Бағдарламасы Пәннің коды және атауыДата09.12.2019
өлшемі121.5 Kb.
Оқу бағдарламасына қосымша (Syllabus)

2018-2019 оқу жылына арналған

білімалушылар үшін пәннің бағдарламасы

Пәннің коды және атауы

1. Негізгі мәліметтер

Факультет

Гуманитарлық-әлеуметтік

Мамандық

5В020500-Филология

Курс
Семестр
Оқыту нысаны

күндізгі,

сырттай


Оқу бағд.

нег.,

қысқ.,


жед.

Пәннің циклы

ЖБП, БП, КП

Компонент

МК, ТК

Кредит саны

3KZ / 5 ECTS

Сағаттар саны

135

Сабақ өткізу орны

1 – ғимарат, 225-ауд.

Бағдарламаның жетекшісі

Т.А.Ә. (толығымен)

Оқытушы
Кеңес уақыты

(БОӨЖ жеке)1- апта

2- апта

3- апта


2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Бағдарламадан

Постреквизиттер

Бағдарламадан

3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

Бағдарламадан

Міндеттері

Бағдарламадан

4 Академиялық сағаттардың бөлінуі

Барлығы

Дәріс

Тәж.

Зерт.

БОӨЖ

СӨЖ

Бақылау нысаны

3 кредит

135 сағат


Емтихан, курс. жұмыс

5 Пәннің мазмұны

Қысқаша. Оқу-жұмыс бағдарламасыннаң пәннің негізгі тақырыптары

6 Курс саясаты

Барлық бақылау түрлері тек қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда бір рет қана қайта тапсырылады. Білім алушы себепсіз сабақтан қалмау керек. Семинар, БОӨЖ сабақтарына белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда, тапсырмаларды белгіленген мерзімде орындау керек. Өздік жұмыс тапсырмалары белгіленген мерзімде тапсырылуы керек.

(Әр оқытушы өз талаптарын қоя алады)

7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1

2

3Қосымша

1

2


8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспары


№ апта

Модуль

Дәріс тақырыптары

Сағат

Тәжірибелік сабақтардың

тақырыптары
Сағат

Зертханалық сабақтардың

тақырыптары
Сағат

БОӨЖ (топтық) тақырыптары

Сағат

1

Модуль 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль 2

11

12

13

14

15Барлығы9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсыру кестесі

Бақылау түрлері

Бақылау нысаны

Балдар

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

АБ


Зертханалық және тәж. жұм. орындалуы

100

*
**
*
**
*

Тест жұмысы

100


*

*

*

*

*
*
Ауызша сұрау

100
*

*
*Реферат

100


*


ШБ

Тест жұмысы

100

*Тест жұмысы

100*

ҚБ

Ауызша емтихан

100


1 Ескерту Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен 50% төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен жақсы баға алған білім алушы емтихан тапсыруға өткізіледі. Жақсы баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет.

2 Ескерту Зертханалық, практикалық сабақтарға қатыспаған студенттер өтілген тақырыптарды қайта оқып тапсырады.

Баға өлшемдері

Дәстүрлі баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағат

Қанағат емес

Балл (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-49

* Білім алушылардың барлық оқу жетістіктері орындаған әр тапсырмасы (сабақтағы жауабы, үй тапсырмасын орындауы, бақылау жұмысы, т.б.) үшін 100 баллдық шкаламен бағаланады. Аттестация бойынша соңғы қорытынды жұмыс түрлері бойынша барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысын есептеу арқылы шығарылады.

Баллдық-рейтингілік әріптік жүйе бағаларын ECTS бойынша бағаға аудару кестесі

Әріптік жүйе бойынша баға

А

А-

В+

В

В-

С+

С

С-

D+

D

F

%-дық құрамы

95-100

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

Өте жақсы

Жақсы

Жақсы

Қанағат.

Қанағат.


Қанағат.


Қанағат-сыз

ECTS бойынша баға

А

В

С

D

E

FX, F

10 БӨЖ тапсырмалары


р/с

Тақырып, тапсырма және олардың

мазмұны

Сағат саны

ӘдебиетЕсеп беру нысаны

Тапсыру мерзімі, апта

11,221-431-441-451-461-4БӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері

1

Дәріс сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту)

15


2

Практикалық сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту)

3

Зертханалық сабақтарға дайындалу (1 сағатты сабақ санына көбейту)

15


4

Ағымдағы бақылау жұмыстарына дайындалу ( 1 сағатты бақылау түріне көбейту)

5

Кезеңдік бақылау жұмыстарына дайындалу (2 сағатты 1 КБ көбейту)

4

Барлық БӨЖ сағатының саны

65

Бағдарламаны құрастырған ____________________________, аға оқытушы

____._____. 2018 ж. ____________________

________________________________кафедрасында қаралған және ұсынылған


____._____. 2018 ж. хаттама № ____

Кафедра меңгерушісі

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет