Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30Дата02.05.2016
өлшемі247.88 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Құрылыс материалдарын өндіру және стандартизаиялау» кафедрасы

«Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері» пәнінен

6М072900 «Құрылыс» мамандығының магистранттарына арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты мен

типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

20___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ____________К.К.Каскирбаев

«Құрылыс материалдарын өндіру және стандартизациялау» кафедрасы

Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері» пәнінен

6М072900 «Құрылыс» мамандығының магистранттарына арналған


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты ҚР МЖМБС 7.09.063-2008 және ҚР МЖМБС 5.04.033-2008 мен ҚР БжҒМ жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі Республикалық оқу - әдістемелік кеңесінде 2009 ж. 22 маусымында бекітілген және іске қосылған типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___»________№___хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________________ В. Т. Станевич
Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған ________20__ ж. «___»_____№ __хаттама
ӘК төрағасы ____________________ Г. А.. Жукенова
КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы ___________ М.Қ. Күдерин 20__ ж. «___»_____________


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ бастығы __________Е.Н.Жуманкулова 20__ ж. «___»_______1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері және оның оқу процессінде алатын орны
1.1 Пәннің мақсаты:

«Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері» пәні

6М072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша базалық пәндер циклына енген.

«Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері» пәні екі бөлімнен тұрады: «Сумен жабдықтау және канализация» және «Құрылыс жылу техникасы, жылу-газбен қамту және желдету».

«Сумен жабдықтау және канализация» бөлімінде қалалар, тұрғын аудандар мен үйлердің сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің құрылысы туралы мәселелер қаралған, табиғи және сарқынды суларды тазалау әдістері, су құбыр және канализация тораптарын есептеу негіздері келтірілген.

«Құрылыс жылу техникасы, жылу-газбен қамту және желдету» бөлімі үйлерде энергия сақтау, жылу қамтудың құрылымы, үйлерді желдету және ауаны жақсарту, негізгі есептеу әдістері мен жабдықтарды таңдау шарттары сұрақтарын қарастырған.


1Пәнді оқытудың негізгі мақсаты.

«Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері» пәнін оқытудың мақсаты магистранттардың елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері туралы теориялық білм негіздермен практикалық үйренуін, сонымен қатар арнайы ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолданылуын қамтамасыз ету.

Пәннің бағдарламасы бойынша лекциялық және практикалық сабақтар өткізу көзделген.

Осы пәнді магистранттарға оқытудағы басқы мақсаттар мыналар:

Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелерінәң теориялық және практикалық тұрғылардан білулері керек.

Сонымен қатар мынаалардан да мәліметтерді білулері қажет;


 • ауа алабының ластанудағы экологиялық аспектісі.

 • атмосфераны ластайтын заттардың таралу сипаттамасы.

 • қоршаған ортаны қорғау шараларының тиімділігі мен экономикалық бағасы.

 • альтернативті жылу көздерімен ғимаратты энергиямен қамту.

 • күн энергиясын, геотермальды су, биоконверсия және желдің энергиясын пайдалану.

- инженерлік тораптар, жүйелер мен жабдықтарды есептеу және жобалаудың теориялық негіздерін, үйлер жабдықтарының жұмыс принципін, елді мекендер мен үйлерді сумен жабдықтау, канализация, жылу-газбен қамту ғимараттарының қоршаған ортаны қорғау шарттарына лайықты жұмысын;

-жұмыстық жобалардың құрамы мен мазмұлын;

-орындалған жұмыстарыдың сапасына баға беруді;

орындауға:

-жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруды, инженерлік жүйелердің конструктивтік бөлшектерін есептеуді және қажетті жабдықтарды таңдауды;игеруге:

- инженерлік жүйелерді жобалаудағы жаңа технологиялар мен үлгілі жетістіктерді;

- инженрлік жүйелердің тораптары мен ғимараттар құрылысын ұйымдастыруды.

2 Пререквизиттер

Пәнді игеру үшін магистранттар мынандай пәндерден хабардар болуға тиісті: «Арнайы конструкциялар I», «Теңдееулерді сандық әдістермен шешу», «Ғимараттар мен құрылымдарды жобалау теориясы» и тағы басқалары.3 Постреквизиттер

Пәнді игеру кездерінде алған білімдер мен әдеттер магистранттарға келешекте мынандай пәндерді үйреніп оқуға қажет болады: «Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі», «Арнайы конструкциялар II» және магистерлік диссертация жазған уақытта.
Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы


Сағаттар саны

Дәріс-

тер


Тәжі-

рибе


Зертха-

налық


СӨЖ

1

2

3

4

5

6

І Бөлім. Сумен жабдықтау және канализация жүйелері

1

Кіріспе. Елді мекендер мен қаланаың тұрғын аудандарын сумен жабдықтау жүйелері

3

2

-

10

2

Су тазарту ғимараттары

3

1

-

8

3

Су құбыр торабының құрылысы

2

1

-

6

4

Үйлердің ішкі су құбырлары

2

1

-

6

5

Үйлердің ішкі канализациясы

2

1

-

6

6

Канализация торабының құрылысы

2

1

-

6

7

Канализациялық тазарту ғимараттары

2

1

-

6

ІІ Бөлім. Құрылыс жылу техникасы және жылугазбен қамту және желдету

8

Ғимараттардың энергиямен қамтылуы

2

1

-

6

9

Жылу көздері

2

1

-

6

10

Орталыктандырылған жылумен қамту

2

1

-

6

11

Газбен жабдықтау

2

1

-

6

12

Ғимараттар мен құрылымдарды жылыту

2

1

-

6

13

Ғимараттарды желдету және ауамен баптау

2

1

-

6

14

Қоршааған ортаны қорғау

2

1

-

6

Барлығы:

30

15

-

60


4 Пәннің мазмұны

4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫп/п


Наименование тем

Сағаттар саны

Күндізгі

Дәріс

тәжірибе


СӨЖД

СӨЖ

1

2

3

4

5

63 семестр

1

Кіріспе.

0,5

0,5

1

3

2

Ғимаратттардың жылу, вентиляция ауа тазарту жүйелеріқ Ғимараттар мен бөлмелердің жылу баланстары.

0,5

0,5

1

3

3

Вентиляция ауа тазарту жүйелері

0,5

0,5

1

3

4

Ғимараттар мен құрылымдардың жылу жүйелері

0,5

0,5

1

3

5

Ғимаратттардың сумен қамтамасыз ету, канализация, санитарлық тазарту және суағатын жүйелері. Сумен қамтамасыз ету жүйелері мен схемалары

0,5

0,5

1

3

6

Сумен қамтамасыз ету жүйелерін жобалауыныі негіздері

1

1

2

6

7

Өрт сөндіргіш су құбырлары

0,5

0,5

1

3

8

Ыстық сумен қамтамасыз ету

0,5

0,5

1

3

9

Канализация жүйелері

0,5

0,5

1

3

10

Жуынды суды тазатру

0,5

0,5

1

3

11

Газбен қамтамасыз ету. Қалаларды газбен қамтамасыз ету

0,5

0,5

1

3

12

Лифтер. Лифты. Электрмен қамтамасыз ету және ғимараттар мен құрылымдарды электрмен қамтамасыз ету

0,5

0,5

1

3

13

Ғимараттарды альтернативтік энергия көздерімен қамтамасыз ету

0,5

0,5

1

3

14

Ғимараттар мен құрылымдарда тіршілікке қолайлы жағдайлар жасаған кездерде қоршааған ортаны қорғау

0,5

0,5

1

3
ЖАЛПЫ

7,5

7,5

15

45

4.1 Теориялық курстың мазмұны
1 тақырып Кіріспе. Ғимараттардың инженерлік жүйелері техникалық қондырғылырдың комплексі ретінде. Қазіргі заманның тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері. Инженерное оборудование зданий как комплекс технических устройств. Современные системы жизнеобеспечения. Сумен қамтамасыз ету, канализация, жылумен қамтамасыз ету, желдету және ауаны баптау, газбен қамтамасыз ету және электрмен қамтамасыз ету жүйелері.

2 тақырып Ғимараттардың жылумен, желдетумен және ауамен баптауын жүйелері. Ғимараттар мен бөлмелердегі жылу баланстары. Бөлмелердегі есептелінген жылу мөлшерлерінің жағдайлары. Жылдың суық уақыттарындағы бөлмелердегі жылу баланстары. Жылдың жылы уақыттарындағы бөлмелердегі жылу баланстары. Ауаны жақсарту жүйелерін есептеу принциптері.

3 тақырып Желдету және ауамен баптаудың негізі. Ауа ортасының метеорологиялық жағдайы (температура, ылғалдылық, ауа араласуының жылдамдығы, қоршаулардың ішкі бетінің температурасы). Ылғалды ауа құрамы мен қасиеті. Орталық және жергілікті кондиционерлер қүрылымы.Ауамен жылыту және ауамен баптаудағы жылыту жүйесін жобалау негізі. Жылу мен газды түлыну жүйесін жобалағанда шешілетін техника-экономикалык есептер.

4 тақырып Ғимараттар мен құрылымдарды жылумен қамту жайында мағлұматтар. Ауамен жылыту. Желдету жүйесімен біріктірілген ауамен жылыту. Жылыту аспаптары, агрегаттар, ауамен жылыту жүйесінің калорифері. Тұтынушылардың маусымдық және жылдық жылу жүктемесі. Жылумен қамту жүйелерінің классификациясы. Бу және су жылумен қамту жүйесінің жылутасымалдағыштары.

5 тақырып Сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің міндеті. Олардың Қазақстан Республикасы санитарлық заңдылықтарындағы маңызы. Елді мекендерді, тұрғын, қоғамдық және өндірістік үйлерді сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің дамуына қысқаша шолу. Шаруашылық – ауыз су тұтыну мөлшерлері және тәртібі. Судың есепті шығындарын және еркін арындарды анықтау. Қала мен елді мекендерді сумен жабдықтау көздері схемаларын және жүйелерін таңдау. Негізгі элементтері. Аймақтық сумен жабдықтау.

6 тақырып Сыртқы су тораптарының схемасы. Торапты бағыттау. Су құбыр торабын құрастыру: тораптағы жабдықтар мен ғимараттар, торап құбырлары мен материалдары. Су құбыр торабының есептік схемалары. Тораптарды гидравликалық есептеу негіздері. Арынды су мұнаралары мен резервуарлары: таңдау шарттары, сыйымдылығын анықтау.

7 тақырып Үйдің суық өртке қарсы су құбырларының жүйелері мен схемалары. Су тұтыну мөлшерлері мен тәртібі. Ішкі су құбырларын гидравликалық есептеу. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі құрылымының ерекшеліктері. Үйлердегі сақтаушы – реттеуші сыйымдылықтар. Арын жоғарылатушы қондырғылар, олардың қызметі. Сорғыштарды үйлерде орналастыру. Сорғыштардың жұмыс принципі және оларды таңдау.

8 тақырып Үйдің ыстық су құбырларының жүйелері мен схемалары. Үй ішінде ыстық су құбырлар торабын бағыттау. Ыстық су тұтыну мөлшерлері мен тәртібі. Ішкі ыстық су құбырларын гидравликалық есептеу. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі құрылымының ерекшеліктері. Үйлердегі сақтаушы – реттеуші сыйымдылықтар. Арын жоғарылатушы қондырғылар, олардың қызметі..

9 тақырып Қала тұрғын аудандарының аулалық канализациясы, оның міндеті және құрылысы. Тораптың бойлық профилі. Сыртқы канализация тораптарының жүйелері мен схемалары және оларды таңдау. Торапты бағыттау. Торап құбырлары мен материалдары. Құбырлардың жатқызылу тереңдігі. Су әкету мөлшерлері және тәртібі. Торапты гидравликалық есептеу. Жаңбыр-су канализациясы.

10 тақырып Ластану түрлері және сарқынды сулар құрамы. Сарқынды суларды суаттарға ағызу шарттары. Сарқынды суларды тазалаудың негізгі әдістері: механикалық, биологиялық, физикалық-химиялық және табиғи тазалануға жақын әдістер. Тазалаудың технологиялық схемалары. Сарқынды суларды механикалық тазалау ғимараттары: керегелер, құм ұстағыштар, тұндырғыштар. Сарқынды суларды биологиялық тазалау ғимараттарының қызметі: биосүзгілер, аэротенктер және екінші сатылы

11 тақырып. Газбен қамту. Газбен қамту көздері. Табиғи, жасанды және сүйытылған газдардың сипаттамасы, олардың физика-химиялық қүрамы. Табиғи газдың қалдығы түрған коммуналдық пен өндірістік орындарды отынмен қамтуды және қала экологиясы мен ауа алабын тазартудағы ролі. Қалада таратылатын газ торабы, олардың классификациясы мен орналастыру сүлбесі.

12 тақырып Лифтер. Ғимараттар мен құрылымдарды электрмен камтамасыз ету және олардың электроқодырғылары. Жалпы мәліметтер. Лифтердің конструкциялары және оларды монтаждау. Ғимараттарды дәстүрлі энергия көздерінің энергиясымен қамтамасыз ету. Ғимараттарды электрмен камтамасыз ету және олардың электроқодырғылары.

13 тақырып Ғимараттарды альтернативті энергия көздерінің энергиясымен қамтамасыз ету. Жылумен қамтамасыз етуге тұрмыстық қатты қалдықтарды пайдалану. Күннің энергиясын пайдалану. Желдің және төменгі потенциалды энергия көздерін пайдалану.

14 тақырып Ғимараттар мен құрылымдарда тіршілікке қолайлы жағдайларды жасаған уақыттарда қоршаған ортаны қогғау. Рассеивание вредных веществ в атмосфере Атмосфераға зыянды заттарды таратып кетіру. Атмосфераның ластануынан келетін зыянның шамасын топшылау. Қаланың су басссейндерінің жуынды сумен ластануы. Жео беті суларының ластануын есептек. Сулардың ластануынан келетін зиянды экономикалық тұрғыдан бағалау. Жерасты суларының ластануы. Арынды сулардың ластануы. Литосфераның мунай өнімдерімен ластануы. Бүлінген жерлерді рекультивациялау.


4.2 Тәжірибе сабақтардын мазмұны

4.2.1 Жылытуға керекті есептелінген және жылдық жылудың шамалары.

4.2.2 Желдетуге керекті есептелінген және жылдық жылудың шамалары.

4.2.3 Ыстық су дайындауға керекті есептелінген және жылдық жылудың шамалары. Шаруашылыққа және ішіуге керекті судың тұтынушылық нормалары.

4.2.4 Сумен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылымдары мен негізгі схемалары Основные схемы и состав сооружений водоснабжения.

4.2.5 Сыртқы канализация тораптарын жобалау.

4.2.6 Ғимараттардан қоқыстарды әкету.

4.2.7 Газ тарату құбырлары.

4.2.8 Гимараттарды жылыту үшін және оны ыстық сумен қамтамасыз ету үшін кұннің энергиясын пайдалану жолдары.

4.2.9 Биоклнверсияны ғимаратты жылыту үшін пайдалану.

4.2.10 Альтернативті энергия көздерін пайдалану.

4.2.11 Зиянды заттардың концентрацияларын есептеу.

4.2.12 Қала маңындағы су бассейндеренің келетін жуынды сулардың ластау деңгейін есептеу.

4.2.14 Атмосфера мен су көздерін ластаға салынатын айып пүлды,ң бағаларын анықтау.


4.3 Магистранттардың өздік жұмысының мазмұны

4.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны№ р/с

СӨЖ түрі


Есеп беру формасы


Бақылау түрі

Сағат көлемі

күндізгі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу-

Сабаққа катысу

15


2

Дәріс сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды қамту

Конспект

Тест на РК 1,2

15

3

Бақылау жұмыстарға дайындалу

-

Қортынды

РК 1 и РК 215

БАРЛЫҒЫ

45

4.3.2 2 Магистранттардың өзіндік жұмыстарының ұсынылған тақырыптары.

1 Өндірістік және азаматтық құрылыс жұмыстары кезіндегі және оларды пайдалану кездеріндегі қоршаған ортаға әсер ететін техногендік әсерін бағалау .

2 Техногендік ластағыш заттардығ атмосфераға тарауы.

3 Жербеті ггидросферасының ластануы.

4 Литосфераның ластануы.

5 Кәсіпорындар орналасқан аймақтардағы жерасты сулардың застануы.


 1. Қала аймақтарындағы жерасты суының көтерілу шамаларын алдын ала топшылау.

 2. Құрылыс нысандары мен елді мекендерді жылыту үшін геотермальдық су көздерін пайдалану.

 3. Жерасты суларын пайдалануға арналған инженерлік жүйелер.

 4. Жүзу бассейндерін сумен ұамтамасыз ету.

 5. Фонтандар мен декоративті сулар.

 6. Каминдер.

 7. Гимаратттар мен ұүрылымдардың инженерлі ж.йелерін басқару.


Ұсынылатын әдебиет тізімі
Негізгі:

1 Калицун В.И., Кедров В.С.и др., Гидравлика, водоснабжение и канализация. - М.: Высшая школа, 2004.-397с.

2 Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки.М: Издательский центр «Академия», 2003. - 272с.

3 СНиП РК 4.01-41-2006. Внутренний водопровод и канализация зданий. Комитет по делам строительства МИиТ РК. Астана, 2007.- 50 с.

4 Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Строительная экология.- Ростов н/Д : Феникс, 2003, -320 с.

5 Маслов Н.В. Градостроительная экология.-М.:Высш.шк.,2003,-284с.

6 Девисилов В.А. Охрана труда.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2007,-448с.


Қосымша :

7 Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С., Теплотехника, тепло- газоснабжение и вентиляция.-М.: Стройиздат,1991.-479 с.

8 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Под ред. Ю.А.Табунщикова.-М.:Высш.шк.,1989,-238 с.

9 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Под ред. Н.Е.Пащенко.М.:Высш.шк.,1981,-344с.

10 Елшин И.М. Строителю об охране окружающей среды.-М.:Стройиздат, 1986,-136 с.

11 Чистякова СБ. Охрана окружающей среды.-М.:Стройиздат,1988,-242с.

12 Экология и строительство.Под ред. С.В.Яковлева-М.:Стройиздат,1987, 96с.

13 Охрана природы.Почвы.Требования, предъявляемые к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. ГОСТ. М,.1995.

14 Ю.Журавлев В.П. Охрана окружающей среды в строительстве.-М.:Изд-во АСВ,1995,-328с.

15 П.Тетиор А.Н. Строительная экология.-Киев:УМК ВОД991,-273с.

16 Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды.- М.:Химия,1989,-512с.

17 Мазур И.И.,Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии.- М.: Выс. шк.,1999,-447с.

18 Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленых предприятий.-М.:Стройиздат,1984.

19 Дороненко Е.П. Рекультивация земель.-М.-.Недра, 1979
Мамаңдықтың

жұмыс оқу жоспарынан

көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
Выписка из рабочего учебного плана специальности

6М072900 - «Құрылыс» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы «Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері»
Оқу


формасы

Пәннің көлемі

Семестрлік бақылау формасы

Магистранттардың семестрлік жұмыс көлемі

кре-диттер

барлыы


ауд


СРМ


емтихан

сынақ

КЖ

кж

кредиттер

Аудиториялық сабақтар (ак.сағ)

СӨЖ

(аксағ)


барлығы

дәріс

тәжірибе

Барлығы

СӨЖД

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

1

75

15

60

4

-

-

-

1

15

7,5

7,5

60

15

Зав. кафедрой ПССМ _____________В.Т.Станевич «___»___________20___г.


Пәннің жұмыс бағдарламасымен келісу Нысан

парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/11

«Елді мекендер мен құрылыс нысандарында тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы жүйелері»пәнінің жұмыс бағдарламасымен келісу парағы


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

ПГТС

проф., к.т.н.

Саканов К.Т.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет