теориялық негіздерін, физиканы оқытудың тәсілдерін қарастыру;

- физика бойынша оқу процесін ұйымдастырудың формаларын талдау; физиканы оқыту технологиясының теориялық негіздерін, физиканы оқыту кезінде оқушылардың оқу іскерлігін ұйымдастыру технологиясын талдау; мектептегі физика курсының жекелеген бөлімдерін меңгерту әдістемесін талдау; физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді қоюдың техникалық және әдістемелік талаптарын талдау; физика есептерін шығарудың әдістемелік негіздерін талдау;

- физиканың жеке мәсілелерін оқытудың әдістемесін талдау;

- мектеп физика кабинетін жабдықтау жүйесімен және ұйымдастыру негіздерімен таныстыру.
1.5Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:  • физикадан оқушылардың зерттеу іскерліктерін (эксперимент барысын бақылау, өлшеулер жүргізу, құбылысты моделдеу, талдау) жүзеге асыру үшін қажетті ғылыми танымның негізгі әдістері жайындағы түсініктерін дамытуға мүмкіндік беретін әдістемелерді меңгеруі тиіс;

  • оқушылардың ақпараттармен жұмыс істей алу іскерлігін дамытуға бағытталған мұғалімнің жұмыс әдістемесін игеруі тиіс;

  • оқушылардың ұжымдық қарым-қатынастарын ұйымдастыру, өзбетімен жүзеге асыру іс-тәжірибеін дамытуға қажетті шарттарды білуі тиіс;

  • оқушылардың үздіксіз білім алу қажеттігін дамытуға мүмкіндік беретін мұғалім жұмысының формаларын білуілері тиіс;

  • оқыту әдістерін тиімді ұйымдастыруды;

  • физика ғылымының жеке мәселелерін оқыту әдістемесін игерулері;

  • оқушылардың шығармашылық белсенділігін жоғарылатуды игерулері тиіс.

1.6Курстың пререквизиттері:

1.6.1 «математика», «физика» (орта мектеп бағдарламасы көлеміндегі)

1.6.2 «жалпы физика»

1.6.3 «теориялық физика»

1.6.4 «педагогика»

1.6.5 «психология»

1.6.6 «философия»

1.6.7 «физиканы оқыту теориясы»
1.7Курстың постреквизиттері:

1.7.1 «Орта мектептегі қазіргі заманғы физика»

1.7.2 «Физикадағы компьютерлік әдістер»
2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырып атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

ПС

ЗС

ОСӨЖ

СӨЖ
1.

Механикалық тербелістер мен толқындар, атом, атом ядросының құрылысы тақырыптарын оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

2,5

7.1.17 Б. 187-198, 231-233, 270-315.

2.

Электростатика элементтері; тұрақты ток, электромагниттік құбылыстар, электромагниттік өріс, жарық құбылыстары тақырыптарын оқыту әдістемесі

2

1

1

2

37.1.17 Б.321-388.

3.

Физиканы оқытудың бірінші басқышы. Заттың құрылысы, гидро- және аэростатика элементтері; жұмыс, энергия; жылулық құбылыстар.

1

1

1

1

2

7.1.17. Б.321-337.

4.

Молекулалық физика және термодинамика мәселелерін оқыту әдістемесі.

2

2

2

2

5

7.1.18.

5.

Мектеп курсындағы «электродинамика» бөлімін оқыту әдістемесі және ғылыми-әдістемеслік талдау

2

2

2

4

10

7.1.18

6.

Кәсіптік мектепте физиканы оқыту әждістемесі. Кәсіптік мектепте механика бөлімін оқыту әдістемесі

2

2

2

4

10

7.1.18.

7.

«Электромагниттік өріс», «Электромагниттік тербелістер», «Электромагнитік толқындар» ұғымдарын меңгерту әдістемесі

2

2

2

3

10

7.1.18.

8.

Мектепте геометриялық және толқындық оптиканың негізгі ұғымдары мен мәселелерін оқыту әдістемесі

1

2

2

2

10

7.1.18.

9.

Кванттық физиканы, атом және ядролық физиканы негізгі ұғымдары мен мәселелерін оқыту әдістемесі

1

1

1

2

5

7.1.18.

10.

Мектепте арнайы салыстырмалылық теорияны оқыту әдістемесі

1

1

1

1,5

10

7.1.18.
БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Физиканы оқыту әдістемесі курсын оқыту өзара байланысты бес форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, зертханалық сабақ, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, карточкалар, сабақ жоспарларын, күнтізбелік жоспар жасау; зертханалық сабақта студенттер берілген тақырып бойынша демострациялар мен зертханалық жұмыстарды орындаулары керек. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалады.
4 КУРС ФОРМАТЫ

«Физиканы оқыту әдістемесі» – 3 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ, 50 минуттық зертханалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, зертханалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір физикалық ұғымдар мен шамалардың, құбылыстар мент процестердің мәнін анықтамалық кітаптан тауып, физика есептерін шығарып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа және зертханалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.


5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.

Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген

«Физиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-8

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық сабақ (есеп, қорғау)

1

Заттық құрылысы, гидро- және аэростатика элементтерін меңгерту әдістемесі
Практикалық сабақта

2-3

Бағытты мектепте механиканы оқыту әдістемесі

15

Практикалық сабақта

4-5

Молекулалық физика және термодинамика мәселелерін меңгерту әдістемесі

20

Практикалық сабақта

6-7

«Электродинамика» тақырыптарын меңгерту әдістемесі

15

Практикалық сабақта

Зертханалық сабақ

1-2

Мектеп физика кабинетін ұйымдастыру және жабдықтау
Зертханалық сабақта

3-6

«Механика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау

20-20

Зертханалық сабақта

7

«Молекулалық физика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау

15

Зертханалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

3

Механика бойынша есептерді жинақтау

25

Сабақ кестесіне сәйкес

5

Молекулалық физика және термодинамика бойынша есептерді жинақтау

25

Сабақ кестесіне сәйкес

7

Электр және магнетизм бойынша есептерді жинақтау

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

3

«Жұмыс», «Энергия», жылулық құбылыстар ұғымдарын енгізу. Интерактивті моделдерді қолдану

10


Сабақ кестесіне сәйкес

5

Электростатика элементтерін, тұрақты токтың негізгі ұғымдарын меңгеру; есептер шығару және демонстрациялық тәжірибелерді демонстрациялау.

10

Сабақ кестесіне сәйкес

7

Механикадағы сақталу заңдарын оқыту әдістемесі; есептер шығру, демонстрациялық эксперимент

10

Сабақ кестесіне сәйкес
Аралық бақылау

60
1 апта мен 8 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
8-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

8-10

Электромагниттік өріс, электромагниттік толқындар мен тербелістер ұғымдарын меңгерту әдістемесі

10

Практикалық сабақта

11-12

Орта мектепте толқындық оптика, геометриялық оптиканың негізгі ұғымдары мен мәселелерін меңгерту әдістемесі

10

Практикалық сабақта

13-14

кванттық физика, атом және атом ядросы физикасының негізгі ұғымдарын меңгерту әдістемесі

10

Практикалық сабақта

15

мектепте арнайы салыстырмалық теория элементтерін меңгерту әдістемесі

10

Практикалық сабақта

Зертханалық сабақ

8

«Молекулалық физика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау
Зертханалық сабақта

9-12

«Электродинамика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау

10-10

Зертханалық сабақта

13-14

«Оптика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау

10

Зертханалық сабақта

15

«Атомдық физика» бөлімі бойынша мектеп демонстрациялық экспериментті дайындау және орындау

10

Зертханалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

9

Оптика, кванттық физика, атом және атом ядросы бойынша есептерді жинақтау

25


Сабақ кестесіне сәйкес

11

Физика бойынша презентацияларды дайындау (таңдалған 5 тақырып бойынша)

25

Сабақ кестесіне сәйкес

13

Сабақ конспектілерін дайындау (таңдалған 5 сабақ бойынша).

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

9

Молекулалық физика және термодинамика бойынша есептер шығару, демонстарциялық тәжірибелерді демонстарциялау

10


Сабақ кестесіне сәйкес

11

Молекулалық физика және термодинамика сұрақтарын меңгерту кезіндегі экология мәселелері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

13

Тұрақты ток заңдарын меңгерту әдістемесі, тақырып бойынша есептер шығару, демонстрациялық экспериментті дайындау

10

Сабақ кестесіне сәйкес

15

Кванттық физика мәселелерін оқыту әдістемесі, моделді эксперименттерді қолдану

10

Сабақ кестесіне сәйкес
Аралық бақылау

75
9 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
Емтихан балдарының барлығы

400
Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000Студенттердің білім бағалау шкаласы:
Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ӘДЕБИЕТ


    1. Негізгі әдебиет

7.1.1. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы //под ред. С.Е. Каменецкого, М.: 2000

7.1.2. Теория и методика обучения физике в школе: частные вопросы //под ред. С.Е. Каменецкого, М.: 2000

7.1.3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: теоретические основы. - М.: Просвещение, 1981

7.1.4. Л.И.Анциферов, И.М.Пищиков Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента: Учебн.пособие для студентов пед.ин-тов по физ.-мат. спец. –М.: просвещение, 1984. -255с.

7.1.5. Межпредметные связи курса физики в средней школе//под ред. Ю.И. Дик, И.К.Турышева.- М.: Просвещение, 1987

7.1.6.Учебное оборудование по физике в средней школе//под ред. А.А.Покровского. М.: Просв.1973

7.1.7.Демонстрационный эксперимент по физике. Ч.1,2.//под ред. А.А.Покровского. М.: Просв.1968

7.1.8. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений //под ред. В.А.Бурова, -М.,1996

7.1.9. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: дидактический материал: 9-10кл. //под ред. Ю.И.Дик, О.Ф.Кабардина.- М.: Просвещение, 1993

7.1.10. Методика факультативных занятий по физике: пособие для учителей //под ред. О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова.- М.: Просвещение, 1988

7.1.11. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроке физики. – М.: Просвещение, 1988

7.1.12. Бурсиан Э.М. Задачи по физике для компьютера. – М.: Просвещение, 1991

7.1.13. Методика преподавания физики ч.1,2 //под ред.В.П.Орехова. А.В.Усовой.-М.: Просв.,1980

7.1.14. Смирнов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении физике. Учеб.пособие. -М.:Академия., 2008. -240с

7.1.15. Усова А.В. Практикум по решению физических задач: Для студентов физ.-мат.фак. /А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева М.: Просвещение, 2001, - 206с.

7.1.16. Симакин М.В. Методика решения задач по физике для 10 класса естественно-математического направления, Кокшетау: Келешек – 2030, 2008. – 120с.

7.1.17. Физиканы оқыту методикасы 6-7. Тұп нұсқасының редакциясын басқарған В.П.Орехов пен А.В.Усова. Алматы 1978.

7.1.18. М.Құдайқұлов, Қ.Жаңабергенов Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1998.

7.1.19. Физикадан факультатив сабақтар методикасы. Түп нұсқасының редакциясын басқарған О.Ф.Кабардин, Алматы, 1985.

Қосымша әдебиет:

7.2.1 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. М.: Дрофа, 2000.

7.2.2 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике. М.: Дрофа, 2001.

7.2.3. Кассандрова О.Н., Матвеев А.Н. Методика решения задач по молекулярной физике. М.: Изд-во Моск.унив-та, 1982

7.2.4. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики.М.: Просвещение, 1985

7.2.5. Л.А.Сена Сборник вопросов и задач по физике. Учебн.пособие. М.:Высшая школа, 1986

7.2.6. Бурсиан Э.В. Физические приборы. Учебн.пособие. М.: Просвещение, 1984

7.2.7. ж. Физика в школе.- мерзімдік басылым

7.2.8. ж. ФМИ – мерзімдік басылым

7.2.9. Газета «Первое сентября», приложение Физика - периодическое издание7.2.10. 7-11 кластарға арналған физика оқулықтарыКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет