Бағдарламасының бекіту парағы бекітемін хтжЖ факультетінің деканы Ахметов Қ.Қ. " " 200 жДата18.04.2016
өлшемі279.48 Kb.
түріБағдарламасы
Студенттерге арналған Ф СО ПГУ 7.18.2/07

пәннің бағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Биология және экология кафедрасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Микробиология және вирусология пәні бойынша

050607 -Биология, 050801 - Биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналғанПавлодар


Мамандықтың студенттерге арналған Ф СО ПГУ 7.18.2/11

бағдарламасының бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ХТжЖ

факультетінің деканы________Ахметов Қ.Қ.

“___ ” ___________200__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Нұрғожин Р.Ж.___________

Биология және экология кафедрасы

Микробиология пәні бойыншаМикробиология және вирусология пәні бойынша

050607 - Биология, 050801 - Биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналғанОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Бағдарлама «___»__2008ж. бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленді


Кафедра мәжілісінде ұсынылды 2008ж. «___» __ № __ хаттамасы
Кафедра меңгерушісі _____________ б.ғ.д. Ж.М. Исимбеков

ХТжЖ факультетінің оқу - әдістемелік кеңесінде мақұлданды

2008ж. «__» ___. № __ хаттамасы


ОӘК төрайымы ______________ Ұ.Д. БүрітбаеваКЕЛІСІЛДІ

Каф. меңгерушісі ____________________ «____» ________ 200__ ж.
Оқытушы туралы мәлімет:

Биология және экология кафедрасы

ХТжЖ факультеті

Аға оқытушы Нұрғожин Ренат Жасқайратұлы

Қабылдау сағаты: А-356, Жұма күні 11.00-15.00

Пререквизиттері: жануарлар морфологиясы, жануарлар физиологиясы, мамандыққа кіріспе.

Пәннің мақсаты - студенттерге жалпы микробиологиядан (әртүрлі сапрофитті және зардапты микроорганизмдердің морфологиясын, жіктелуін, физиологиясьш. Олардың тіршілігіне сыртқы ортаның әсерін анықгау, заттардың табиғи айналымындагы, мал өнімдерін өндіру процестеріндегі, мал ауруларындағы микроорганизмдердің ролі) сонымен катар ауыл шаруашылық микробиологиясынан: жануарлардың қоректенуіидегі (ішек-карын жолының микрофлорасы, патололгиялық процестеріндегі (инфекциялық аурулардың қоздарғыштары) және осімдік азықгарын сактауда, сүрлемде (шөп, сенаж, сүрлем т.б. микроорганизмдердің ролін, жануарлар азығына микробтар синтездейтін өнімдерді пайдалану (ақзат, аминқышқылдары, витаминдер, антибиотиктер т.б.), ауыл шаруашылық өнімдерінің микрофлорасын (сүг және сүг өнімдері, ет және ет өнімдері, жануарлар шикізататры, жүмыртка т.б.) зертгеулер жөнінде білім және практикалық дағды беру.

Пәнің міндеттері:

- микроағзалардың жіктелуі, морфологиясы және физиологиясының принциптерін қарастыру;

- табиғатта микроағзалардың таралуын қарастыру, зат алмасудағы олардың қатысы, прокариотты жасушаларға қоршаға орта факторларының әсерін тексеру;

- жануарлар ағзасына патогенді болып келетін бактериялар мен саңырауқұлақтарды индикациялау және идентифи­кациялау әдістерін игеру, сонымен қатар инфекциялық ауруларды алдын алудағы бактериологиялық, серологиялық, аллергиялық зерттеу жолдарымен таңысу;

- биотехнологиялық процестердегі микроағзалардың ролін қарастыру.

Пәнді игеру барысында студент білу керек: • микроағзалардың тіршілік әрекетінің теориялық негіздерін (жіктелуі, морфологиясын және биологиясын);

 • микроағзалардың әсерінін туындайтын маңызды биохимиялық процестерді және олардың практикалық маңызын;

 • микроаңзалардың өзара және адам ағзасымен қарым-қатынасын;

 • патогенді микробтардың негізгі биологиялық ерекшеліктерін, инфекциялық аурулардың алдын алу тәсілдері мен принциптерін.

Пәнді игеру барысында студент істей білу керек:

 • - микроскоптың иммерсионды жүйесімен жұмыс істеуді;

 • - бактерилі препараттарды дайындауды, бояудың қарапайым және жекелей әдістерін игеру, микроағзаларды культивациялау тәсілдерін;

 • - малшаруашылық өнімдері микрофлорасын зерттеудің әдістерін игеру;


Әдебиет

Негізгі:
1.Асонов Н.Р. Микробиология. М.: Колос, 1980

2.Асонов Н.Р. Практикум по микробиологии. М.: Колос, 1975

3. Козловский Е.В., Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология. М., 1982

4. Кочемасова З.Н. и др. Санитарная микробиология и вирусология. М.: Медицина, 1987


Қосымша:

5. Панкратов А.Я. Микробиология. 5-ое изд. М.: Колос, 1971

 1. Мишустин Е.Н., Емцев Б.Т. Микробиология, 2-ое изд. М.: Колос, 1978

 2. Техническая микробиология пищевых продуктов/Под ред. А.Я Панкратова.- М.,1968.- 744с.

 3. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Микробиология в пищевой промышленности. - М.,1975.-501с.

 4. Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии для общепита.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384с.

 5. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. – М.,1990.- 223с.

 6. Санитарная микробиология/ Н.В. Билетова и др. Под ред. С.Я. Любашенко. – М., 1980. – 352с.

 7. Бетина В. Путешествие в страну микробов. – М.,1976.- 272с.

 8. Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология. – М.,1982.- 304с.

 9. Ветеринарная микробиология и иммунология /Под ред.проф. Н.А.Радчука.-М.,1991.-381с.

 10. Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.,1989.- 272с.

Пәннің тақырыптық Ф СО ПГУ 7.18.2\07жоспарыр\с
Тақырып атаулары
Сағат саны

Дәр

Зерт

Тәж

СӨЖ

1

Кіріспе. Микроорганизмдердің морфологиясы мен құрлысын топтастыру негіздері

3

2

2

4

2

Микроорганизмдердің физиологиясы

3

5

5

4

3

Микроорганизмдердің генетикасы мен селекциясы

3

-

-

4

4

Сыртқы ортаның микроорганизмдерге әсер ететің факторлары.

3

2

2

4

5

Микроорганизмдердің өзара және баска ағзалармен қарым-қатынасы

3

2

2

4

6

Микроорганизмдердің көміртегі қосылыстарын өзгертуі

3

2

2

4

7

Микроорганизмдердің белок және биологиялық белсенді заттарды түзуі

3

1

1

4

8

Микроорганизмдердің табиғатта таралуы.

1,5

1

1

2

Барлығы:

22,5

15

15

30Зертханалық сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар

Тақырып 1. Микроскопиялық техникалар. Микроскоптың құрлысы. Олармен жұмыс істеу.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Микорскоп құрылысымен және оның түрлерімен, жұмыс істеу ережелерімен танысу.

2. Микроскоптың әр бөлігін суреттеу және оны сипаттай алу.

3. Микробиологияның негіздері.

4. Эмирсионды май, оның маңызы.
Тақырып 2. Бактериялардың морфологиясы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Прокориотты микроорганизмдер. Топтастыру негіздері.

2. Морфологиялық, цитологиялық, культуралдық, физиологиялық және биологиялық белгілерінің микроорганизмдер систематикасындағы маңызы.

3. Нағыз бактериялар.

4. Спирохеттер, актиномицеттер. Микоплазмалар, риккетсиялар.

5..Бацилаллар мен клостридилер спораларының орналасуы мен кұрлысының өзгешелігі. Талшықгар, түкшелер, фибрилер, олардын міндеттері.

6. Вирустар.

Тақырып 3. Актиномицетгер мен саңыраукұлақгардың морфологиясы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Эукориотты микроорганизмдер. Микроскоптық саңырауқұлактар, олардың құрлыстарының өзгешеліктері.

2. Саңырауқұлақтардың негізгі кластары: бұтақталмаған, аскомицеттер, зигомицеттер, дейдромицеттер жоне т.б.

3. Номенклатура және анықтау ережесі. Негізгі микроорганизмдер тобының систематикасы (Берги бойынша).Тақырып 4. Бактерия есінділерінен препараттар дайындау. Препаратты бояудың карапайым әдісі.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Петри тостағаншасының маңызы.

2. Микроағзалардың колонияларын өсіру тәсілдері.

3. Прокориоттар клеткасының кұрлысы.Тақырып 5. Күрделі бояу әдістері. Грам және Михин әдістерімен бояу.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Грам-оң жіне Грам-теріс микроорганизмдердің құрамы мен клетка кабырғасының кұрлысы.

2.Капсула жэне шырышты кабаты.

3.Цитоплазма мембранасы, қүрлысы, оның аткаратын қызметі.Тақырып 6 және 7. Аэробты бактерияларды өсіру. Анаэробты микроорганизмдерді өсіру. Анаэробиоз жағдайын жасау әдістері.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1.Микробтардың тыныс алуына байланысты классификация.

2. Аэробты, анаэробты және факультативті анаэроб микроорганизмдер.

3. Отегінің катысуымен жүретін (аэроб) тыныс алудың және анаэробты дегидрогенирлену химиясы.

4. Ашу процесі анаэробты тыныс алудың турі.

5. Органикалық ортаның толық тотықпауы, түзілетін енім.

6. Анаэробты өсіру үшін анаэробиоз жасау әдістері.
Тақырып 8. Топырактың микрофлорасы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Әр түрлі топырактағы микробтардьщ түрлері.

2. Өсімдік тамырларының микрофлорасы.

3. Топырақгағы кездесетін зардапты микроорганизмдср.

4. Топырақ микрофлорасының таралуының негізгі факторлары.

Тақырып 9. Судың микрофлорасы. Судың коли-титрін анықтау.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Әр түрлі су жүйелеріндегі су микрофлорасының құрамы.

2.Судағы зардапты микроорганизмдср. Судың тазалығын тексеретін бактериологиялық зерттеулер. Коли-титр.

3. Су қоймаларын ластанудан алдын ала сақтандыратын әдістер.Тақырып 10. Ауаның микрофлорасы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Ауаның микроорганизмдермен ластануының жолдары.

2.Ауадағы сапрофитті және зардапты бактериялар.

3.Ауаға санитарлық баға беру. Ауаның санитарлық тазартудың әдістері.Тақырып 11. Микроорганизмдердің таза өсіндісін бөліп алу әдістері.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Микроорганизмдер өміріне кауіпті температуралар.

2. Психрофильді, мезофильді және термофильді микроорганизмдер.

3. Микроорганизмдердің оттегіне катынасы.

4. Аэробты, анаэробты және факультативті анаэроб микроорганизмдер.

5. Әр түрлі микроорганизмдер топтарының қоректік ортада дамуына тотығу-тотықсыздандыру көрсеткіштерінің әсері.

6. Әр түрлі микроорганизмдер дамуына өсер ететін ортанын қышқылдығы.

7. Микроорганизмдергс кауіпті әсер ететін рН мөлшері.Тақырып 12. Агглютинация реакциясы. (АР).

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Иммунитеттің жетімсіздік жағдайы.

2. Иммунокомпоненттік клеткалар.

3. Табиғи резистентіліктің факторлары: клеткалық (фагоцитарлык) және гуморалдық (антиденелер, лизоцим, комплемент, пропердин және т.б.).

4. Клеткалық және гуморалдық факторлардың табиғи резистенттілігі мен иммунитет факторларының өзара катынастары.

Тақырып 13. Преципитация реакциясы (ПР) және КБР.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Жануарлар ағзасының табиги резистенттілігін жоғарлату жолдары.

2.Антигендер. Антиденелер. Вакциналар және оның тұрлері. Иммундық кан сарысуы.

3. Олардың морфологиясы, биологиялық өзгешеліктері, табигаттағы таралуы, микробиологиялық диагнотикасы. Ауруды болдырмау әдістері. Аурудың алдын алу мен емдеуі.


Әдебиет: [1-18]
Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1. Сібір жарасының қоздырғыштары. Бруцеллез қоздырғыштары. Туберкулез қоздырғыштары. Сальмонеллез қоздырғыштары. Ботулизм қоздырғышы. Зардапты кокктар коздыргыштары.

Тақырып 2. Ағзаның микрофлорасы. Азыктың микрофлорасы. Азыкты консервілеу одістері. Санитарлық корсеткіш микроорганизмдер. Сүт және сүт өнімдсрінің микрофлорасы.

Тақырып 3. Ет және ет өнімдерінің микрофлорасы. Балық микрофлорасы. Бал микрофлорасы

Тақырып 4. Жұмыртка және жүмыртка онімдерінің микрофлорасы. Жануарлар шикізаттарының микрофлорасы.

Әдебиет: [1-19]


СӨЖ мазмұны (күндізгі оқу түрі)
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау формасы мен түрі

Сағат саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

8

2

Зертханалық сабақтарға дайындық

Конспект

альбом


ЗЖ жіберілім

10

3

Аудиторлық сабақтарға енбеген материалдарды оқу

Конспект, альбом

СӨЖ қорғау

10

4

Бақылау іс-шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

АБ1, АБ2

2
Барлығы:30


СОӨЖ мазмұны
Тақырып 1 Микроорганизмдерге физикалық факторлардың әсері

Тақырып 2 Микроорганизмдерге химиялық факхорлардың осері

Тақырып 3 Микроорганизмдерге биологиялық факторлардың әсері

Тақырып 4 Микроорганизмдерді өсіретін қоректік орталар

Тақырып 5 Микроорганизмдердің генетикасы мен селекциясы

Тақырып 6 Микроорганизмдердің өзара және баска тіршілік иелерімен катынасы

Тақырып 7 Микроорганизмдердің көміртегі қосылыстарын өзгертуі

Тақырып 8 Микроорганизмдердің белок және биологиялық белсенді заттар түзуі

Тақырып 9 Өсімдіктердің эпифитті және ризосфсралық микробтары

Әдебиет: [1-19]

Өздігінен оқуға арналған тақырыптар


 1. Микроағзаларды өсіруге арналған қоректік орталар.

 2. Микробиологияда қолданылатын бояулар. Бояғыш ерітінділерді дайындау.

 3. Стерилизация, пастеризация, дезинфекция. Дизинфекциялаушы заттар тобының негізгі сипаттамасы.

 4. Микроағзалардың генетикасы мен селекциясы.

 5. Жұмыртқа микрофлорасы.

 6. Тері өнімдерінің микрофлорасы.

 7. Бағалы тері заттарының микрофлорасы.

 8. Ішек микрофлорасы.

Әдебиет: [1-19]

«Микробиология және вирусология» пәні бойынша 050607 -Биология, 050801 - Биотехнология мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі1 рейтинг (2,4 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

19

31

31

19

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

8

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

1

2

2

2

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

4

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

1зертх

ҮТ


2 зертх

ҮТ


3 зертх

ҮТ


4 зертх

ҮТ


40

Бақылау нысаны

 

Р

Р

Р

Р

Макс.балл

5

10

10

10

10

Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

Е

 

Е

 

Е

 

Е

12

Бақылау нысаны

 

 

1ЗҚ

 

2 ЗҚ

 

3 ЗҚ

 

4 ЗҚ

Макс.балл

1,5 

 

3

 

3

 

3

 

3

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

 

ӨОҮТ1

 

ӨО

ҮТ2


 

 

12

Бақылау нысаны

 

 

 

 

К

 

К

 

 

Макс.балл

 

 

 

 

6

 

6

 

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ПТД

 

 

ПТД

 

 

12

Бақылау нысаны

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Макс.балл

 

 

 

6

 

 

6

 

 

2 рейтинг (2,4 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Бар-лығы

Апта ішіндегі максды балл

20

35

35

10

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 9,10

ДҮТ 11,12

ДҮТ 13,14

ДҮТ 15

7

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

1

2

2

2

1

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

14

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

2

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

5 зертх

ҮТ


6 зертх

ҮТ


7 зертх

ҮТ


8 зертх

ҮТ


35

Бақылау нысаны

 

Р

Р

Р

Р

Макс.балл

5

10

10

10

5

Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

Е

 

Е

 

Е

 

Е

14

Бақылау нысаны

 

 

5ЗҚ

 

6 ЗҚ

 

7 ЗҚ

 

8 ЗҚ

Макс.балл 

4

 

4

 

4

 

2

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

 

ӨОҮТ1

 

ӨО

ҮТ2


 

 

16

Бақылау нысаны

 

 

 

 

К

 

К

 

 

Макс.балл

 

 

 

 

8

 

8

 

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ПТД

 

 

ПТД

 

 

14

Бақылау нысаны

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Макс.балл

 

 

 

7

 

 

7

 

 

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертх ҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 2010ж. «11»қараша № 5 хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Исимбеков Ж.М. 2010ж. «11»қараша»

Бақылау түрлеріне сәйкес мөлшер үлесі


№ р/н

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Бақылау құрамынының бөлімі

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгерім мөлшері

0,6
Курстың саясаты

Студенттер сабақты босатпай, мұқият әрбір сабаққа дайындалып, бағдарлама бойынша барлық тәжірибелік және зертханалық тапсырмалар мен өзіндік жұмыс жоспарын дер кезінде орындап, мұғалімнің берген тапсырмаларын тиянақты, сапалы жасап, оқу бағдарламасына сәйкес көрсетілген барлық бақылау түрлерін толық тапсыру қажет.

Сабақ босатқан, үлгерімі нашар студенттер өз тәртібіне жауапты болулары қажет. Себебсіз сабақ босатқандары үшін, студент қатаң тәртіпке шақырылады да, олардың бағалау рейтингтеріне зардабы тиеді. Олардың оқу көрсеткіштерінің балдары қысқартылады:

- дәріс, тәжрибелік және зертханалық сабақттарды босатқаны үшін – 1,0 балл (1 сабаққа) кесіледі.

- әрбір босатылған және соңынан тапсырылмаған тәжрибелік және зертханалық сабақ үшін 1,5 балл, ал студент келесі сабаққа дейін босатқан сабағын дайындалып, тапсырса, рейтинг бойынша қарастырылған баллдан 1 балл төмендейді.

Семестрде 2 аралық бақылау қарастырылған. Тест әдісімен бақылау бағдарлама бойынша пәннің бір бөлігін өткеннен соң жүргізіледі және әр бөлік 20 сұрақтан құралады.

Қорытынды бақылау – емтихан, тест арқылы жүргізіледі.

Көрсетілген талаптар тек қана студенттердің алған білімінің сапасын жоғарлатуға бағытталған.Курстың саясатына сәйкес студенттердің оқуға деген ынтасы мен қатнасы университет тәртібімен саясатына сәйкес болу керек.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

 1. сабаққа қатысу және дәріс конспектісін тексеру.

 2. дәріс, тәжрибелік, зертханалық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

 3. білімді тесттік бақылау бойынша тексеру.

 4. емтиханда алынған балл

Білімді бағалау баллдық-реитингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін тәжрибелік және зертханалық сабақтарға белсенді қатысу. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студен семестрдың соңында, өткен тақырыптардың барлығын айтуғы тиіс, сонда ғана барып сынаққа жіберіледі.

Семестр бойы білімді бақалау жүргізіледі.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет