Бағдарламасының (Syllabus) Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37



жүктеу 381.79 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі381.79 Kb.
түріБағдарламасы
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus) Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Докторантура және магистратура деканаты
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

6М071200 – Машина жасау мамандығының магистранттарына арналған



Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ

БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша Нысан

оқу бағдарламаны бекіту парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/38

(Syllabus)



БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

___________Т.Т.Тоқтағанов

«___»___________ 20__ ж.




Құрастырушылар: профессор, т.ғ.к. Олжабаев Р.О.________________

Машина жасау және стандарттау кафедрасы
ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері пәні бойынша

6М071200 – Машина жасау мамандығының магистранттарына арналған

Бағдарлама 20__ ж «___»___________бекітілген
Жұмыс оқу бағдарламаның негізінде жасалған 2012 ж «___»________кафедра отырысында ұсынылған №_____Хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________Ыксан Ж.М.


Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған __________________ 2012 ж. «__» __________ № ____ хаттама

ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________2012ж.

(қолы) (күні)

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және ақпарат
Т.ғ.к., профессор Олжабаев Рамазан ӨмербекұлыМашина жасау жэне стандарттау кафедрасы, Б-214, Ак.Шөкин к., 139, 67-36-33 Аға оқытушы, магистр Искакова Динара АлтынбековнаМашина жасау және стандарттау кафедрасы, Б-214, Ак.Шөкин к., 139, 67-36-33
2 6М071200 – Машина жасау мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

көшірме
6М071200 – Машина жасау мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері


Оқу формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

семестр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

кредит

академиялық сағат

кредит

аудиторлық сабақ (ак.сағат)

СӨЖ (ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

Кж

барлығы

дәр

тәж

зерт

барлығы

Күндізгі ЖОБ негізінде

3

225

45

180













1

3

45

30

15




180

Кафедра меңгерушісі ________________ Ықсан Ж.М. 20____ ж. «____»________________



3 Пәннің мақсаты және міндеттері

Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері пәні маманньщ оның технологиялык, кұрылымдык, пайдаланушылык кызмет саласында білім мен ептіліктер жиынтыгын калыптастыруда негіз салушы болып келеді. Осымен бірге, бүл пэнді окыту маманньщ зерттеушілік жэне акпараттык-компьютерлік білім мен ептіліктер жиынтыктарын қалыптастыру жүйесінде белгілі негізді кұруы кажет.

Осыдан пэнді оқытудын мақсаты - маманнын оның технологиялык, кұрылымдык, пайдаланушылык, зерттеушілік жэне акпараттық-компьютерлік білім мен ептіліктер жиынтыктарының калыптасуын мемстандарт талаптары мен маман үлгісіне сэйкес камтамасыз ету. Пән міндеттері:

- білдектердін есептеуі мен жобалауын сэйкес орналастыру технологияларын колданумен орындау.

- металл кескіш станоктар жіктелуін, олардың техникалык-экономикалык корсеткіштер мен техникалык сипаттамаларын түсінігі болуы керек;

- беттің қалып кұруының негізінде металл кескіш жабдыкталуының объекттерін талдау мен синтезі кезіндегі жүйелік бапты білуі керек;

- металл кескіш жабдык объектілерін жүйелік талдау негізінде эртүрлі технологиялык тагайындалудагы білдекті жабдыктың технологиялык мүмкіндіктері, кұрылымдары мен баптауын колдана білуі керек;

- жеке түзілімдер мен білдектерді жалпы есептеу мен жобалаудың эдістері дағдыларын игеруі керек;

- білдекті жабдықтың сэйкес орналастырудың жобалау мен талдаудың озык эдістерін күзыретті болуы керек.
4 Пререквизиттер

«Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері» пэнін зерделеу алдында окытылатын пэндерінің тізімі: кұрылымдау негіздері мен машина тетіктері, кесу теориясы, өзара ауыстырымдылық негіздері, гидравлика жэне гидропневматикалык жабдыкталу.


5 Постреквизиттер

«Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері» пэнінен өзара байланыскан шектес пэндердің тізімі: машина жасау технологиясы, машиналарды өндіру технологиясы, бағдарламалык баскару жүйелері, цехтарды жобалаудын негіздері, өндірісті технологиялык дайындау, автоматтау мен өндірістік үрдістердің негіздері.


6 Әдебиеттердің тізімі

Негізгі әдебиет

  1. Р.О.Олжабаев. Оборудование машиностроительного производства. Астана, «Арман-ПВ», 2007. -210 с.

  2. Р.О.Олжабаев. Технологиялық қондырғылар. Оқулық. Астана, «Арман-ПВ», 2009 – 232 б.

Қосымша әдебиет

  1. Р.О.Олжабаев. Автоматизация машиностроительного производства. Астана, «Арман-ПВ», 2007. -190 с.


7 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/р

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны





дәрістер

практика-лық

зертханалық

СӨЖ




1- семестр

1 - Бөлім Металл кескіш станоктар тұралы жалпы мағлумат және олардың кинематикасы



30

15




180

1.1

Станокты жүйенің кұрылымдық сызба нұсқасы

1

3




8

1.2

Металл кескіш станоктардың жіктелуі

1

3




8

1.3

Станоктың техникалық деңгейінің көрсеткіші

1

3




8

1.4

Металл кескіш станоктардың кинематикалық негіздері

2

3




8

1.5

Станоктың құрастыруы жэне оның координат жүйесі тұралы ұғым

1

3




8




2- Бөлім Айналган денені өңдейтін станоктар (токарлы тобының станоктары)













2.1

Жоңгыш - бұранда станоктар

1







8

2.2

СББ жоңғыш - бұранда станоктар

1







8

2.3

Жоңғыш - револьверлі станоктар

1







8

2.4

Жоңғыш автоматтар және жартылай автоматтар

2







8

2.5

Айналмалы үстелді станоктар

1







8




3 - Бөлім Бұрғыла - кеулейжонатын топтағы станоктары













3.1

Бұрғылайтын станоктар

0,5







8

3.2

Жалпы мақсатта кеулейжонатын станоктар

1







8




4 - Бөлім Призматиптес бөлшектерді өңдейтін станоктар













4.1

Жалпы тағайындау жоңғыш станоктар

0,5







8

4.2

Сүргілейтін, тартажонатын жэне қашайтын станоктар

1







8




5 - Бөлім Қажақпен өңдейтін станоктар

1







8

5.1

Дөңгелек ажарлайтын станоктар

2







4

5.2

Ішкі бетті ажарлайтын станоктар

0,5







4

5.3

Орталықсыз ажарлайтын станоктар

0,5







8

5.4

Жазык ажарлаушы станоктар

1







4




6 - Бөлім Тіс және бұранда өңдейтін станоктар













6.1

Тіс өңдеуінің қағидалары

1







4

6.2

Тіс жоңғылайтын станоктар

2







4

6.3

Тіс қашайтын станоктар

1







4

6.4

Конусты түзу және дөңгелек тістерді өңдеуге арналған станоктар

1







4

6.5

Тіс ажарлайтын станоктар

0,5







4

6.6

Шүйделі станоктар

1







4

6.7

Бүранда жоңғылайтын станоктар

1







4

6.8

Бүранда бүргілейтін станоктар

1







4




7 - Бөлім Агрегатталған станоктар













7.1

Агрегатталған станоктар түралы жалпы мэлімет

1







4

7.2

Агрегатталған станоктардың түзілімдері мен бөлшектері

0,5







4




БАРЛЫҒЫ:

30

15




180


8 Пәннін кыскаша мәліметі

«Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері» машина жасау саласы өнімдерінің сапасын арттыру, еңбексыйымдылығын, өнімнің өзіндік кұнын арзандату жөнінде білім жүйесінкалыптастыруды камтамасыз етеді.


9 Курс компоненттері

9.1 Теориялык курстын мазмұны

1 бөлім Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері мен олардың құрылымы туралы жалпы мағлұматтар

1.1 тақырып Білдекті жүйенің құрылымдық сызба-нұсқалары

Білдек жүйе астылар қатарынан тұратын жүйе ретінде. Металл кескіш білдектің негізгі компоненттері.

1.2 тақырып Металл кескіш білдектердің жіктелуі

Әмбебаптылық деңгейі, технологиялық тағайындалуы мен өңдеу түрлері, дәлдік, салмағы (массасы) бойынша жіктелуі.

1.3 тақырып Білдектің техникалық деңгейінің көрсеткіштері, тағайындалу көрсеткіштері

Техникалық деңгейдің көрсеткіштері: сенімділіктің, үнемшілдіктің, эргономикалық көрсеткіштер, технологиялықтың, стандарттау мен бірыңғайлау, патентті-құқықтық, қауіпсіздік. Тағайындалу көрсеткіштері: дайындамалардың, кесу аспабының, жұмыс қозғалыстарының, түр қалыптастырушы қозғалыстардың, күштік сипаттамалары, габаритті өлшемдер мен масса, дәлдік, өнімділік, техникалық жетілдірудің сипаттамалары.

1.4 тақырып Металл кескіш білдектердің кинематикалық құрылымының негіздері

Беттерді алу принципі. Туынды сызықтарды алу әдістері. Орындау және элементарлы қозғалыстар. Білдектердегі қозғалыстар. Қозғалыс параметрлері. Кинематикалық топ туралы түсінік. Білдектің түр қалыптастырушы бөліктің типтік құрылымдары. Білдектердегі топ аралық кинематикалық байланыстар. Реттелетін параметрлер мен реттеу органдары. Түр қалыптастырушы қозғалыс параметрлерін есептеу мен білдектерді реттеу. Өңдеу қателігінің қалыптасуы.

2 бөлім Жонғышты топтың білдектері

2.1 тақырып Жонғышты-бұрама кескішті білдектер және СББ бар білдектер

Цилиндрлік бетті жону кезіндегі білдектің жеке құрылымы. Құрылымды талдау, параметрлерді есептеу. Өңдеу қателігінің қалыптасуы. Білдектің бұранданы кесуде пайдаланылатын жеке құрылымы. Параметрлерді есептеу мен реттеу. СББ жону білдектің ерешеліктері.

2.2 тақырып Жонғышты-револьверлі және жонғышты-айналмалы үстелді білдектер

Жонғышты-револьверлі білдектің тағайындалуы, ерешеліктері, кинематикалық құрылымы мен параметрлерін реттеу. Жонғышты-айналмалы үстелді білдектің тағайындалуы, технологиялық мүмкіндіктері, кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

2.3 тақырып Жонғышты көп кескішті және гидрокөшірмелі жартылай автоматтар

Жонғышты көп кескішті автоматтың тағайындалуы, кинематикалық құрылымы мен реттелуі. Гидрокөшірмелі жартылай автоматтың тағайындалуы, кинематикалық құрылымы. Өңдеу қателігінің қалыптасу ерекшеліктері.

2.4 тақырып Жонғышты автоматтар мен жартылай автоматтар

Жону автоматтары мен жартылай автоматтардың түрлері. Бір айналдырықты жону автоматтары мен көп айналдырықты жону автоматтар мен жартылай автоматтардың тағайындалуы, технологиялық мүмкіндіктері, кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

3 бөлім Бұрғылау-кеулейжону топтың білдектері

3.1 тақырып Бұрғылау білдектері

Бұрғылау білдектердің тағайындалуы, технологиялық мүмкіндіктері, кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

3.2 тақырып Жалпы тағайындалудағы кеулейжону білдектері

Координатты-кеулейжону білдектер. Тағайындалуы, өңдеу дәлдігін анықтайтын факторлар. Көлденең-кеулейжону білдектердің тағайындалуы мен технологиялық мүмкіндіктері. Сәйкес орналастыру, өңдеу дәлдігі.

4 бөлім Жонғышты топтың білдектері

4.1 тақырып Тік-жонғышты консольды және консольды емес білдектер

Тік-жонғышты білдектің тағайындалуы, технологиялық мүмкіндіктері, кинематикалық құрылымы мен реттелуі. Өңдеу қателігінің қалыптасу ерекшеліктері. Консольды емес жонғышты білдектердің ерекшеліктері.

4.2 тақырып Көлденең және кең әмбебап жонғыш білдектері. Көлденең-жонғышты білдектің тағайындалуы, технологиялық мүмкіндіктері, сәйкес орналасуы, кинематикалық құрылымы мен реттелуі. Кең әмбебап білдектердің ерекшеліктері. Өңдеу қателігінің қалыптасуы.

4.3 тақырып Бойлай-жонғышты білдектер

Бойлай-жонғышты білдектертің түрлері, технологиялық мүмкіндіктері, сәйкес орналасуы, кинематикалық құрылымы. Өңдеу дәлдігін анықтайтын факторлар.

5 бөлім Сүргілеу, қашау және тартажону топтың білдектері

5.1 тақырып Сүргілеу білдектері

Қиылысу-сүргілеу білдегінің тағайындалуы, кинематикалық құрылымы. Өңдеу қателігі. Бойлай-сүргілеу білдектердің ерекшеліктері.

5.2 тақырып Қашау білдектері

Білдектің тағайындалуы, кинематикалық құрылымы. Өңдеу қателігінің қалыптасуы.

5.3 тақырып Тартажону білдектері

Көлденең-тартажону білдектің тағайындалу, сәйкес орналастыру сызба-нұсқасы, жұмыс айналымы. Тік-тартажону білдектердің ерекшеліктері.

6 бөлім Ажарлау топтың білдектері

6.1 тақырып Сыртқы ажарлау үшін дөңгелек ажарлау білдектері

Ажарлау өңделетін тетіктер дәлгінің жоғары дәрежесі мен кедір-бұдырлық классын қамтамасыз ететін өңдеу әдісі ретінде. Бойлай ажарлау әдісін пайдалану кезінде дөңгелек ажарлау білдектің кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

6.2 тақырып Ішкі ажарлау үшін дөңгелек ажарлау білдектері

Ішкі ажарлау үшін білдектердің тағайындалуы, кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

6.3 тақырып Жазық ажарлау білдектері

Жазық ажарлау білдектердің тағайындалуы, кинематикалық құрылымы мен реттелуі.

6.4 тақырып Бабына жеткізу білдектері

Тетіктерді мәрелі өңдеу үшін білдек үлгілерінің тағайындалуы, түрлері, өңдеу сызба-нұсқалары мен мысалдары.

7 бөлім Тісті өңдеу білдектері

7.1 тақырып Тісті өңдеу принциптері

Тісті тәж тісті төрткілдеш көмегімен алынатын эвольвенталардың жиынтығы ретінде. Тісқашауыш, бұрамдық модульді жонғы және тіс сүргілеу кескіштері – неігізнде тісті төрткілдештің бастапқы қарамы пайдаланылған кесу аспаптары.

7.2 тақырып Тістіжонғышты білдектің кинематикалық құрылымы мен реттеуі. Тағайындалуы. Түзу тісті доңғалақты кесуде пайдаланылатын білдектің жеке құрылымы. Қиғаш тісті доңғалақты кесуде пайдаланылатын білдектің жеке құрылымы.
9.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

№1 тәжірибелік жұмыс. Білдек үлгісінің шифрін кұру жэне оның технологиялык мүмкіндіктерін аныктау.

Мазмұны: металл кескіш білдектердің технологиялык тағайындалу бойынша жіктелу белгісінің нәтижесінде жэне өңдеу түрлері мен осының негізінде білдектерді жіктеу кестесінде студенттерге өндеу түрлері бойынша білдек үлгісінің шифрін кұру жэне оның технологиялық мүмкіндіктерін сипаттау (берілген уакыт ішінде студент бірнеше тапсырмаларды орындайды).

№2 тәжірибелік жұмыс. Білдектер кұрылымын аныктау.

Мазмұны: эдіснамалык нұскауда көрсетілген теория негізінде студентке тапсырылган нұска бойынша білдекте орындаушылык козғалыстарды, кинематикалык топтардың түрі мен санын анықтау және оның кинематикалық құрылымының формуласын кұру.

№3 тэжірибелік жұмыс. Білдектің кинематикалык кұрылымын және оныңсэйкес орналастыруын кұру.

Мазмұны: эдіснамалык нұскауда көрсетілген теория негізінде студентке тапсырылған нұска бойынша білдектің кажетті түр калыптастыратын козғалыстар, бөлулер мен кірекесулерді камтамасыз ететін кинематикалык кұрылымды құру ұсынылады. Білдектің сэйкес орналастыруы сызылады және оның сэйкес орналастыру формуласы жазылады.

№4 тәжірибелік жұмыс. Білдектің кинематикалык құрылымын талдау эдіснамасы.

Мазмұны: әдіснамалык нұскауда көрсетілген теория негізінде студентке тапсырылған нұска бойынша тапсырма нұскасына сэйкес кұрылған білдектің кинематикалык кұрылымының талдауын жүргізу және бұл білдек үшін өндеу кателігінің қалыптасуының талдауын жүргізу.

№5 тәжірибелік жұмыс. Жонғышты-бұрама кескішті білдекті жонғышты өндеу операцияларын орындау үшін реттеу жэне баптау.

Мазмұны: әдіснамалык нұскауда көрсетілген теория негізінде студентке тапсырылған нұска бойынша білдектің кинематикалық сұлбасы бойынша кинематикалық кұрылымның, білдектің реттеуі мен баптауының ретін талдау, өндеу кателігінің калыптасу бағалауын орындау ұсынылады.


9.3 Магистранттарының өзара жұмысының мазмұны МӨЖ түрлерінің тізімі




МӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бакылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Техникалык деңгейдің көрсеткіштері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды корғауы

20

2

СББ жону білдектің ерешеліктері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды корғауы

40

3

Тагайындалуы, өндеу дәлдігін аныктайтын факторлар

Реферат

Өзіндік жүмыстарды корғауы

20

4

Өңдеу кателігінің калыптасу ерекшеліктері.

Реферат

Өзіндік жүмыстарды корғауы

20

5

Тартажону білдектері

Реферат

Өзіндік жүмыстарды корғауы

40

6

Ішкі ажарлау үшін дөңгелек ажарлау білдектері.

Реферат

Өзіндік жүмыстарды корғауы

20

7

Тістіжонғышты білдектің кинематикалык кұрылымы мен реттеуі

Реферат

Өзіндік жүмыстарды коргауы

20

Барлығы







180



МӨЖ мазмүны



МӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бакылау түрі

Сагат саны

11

Дэріс сабактарына дайындалу




Сабакка катысу

60

22

Тэжірибелік сабактарына дайындалу

Реферат

ТЖІ, М2

8

34

Тәжірибелік сабактарына дайындалу жэне корғау

Есеп

ТЖ корғау

22

45

Аудиторлык сабақтарына кірмеген материалды оқу

Конспект

ПКМ1.М2

20

67

Бакылау сабактарына дайындалу




МБІ, МБ2 (тестілеу)

30

88

Емтиханга дайындалу




Е

40

Барлығы:

180

Магистранттар өз бетінше окуға үсынылатын такырыптардың суреттелуі.

1 Тақырып Бабына жеткізу білдектері Үсынылатын эдебиет: [1], 116-121 б.,

2 Такырып Тістіжұмырлау білдектер Ұсынылатын әдебиет: [1], 157-158 б.

3 такырып Тіскыру білдектері Ұсынылатын әдебиет: [1], 158-163 б.

4 такырып Тісажарлау білдектер Ұсынылатын әдебиет: [1], 163-166 б.

5 такырып Дөңгелек тістермен конустың тісті доңғалактарды кесу үшін арналған білдектер Ұсынылатын әдебиет: [1], 177-183 б.

6 такырып Металл кескіш білдектерде өңцеу тенологиясын жобалау Ұсынылатын эдебиет: [2], 86 - 122 б.

7 такырып Білдектің негізгі параметрлерін есептеу жэне тандау Ұсынылатын эдебиет: [2], 264-281 б.

8 такырып Агрегатты білдектерді жобалау Ұсынылатын эдебиет: [8], 347 -371 б.



Ағымдағы үлгерім бойынша бақылау шаралардың салмақ бөлшектерін реттеу

№№ р/с

Бакылау түрлері

Бесінші семестр

Рейтингі (Р1)

Рейтинг 2(Р2)

100

100

1

Ағымдағы бакылау, соның ішінде:

100

100

11.1

Дэріске катысу, дэріске дайындалу

8

7

11.2

Тәжірибе сабактарына катысу жэне дайындалу, корғау

32

28



11.3

Аудиторлык сабактарына кірмеген материалдары бойынша МӨЖ жэне ОМӨЖ орындау

24

23

11.4

Материалды өзіндік оқыту

36

42

22

Межелік бақылау (МБ, тестілеу)

100

100

33

Аралык аттестация




100, емтихан


6М071200 – Машина жасау мамандыгы бойынша магистранттарына арналған «Металл кескіш құрал-жабдықтардың қазіргі түрлері» пәнінен бакылау шараларының графигі


1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1 сабақ макс. балл

11

22

3


44

55

66

7


88

Барлыгы

Максималды балл

16

32

32

20

100

Сабаққа қатысу жэне дәріске дайындалу

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны





ҮТД1,2

ҮТДЗ,4

ҮТД5,6

ҮТД7,8

32



Бақылау түрі




Қ

Қ

қ

Қ





Макс. балл

2

8

8

8

8



Сабаққа катысу жэне тэжірибелік сабакка дайындалу

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны





ҮТТІ

ҮТТ2

ҮТТЗ

ҮТТ4

40



Бакылау түрі




қ

қ

Қ

Қ





Макс. балл

4

8

12

12

8



Материалды өзіндік оқыту

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны











ҮТ ӨОІ




ТӨ0

ҮТӨОЗ

28



Бакылау түрі










Б




Б








Макс. балл

4







12




12

4



Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны




















Тестілеу

100



Бақылау түрі



















РКІ





Макс. балл



















100



2 рейтинг (1 семестр)

Апта

1 сабак макс. балл



11

22

3


44

55

66

7


88

Всего

Максималды балл













100

Сабакка қатысу жэне дэріске дайындалу

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны





ҮТД9

ҮТД10

ҮТДП

ДЗЛ12

36



Бакылау түрі




Қ

қ

қ

қ





Макс. балл

4

8

12

12

4



Сабакка қатысу және тэжірибелік сабакка дайындалу

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны





ҮТТ5

ҮТТ6

ҮТТ7

ҮТТ8

44



Бақылау түрі




У

У

У

У





Макс. балл

4

8

12

12

12



Материалды өзіндік оқыту

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны





ҮТӨ04




ҮТ 005




ҮТ 006




20



Бакылау түрі










ББ




ББ








Макс. балл










110




110






Пән такырыптары бойынша білімді бақылау

МӨЖ

түрі/есеп

нысаны




















Тестілеу

100



Бақылау түрі



















РК2





Макс. балл



















100



Шартты белгілеулер: YT1 - уй тапсырмасы №1, К - оку урдюше катысуы, 31 - №1 зертханалық жумыс, 31Д - №1 зертханалық жумыска дайындалу, Е - Есеп, КТ - конспекте тексеру, Т - Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; У - оку процессше катысу; ДЗП 1 -№1 тест, МБ1 - №1 межелік бакылау.


Кафедра отырысында усынылған 20__ ж. «____» __________№ ____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ­­­­­­­­­­­­­________________ Ыксан Ж.М. « » 20__ ж.
10 Курс саясаты

Біздің біріккен жұмыстар процесінде біз келесі ережелерді ұстануымыз керек:

1) оқытушы мен тәлімгер бір-біріне құрметпен карау керек;

2) сабакта белсенді бол, оқытушыга сұрақтар қойыңыз;сабаққа қатысу жеткілікті емес, материалды белсенді түрде меңгеру керек, тақырып бойынша барлығын нақтырак аныктау;

3) оқытушы тэлімгермен шығармашылык түрде жұмыс істеу керек, тэлімгер окытушымен карым -қатынаста болуы тиіс, одан өздік жұмыс пен зертханалық жұмыстарды орындауға консультация алуы керек;

4) кателесуден ұялмаңыз: ештеме істемейтін адам гана қателеспейді;

5) бэрін түсінгендей болып отырмаңыз, бакылаушылык пен ынталылыкты көрсетіңіз;

6) сабаққа катысу міндетті болып табылады, егер сіз үш немесе одан да көп сабақты еш себепсіз босатсаңыз(себеп кұжат түрінде дэлелденуі тиіс), онда окытушы сізден деканаттан жіберілім алуыңызды сұрауға кұқылы; есіңізде болсын: сабакка қатысу қорытынды бағаға катысты(6, 7, 8 кестеге кара);

7) өздік жэне зертханалык жұмыстар бойынша графикке қатысты өз уақытынды есеп беру қажет, бұл қорытынды бағаға әсер етеді: өздік жэне зертханалык жұмыстар орындау графигін бұзған кезде өз уакытында орындамау деңгейіне байланысты жоспарланған максималды балл сандары 0,8 - 0,7 коэффициентіне көбейтіледі; курстық жобаның бөлімдерінің өз уакытында орындалмауы баллдың 0,7 рет азаюына әкеп соғады;

8) әр бір дәріске, тәжірибелік жұмыстарға міндетті түрде дайындалу кажет; сіздердің дайындыктарыңыз әр дайым тесттер мен сұрактар аркылы тексеріледі; дэріс бойынша өткен материалдардан теріс жауап берілсе , ағынды бағаны баллдарда 0,7 - 0,5 рет төмендетуге экеп соғады; сол сияқты зертханалык жұмыстарды сапасыз орындау тәлімгердің оларды корғау кезінде көрсетілген білім деңгейінің жетіспеушілігі, ағымдағы бағаны балдык түрде 0,7 - 0,5 рет азайтады; курстық жобаның бөлімдерін сапасыз орындау бағаның балл түрінде 0,9 - 0,5 рет төмендеуіне экеп соғады;

9) аудиториялык сабакка 5 минутқа қалып келсе жіберіледі, ал егер одан көп болса, онда айып санкциясын қолдану сабақты босатқанға сай болады; егер объективті себебі болса, онда окытушыны алдын - ала ескерту керек;

10) оқытушы сөйлеп тұрған кезінде, қатты сөйлесу эдептілікке жатпайды; екінші рет ескерту жасағаннан кейін тәлімгерге бірден үш балға дейінгі айып санкциясы колданылады; сабак үстінде басқа тақырыптарға сойлесу жіберілмейді;

11) сіздің міндетіңізге сабаққа барлык дайындыкпен келу кіреді; уакытында кітапханадан әдебиеттерді алып, оларды колдана біліңіз;

12) ішкі орналасу тәртібі орындалуы тиіс;

13) естерінде болсын: өз міндеттерін орындаушы ғана құкылы;

14) біреудің орындалған жұмысын кошіруге, әдеби материалдарды оңдемей қолдануға тиым салынады; осы ережені бұзу апталык балл санын алу түріндегі айып санкциясы колданылады;

15) барлық есеп берулер қол жазба нұсқасында материалдарды жеке оңдеу және кондырғылар мен сызбаларды колдан сызылган түрде ұсынады;

16) алтыншы жэне жетінші семестрде консультацияға қатысуы қалауы бойынша, ал курстык жобаны орындау бойынша сегізінші семестрде консультацияға міндетті түрде катысу кажет;

17) сабақ кезінде ұялы телефондар сондірлуі тиіс;

18) Әр студент рейтингтік кестелер мен барлық жұмыс түрлерінің графигімен танысып, мамандарды сапалы дайындау жэне жоғары үлгеріміне бағытталған барлык талаптарды орындауы қажет.

19) Дэрісте сызбаларды сызуда сызғышты қолдануға тиым салынады, өйткені сызба мен эскизді салуда сызғышты қолдану коп уақыт алады.

20) аудиториялық сабактан сұранудан аулақ болыңыз;



21) Емтиханда, ағымдағы жұмыстарда (ТӨЖ, курстык жоба) көшіріп алуларға тиым салынады; емтиханда көшірген тэлімгер аудиториядан шығарылады, плагиат үшін айып саекциялары колданылады.

22) объективті баға кою максатында семестріне екі рет тест түрінде межелік бакылау жүргізіледі. Тест 50 сұрактан тұрады, барлык 50 сұракка дұрыс жауап 36-38 балга сай келеді;

Рейтинг ағымдағы және межелік бакылау балдарын косканда анықталады.

23) сынак тест түрінде 100 сұрақ бойынша өткізіледі; 100 сұрақтың барлығына дұрыс жауап 100 балға сай келеді; корытынды баға балл түрінде (1) формула бойынша есептеледі; егер студент сынакта Ғ деген беға алса, онда аралық аттестация ведомостына «есептелмеді» деп жазылады.

24) Емтихан жазбаша билет түрінде өткізіледі, эр билетте 3 сұрак болады; емтихан сұрактары бүкіл курсқа кұрастырылып, студенттерге 1 ай бұрын беріледі; сұрактарға жауап беруге 90 минут уакыт беріледі, баға критерилері.

25) білімнің жоғары деңгейі, сызбалар мен суреттерді дұрыс сызу, өз ойын катесіз жеткізу, максималды толык жауап максималды балл санына 30-35 сэйкес келеді

26) сол сияқты, бірақ қателер жіберу - эр жіберген қате үшін 1-3 балға төмендейді.

27) орташа білім деңгейі, сызбалар мен суреттердің дэлдігі төмендеу, өз ойын жеткізе білу, бірак кате жіберу - эр кате 2-5 балға төмендейді

28) білім деңгейі төмен, сызбалар мен суреттерді қате сызу, өз ойын дұрыс жеткізе алмау, балл санының күрт төмендеуіне әкеледі. Қорытынды баға И7 (2) формула бойынша есептеледі. Егер студент емтиханда Ғ деген баға алса, онда аралық аттестация ведомостына «қанағаттандырылмаған» деп жазылады.

29) академиялық үлгермеушіліктері бар окушылар пән бойынша курсты кайтадан, академиялық үлгермеушілігін өтеу максатында акылы түрде окуы керек.



30) мемлекеттік грантта окитын окушылар сессия нэтижесінде үлгермеушіліктер болса, онда ректор бұйрыгымен мемлекеттік грантынан айырылады.



©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет