БАҒдарламасы шымкент 2011 Магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»Дата24.04.2016
өлшемі95.97 Kb.
түріБағдарламасы
Ф.7.22-17

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

«Технологиялық машиналар және жабдықтар» КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН»

М.Әуезов атындағы ОҚМУ

ҒЖ және ХБ бойынша проректоры

_______________ Бахов Ж.К.

«_____» ______________ 2011г.

6М072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент – 2011

Магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы 050724 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» бакалавр мамандығының «Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану», «Технологиялық машиналарды жөндеу», «Гидропневматикалық машиналар және жетектер» «Химия өндірісінің машиналары мен аппараттары», «Мұнайгаз өнеркәсәбінің машиналары мен жабдықтары» пәндерінің типтік эәне оқу бағдарламалары негізінде құрастырылған.
Құрастырушылар:

т.ғ.д., профессор Волненко А.А.

т.ғ.д., профессор Ақынбеков Е.Қ.

т.ғ.к., доцент Сейтханов Н.Т.

т.ғ.к., доцент Сабырханов М.Д.

«Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының мәжілісінде қаралған, хаттама № _12_ «_08_» _04_ 2011ж.

ТМЖ кафедрасының меңгерушісі: Е.Қ.Ақынбеков

«Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің әдістемелік комисиясының мәжілісінде қаралған, хаттама № _8_ «_25 » _04_ 2011ж.

Төраға_______________ Абзалова Д.

Магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген.

ЖООКББО орталығының бастығы Изтаев Ж.Д.

Жалпы жағдайлар


 1. Химия және мұнайгаз өнеркәсәбі. Химия және мұнайгаз өнеркәсібі. Химия және мұнайгаз өнеркәсібінің дамуы. Химия және мұнайгаз өнеркәсібіндегі машинажасау және оның негізгі тенденциялары.

 2. Химия және мұнайгаз өнеркәсібі машиналары мен жабдықтарының жіктелуі.

 3. Мұнайгазхимия өндірісінің жабдықтарына қойылатын талаптар: механикалық беріктік, технологиялылық, экономикалық, экологиялық және т.б.

 4. Машиналар мен аппараттардың жұмысын сараптаудың негізгі әдістері.

 5. Мұнайгазхимия жабдықтарының сапасы мен сенімділігі.

 6. Сенімділік пен шығындар арасындағы қатынас. Сенімділікті зерттеу әдістері.

Біртекті сұйық және газ жүйелерін бөлу жабдықтары 1. Сұйық және газ жүйелерін бөлу машиналары мен жабдықтары. Жіктелуі мен негізгі талаптар.

 2. Тұндырғыштар. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 3. Сүзгілер. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 4. Центрифугалар. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 5. Сепараторлар. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 6. Шаңұстағыштар. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 7. Циклонды аппараттар. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 8. Электрофильтрлер. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 9. Скрубберлер. Жіктелуі, типтік конструкциялары, тағайындалуы, есебі.

 10. Сұйық және газ жүйелерін бөлуге арналған заманауи және перспективалық машиналары мен жабдықтары.

Жылуалмастырғыш аппараттар 1. Жылуалмастырғыштардың жіктелуі және негізгі талаптар.

 2. Құбырқабатты жылуалмастырғыштар. Конструкциясы, жұмыс істеу принципі және есебі.

 3. Спиральды және пластиналы жылуалмастырғыштар. Конструкциясы, жұмыс істеу принципі және есебі.

 4. Булау аппараттары. Конструкциясы, жұмыс істеу принципі және есебі.

 5. Құбырлы жылуалмастырғыштар. Конструкциясы, жұмыс істеу принципі және есебі.

 6. Жылуалмасу жүйелерін есептеу және құрастыру.

 7. Жылуалмасудың тиімді жүйелерін есептеу әдістері.

 8. Жылуалмастырғыштардың заманауи және перспективалық конструкциялары.

Реакторлар 1. Реакторлар. Жіктелуі мен тағайындалуы.

 2. Гомогенді реакциялар реакторлары. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 3. Гетерогенді реакциялар реакторлары. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 4. Каталитикалық реакциялар реакторлары. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 5. Жоғары қысымдағы реакторлар. Қаңқалар мен затворлар типтері, есебі.

 6. Сұйық орталарды араластыруға арналған аппараттар. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 7. Реакторлардың заманауи және перспективалық конструкциялары.

Массаалмасу аппараттары 1. Массаалмастырғыш құрылғылар. Массаалмасу аппараттарына қойылатын негізгі талаптар.

 2. Контактылы құрылғылар. Түрлі белгілері мен нышандары бойынша жіктелуі.

 3. Тарелкалы массаалмасу аппараттары. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 4. Саптамалы жылуалмасу аппараттары. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 5. Экстракторлар. Құрылысы мен жұмыс істеу принципі, есебі.

 6. Материалдарды кептіруге арналған аппараттар мен жабдықтар. Құрылысы мен жұмыс істеу принциптері, есебі.

 7. Массаалмасу аппараттар мен жабдықтардың заманауи және перспективалық конструкциялары.

Ұсақташыштар мен араластырғыштар 1. Қатты маериалдарды ұсақтағыш машиналар мен жабдықтар. Жіктелуі және негізгі талаптар.

 2. Жақты уатқыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 3. Білікті уатқыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 4. Соққылы әсерлі ұсақтағыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 5. Роликті-сақиналы диірмендер. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 6. Балғалы уатқыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 7. Барабанды диірмендер. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 8. Коллоидты ұсақтағыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 9. Жүгіртпелер. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 10. Сусымалы фракцияларды бөлуге арналған жабдықтар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 11. Материалдарды араластыруға арналған құрылғылар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 12. Сусымалы және пастатектес материалдарды араластыруға арналған араластырғыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 13. Материалдарды дозалап бөлуші құрылғылар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 14. Ұсақтағыш, араластырғыш, дозалаушы жабдықтардың заманауи және перспективалық конструкциялары.

Мұнайгаз өнеркәсібінің жабдықтары 1. Мұнайды дайындау мен бастапқы өңдеу аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 2. Мұнайөңдеудегі каталитикалық процесс аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 3. Жылудеструктивті процесс аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 4. Ректификациялық бағаналар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 5. ЭЛОУ қондырғысы. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 6. АВТ қондырғысы. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 7. Абсорберлер. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 8. Регенерациялау бағаналары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 9. Айыру бағаналары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 10. Мұздатқыштар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 11. Терең крекингтеу пештері. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 12. Реакционды камералар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 13. Тұрақтандыру бағаналары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 14. Сепараторлар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 15. Конденсаторлар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 16. Мұнайгаз өнеркәсібінің машиналары, аппараттары мен жабдықтарының заманауи және перспективалық конструкциялары.


Қыздыру және салқындату аппараттары

 1. Су буымен қыздыру аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 2. Газбен қыздыру аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 3. Электр тогымен қыздыру аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 4. Ауамен суыту аппараттары. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.

 5. Конденсаторлар. Типтік конструкциялары, жұмыс істеу принципі, есебі.Жылулық, диффузиялық және механикалық процестер


 1. Жылуберу. Жылуөткізгіштік. Жылулық сәулелену.

 2. Қыздыру. Жылу көздері және қыздыру әдістері.

 3. Суыту және конденсациялау. Қарапайым температураға дейін суыту. Конденсаторларда буларды конденсациялау.

 4. Булау. Булау әдістері. Негізгі талаптар.

 5. Диффузиялық процестер. Массаберу. Негізгі талаптар.

 6. Абсорбция. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар. Абсорбенттер.

 7. Адсорбция. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар. Адсорбенттер.

 8. Сұйықтарды айдау. Екікомпонентті сұйықтардың жіктелуі. Қарапайым және су буымен айдау.

 9. Ректификация. Ректификация принциптері. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 10. Экстракциялау. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 11. Кристаллдану. Кристалданудың физикалық негіздері. Кристалдану әдістері. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 12. Кептіру. Ылғалды бөлу тәсілдері мен кептіру түрлері. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 13. Механикалық процестер. Майдалау. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 14. Електен өткізу. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 15. Қатты денелерді дозировкалау. Жалпы түсініктер мен негізгі талаптар.

 16. Гидродинамика. Жалпы түсініктер және сұйық қозғалысының негізгі факторлары.

 17. Сұйықтардың жылжуы. Жалпы түсініктер мен сұйық қозғалысының негізгі факторлары.


Аппараттарды әзірлеу технологиясы


 1. Аппараттардың жеке бөлшектерін әзірлеу технологиясының ерекшеліктері.

 2. Обечайкаларды әзірлеу технологиясы. Обечайкаларды әзірлеудің типтік технологиялық процесі.

 3. Түптерді әзірлеу технологиясы. Престерде штамповкалау және рационалды сығымдау.

 4. Құбырлы торларды әзірлеу технологиясы. Құбырлы торларды өңдеудің типтік маршруты және әзірлеу әдістері.

 5. Бағаналы аппараттарды әзірлеу. Жалпы техникалық талаптар.

 6. Бағаналы аппараттарды құрастыру технологиясы және оның ерекшеліктері. Жалпы техникалық талаптар.


Әдебиеттер

 1. Техника защиты окружающей среды. Н.С. Торочешников, А.И. Родионов и др., М., Химия, 1981, 368с.

 2. Машины аппараты нефтехимических производств. И.И.Чернобыльский, А.Г. Бондарь и др. М., Машиностроение, 1975, 456с.

 3. Канторович В.Ю. Машины и аппараты нефтехимической промышленности. М., Машиностроение, 1965, 486с.

 4. А.Э.Генкин, Оборудование нефтехимических заводов. М., Высшая школа, 1986, 242с.

 5. Шаповалов Ю.Н., Шеин В.С. Машины и аппараты общенефтехимического назначения. Воронеж., Изд. БГУ, 1981, 304с.

 6. Машины аппараты нефтехимических производств. И.В.Доманский, В.Н. Соколов и др., Л. Машиностроение, 1982, 384с.

 7. В.А.Жужиков. Фильтрование, М., Химия, 1980, 400с.

 8. В.Н. Соколов. Современные промышленные центрифуги. Машиностроение, 1967, 453с.

 9. Л.Е.Шкоропад. Центрифуги для нефтехимических производств. М., Машиностроение, 1978 , 246с.

 10. В.Н. Ужов, Б.Н.Мягков, Отчистка промышленных газов фильтрами. М., Химия, 1972, 216с.

 11. Н.М. Сиденко Измельчение в нефтехимической промышленности. Химия, 1977, 368с.

 12. Позин М.Е., Мухленов И.П. Тарат Э.Н. Пенные пылеуловители, газоотчистители, теплообменники. Л., Химия, 1953, 287с.

 13. И.И. Чернобыльский. Выпарные установки. Киев, Высшая школа, 1976, 22с

 14. В.М. Рамм Абсорбция газов, М., Химия, 1976, 656с.

 15. И.А. Александров. Ректификационные и абсорбционные аппараты. М., Химия, 1978, 280с.

 16. Гельперин Н.И., Айнштейн В.Г., Кваша В.В. Основы техники псевдоожижения. М., Химия, 1967, 654с.

 17. Романков П.Г., Рашковская Н.Б., Сушка во взвешенном состоянии. Л., Химия, 1979, 272с.

 18. Чернобыльский И.И., Тананайко О.М., Сушильные установки нефтехимической промышленности М., Техника, 1969, 267с.

 19. Стренк Э., Перемешивание и аппараты с мешалками. Л., Химия, 1975, 384с.

 20. Исламов А.Ш. Печи нефтехимической промышленности. Л.: Химия, 1977, 326с.

 21. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в нефтехимической промышленности. М.: Химия, 1991,256с.

 22. Ужов В.Н., Вальдоерг А.Ю. Очистка газов мокрыми фильтрами. Л.: Химия, 1972, 247с.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет