БАҒдарламасы «Технологиялық машиналарды жинақтау (монтаждау) және пайдалану»жүктеу 338.6 Kb.
Дата24.04.2016
өлшемі338.6 Kb.
түріБағдарламасы
: attachments
attachments -> Лекции 30 часов Семинарские занятия -15 часов срс 60 часов срсп 30 часов КарагандЫ 2010 Форма 2 Силлабус составлен к э. н., доцентом Абеуовой С. Т., на основании госо рк, типовой программой дисциплины «Международные организации»
attachments -> «атф полис» Сақтандыру Қазақстан Республикасының компаниясы» АҚ акционерінің қаржы нарығы мен Шешімімен бекітілген қаржылық ұйымдарды реттеу
attachments -> «атф и ее роль в клетке. Ферменты» Карагулян Олеся Владимировна
attachments -> Программа дисциплины «Западноевропейское искусство и дизайн (XX-XXI век)»
attachments -> Тәуелсіз эксперттердің филиалдар, өкілдіктер тізімі
attachments -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
6М072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының

БАҒДАРЛАМАСЫ

«Технологиялық машиналарды жинақтау (монтаждау) және пайдалану»
Технологиялық машиналар мен жабдықтарды конструкциялаудың, жасау мен пайдаланудың негізгі ғылыми-техникалық проблемалары. Механикалық жабдықтарды пайдаланудың озық әдістері.

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды пайдаланумен байланысты жұмыстарды ұтымды және қауіпсіз жүргізу бойынша негізгі талаптар. Технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде жобалық және техникалық кұжаттаманың талаптары және мазмұны.

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды пайдаланудың негізгі қағидалары мен ережелері.

Жинақтау мен пайдалану процесінде технологиялық машиналарға, кешендерге, агрегаттарға қойылатын талаптар, қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау, сенімділік пен ұзақ мерзімділік, стандарттау, жөндеуге жарамдылық, техникалық талғам талаптары.

Берілген ресурс бойынша және тораптар мен машиналар тетіктерінің жағдайы бойынша пайдалану жүйелері; оларды жүзеге асыру мақсаттары, міндеттері, әдістері мен құралдары.

Бақылау мен күйін анықтаудың техникалық құралдары. Жабдықтардың техникалық күйін анықтау әдістері мен құралдары.

Жабдықтардың негізгі түрлері және істен шығу себептері, оларды жою шаралары мен құралдары. Электр қозғалтқыштарының істен шығу себептері.

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері.

Іске қосу-баптау жұмыстары. Машиналарды құрастыру және сынау.

Технологиялық машиналар жұмысының тиімділігі мен сапасын техникалық жетілдіру көрсеткіштері.

Heгізгi функционалды машиналар мен жұмыс органдарының жұмыстық процестерінің көрсеткіштері. Процестердің энергия сыйымдылығы, энергия ресурсы, технологиялық машиналар жұмысының негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері.

Жұмыс өнімділігінің теориялық есептеуі.

Функционалды машиналардың техникалық деңгейі мен сапасының және олардың

жұмыс icтey сұлбасын жетілдіру дәрежесінің негізгі көрсеткіші ретінде машина мен агрегаттың техникалық өнімділігі.

Функционалды машиналар мен агрегаттарды пайдаланушылық өнімділігі жұмыстарды ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі көрсеткіші және машиналардың пайдалану шарттарына сәйкестігі ретінде.

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды құрастыру әдістері және ұйымдастыру түрлері. Такелаж, такелаждық құрылғылар, такелаждық ғимараттар. Іргетастардың тағайындалуы және құрылғысы. Іргетастарды жабдықтарды жинақтауға қабылдау. Іргетастардың өлшемдеріне койылатын талаптар, шақтамалар. Жинақтауды геодезиялық камтамасыз ету. Машиналар­ды іргетасқа және жинақтау жүргізуге кондыру тәсілдері. Бұрандалы, ойма кілтекті және кілтекті қосылыстарды құрастыру. Цилиндрлік және бұрамдылық берілістерді, муфталарды құрастыру және біліктерді жартылай муфталар бойынша центрлеу. Теңестірілмегендік түрлері. Құбырларды, көпірлік крандарды, үздіксіз көлік машиналарын жинақтау. Технологиялық машиналар мен жабдыктардың жұмыс жағдайлары. Технологиялық машиналарды пайдалану қасиеттері. Температуралық коррозиялық әсерге ұшыраған технологиялық машиналарды пайдалану қасиеттері. Технологиялық жабдықты майлау. Жағар майлар. Жағар майларға қондырмалар. Қоюланған майлар. Майлауды таңдау, келтіру және жұмсауды есептеу тәсілдері. Машиналардың тipeкті тораптарын майлау. Майлаудың орталықтандырылған жүйелері. Майлау жүйелерінің құбырлары және арматурасы.Негізгі әдебиеттер

1.Батищев А.Н и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования М.: КолосС, 2007. – 424с.

2.Жунусбаев Б., Кашаган Б. Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану. Алматы , 2009. – 272 б.

3. Саматурин В.И. Технология ремонта и монтажа машин и агрегатов металлургических заводов. - М: Металлургия, 1991.

4. Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. М: Металлургия, 1985.

5. Лазарев И.А. Ремонт и монтаж оборудования пищевой промышленности -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

6. Трение, изнашивание, смазка. -Под ред. И.В. Крагельского и В.В. Алисина -М.: Машиностроение, кн. 1 1978, кн. 2, 1979.

7. Цуркан И.Г., Кузнецов В.П., Гвирцман А.А. Смазочные и защитные материалы, - М: Транспорт, 1988.Қосымша әдебиеттер

1. Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт. - М.: Недра, 1987г.

2. Молоконов Б.К., Харас З.Б. Монтаж аппаратов и оборудования для нефтяной и газовой промышленности. М.: 1990 г.

3. Коваль А.Н., Горлин А.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного оборудования. - М: Недра, 1987 г.

4. Калиниченко Ю.П. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин горнорудных шахт. - М.: Недра, 1992 г.

5. Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. М: Металлургия, 1985.

6.Фарамазов С.А.Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Химия, 1985.

7.Лазарев И.А. Ремонт и монтаж оборудования пищевой промышленности -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

8.Альсенов Ж.К. Организация обслуживания и ремонт горных машин. -Караганда, 2005.

«Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы » және «Құрастыру негіздері және машина бөлшектері»

«Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы» курсының зерттеу пэні. Курстың мақсаты мен тапсырмалары. Қазіргі кездегі конструкциялық және инструменталдық материал. Машиналар бөлшектері мен бұЙыңдар алудың прогрессивті технологиялық эдістері. Материалдардың қурылу негіздері, олардың қасиеттерінің қалыптасуы және қолдану салаларының тағайындалудьі.

Матернаддар қасиеттері. Курстың мақсаты мен тапсырмалары. Технологиялық машиналар мен құрал-жабдықтарды құру кезіндегі материалдар ролі. Материалдардың консгрукциялық беріктігі. Конструкциялык материалдар классификациясы. ДаЙындамалар мен машина бөлшектерін алу үрдісінің негізгі кезендері.

Қара және түсті металдар өндірісіМеталлургия негіздері. Металдар мен қорытпалар өндірісіне арналғал материалдар. ІІІоиын, болат, түсті металдар мен қорытпалар өндірiсі.

Құю әдістерімен дайындамалар алуМашина жасау бұйымдарын дайындауда құю өндірісінің мәні. Құю қорытпалары мен олардың қасиеттерІ. Құю қалыптарын дайьгадау тэсІлдері классификациясы. Бір реттік қум-балшық қалыптарында кұймалар дайындау.

Қуймалар алудың арнайы түрлері. Қабыршакты қалыптарға, балқитын үлгілер бойынша, кокильге, қысыммен, центрден тепкіш. Металдарды қысыммен өндеп дайындамалар алу (МҚӨ)Металдарды қысыммен өңдеудің физика-механихалық негіздері. Металдарды қысыммен өңдеудің негізгі түрлері классификациясы. Прокатка. Прокат өндірісінің өнімі. Шыңдау және штамптау. Негізгі операциялар мен қолданылатын құрал-жабдықтар. Ыстық көлемдік штамптау. Суық көлемдік штамптаумен бөлшектер даЙындау. Престеу және созу. Өндіріс технологиясы, кұрал-жабдықтары, б^йымдар касиеттері мен олардың тағайындалуы

Данекерлеу өндіріс. Дәнекерлеудің жалпы сипаттамасы және тәсілдері классификациясы. Доғалы дәнекерлеу. Қорганыс газдары ортасы мен флюспен дәнекерлеу. ТүЙістіріп дәнекерлеу. Дәнекерлеудің арнайы түрлері: суых. әсіре дыбыстық, қопарылыспен. Металдарды қысыммен өңдеу негіздері

Дайындамаларды токарлык жэне фрезер станоктарында өңдеу. Беттерді бөлшектеп өңдеу әдістері: үйкелеумен, сулер фиништеу, хонингтеу, шевенгтеу. Металдарды өндеудің электрофизикалык және электрохимиялык әдістері.

Ұнтақ металлургиясы әдістерімен бұйымдар алу.Ұнтақ металлургиясы негіздері. Металл ұнтақтары өндірісі тәсілдері. Металл ұнтақтарынан бұйымдар дайындаудың технологиялык үрдісі. Металлокерамикалық материалдар және олардан жасалған бұйымдар.3. Матерналтану

Металдар мен қорытпалардың кұрылуы жэне қасиеттерін бағалау әдістері

Материалдардың қазіргі кезендегі техника мен технологияның инновациялық-өнеркәсіптік дамуындагы ролі. Темір негізіндегі қорытпалар жэне оны алмастыра алатын материалдар. Металдардың құрылуы. Кристаллық торлар типтері. Реалдық кристалдар кұрылуы. Кристалдық кұрылу ақаулары және олардың кристалдық құрылу қасиеттерІне әсері. Материалдар қасиеттерін талдау эдістері.

Металдар мен қорытпалардың кристаллануыБалку жэне кристаллану үрдістері. Фазалық түрленулердің термодинамикалық негіздері. Аморфты материалдар. Металл кұйылмаларының құрылуы. Дәнекше шамасы, кристалдар пішІндері. Модифицирлеу үрдістері.

Пластикалык деформация және металдардың механикалық касиеттері.Кернеу мен дефомация. Серпімді жэне пластикалық деформация. Металдардың теориялык және практикалық беріктігі. Деформациялық беріктендіру. Металдардың қирауы. Деформацияланган металдың кұрылымы мен касиеттеріне кыздырудың әсері. Материалдардың механикалык касиеттері. Механикалық сынактар эдістері.

Қорытпалар теориясы.Қорытпалар теориясынан негізгі мәліметтер. Қорытпалардын фазалых құрамы. Қатты ерітінділер. Химиялых қосылыстар. Қос қорьггпалардың күй диаграммасы. Фазалар ережесі мен кесінділер ережесінің қолданылуы. "Темір-цементит" және "темір-графит" күй диаграммалары. Болаттар мен шойындардың классификациясы және маркалануы. Металдар мен корытпаларды стандарттау. Қасиеттері.

Термиялық өңдеу негіздері.Термиялық өңдеу үрдістерінің жалпы сипаттамасы. Болатты қыздыру кезіндегі түрленулер. Перлитгі, бейнитті және мартенситгі түрленулер. Болатты термиялық өңдеудін негізгі түрлері. Қыздыру температурасын тандау. Суьгту және суыту орталары. БІрінші жане екІнші текті күйдіру. Нормальдау. Шындау және босату. Болаттардың шындалуы мен шынықтырылуы. Әр түрлі термиялық өңдеулер жүргізу технологиясы. Металдар мен корытпаларды химика-термиялык өндеу. Бұйымдарды цементтеу, азоттау, нитроцементация, оксидтеу, жабынды қабаттармен қанықшрып жалату.

Конструкциялық жэне құрал-сайман болаттары.Әдеттегі сапалы көміртекті болаттар, сапалы болатгар. Лепрленген болаттар. Рационал легірлеу негіздері жэне легірлеуші элементтер ролі. Лепрленген болатгар классификациясы жэне маркалануы. Қасиеттері.

үсті металдар мен қорытпалар. Алюминий жэне оның қортьшалары. Деформацияланатын жэне ку-йылатын алюминилі қорытпалары. Мыс жэне оның қорытпалары. Магний, цинк, қалайы жэне олардың қорытпалары. Түсті металдар мен қорытпалдарды термиялық өндеу. Қасиеттері.

Металл емес материалдар. Пластикалық массалар, резина материалдары. Жалпы сипаттамасы, қздэамы, құрылуы, қасиеттері, маркалануы. Қолдану салалары.

Композиттік материалдар. Жалпы сипаттамасы. Композиттік материалдарды құру принциптері. Композиттік материалдар түрлері. Композиттердің металл, керамикалық және полимер матрицамен қасиеттері. Қолдану салалары.
4. Құрастыру негіздері және машиналар бөлшектері
Курстың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Курстың жалпы теориялық және арнайы пәндермен байланысы. Ұсынылатын әдебиеттер. Машина, механизм, бұйым, бөлшек, құрама бірлік ұғымдарын анықтау. Машиналардың бөлшектерін жіктеу: корпустық бөлшектер; қосылыстар; берілістер; осьтер; біліктер; подшипниктер және бағыттауыштар; муфталар; серіппелер, рессорлар және басқа серпімді элементтер; машиналардың жеке типтеріне тәи бөлшектер.

Машиналар конструкцияларының дамуына қысқаша тарихи шолу. Машиналар бөлшектері саласындағы негізгі бағыттар. Курсты дамытуда отандық және шет елдік механиктер мен ғалымдардың ролі. Леонардо да Винчидің машиналар бөлшектерінің саласындағы жұмыстары. Бөлшектер теориясының дамуы (Л. Эйлер, Н.П. Петров, Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин, О. Рейнольдс, А. Зоммерфельд және басқалар). Жалпы машина жасау және машиналардың бөлшектері курсының дамуы. Машина жасауды дамытудағы негізгі бағыттар. Машиналар мен олардың бөлшектерін жобалау кезінде қойылатъш талаптар. Машиналар бөлшектерін есептеу және жұмысқа жарамдылыганың негізгі критерийлері. Жобалық және тексеру есептеулері. Шекті және шақтамалы кернеулер. Беріктік қорының коэффициенттері. Машина жасау материалдары туралы қысқаша мәліметгер. Жобалауды автоматтандыру.

Механизмдерді, тораптар мен бөлшектерді жіктеу. Механизмдерді жобалау мен құрастырудың жалпы пришцштері. Машиналар тетіктерінің конструкциясына қойылатын технологиялық талаігтар. Материалды таңдауды негіздеу. Машиналар бөлшектеріне әсер етртін жүктемелер түрлері. Бөлшектерге қойылатын талаптар, олардың жұмысқа қабілетгілігі мен есептеудің негізгі критерийлері.

Машина жасаудағы қосыныстардың тағайындалуы және ролі. Мапшналар бөлшектері мен тораптарының қосылыстарын жіктеу. Өзектердің, қаңылтырлар мен корпустық бөлшектердің қосылыстары; білік-күпшек қосылыстары, біліктер қосылыстары, құбырлар қосылыстары. Ажырамайтын және ажырамалы қосылыстар.

Бұрандалардың тағайындалуы және геометриялық пішіні бойынша жіктелуі. Бұрандалардың негізгі параметрлері. Бұрандалық қосылыстарды жіктеу. Бекіткіш бұрандалардың негізгі типтері. Гайкалардың негізгі типтері. Бұрандалық берілістерді өздігінен бұралудан сақтау. Бұрандаларды, гайкаларды және шайбаларды жасау үшін қолданылатын материалдар. Бұрандалық берілістерді есептеу.

Кілтектердің негізгі типтері: призмалық, сегменттік, сыналы және арнайы. Қолданылу саласы. Кілтекті қосылыстардың стаандарттары. Кілтекті қосылыстарды есептеу. Мүмкіндік кернеулер. Оймакілтекті қосылыстар. Қолданылу саласы. Тік бүйірлі, үшбұрышты және эвольвентті оймакілтекті қосылыстар. Центрлеу тәсілдері. Беріктікке есептеу.

Пісірме қосылыстар және олардын ролі. Доғалы электр дөнекерлегішпен қосудын негізгі түрлері. Электршлакты пісіріп қосу. Түйісті пісіріп қосу. Пісіру жіктерін беріктікке ессптеу. Мұмкіндік кернеулер және беріктік қоры.

7.1-тақырып. Керілісті қосылыстар және қолданылу салалары. Жанасатын бөлшектердің беріктігі. Есептік және технологиялық керілістер.

Тойтармалы қосылыс туралы негізгі ұғымдар. Тойтармалардың негізгі түрлері. Есептеу критериялары. Айнымалы және тұрақты жүктемелер кезінде беріктікке есептеу. Мүмкіндік кернеулер.

Сыналы және қысқышты қосьілыстар туралы негізгі ұғымдар. Қолданылу салалары. Қосылыстардағы күштер мен кернеулер. Қосылыстардың беріктік шарты. Қысқышты қосылыстарды қолдану кезінде бұрандаларды тартып қысу күштерін есептеу.

Машиналардағы берілістердің тағайындалуы және ролі. Механикалық берілістердің жұмыс істеу принциптері мен жіктелуі. Ілініспен беру және үйкеліспен беру. Механикалық жетектің тағайындалуы жөнс құрылымы. Механикалық берілістердегі кинематикалық және күштік ара қатынастар.

Тісті берілістердің жұмыс істеу принципі, жіктелуі, қолданылу саласы. Ілінісудің негізгі элементгері мен сипаттамалары. Цилиндрлік тісті доңғалақтардың кинематикалық және геометриялық параметрлерін анықтау. Тісті доңғалақтарды корриляциялау. Тістерді кесу өдістері. Цилиндрлік тісті берілістерді жасау дәлдігі. Цилиндрлік тісті доңғалақтар ілінісуіндегі күштер. Тістердің бүзылу түрлері және жұмысқа қабілетгілік көрсеткіштері. Қисық тісті және шевронды доңғалақтарды есептеу ерекшеліктері. Жанасу кернеулері және иілу кернеулері бойынша цилиндрлік берілістер тістерінің беріктігін есептеу.

Конусты тісті берілістерді есептеу ерекшеліктері. Жіктелуі және қолданылу саласы. Кинематикалық және геометриялық параметрлерді анықтау. Тік тісті конусты берілістердегі күштер. Тік тісті конусты доңғалақты эквивалентті цилиндрлі доңғалаққа әкелу. Жанасу кернеулері және иілу кернеулері бойынша тік тісті конусты берілістің тістерін есептеу. Тісті доңғалақтарды жасау кезінде қолданылатын материалдар және оларды беттік беріктендіру әдістері.

Жалпы мәліметтер, әрекет ету принципі, жіктелуі және қолданылу саласы. Бұрамдық доңғалақтарды және бұрамдықтарды жасау үшін қолданылатын материалдар. Бұрамдықты берілістегі негізгі геометриялық, кинематикалық және күштік тәуелділіктер. Бұрамдыкгы берілістегі сырғанау және ПӘК.

Бұрамдықты берілістерді беріктікке және қатгылыққа есептеу. Бұрамдықты доңғалақтар тістерінің бүзылу түрлері және жұмысқа қабілетгілік критерийлері. Бұрамдықты доңғалақгың тістерін жанасуға беріктікке және иілу кернеулері бойынша есептеу. Бұрамдықгы редукторлардың температуралық режимін есептеу. Майлау жүйелері.

Анықтамасы. Құрылғысы. Жұмыс принципі. Планетарлық дифференциалдық, қарапайым механизмдер. Осы механизмдердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Жанасу кернеулері және иілу кернеулері бойытиа беріктікке есептеу ерекшеліктері.

Анықтамасы. Құрылғысы. Толқынды тісті берілістердің істен шығу критерийлері. Типтік өлшем мен жүктеме қабілетін анықтауға арналған ықшамдалған тәуелділіктер. Ілінісудің геометриялық параметрлері. Толқынды берілістің негізгі тармақтарына әер ететін күпггер.

Жұмыс прищипі. Қолданылу саласы. Жалпы пайдалану сипатгамалары. Конструкция элементгері. Жасауға арналған материалдар.Сатысыз берілістер - вариаторлар. Берілістің кинематика-лық, геометриялық және күштік параметрлерін аныктау. Жанасу кернеулерін тексеру.

Жалпы мәліметгер, жұмыс принципі, конструкциясы және қолданылу саласы. Белдіктердің негізгі типтері және материалдары. Негізгі кинематикалық, геометриялык және күштік параметрлерді анықтау. Белдіктерді керіп созу тәсілдері. Біліктер мен тіректерге түсетін жүктеме. Белдікті берілістердің шкивтері - материалдары мен конструкциясы.

Әрекет ету прийципі, конструкциясы, қолданылу саласы. Жетекті тізбектердің жіктелуі. Негізгі кинематикалық, геометриялық және күііггік параметрлер, олардың берілістегі ара қатынастары. Шынжырлы берілістерді есептеу жүйелілігі. Шынжырлы берілістерді майлау.

Қолданылу саласы. Біліктер мен осьтердің жіктелуі. Конструкциялары. Жұмысқа қабілетгілік және есептеу критерийлері. Біліктерді жасау үшін қолданылатын материалдар. Есептеу жүктемелерін таңцау. Осьтер мен біліктерді алдын ала (жобалық) есептеу. Беріктікке тексеріп есептеу.

Сырғанау подшипниктері. Тағайьгадалуы, құрылғысы, жіктелуі. Конструкциясы және материалдары. Жұмысқа қабілеттілік және есептеу критерийлері. Жылулық есептеу. Майды жеткізу.

Домалау подшипниктері. Домалау подшипниктерінің Қазіргі машиналардағы ролі. Қолдаяылу саласы мен жіктелуі Домалау подшипниктерінің жұмысқа кабілеттілік және есептеу критерийлері. Подшипниктерді статикалық жүк көтергіштікке есептеу. Динамикалық жүк көтергіштігі және ұзақ мерзімділігі. Типтік подшипникгі тораптардың конструкциялары. Домалау подшипниктерін майлау және тығыздау құрылғылары.

. Муфталардың жіктелуі. Конструкциялары және есептеу сұлбалары. Муфталарды іріктеу. Стандарттар. Материалдарды таңдау. Басқару механизмдері.

. Серіппелер мен серпімді элементтердің жіктелуі. Керілу мен кысылудың цилиндрлік орама серіппелерін конструкциялау және есептеу. Табақшалы серіппелер. Жазык спираль серіппелер. Рессорлар. Серпімді резина элементтер: амортизаторлар және демпферлер.

Корпустық бөлшектердің жіктелуі. Станиналар, тақталар, қораптар. Оңтайлы қималарды, бүйірлер мен ара жабындарды тавдау. Қабырғалар қалыңдығын таңцау. Қүйма және дәнеркерленген бөлшектерді жобалау негіздері. Сырғанауды бағыттаушылар. Домалауды бағыттаушылар. Есептеудің негізгі ережелері.

. Жұмысқа қабілеттілік пен сенімділіктің негізгі критерийлеріне сөйкес машиналардың бөлшектерін сынау. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сынақтар. Оқу зертханалық сынақтар. Үйкелу шығындарын зерделеу. Беріктікті зерттеу әдістері. Бөлшектердің дөлдігін, қаттылығын, үйкелуін және тозуын, температуралық өрістерді және деформацияларды, тербелістерді зерттеу. Машиналар мен жабдықтың ұзақ мерзімділігін және сенімділігін жоғарылатудың негізгі бағыттары.

. Машиналардың бөлшектерін автоматтандырылған жобалау - АЖЖ-ның құрама бөлігі. АЖЖ-ның құрылымы және материалдық-техникалық негізі. АЖЖ қамтамасыз ету түрлері: техникалық, әдістемелік, математикалық, лингвистикалық, программалық, ақпаратгық және үйымдастырушылық. Математикалық моделъ құрылымы. ЭЕМ-да машиналардың бөлшектері мен тораптарын жобалау әдістері. Графикалық деректер банкі. Автоматгандырылған жобалау нәтижелері.

Жаңа машиналар мен жабдықты жасаудың техника-экономикалық мақсатқа лайықтылығы: жасауға жұмсалатын шығындар, үнемдеу көздері, күтілетін тиімділік, таңдалған нұсқаны негіздеу. Жобалық жұмыстарды автоматтандыру нәтижесінде жобалаудың құны мен еңбек сыйымдылығын азайту. Бұйымның жұмыс істеуі кезінде күтілетін техника-экономикалық керсеткіштерді есептеу.

. Машиналардағы үйкелу және тозу. Үйкелу, сырғанау табиғаты. Үйкелу, сырғанау режимдері және олардың машинаның жұмысы кезіндегі ролі. Тозу табиғаты. Жанасулардың тозуға төзімділігін бағалау әдістері. Жанасулардың тозуға төзімділігін жоғарылатудың конструктивтік және технологиялық тәсілдері. Майлау материалдары. Тозу мен үйкелуге стендтік сынақтар. Тозумен күресудің қазіргі тәсілдері.Конструкторлық кұжаггаманың бірыңғай жүйесі. Бірыңғайлау, стандарттау, шақгамалар мен қовдырмалар. Бөлшектерді жасау делдігі. Пішіннің ауытқуының жене беттердің орналасуының шақтамалары. Беттердің кедір-бұдырлығы. Бөлшектерді жасау үшін қолданылатын материалдар, олардың сызбаларда белгіленуі. Материалдарды таңдау және оларды беріктендіру әдістері бойынша нұсқаулар.
Негізгі әдебиеттер

 1. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов М.: Машиностроение, 1985,1990,2002

 2. Дриц М.Е., Москаев М.А. Технология конструкционных материалов М.: Машиностроение, 1990

 3. Материаловедение и технология металлов/Г.П. Фетисов, В.М. Карпман, В.С. Матюнин и др. М.: Высшая школа, 2001

 4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение М.: Машиностроение, 1990

 5. Материаловедение / Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф. Косолапое и др. / под ред. Б.Н. Арзамасова.- М.: Машиностроение, 1986

 6. Мозберг Р.К. Материаловедение.- М.: Высшая школа, 1991

 7. Материаловедение / Учебник для ВУЗов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. / под общ. ред. Б.Н. Арзамасова.- М.: МГТУ им. Баумана, 2001

 8. Смолькин А.А., Исагулов А.З., Егоров В.В. Технология металлов и металловедение с тестовыми заданиями Алматы Гылым, 2000

 9. Исин Д.К., Смолькин А.А., Исағұлов А.З., Егоров В.В. Металдар технологиясы жэне металтанудың тест тапсырмалары

 10. Иванов М.Н. Детали машин. -М.: Изд. Высшая школа, 2000.

 11. Решетов Д.Н. Детали мапшн. -М.: Изд. Высшая школа, 1993.

 12. Дмитриев В.А. и др. Детали машин. -М.: Изд. Высшая школа, 1991.

 13. Кудрявцев В.Н. Детали машин. -М.: Изд. Высшая школа, 1980.


Қосымша әдебиеттер

 1. Стали и сплавы. Марочник / под ред В.Г. Сорокина, М.А. Червосьева.-М.: «Интермет инженеринг», 2001

 2. Марочник сталей и сплавов / под ред. А.С. Зубченко. - М.: Машиностроение, 2001

 3. Металловедение и термическая обработка. Справочное издание в 3-х томах под ред. А.Г. Рахштадта. - М.: Интермет Инжениринг, 2004

 4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. -
  М.: Изд. Машиностроение, 2000.

 5. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. -М.: Изд.
  Высшаяшкола, 1991.

 6. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин. -М:
  Изд. Высшая школа, 1987.

 7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. -М.: Изд.
  Машиностроение, т.1,т.2, т.З, 1984.

 8. Детали машин. Атлас конструкций. /Под ред. Д.Н. Решетова. -М: Изд.
  Машиностроение, 1979.

 9. Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения.
  /Справочник. -М.: Изд. Машиностроение, 1975.

 10. Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А., Глухарев Е.Г. Конструкция и расчет
  зубчатых редукторов. -М.: Изд. Машиностроение, 1975.

 11. Поляков В.С., Барабаш Д.Б., Ряховский О.А. Справочник по муфтам. -
  Л.: Изд. Машиностроение, 1974.«Машина жасау технологиясы»
«Машина жасау технологиясы» пәнінің мақсаты. Әр түрлі тағайындалған машиналарды жасаудың технологиялық процестерін әзірлеу әдісінің ортақтығы. Технологияны әзірлеушінің алдында тұрған басты міндеттер: бұйымдардың талап етілетін сапасын; олардың минимум өзіндік құнын және еңбек өнімділігінің ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Жаппай, сериялы және дара өндіріс жағдайларында бір типті бұйымдарды жасау технологияларының айырмашылығы. Қазіргі техникалық кұралдардың мүмкіндіктері және осы мүмкіндіктерді қоғамның пайдасына жарату. Еңбек және материал жинақтаушы технологиясының мағынасы. Машина жасаудағы өндірістік процестерді аатоматтандырудың қазіргі деңгейі және перспективалары.

Машинаның қызметтік тағайындалуы жәке техннкалық талаптар. Машинаның қызметтік тагайындалуын зерделеу. Машинаның саласына қойылатын талаптарды айқындау, жұмыс сызбаларын зерделеу, оның қызметтік тағайықцалуына далдік нормаларының сәйкестігін талдау. Машинаны құрастыру процесін ұйымдастыру түрін тандауды негіздеу. Осы міқдеттердің шешуін қамтамасыэ ететін конструкторлық өлшем тһбектерінің және машинаның талап етілетін дәлдігіне қол жеткізу бойынша міқцеттерді айқындау.

Машинаны қурастыру жүйелілігін әзірлеу. Машинаны құрастыру бірліктеріне бөлу. Машинаны қурастыру жүйелілігін эзірлеу. Құрастыру сұлбасын салу. Құрастыру бірліктерінің технологиялылыгы. Жалпы жэне түзілімдік қурастыру технологиясын әэірлеу. Кұрастырудын операцнялық технологиясын әзірлеу. Құрастыру операцияларын нормалау.

Тетіктер мен берілістердің типтік қосылыстарьш қурастыру әдістерІ мен технологнялық кұралдары. Сырғанау подшипниктері бар тузілімдерді құрастыру. Жылжымалы цилиндрлік косылыстары бар түзілімдерді кұрастыру. Тісті жэне бұрамдыкгы берілістерді қүрастыру.

Ажырамалы қосылыстарды қурастыруды орьшдау технологиясы. Бұрандалы косылыстар. Бұрандалы косылыстарды механикаландыру және автоматгандыру қүралдары.. Сыналы (конустық) қосылыстар. Кілтекті косылыстар. Сұққышты косылыстар. ПішІнді косылыстар. СерпІмді элементтері бар косылыстар.

Ажыратылмайтын қосылыстарды құрастыруды орындау технологиясы. КепілдендІрілген кынагы бар косылыстар. Жылулық әсерлі құрастыру. Шырқ айналдыру және көмкеру арқылы орындалатын косылыстар. ПІсіру. Дәнекерлеу. Тойтарылган косылыстарды орындау. Желімдеу.

Құрама операцияларды автоматтандыру.

Бұйымдагы тетіктерді автоматтық орнату шарттары. Базаларды таңдау жэне қосылатын тетіктерді базалау дәлдігін есептеу. Тетіктерді автоматтык косу режимдері. Қосылатын тетіктерді орнату дәлдігі және олардың салыстырмалы орнынын қажетті дәлдігі. Автоматтық курастыру жүйесінін онтайлы кұрылымын және ұтымды кұрастыруды тандау.

Дайындамалардың қызметтік тағайындалуы, техникалық талаптары, материалы мен оны алу әдістері. БілІктердің қызметтік тагайындалуы. Құрылымдық ерекшеліктері. Материал. Біліктердің дайындамаларын алу эдістері. Сатылы біліктерді механикалык өндеудің технологиялық прогрестері.

Біліктерді базалау. Маршруттар. Біліктердің сырткы беттерін алдын ала еңдеу технологиясы.

Біліктердегі ойма кілтекті, кілтекті, бұрандалы беттерді өңдеу технологиясы

Ойма кілтекпен жоңғылау. Ойма кілтекпен сүргілеу. Ойма кілтектерді тартажону. Ойма кілтектерді бұрлеу. КілтектІ ойыктарды өндеу. Кілтекті ойықтарды өндеу сұлбалары. Біліктердегі бұранданы кесу.

Айналудың сырткы беттерін тазалап өңдеу технологиясы. Центрлердегі біліктерді ажарлау, центрсіз ажарлау, жаныштау, аса ажарлау, бабына жеткізу, жылтырату, ППД әдістерімен ендеу. БілІктерді бакылау,

Айналдырықтарды және жүрістік бурамаларды жасау Қызметтік тағайындалуы. Техникалық талаптары. Материалы. Дайыкдамаларды алу әдістері. Айналдырықтарды және жүрістік бұрамаларды жасау ерекшеліктері. Айналдырыктарды және жүрістік бұрамаларды жасаудың типтік технологиялық процестері.

Ернемектерді жасау. Ернемектердің кызметтік тагайындалуы жэне оларға койылатын техникалық талаптар. Ернемектердің дайындамалары. Ернемектерді өңдеудің технологиялық процесі. Ернемектер типті тетіктерді өндеудің типтік технологиялык процесі.

Конструкцняларының ерскшеліктері, техникалық талаптары жэне корпустык тетікгерге арналған материалдар

Корпустық тетіктердің қызметтік тагайындалуы. Корпустык тстііпгердің түрлері. Корпустық тетіктерге койылатын техникалық талаптар. Корпустык тетіктерге арналған материал. Дайындамаларға қойылатын талаптар және оларды алу әдістері.

Корпустык тетіктердің базаларын таңдау және олардың бетгерін өңдеудің жүйелілігін тандау ерекшеліктері

Технологиялық базаларды таңдау және өңдеудІң жүйелілігі. Технологиялық базалардын түрлері. Корпустык тетіктерді белгілеу.

Корлустық тстіктердің сырткы жазықтықтарын еңдеу. Жазыктыктарды жонгылау, сүргілеу, ажарлау, тартажону Корпустык тетіктердің бас тесІктерін өндеу

Кеулей жону әдістері. Тесіктерді кима үлгі бойынша кеулей жону, сынама өтпелер әдісі, кілтектер пайдаланылған әдіс, координаталык әдіс. Тесіктерді үңгілеу және ұңғылау. Агрегаттық станоктарда тесіктерді өңдеу.

Корпустық тетіктердің бас тесіктерін таза өңдеу әдістері

Алмастық кеулей жону. Жануыштау. Беттік пластикалық деформаднялап өндеу. Қыртыс жазу. Ысқылау. Планетарлык ажарлау. Бекітпе жэне баска да тесіктерді өңдеу.Туғырлар мен рамалар кокструкцияларының ерекшеліктері, техникалық галаптары, дайындамалары мен материалдары

Қызметтік тагайындалуы. Конструкдиялық ерекшеліктері. Техникалық талаптары. Материалы. Дайындамалары. Түгырлардың шалыстыгын азайту: табиғи ескіру, статикалық асқык жүктеу, дірілмен өндеу, томен температуралык босаңдату, термосоққы.

5.2-тахырып. Тұғырларды дайындаудың технологиялық процесі. Технологнялык базаларды тандау. Тұғырларды өндеудің технологиллық маршруты. Тесіктері бар табандарды, тесіктердi, жазыктыктарды, кілтекті ойыктарды, багыттауыштарды, пішімбілік тесемі астына саңылауды өқдеу.

Цилиндрлік тісті доңғалақгарды жасау

Тісті доңғалақтардың қызметтік тағайындалуы және типтік конструкциялары. Тісті доңғалактарға және тістерді кесуге дейінгі дайындамаларга қойылатын тсхникалық талаптар. Тісті доңгалактардың материалы және оны термиялық вңдеу.

Тісті доңгалақтарды жасау технологиясы

Цилиндрлік тісті доңғалаюарды өңдеудің базаларын және технологиялық процесін таңдау. Дәлдіктің әр түрлі дәрежелерінің тісті доңгалактарын жасау

технологиясы. Жазық тісті доңғалақтарды өндеу. Тісті доңғалақ-біліктсрді өңдеу. Жабдықтарды таңдау. Цилиндрлік тісті доңғалақтарды бақылау.

Конустық тісті донгалақтарды дайындау

Кызметтік тагайындалуы, технихалық талаптары және конструкциялых орындалуы. Конустық доңғалақтарды өндеудің технологнялық процесі. Конустык тісті доңғалақтарды кесу әдістері. Конустық тісті доңғалақтарды бақылау.

Бұрамдықты берілістерді жасау

Кызметтік тагайындалуы және техникалық талаптары. Конструкцнялык түрлері және материалдары. Бұрамдықтарды және бұрамдықты доңғалактарды дайындау технологиясы. Бурамдықты бұрамдықты доңғалақтарды кесу әдістері. Бұрамдықты жұптарды бақылау.

Сериялы және шағын оернялы өндірістердс пайдаланылатын білдектерде жұмыс циклін автоматтандыру тәсілдері

Сандық багдарламалық басқарылатын білдектерді пайдалану кезінде технологияны әзірлеу және оны ресімдеу. Операция жоспарын әзірлеу, беттерді өндеудің жүйелілігін тандау, дайындама қондыргысының сұлбасын әзірлеу және жарақты анықтау, басқарушы багдарламаны әэірлеу, баптау картасын құрастыру. Дайындама және кесуші кұрал-сайман қондырғысы процестерін автоматтандыру. Автоматтандыру кұралдары.Жабдыктардың жагдайын, құрал-саймакды және нақтм дайындаманын ерекшеліктерІн есепке алумен тікелей жұмыс орнында өндеудін оңтайлы режнмін тандау.

Өңдеу процесін бейімделіп басқару. Мұкалган құрал-саймаяды ауыстыру қажеттілігі сәтін анықтау. Өңдеу процесінІң барысын автоматтық бақылау. Олардың көмегімен аталган мІндеттер шешілетін техникалық құралдар. Тетікті жасаудың дәлдігін автоматтык жолмен багалау. Багалау әдістері мен құралдары. Жабдықтардың күйін анықтау жане операцияны орындаудың сенімділігін қамтамасыз ету.

Негізгі әдебиеттер

 1. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения: Учеб. для машиностроиг. спец. вузов / И.М.Баранчукова. А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и др.; Под ред.Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр. - М.: Высш.школа, 1999 — 416 с.

 2. Технология машиностроения: Учеб.для вузов в 2-х т. Т.2. Производство машин / Под общ.ред. В.Н. Мельникова, М.: Изд-во МГТУ им. И.Э. Баумана, 1999-640 с.

 3. Технология машиностроения: Учеб.пособие / Под ред.С.Л. Мурашкина -СПб.:СЛбГТУ, 2001. 4,2. Проектирование технологических процессов. - 498 с.

 4. Технология машиностроения (специальная часть): Учеб. для машиностроит. спец. вузов / А.А. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И,М. Колесов и др. - М.: Машиностроение, 2986 - 480 с.

 5. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. М.: Машиностроение. - 1980 - 592 с.

 6. Ковшов А.Н. Технология машиностроения. - М.: Машиностроение, 1987 -318 с.

 7. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985 - 656 с.

 8. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985 - 496 с.

Қосымша әдебиеттер

 1. Самойлов Д.Н. Технология тяжелого машиностроения. - М.: Машиностроение, 1969-387 с.

 2. Производство зубчатых колес: Справочник / С.Н.Калашников, А.С. Калашников, Г.И. Коган и др.; Под общ. ред. Б.А.Тайца. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1990 - 464 с.

 3. Колкер Я.Д., Руднев О.Н. Базирование и базы в машиностроении. Учеб. пособие для вузов. - Киев: Выща школа, 1991.- 100 с.

 4. Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990 - 588 с.«Технологиялық машиналарды жөндеу»

Курстын мақсаты мен міндетгері. Курстың мазмұны, зерделеу әдістемесі және шектес пәндермен байланысы. Терминдер мен ұғымдар. Даму перспективалары.

Курс мазмүнының кысқаша сипаттамасы жөне оны зерделеу әдіснамасы, оның технологиялык машиналар мен жабдықтар бахалаврларын дайындау жүйесіндегі маңызы. Отандық ғалымдардың ролі.

Технологиялык машиналар мен жабдықтарды пайдаланумен байланысты жұмыстарды ұтымды және қауіпсіз жүргізу бойынша негізгі талаптар. Технологиялык жабдықтарды жөндеу өдістері мен түрлері. Технологиялык машиналар мен жабдықтардыц тозуы және ескіруі Технологиялык машиналар мен жабдықтардың жүмыс істеу шарттары. Жабдыктардың тозу түрлері. Істен шығуды аныктау өдістері. Машиналар тораптарындағы акауларды байкау өдістері. Тозган тетіктерді калпына келтіру технологиясы. Жөндеу түрлерінің жіктелуі. Жөңдеудің инженерлік қамтамасыз етілуі. Жөндеу технологиясы жөне механикаландыру. Технологиялык машиналар мен жабдыктарды жөкдеу өндірісі. Жөндеу-пайдалану материалда-рын өндіру және сақтау.

ЕЖЖ жүйелерінің сипаттамасы. Технологиялык машиналар мен жабдыктарды ЕЖЖ жуйесі. Технологиялык машиналар мен жабдыктарды жөндеудің квзіргі жүЙелері. Жөндеудің казіргі жүйелерінің күрама бөліктері.

Жөндеудің агрегаттық өдісі (ЖАӘ). ЖАӘ технологиялык машиналарга коятын талагггары. Айналым қорының номенклатурасын калылтастыру.

Жендеудің казіргі жүйелерінің ақпараттық баэасы. ЭЕМ пайдалану.есурс туралы ұғым. Технологиялык машиналар ресурстарын және оның күрама беліктерінің мөндерш аныктау өдістері.

Жөндеуге меншікті шығындар минимумы бойынша алмалы-салмалы агрегатгар мен машнналардың дифференциалданған жөндеу яормативтерін вэірлеу вдісі.

Жөндеу куралдары: тағайындалуы, жіктелуі. Кәсіпорындағы жөндеу өндірісін салу қурылымы мен принциптсрі.

Жөндеу кұралдары. Жөндеу күралдарын салу құрылымы. Негізгі өндіріс бөлімшелерінік күрамы. Жабдыкталган штатгар. Жумыстарды уйымдастыру. Жөндеу шеберханалары жөне жөндеу заводтары. Арнайыландырылған жөндеу базалары. Жөндеу базаларынын қүрылымы. ЖөндеудІң технологиялык процесінін кұрама бөліктсрі. Тетіктердi калпына келтірудің, ағымдағы, орташа жөне күрделі жөндеу хезінде агрегаттар мен машиналарды бөлшектеудің, жендеудІң, курастырудың технологи ялык процесі.Тетіктерді, қурама бІрліктердІ жөне машиналардың күйІн техникалық аныктауды бүзбай бакылау едістері мен куралдары. Тетіктерді денеркерлеумен жөне балкьлып каптастырумен калпына келтіру. Тетіктерді калпына келтірудің электр-механикалык өдістері. Машиналар тетіктерін механикалык өндеу мен беріктендіру төсілдері.

7. Жөндеу ендіркін жобялау. Технологиялык машиналар мен жабдыктарды жөндеу жүйесін салу принципі. Жөндеу қүралдарын жобалаудын негізгі міндеттері мен принциптері. Жендеу кұралдарының құрылымдық-функцноналдык сулбаларык жобалау жүйелілігі жене тандау. Жөндеудің жиынтық енбек сыЙымдылыгын анықтау жене оның бірлесіп жөнделетін машиналар топтары үшін жылдар бойынша өзгеру зандылыктары.

Шеберханалардын өнІмділігін, саны мен орналаскан орнын аныктау. Шеберханалардын жүктелуін күнтізбелік жоспарлау.

Салудың жалпы принциптері негізінде элсктр механиканы уйымдастыру мен баскару едісін тандау. ЭЕМ-ді қолдану арқылы аклараттык базаны тандау аркылы

қүрылымдык-функцноналды сүлбаны өзірлеу. Пайдалану жене жөндеу қүжаттамасы. Шыгу түрлері. Жүргізілген жөндеу туралы есеп беру. Жөндеу жумыстарын қаржыландыру көздері. Жабдыктарды тізімнен шыгару. ЕЖЖ жылдык жөяе айлык графиктерін курастыру. Жөндеу бригадаларын, жөндеу учаскелерін, шеберханаларды жүктеу жоспарларын өзірлеу. Көсіпорынның электр-механикалық кызметін шуғыл баскару. ӨБАЖ жүйесін ендІру жөне дамыту бойынша үсыныстар.

Жөндеу бөлімшелерін косалкы бөлшектермен қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу жөне айналымдык кррды басқару. ҚоЙмалар: жағар май материалдары жене жүмыс сүйыктыктары, қосалқы бөлшектер, жаңа жабдыктар мен жөндеуді кутіп түрған жабдыктар қоймалары.

Негізгі әдебиеттер

 1. Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования и транс­портных средств на предприятиях цветной металлургии СССР. - М.: Недра, 1984.

 2. Борисов Ю.С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудо­вания. М.: Экономика, 1987.

 3. Ремонт машин / Под ред. Тельнова Н.Ф. М.: Агропромиздат, 1992.

Қосымша әдебиеттер

1. Солод В.И., Морозов В.И., Русихин В.И. Технология машиностроения и ремонт горных машин. - М.: Недра, 1985.

2. Филимонов А.Т. Ремонт самоходного оборудования на подземных рудниках. -М.: Недра, 1987.

3. Коваль А.Н., Гормин А.М., Чеховский В.А. Техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного оборудования. - М: Недра, 1987.

4. Бельфор В.Е., Гормин А.М., Морозов В.И. Автоматизация управления ре- монтом оборудования на горных предприятиях. - М.: Недра, 1986.

5. Клайнер Б.С., Тарасов В.Б. Техническое обслуживание и ремонт автомоби­лей. - М.: Транспорт, 1986.

6. Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. М.: Металлургия, 1985.

 1. Саматурин В.И. Технология ремонта и монтажа машин и агрегатов металлургических заводов. - М.: Металлургия, 1991.

 2. Лазарев И.А. Ремонт и монтаж оборудования пищевой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

 3. Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабаты-вающих заводов. - М.: Химия, 1985.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет