Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30жүктеу 143.33 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі143.33 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Жұмыс оқу бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика кафедрасы

Математикалық анализ 3 пәнінен


5B010900 Математика мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Н.Э.Пфейфер

2012ж. «___»___________

Құрастырушы: аға оқытушы А.Н. Баширова
Математика кафедрасы
Математикалық анализ 3 пәні бойынша
5B010900 – Математика мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 20__ж «____»________ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________М.Е.Исин 20__ж. «____» ________
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «___»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы ________________А.Б. Искакова 20_ж. «_____»________

КЕЛІСІЛДІ

ФМжАТ факультетінің деканы_________Н.А. Испулов 20_ж. «_____»_____
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20_ж. «_____»______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты - «Математикалық анализ 3» курсында қатарлар мен интегралдың негізгі және жалпы зерттеудің іргелі тәсілдерін оқу.
Пәннің міндеті – ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге, математикалық пәндерді оқуға қажетті студенттердің логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетің дамыту.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

– математика әр түрлі жеке пәндер құралымы емес, тұтас бір ғылым екенің және сол ғылым ішінде «Математикалық анализ 3» орыны туралы;

– cандық қатарлар, функциялық тізбектер мен қатарлар, Фурье қатарлары және Фурье түрлендіруі, айқын емес функциялар жөнінде түсініктері болуы жөнінде түсініктері болуы;

дәлелдеу әдістерін білуі;

– математикалық анализдің әдістерін қолдану икемді болуы;

– алынған білімдерін практикалық машықтарды иемденуі қажет.
2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: математикалық анализ 1, математикалық анализ 2.


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: математикалық анализ 4, кешен айнымалылар функцияларының теориясы, дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау, нақты анализ, математикалық физика теңдеулері.4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі жалпы орта білім негізінде№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс.

тәж.

зерт.

студ.

жеке

СӨЖ

1

Сандық қатарлар

8

5


20

2

Функциялық тізбектер мен қатарлар

8

3


20

3

Фурье қатарлары

8

5


25

4

Айқын емес функциялар

6

2


25

БАРЛЫҒЫ:

30

15

-

-

-

90

Сырттай жоғары кәсіби білім негізінде№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс.

тәж.

зерт.

студ.

жеке

СӨЖ

1

Сандық қатарлар

4

2


30

2

Функциялық тізбектер мен қатарлар

3

2


25

3

Фурье қатарлары

3

2


25

4

Айқын емес функциялар

2

-


37

БАРЛЫҒЫ:

12

6

-

-

-

1174.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны1 тақырып. Сандық қатарлар

Негізгі анықтамалар. Жинақталатын қатарлар қасиеттері, қатар жинақталығының Коши критерийі, жинақтылықтың қажетті шарты. Мүшелері теріс емес сандық қатарлар, олардың жинақталу белгілері: салыстыру белгілері, Кошидің радикалдық және интегралдық белгілері, Даламбер, Раабе белгілері. Ауыспалы таңбалы қатарлар жинақтылығының Дирихле және Абель белгілері. Ауыспалы таңбалы сандық қатарлар, Лейбниц белгісі. Жинақты сандық қатарлар ассоциативтігі. Коммутативтігі: абсолют жинақты қатар мүшелерінің орындарын ауыстыру (Коши теоремасы), шартты жинақты қатар мүшелерінің орындарын ауыстыру (Риман теоремасы). Жинақты қатарларға арифметикалық амалдар қолдану.2 тақырып. Функционалдық тізбектер мен қатарлар

Функционалдық тізбектер мен қатарлар ұғымдары, олардың нүктеде және жиында жинақтылығы. Жиында бірқалыпты жинақтылық. Коши критерийі. Функционалдық тізбектер мен қатарлардың бірқалыпты жинақтылық белгілері: Вейерштрасс, Дирихле – Абель, Дини. Шекке мүшелеп көшу. Функционалдық тізбектер мен қатарларды мүшелеп интегралдау және мүшелеп дифференциалдау. Дәрежелік қатарлар. Тейлор қатары.3 тақырып. Фурье қатарлары және Фурье түрлендіруі

Ортонормаланған жүйелер және жалпы Фурье қатарлары. Тұйық және толық ортонормаланған жүйелер. Тригонометриялық жүйе тұйықтығы және тригонометриялық жүйе тұйықтық салдары. Фурье тригонометриялық қатары. Фурье тригонометриялық қатарының жинақтылығы туралы негізгі теорема. Фурье тригонометриялық қатарының абсолют және бірқалыпты жинақтылығының қарапайым шарттары.4 тақырып. Айқын емес функциялар

Айқын емес функция туралы теорема. ді ге бейнелеулер, олардың дифференциалдануы. Якоби матрицасы. Якобиан. Айқын емес түрде берілген бейнелеулер. Айқын емес бейнелеулер туралы теорема. Бейнеулер суперпозициясы. Функциялар тәуелділігі.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі
1 тақырып. Сандық қатарлар.

1) Жинақталатын қатарлар қасиеттері, қатар жинақталығының Коши критерийі, жинақтылықтың қажетті шарты.

2) Мүшелері теріс емес сандық қатарлар, олардың жинақталу белгілері: салыстыру белгілері, Кошидің радикалдық және интегралдық белгілері,

3) Мүшелері теріс емес сандық қатарлар, олардың жинақталу белгілері: Даламбер, Раабе белгілері.

4) Ауыспалы таңбалы сандық қатарлар, Лейбниц белгісі.

5) Жинақты қатарларға арифметикалық амалдар қолдану. Шексіз көбейтулер.

2 тақырып. Функционалдық тізбектер мен қатарлар.

6) Функционалдық тізбектер мен қатарлардың нүктеде және жиында жинақтылығы.

7) Жиында бірқалыпты жинақтылық. Коши критерийі.

8) Функционалдық тізбектер мен қатарлардың бірқалыпты жинақтылық белгілері: Вейерштрасс, Дирихле – Абель, Дини.

9) Дәрежелік қатарлар. Дәрежелік қатарлардың жинақтылық радиусы мен жинақтылық аралықтары

10) Тейлор қатары.

3 тақырып. Фурье қатарлары

11) Ортонормаланған жүйелер және жалпы Фурье қатарлары. Тұйық және толық ортонормаланған жүйелер.

12) Фурье тригонометриялық қатары.

13) Фурье тригонометриялық қатарының абсолют және бірқалыпты жинақтылығының қарапайым шарттары.

4 тақырып. Айқын емес функциялар

14) Айқын емес функция туралы теорема. ді ге бейнелеулер, олардың дифференциалдануы.

15) Якоби матрицасы. Якобиан. Айқын емес түрде берілген бейнелеулер. Айқын емес бейнелеулер туралы теорема. Бейнеулер суперпозициясы. Функциялар тәуелділігі.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

Күндізгі жалпы орта білім негізінде

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

30

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу:

- сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру;

- тапсырмаларды шешу.Жұмыс дәптері

Тест

30

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

15

4

Бақылау шараларына дайындалу

Жұмыс дәптері

Бақылау жұмысы.

15

Барлығы:

90

Сырттай жоғары кәсіби білім негізінде

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

24

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу:

- сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру;

- тапсырмаларды шешу.Жұмыс дәптері

Тест

30

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

30

4

Бақылау шараларына дайындалу

Жұмыс дәптері

Бақылау жұмысы.

33

Барлығы:

117
   1. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1) Жинақты сандық қатарлар ассоциативтігі. Коммутативтігі: абсолют жинақты қатар мүшелерінің орындарын ауыстыру (Коши теоремасы), шартты жинақты қатар мүшелерінің орындарын ауыстыру (Риман теоремасы). Жинақты қатарларға арифметикалық амалдар қолдану. [1], [3]

2) Шекке мүшелеп көшу. Функционалдық тізбектер мен қатарларды мүшелеп интегралдау және мүшелеп дифференциалдау. [1], [3]

3) Тұйық және толық ортонормаланған жүйелер. Тригонометриялық жүйе тұйықтығы және тригонометриялық жүйе тұйықтық салдары. [1], [3]

4) Айқын емес түрде берілген бейнелеулер. Айқын емес бейнелеулер туралы теорема. [1], [3]

5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Бл. Сендов. Математический анализ. Ч.1,2 М.: МГУ, 2004, 2006.

 2. И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий. Задачи и упражнения по математическому анализу. Ч.1,2, М.: Дрофа, 2001.

 3. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. - М.: Лань, 2002. -Ч. 1, 2.-440 с.

 4. Г.Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. СПб.: Профессия, 2005.- 432 с.

 5. Б.П. Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Астрель, 2003.- 558 с.

 6. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т. 1, 2. М.: Наука, 2002.


Қосымша

 1. Ахметқалиев Т.А. Математикалық талдау: дифференциалдық есептеу. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті. – 1994.

 2. Бұлабаев Т. Математикалық талдау негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 1996.

 3. Ахметқалиев Т.А. Математикалық анализ. 1 бөлім. – Алматы, 1992.

 4. Есмұқанов М. Математикалық анализ курсы. – Алматы: Білім, 1995.

 5. В.А.Зорич. Математический анализ. Ч.1,2. М.: Наука, 2002.

 6. Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1970.

 7. Темірғалиев Н.Т. Математикалық анализ. 1 бөлім. Алматы: Мектеп, 1987.
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325B010900 - Математикамамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пән атауы «Математикалық анализ 3»


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖа

КЖс

барлығы

дәр.

тәж.

зертх.

барлығы

СОӨЖ

ЖКБ негі-зіндегі сырттай

3

135

18

117

2

-

-

-

1

3

18

12

-

-

117

4

2

-

6

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

4

-

-

-

4

3

45

30

15

-

90

15


Кафедра меңгерушісі _____________ М.Е. Исин 2012ж. «___» ________©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет