БАҒдарламасы шымкент, 2011 ж. Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050601-«Математика»жүктеу 157.39 Kb.
Дата26.04.2016
өлшемі157.39 Kb.
түріБағдарламасы
: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Ф.7.22.-17

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

«Математикалық тәсілдер және модельдеу» кафедрасы
«Бекітемін»

ҒЖ ж/е ХБ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.
« » ______________ 2011ж.


6M060100 – Математика

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011 ж.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050601-«Математика» мамандығының «Математикалық талдау», «Геометрия және алгебра», «Дифференциалдық теңдеулер», «Математикалық физика теңдеулері», «Функционалдық анализ» пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылыған.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы «Математикалық тәсілдер және модельдеу» кафедрасының мәжілісінде талқыланған«22» 04. 2011ж. 9 хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі ________________________Сәрсенбі Ә.М.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы «Ақпараттық технологиялар, телекоммуникация және автоматтандырылған жүйелер» факультетінің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған « » 2011ж. хаттамасы


Төрағасы _______________________Бердалиева Г.А.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген
ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Д.Изтаев


Кіріспе
Магистратурада 6M060100 – Математика мамандығы бойынша кадрларды дайындау ғылыми және педагогикалық бағытта жүргізіледі.

Магистратураның білім беру бағдарламаларын игерген және магистрлік диссертацияны қорғаған тұлғаларға 6M060100 – Математика мамандығы бойынша «магистр» академиялық дәрежесі беріледі.

Магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері төмендегідей: жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары; мемлекеттік әкімшілік басқару жүйесінің бөлімдері; ғылым және білімнің мемлекеттік және мемлекетттік емес мекемелері; өндірістік өнеркәсіп; проектілік, технологиялық және конструкторлық ұйымдар және т.с.с.

6M060100 – Математика мамандығы бойынша түлектер кәсіби қызметтердің келесі түрлерін атқара алады: педагогикалық; ғылыми-зерттеу; әкімшілік-басқару; экспертті-консультативті.

Магистратураның білім бағдарламасын игерудің нормативті мерзімі 2 жыл.

Магистратураның білім бағдарламасын игеруге талаптылардың бастапқы білім деңгейі – жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі: • 050601 – Математика, 050603 – Механика, 050602 – Информатика, 050604 – Физика, 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру, 050705 – Математикалық және компьютерлік модельдеу және т.б. бағыттары (мамандықтары) бойынша жоғары білім (бакалавриат);

 • 050109 – Математика, 091740 – Математикалық және компьютерлік модельдеу, 050605 – Ядерлік физика және т.б. бағыттары (мамандықтары) бойынша арнайыжоғары білім.

Магистратураға қабылдау ережесі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім мекемелеріне қабылдайтын Типтік бағдарламаларға сәйкес орындалады.

6M060100 – Математика мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық дайындаудағы магистрлік бағдарламаның негізгі міндеттері: • магистранттардың математика саласында толық және сапалы ғылыми педагогикалық білім алуы, магистранттардың теориялық және практикалық жеке дайындықтырының тереңдетілуі;

 • кәсіби жан-жақылықты қамтамасыз ететін ғылымдардың қиылысындағы фундаментальды курстарды игеру;

 • мамандық бойынша жұмыс істеу үшін шет тілдерді білу деңгейін жоғарлату;

 • компьютерлік технологиялар саласында білім мен тәжірибені жақсарту;

 • білім алушыларда өзін-өзі жақсарту мен өзін-өзі дамытуға икемдігін, жаңа білімдерді өз бетінше шығырмашылық бағытта игеру тәжірибесі мен қажеттілігін қалыптастыру;

 • азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді құра алатын және оларды шеше алатын, жоғары оқу орындарында дәріс бере алатын, зерттеу және басқару қызметтерін атқара алатын, жоғары деңгейлі кәсіби мәдениетке, соның ішінде кәсіби қарым-қатынас мәдениетіне ие мамандарды дайындау;

 • ғылыми-зерттеу тәжірибесін алу, әр түрлі деңгейдегі ғылыми іс-шараларға ат салысу, PhD-докторантурада ғылыми дайындықты жалғастыру;

 • жоғары оқу орнындағы педагогика мен психология бойынша қажетті минималды білімді игеру және жоғары оқу орнында дәріс беру тәжірибесін алу.


1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері

1.1. Математикалық талдау

Нақты сандар. Сандық тізбектер. Функция шегі. Функция үзіліссіздігі. Дифференциалдық есептеу. Дифференциалдық есептеулердің негізгі теоремалары. Функцияны толық зерттеу және оның сүлбесін зерттеу.

Анықталмаған интеграл. Риман анықталған интегралы. Вектор функциялар. Көп айнымалылар функциялары. Айқын емес функциялар.

Сандық қатарлар. Функциялық тізбектер мен қатарлар. Меншіксіз интегралдар. Параметрге тәуелді интегралдар. Фурье қатарлары және Фурье түрлендіруі. Функцияны Фурье интегралы арқылы өрнектеу.

Еселі интегралдар. Қисық сызықты интегралдар. Беттік интегралдар. Өріс теориясы. Өлшем және Лебег интегралы. Ақырлы өлшемді өлшенетін жиын бойынша алынған Лебег интегралы.

1.2. Алгебра және геометрия

Алгебра: Топ, сақина, өріс ұғымдары. Матрицалар және оларға амалдар қолдану. Өрістегі көпмүшеліктер. Сызықтық кеңістіктер.Евклидтік және унитар кеңістіктер.

Сызықтық кеңістіктердегі сызықтық операторлар. Евклидтік және унитарлық кеңістіктердегі сызықтық операторлар. Квадраттық формалар.Аналитикалық геометрия: Векторлық алгебра және координаталық әдіс. Жазықтықтағы түзу. Кеңістіктегі түзу және жазықтық. Екінші ретті сызықтар мен беттердің канондық теңдеулері. Екінші ретті сызықтар мен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

1.3. Дифференциалдық теңдеулер

Дифференциалдық теңдеулердің негізгі ұғымдары. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы. Сызықты жай дифференциалдық теңдеулердің жалпы теориясы. Сызықты жай дифференциал теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы. Тұрақты коэффициентті сызықты дифференциалдық теңдеулер және жүйелер. Екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулердің шеттік есептері. Динамикалық жүйелер және орнықтылық теориясы. Бірінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер.1.4. Математикаалық физика теңдеулері

Математикалық физиканың кейбір теңделері. Гиперболалық типес теңдеулер. Эллиптикалық типес теңдеулер. Параболалық типтес теңдеулер.1.5. Функционалды талдау

Метрикалық кеңістіктер. Толық метрикалық кеңістіктер туралы негізгі теоремалар. Нормаланған сызықтық кеңістіктер. Метрикалық және нормаланған сызықтық кеңістіктердегі компактылық. Гильберт кеңістігінің геометриясы. Сызықтық функционалдар мен операторлар. Функционалдық анализдің негізгі принциптері. Операторлардың спектрлік теориясының элементтері. Жалпыланған функциялар теориясының элементтері.


2. «6M060100- Математика» мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі
Математикалық анализ

 1. Толықтық: сандық жиынның супремумы мен инфимумы. Бір-біріне енген кесінділер принципі.. санының иррационалдығы.

 2. Монотонды тізбектің шегінің табылуы жайлы теорема. e саны.

 3. e-d және тізбектер арқылы берілген функцияның нүктедегі шегі анықтамаларының өзара эквиваленттігі. Екі тамаша шек.

 4. Сандық тізбектің жоғарғы және төменгі шектерінің сипаттамалық қасиеттері. Жоғарғы және төменгі шектер арқылы берілген тізбектің шегінің табылуының критерийі.

 5. Бір айнымалының функциясының нүктеде үзіліссіздігі, үзіліс нүктелері және олардың сипаттамасы. Кесіндіде үзіліссіз функцияның қасиеттері.

 6. Кесіндіде берілген үзіліссіз функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері жайлы Вейерштрасс теоремалары.

 7. Үзіліссіздіктің бірқалыптылығы. Кантор теоремасы.

 8. Бір айнымалының функциясының туындысы мен дифференциалдануы ұғымдары, күрделі функцияның дифференциалдануы.

 9. Бір айнымалының функциясының жоғарғы ретті туындысы мен дифференциалдануы ұғымдары.

 10. Функцияны туындылардың көмегімен зерттеу (монотондылық, экстремумдар, дөңестік және иілу нүктелері, асимптоталар).

 11. Параметрлі түрде берілген функциялар және олардың дифференциалдануы.

 12. Ролль, Лагранж және Коши теоремалары.

 13. Лопиталь ережесі.

 14. Қалдық мүшесі Лагранж формасында берілген Тейлор формуласы.

 15. Қалдық мүшесі Пеано формасында берілген Тейлордың локальды формуласы. Негізгі элементар функцияларды Тейлор формуласы бойынша жіктеу.

 16. Функцияның Риман бойынша интегралдану критерийі. Интегралданатын функциялар кластары.

 17. Әрбір үзіліссіз функцияның алғашқы функциясының бар болуы жайлы теорема. Ньютон-Лейбниц формуласы.

 18. Анықталмаған интегралда бөліктеп интегралдау және айнымалыны алмастыру. Рационал бөлшектерді интегралдау.

 19. Анықталған интегралды жуықтап есептеу әдістері: тік төртбұрыштар, трапеция, парабола әдістері.

 20. Анықталған интегралдың геометриялық қолданылулары: жазық фигураның ауданы, кеңістіктегі дененің көлемі.

 21. Дәрежелік қатарлар, функцияны дәрежелік қатарға жіктеу.

 22. I және II текті меншіксіз интегралдар.

 23. Тригонометриялық Фурье қатарының бірқалыпты жинақтылығы мен мүшелей дифференциалдануының қарапайым шарттары.

 24. сызықтық функциясы. Көп айнымалының функциясының нүктеде дифференциалдануы локальды сызықтандыру ретінде. Дифференциал.

 25. Көп айнымалының функциясының нүктеде дифференциалдануының жеткілікті шарттары.

 26. Айқын берілмеген функцияның анықтамасы, табылуы, үзіліссіздігі және дифференциалдануы.

 27. Шартты экстремумның қажетті шарты. Лагранж кобейткіштері әдісі.

 28. Сандық қатарлар. Қатардың жинақталуының Коши критериі.

 29. Оң қатарлардың жинақталуының Коши, Даламбер белгілері.

30. Ауыспалы таңбалы қатарлардың жинақталуы жайлы Лейбниц теоремасы.

31. Функционалдық қатардың бірқалыпты жинақталуының Коши критериі.32.Функционалдық қатардың қосындысының үзіліссіздігі, интегралдануы және дифференциалдануының жеткілікті шарттары.

 1. Кез-келген функционалдық қатардың жинақталу облысының құрылымы. Коши-Адамар формуласы және дәрежелік қатардың жинақталу облысының құрылымы.

 2. Функционалдық қатарды мүшелей интегралдау және дифференциалдау.

 3. Жоғарғы шегі айнымалы анықталған интеграл; орта мән туралы теоремалар.Геометрия, алгебра

 1. Полярлық, цилиндрлік, сфералық координаттар жүйелері.

 2. Жазықтық пен кеңістіктегі координаттарды түрлендіру.

 3. Жазықтықты түрлендіру. Жазықтықты түрлендіру топтары.

 4. 2-ретті қисықтардың классификациясы.

 5. Квадраттық формалар. Инерция заңы. Сильвестр критериі.

 6. n- өлшемді векторлық кеңістіктегі сызықтық оператордың өзіндік мәндері және өзіндік векторлары.

 7. n- өлшемді векторлық кеңістіктегі сызықтық оператор ұғымы. Сызықтық оператордың матрицасы. Сызықтық оператордың әртүрлі базистегі матрицаларының арасындағы байланыс.

 8. n- өлшемді векторлық кеңістік анықтамасы. Негізгі қасиеттері және мысалдары. Векторлар жүйесінің сызықтық тәуелділігінің қажетті және жеткілікті шарты жайлы теорема.

 9. Кеңістікте екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің параллелдігі мен перпендикулярлығы жайлы теорема.

 10. Векторлардың векторлық, аралас көбейтіндісі. Қасиеттері және қолданылуы. Үш вектордың компланарлығының қажетті және жеткілікті шарты.

 11. Жазықтықтардың өзара орналасуы /аналитикалық формада/. Жазықтықтардың параллелдігі мен перпендикулярлығының қажетті және жеткілікті шарттары.

 12. Түзулер мен жазықтықтар арасындағы бұрыштар.

 13. Түзу мен жазықтықтың теңдеулерінің берілу түрлері. Түзуден жазықтыққа дейінгі қашықтық.

 14. Екінші ретті беттерді олардың канондық теңдеулері бойынша айналдыру, созу және қималары көмегімен зерттеу.

 1. Эллипстің, гиперболаның және параболаның канондық теңдеулері, олардың геометриялық қасиеттері.

 2. Циклдік топтар. Бірдей ретті циклдік топтардың изоморфизмі.

 3. Нормальды ішкі топтар. Фактор-топ. Лагранж теоремасы.

 4. Топтың анықтамасы. Қарапайым қасиеттері мен мысалдары. Топтардың гомеоморфизмі жайлы теорема.

 5. Бүтін коэффициентті көпмүшелердің рационал түбірлері жайлы теорема.

 6. Бір айнымалыға байланысты көпмүшені берілген өрісте келтірімсіз көбейткіштерге жіктеу жайлы теорема. Нақты сандар өрісінде келтірімсіз көпмүшелер.

 7. Көпмүшелердің ЕОБ және ЕКОЕ. Көпмүшелер жағдайындағы Евклид алгоритмі.

 8. Көпмүшелердің түбірлері. Безу теоремасы және Горнер схемасы.

 9. Өзара жай көпмүшелер.Бөлінгіштік.

 10. Матрицаның рангі жайлы теорема. Кронекер- Капелли теоремасы.

 11. Матрица, матрицаларға қолданылатын амалдар. Матрицаларға қолданылатын амалдардың қасиеттері. Кері матрицаны есептеу.

 12. Крамер формуласы.

 13. Қосақталған матрица. Қайтарымдылық критериі және кері матрицаның формуласы.

 14. Матрицалардың көбейтіндісінің анықтауышы .

 15. п-ші ретті анықтауыштар. Анықтауыштың қарапайым қасиеттері. Анықтауышты жолдар мен бағандар бойынша жіктеу жайлы теорема.

 16. Транспонирленген матрицаның анықтауышы.

 17. Алмастырулар, инверсия, транспозиция, жұптық. Анықтауыштың анықтамасы, 2,3 ретті анықтауыштар.

 18. Сызықты біртектес теңдеулердің фундаментальді шешімдерінің жүйесі.

 1. Өрістің сипаттамасы. Жай өріс. Сандық өріс. Минимальды ішкі өрістер.

 2. Комплекс сандар өрісі. Комплекс санның модулі, аргументі, тригонометриялық формасы. Муавр формуласы. Комплекс саннан түбір табу.

 3. Сақиналар мен өрістердің аксиоматикасы мен мысалдары. n модулі бойынша қалындылар сақинасы. өрісі.


Дифференциал теңдеулер, математикалық физика теңдеулері,

функционалдық анализ

 1. Бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеулер және оларды шешу әдістері.

 2. Бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі шешімінің табылуы және жалғыздығы жайлы теорема.

 3. Бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі шешімінің параметрлер мен бастапқы мәндерден үздіксіз тәуелділігі жайлы теорема.

 4. Бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі шешімінің параметрлер мен бастапқы мәндер бойынша дифференциалдануы жайлы теорема.

 5. Сызықты жай дифференциалдық теңдеулер (ЖДТ). Жалпы қасиеттері. Біртектес ЖДТ. Фундаментальді шешімдер жүйелері. Вронскиан. Лиувилль формуласы. Біртектес ЖДТ-ң жалпы шешімі.

 6. Әртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер. Жалпы шешімі. Лагранждың тұрақтыларды вариациялау әдісі.

 7. Тұрақты коэффициентті біртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер. Фундаментальді шешімдер жүйесін тұрғызу.

 8. Әртектестігі квазикөпмүше түрінде берілген тұрақты коэффициентті әртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер (резонансты емес және резонансты жағдайлар).

 9. Біртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйелері (ЖДТЖ). Фундаментальді шешімдер жүйесі және фундаментальды матрица. Вронскиан. Лиувилль формуласы. Біртектес ЖДТЖ-ң жалпы шешімінің құрылымы.

 10. Әртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйелері. Лагранждың тұрақтыларды вариациялау әдісі.

 11. Тұрақты коэффициентті әртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Фундаментальді шешімдер жүйесін тұрғызу.

 12. Әртектестігі элементтері квазикөпмүше матрица түрінде берілген тұрақты коэффициентті әртектес сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйелері (резонансты емес және резонансты жағдайлар).

 13. Екінші ретті сызықты жай дифференциалдық теңдеу үшін жиектік есептер қою. Жиектік есептердің арнаулы функциялары және олардың айқын жазылулары. Грина функциясы және оның айқын жазылулары. Жиектік есептің шешімінің интегралдық жазылуы. Жиектік есептің шешімінің бар болуы және жалғыздығы жайлы теорема.

 14. Автономды жүйелер. Шешімдерінің қасиеттері. Сызықты екі теңдеудің автономды жүйесінің ерекше нүктелері. Орнықтылық және Ляпунов бойынша асимптотикалық орнықтылық. Матрицасы айнымалы сызықты біртектес дифференциалдық теңдеулер жүйесінің орнықтылығы.

 15. Сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйесінің бірінші жуықтау бойынша орнықтылығы. Ляпуновтың екінші әдісі.

 16. Математикалық физиканың негізгі теңдеулері, олар үшін Коши есебін және жиектік есептерді қою. Есепті қоюдың қисындылығы. Адамар мысалы.

 17. Дербес туындылардағы теңдеулер классификациясы және оларды канондық түрге келтіру. Характеристика үғымы.

 18. Лапласа. теңдеуі. Фундаментальды шешім. Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебінің жалғыздығы жайлы теорема.

 19. Лаплас теңдеуі үшін Грина функциясы және оның қасиеттері. Шеңбер үшін Грина функциясы. Пуассон формуласы. Пуассон формуласының кейбір салдары (Гарнак теңсіздігі, Лиувилль және Гарнак теоремалары).

 1. Көлемдік потенциал және оның қасиеттері. Жай және қос қабатты беттік потенциалдар. Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебін потенциалдар әдісімен шешу.

 2. Шектің тербелісі теңдеуі үшін аралас жиектік есепті Фурье әдісімен шешу. Өзіндік мәндер мен өзіндік функциялар жайлы есеп.

 3. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін бастапқы-жиектік есепті Фурье әдісімен шешу. Өзіндік мәндер мен өзіндік функциялар және олардың қасиеттері.

 4. Шектің тербелісі теңдеуі үшін Коши есебін шешу. Даламбер формуласы.

 5. Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін Коши есебін шешу. Пуассон формуласы.

 6. Жылулық потенциалдар, олардың қасиеттері және оларды жылу өткізгіштік теңдеуі үшін жиектік есептерді шешуге қолдану.

 7. Гильберт кеңістігінде үзіліссіз сызықтық функционалдардың түрі.

 8. Сызықтық операторлардың анықтамасы және мысалдары. Үзіліссіздік және шенелгендік.

 9. Ортогональды базистердің табылуы, ортогонализация. Бессель теңсіздігі.

 10. Гильберт кеңістігінің анықтамасы және мысалдары.

 11. Нормаланған және банах кеңістіктерінің анықтамалары және мысалдары.

 12. Сызықтық және векторлық кеңістіктердің анықтамалары және мысалдары.

 13. Толық метрикалық кеңістіктер. Біріне бірі енген шарлар принципі.

 14. Сығып түрлендіру принципін дифференциалдық және интегралдық теңдеулерге қолдану.

 15. Метрикалық кеңістіктердегі бейнелеу. Сығып бейнелеу принципі.

 16. Метрикалық кеңістіктердің негізгі ұғымдары және аксиомалары. Метрикалық кеңістіктердің мысалдары.

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі


Негізгі әдебиеттер

 1. О.А.Жәутiков. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1958.

 2. Х.И.Ибрашев, Ш.Еркегулов. Математикалық анализ курсы. т. I, 1969, т. II, 1970.

 3. Л.Д.Кудрявцев. Курс математического анализа. т.I, II. - М.: Высшая школа, 1981.

 4. В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Бл.Х.Сендов. Математический анализ. М.: 1979.

 5. Н.Темірғалиев. Математикалық анализ. Алматы: т.I, II , III "Мектеп",1987;

 6. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.. М.: Наука. 1977,735б.

 7. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики.. М. Наука,1982,305б.

 8. Тоқыбетов Ж.Ә., Хайруллин Е.М. Математикалық физика теңдеулер. Алматы: Қазақ университеті, 1995, 297 б.

 9. Орынбасаров М.О. , Сахаев Ш.С. Математикалық физика теңдеулерінің есептері мен жаттығулар жинағы. Алматы: Қазақ университеті 2003.

 10. Аяпбергенов С.А. Аналитическая геометрия. Алматы, «Мектеп», 1972ж.

 11. Абдрахманов Қ., Қаратаев Ж., Кадеев И., Қырғызбаев Ж. Жоғары алгебра және аналитикалық геометрия. Шымкент, 2001 ж.

 12. Әшірбаев Н., Әшірбаев Х., Қаратаев Ж. Аналитикалық геометрия элементтері. Шымкент КазХТИ. 1993ж.

 13. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. М., Гостехиздат, 1954 г.

 14. Ахметов М. Кеңістіктегі векторлық алгебра элементтері. Алматы.1982ж.

 15. Қасымов Қ. Жоғары математика курсы. Алматы, 2000 ж.

 16. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Москва, 1966г.

 17. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Москва. 1985г.

 18. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре, «Наука», 1988г.

 19. Гмурман В.Е.«Теория вероятностей и математическая статистика»:- М.Высшая школа,1975г.

 20. Смирнов Н.В.«Теория вероятностей»:- М.Наука,1972г.

 21. Болшее Л.Н., Смирнов Н.В. «Таблица математической статистики»:- М.:Наука,1979г.

 22. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука. 1970.

 23. Березин И. С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Том 1,2. М.,1962

 24. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. Изд. 2-е. М. Наука, 1982.


Қосымша әдебиеттер

 1. Г.И.Архипов, В.А.Садовничий, В.Н.Чубариков. Лекции по математическому анализу. М.: Изд-во механико-математического факультета Московского университета, часть 1 - 1995; часть 2 - 1997; часть 3 - 1997; часть 4 - 1997.

 2. Б.Т.Тілегенов. Математикалық анализден лекциялар курсы. I- білiм, Алматы, 1973.

 3. Сахаев Ш.С., Тулегенов М.Б. Математикалық физика теңдеулерінің есептер шығару практикумы. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2001,96 б.

 4. Михлин С.Г. Курс математической физики. М.: Наука.,1970, 231 б.

 5. Данко П.Е. и др. «Высшая математика в упражнениях и задачах» М.2002г.

 6. Жоғары математика курсының есептер жинағы. Көпешов Б.К. Шымкент 1999ж.

 7. Ляпин Е.С., Курс высшей алгебры, Учпедгиз, 1953г.

 8. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. «Наука», 1990г.

 9. Пугачев В.С. «Теория вероятностей и математическая статистика»:- М.:Наука,1979г.

 10. Драйпер Н., Смит Г. «Прикладной регрессионный анализ»- М: Финансы и статистика, 1986г.-1.1.

 11. Шеффе Г. «Дисперсионный анализ»: - М.: Наука 1980г.

 12. Гмурман В.Е. «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике»: - М: Высшая школа 1975г.

 13. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. М.: Наука, 1972г.

 14. Черкасов М.П. Сбрник задач по численным методом. Минс. 1967г.

 15. Митчел Э., Уэйт Р. Методы конечных элементов для уравнений с частными производными, М.: Мир, 1981г.

 16. Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. Физматгиз. 1963г.

 17. Соболь И. М. Численные методы Монто-Карло. М.: Наука, 1973г.

 18. Соболь И. Методы Меоды Монто-Карло. Изд. 4-е. М.:Наука, 1985г.

 19. Марчук Г. И.. Методы вичислительной математики. М.: Наука.1989г.

 20. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.:Наука, 1989г.

 21. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. М.: Наука, 1972г.

 22. Сұлтанғазин Ө.М., Атанбаев С.А. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы. Алматы: Қазақ университеті, 2001ж.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет